یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۳

دوگانە مکمل

در بازی برد ـ برد، ذاتا باخت ـ باخت هم وجود دارد. همانگونە کە در باخت ـ باخت، برد ـ برد وجود دارد. در این دو بازی نسبتا همگون نمی توان شاهد تغییر عجیبی بود، اما می توان بە سطح بالاتری از بازی باور آورد. در واقع ما آنگاە با تغییر روبرو هستیم کە کل ماجرا بە بازی برد ـ باخت تغییر ماهیت دهد.

سعید مقیسەای عزیز در مطلبی تحت عنوان ‘نتیجە برد ـ برد، پارادکس بزرگ انتخابات ١۴٠٠’ کە در کارآنلاین درج شدە، معتقد است کە در انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠، هم مخالفان و هم حاکمیت برندە بودند! تحلیلی درست کە منعکس کنندە وضعیت پیچیدە ایران است. زاویە دید سعید درست است زیرا کە هم حاکمیت توانست تودە معتقد بە خود را بە حرکت درآوردە، بە پای صندوق رای کشانیدە و نامزد مورد نظر خود را از داخل آن بیرون بیاورد؛ و هم مخالفان (اعم از اصلاح طلبان و براندازان) توانستند بنوعی انعکاس فراخوان خود را در جامعە بازیابند. هرچند حاکمیت آنجا کە می خواست حداقل مشارکت مردمی وجود داشتە باشد، با مخالفان زبان مشترک پیداکرد و برای اولین بار در سطح گستردە رژیم در یک بازی انتخابی ـ تحمیلی با اجرای بازی در زمین معاندان خود صحنە را بنوعی وارونە کرد، بازی کە هم ناشی از نیت آنها برای مهندسی بزرگ و بی سابقە امر انتخابات بود و هم تلاشی بود جهت توجیە عدم مشارکت مردم کە بعلت وضعیت بسیار بد اقتصادی، انتظار آن می رفت.

البتە ترم ‘برد ـ برد’ سعید را می شود از زاویە دیگری هم، و البتە کاملا بەعکس در تحلیل انتخابات بکار برد، کە آن هم ترم ‘باخت ـ باخت’ است، ترمی کە هم حاکی از شکست مخالفان بود و هم شکست حاکمیت. بە چە معنا؟

سیاست تحریم و یا عدم مشارکت نتوانست مانع از حضور بخش مهمی از مردم در پای صندوق شود، یعنی همان بخش سنتی جامعە کە بنیان تودەای حاکمیت را نشان می دهد. بعبارت دیگر، بەواقع مخالفان قادر نشدند بر رای پایەای حاکمیت در جامعە تاثیر بگذارند و برای همین گردانندگان قدرت توانستند در یک نمایش و بسیج نیروی مردمی خود، آنی را کە می خواستند از صندوق بیرون بکشند؛ اما از طرف دیگر عدم حضور اکثریت مردم در پای صندوق و ریزش بی سابقە آن، حاکی از آن بود کە حاکمیت بیش از پیش بە تافتەای جدابافتە از جامعە تبدیل می شود و هر روز کە می گذرد بیشتر بر سرنیزە تکیە می زند.

در واقع تحریم آنگاە می تواند بە اهداف خود دست یابد کە کل روند انتخاباتی را فلج کردە و نگذارد کە حاکمیت بە اهداف خود دست یابد. چنین تحریمی لاجرم بە ادامە تاثیرات خود حتی بعد از روز انتخابات ادامە می دهد و چنان نیست کە بعد از روز رای گیری همە چیز بە نوعی تمام شود، امری کە در ایران بە تحقق نپیوست. در واقع تحریمی قدرتمند و درست است کە بتواند تودە معتقد بە نظام را هم با خود همراە کند و حاکمیت را بالکل و یا در گستردەترین معنا در مقابل مردم قرار دهد.

نتیجە باخت ـ باخت، نشان می دهد کە ما هنوز با امر تغییر در نظام فاصلە معینی داریم، فاصلەای کە حاکی از عدم همراهی بخش سنتی جامعە با بخش مدرن و تحول خواە است. باخت ـ باخت دال بر آن است کە کشور ما هنوز در اعماق خود کاملا در دو جبهە سنت و مدرن در مقابل هم صف کشیدەاند، جبهەای کە در آن سنتی ها قدرت سیاسی و نظامی را در دست دارند. چنین تقسیمی امکان بازی غریب و پارادوکسال برد ـ برد، و یا باخت ـ باخت را امکان پذیر می سازد و جامعە را در شرایط بسیار دشواری قرار می دهد. و این می رساند کە بدون تحول در بخش سنتی جامعە نمی توان حاکمیت را در محاصرە کامل قرار داد.

در بازی برد ـ برد، ذاتا باخت ـ باخت هم وجود دارد. همانگونە کە در باخت ـ باخت، برد ـ برد وجود دارد. در این دو بازی نسبتا همگون نمی توان شاهد تغییر عجیبی بود، اما می توان بە سطح بالاتری از بازی باور آورد. در واقع ما آنگاە با تغییر روبرو هستیم کە کل ماجرا بە بازی برد ـ باخت تغییر ماهیت دهد.

تاریخ انتشار : ۱۰ تیر, ۱۴۰۰ ۱۱:۴۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس