شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۱

دولت ـ ملتها، ساختاری کە باید اصلاح شود

گمانی در این نیست کە تثبیت موقعیت یک کشور در سطح منطقەای و جهانی، از مولفەهای تامین منافع ملی آن کشور است. در جهانی کە ما زندگی می کنیم بسیاری از کشورها احساس می کنند کە این تثبیت از طریق تعرض و ایجاد هیمنە منطقەای بر اساس منافع و دیدگاە همان کشور تامین می شود. در واقع دیگران را تنها در کنار خود می خواهند و نە بە همراە خود با حقوق برابر. یعنی در واقع ساختار دولت ـ ملت با ایدەهای توسعە طلبانە مرز طولانی مشترک دارد.

 

در میان دولتها، استراتژی سیاسی، در زمینە پیشبرد دیدگاە کلان یک کشور یا یک دولت در سطح جهانی، گاها بر دید دولتها در زمینە ادارە جامعە بە نحو احسن و تخصیص منابع برای بهتر کردن زندگی مردم، ارجعیت می یابد. در این صورت در میان آنها، امر پیشبرد رقابت و برندە شدن در کارزار اعلام شدە و اعلام ناشدە جهانی، بە اصل تبدیل می شود.

نمونە این کشورها می تواند ایران، ترکیە، افغانستان تحت کنترل طالبان و آمریکا باشد.

جمهوری اسلامی علیرغم اینکە فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها کمر مملکت را خم کردەاند، اما کماکان بر روی پیشبرد استراتژی خود، یعنی مقابلە با آمریکا و تثبیت مولفەهای نگاە استراتژیک خود در منطقە متمرکز است.

ترکیە با اینکە در همین مدت اخیر چهل درصد از ارزش پول ملی اش کاستە شدە، اما اردوغان با پرش از وعدەهای خود در زمینە ایجاد رفاە برای مردم ترکیە، بشدت در عرصە سیاست خارجی فعال شدە و در پی دسترسی بە اهداف بلندپروازانە خود در سطح منطقەای و فرامنطقەای است.

دولت طالبان با اینکە بشدت تحت تحریمهای بانکی جهانی قرار دارد و کشورهای دنیا از بە رسمیت شناختن آن خودداری می کنند، اما بە هیچ وجە راضی نیست کە بە خواستهای جامعە جهانی در خصوص تامین حقوق زنان و ایجاد دولت فراگیر با شرکت نیروهای گوناگون تن دردهد؛ و بی توجە بە وضعیت وخیم مردم افغانستان، بر مقاومت خود پای می فشارد.

ایالات متحدە نیز با وجود اینکە قرض کلانی دارد و وضعیت فقر و نابسامانی های اجتماعی در این کشور بیداد می کند، اما حاضر نیست در بودجەهای مافوق کلان نظامی بە نفع اوضاع داخلی خود عقب نشینی کند و همە توانش در جهت اثبات خود بعنوان نیروی اول جهان، بویژە در مقابلە با چین، صرف می شود.

این پدیدە نشان می دهد کە دولتها بمانند زمان جنگ اول و دوم، از تاریخ نە تنها نیاموختەاند بلکە با همان منش رقابت کلاسیکی میان دولت ـ ملتها، با همدیگر برخورد می کنند و نمی خواهند طرح دیگری پی افکنند.

البتە شاید این بعلت ساختار تقسیم دنیا بر اساس دولت ـ ملتها باشد کە ساختاریست بشدت معیوب و بر بنیان رقابت ملی. رقابتی کە داعیە منافع ملی دارد، و اما هیچ معیار قاطع و نوشتەای مبنی بر چگونگی تامین منافع ملی در آن وجود ندارد. در واقع همە از منافع ملی می گویند و همە هم بنوعی می توانند نگاە خود را در این مورد اثبات کنند!

گمانی در این نیست کە تثبیت موقعیت یک کشور در سطح منطقەای و جهانی، از مولفەهای تامین منافع ملی آن کشور است. در جهانی کە ما زندگی می کنیم بسیاری از کشورها احساس می کنند کە این تثبیت از طریق تعرض و ایجاد هیمنە منطقەای بر اساس منافع و دیدگاە همان کشور تامین می شود. در واقع دیگران را تنها در کنار خود می خواهند و نە بە همراە خود با حقوق برابر. یعنی در واقع ساختار دولت ـ ملت با ایدەهای توسعە طلبانە مرز طولانی مشترک دارد.

تجربە نشان دادەاست کە در اینگونە کشورها، یعنی کشورهائی کە بر سیاست خارجی در یک معادلە کاملا نامتعادل نسبت بە سیاست داخلی متمرکز هستند، مشکل عمدە داخلی وجود دارد کە کشور ذیربط قادر بە پاسخگوی بە آن نیست و برای همین میدان معارضە را آگاهانە تغییر می دهند. و متاسفانە ساخت و فلسفە دولت ـ ملت بە آسانی مراتب این دگردیسی را فراهم می کند.

دولت ـ ملتها را باید بیش از پیش در چارچوب اتحادیەهای منطقەای و فرامنطقەای سیاسی و اقتصادی باید محصور کرد!

تاریخ انتشار : ۴ آذر, ۱۴۰۰ ۱۱:۲۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج