یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۴

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۴

راست افراطی و سیاست حذف همیشگی اصلاح طلبان

ظاهرا حوادث کنونی نشان میدهند که اصلاح طلبان نیت و قصد جریان راست افراطی را درک کردهاند، و علیرغم سیاست انفعالی خود در دوران اصلاحات، این بار تصمیم گرفتهاند که با مقاومت در مقابل وضع موجود، لااقل از حضور و هویت خود دفاع کنند.

بعد از افشا تقلبات گسترده در انتخابات ۲۲ خرداد از طرف نهادهای منتسب به اصلاح طلبان و مشخصا شخص موسوی و کروبی، و به زیر سئوال بردن نتایج آن که در آن احمدی نژاد با کسب رای ۲۴ میلیونی توانست به ظاهر برنده آن اعلام شود، هم اینک جامعه ایران در اثر اعتراضات مردمی و خیابانی روزهای مهیجی را پشت سر میگذراند. روند حوادث ظاهرا چنین نشان میدهند که این بار اصلاح طلبان تصمیم گرفتهاند که تسلیم نتیجه انتخابات مهندسی شده نشوند، و با قرار گرفتن در مقابل رای رهبری، نتیجه جاری و اعلام شده انتخابات را به چالش بکشند، و به این طریق یا جریان غالب را به بازشماری مجدد آرا اعلام شده وادار کنند، و یا انتخابات دیگری را متعاقب آن سازماندهی کنند.

چنانکه از روند حوادث قبل از روز ۲۲ خرداد پیداست، جریان غالب در جمهوری اسلامی با میدان دادن به جریان اصلاح طلب سعی کرد که با جلب آنها مردم بیشتری را به پای صندوقهای رای بکشاند، و بعد با تقلب گسترده در آرا، و مصادره کردن آن به نفع خود چنین نشان دهد که حضور مردم در انتخابات برای رای دادن به آنها بوده است. در واقع جلوگیری گسترده از حضور ناظرین اصلاح طلب در هنگام شمردن آرا، آن فرصت طلائی ای بود که امکان تقلب گسترده را امکان پذیر ساخت.

اما چرا جریان راست افراطی همراه با رهبری به چنین امری دست یازید، و این چنین گسترده و بدون مهابا از نتایج احتمالی آن، چنین تقلب گستردهای را سازمان داد؟ آیا همچنانکه بسیاری از مفسران و ناظرین خبری معتقدند، نمی شد که تقلب، چنین در ابعاد گستردهای صورت نگیرد!؟

ظاهرا تمام روند حوادث چنین نشان میدهند که جریان راست افراطی برنامه از پیش تدارک شدهای برای شکست قطعی و همیشگی جریان اصلاح طلب داشته است. بدین معنی که این جریان، اصلاح طلبان را به شدت نافی و مزاحم برنامههای خود و همچنین تداوم آن میدانست و میداند، و بنابراین میبایست یک بار برای همیشه از دست آن خلاص شود. و این امکان پذیر نبود الا در زدن آنها در یک همایش انتخاباتی. یعنی درست عرصهای که مظهر اقتدار جریان اصلاح طلب بود. جریان اصلاح طلب که در دوران زمامداری احمدی نژاد توانسته بود با استفاده از ندانم کاریها و سیاستهای مخرب و ناکارآمد آن که جامعه ایران را بیش از پیش به بحران کشانیده بود، دور دیگری را از حضور خود تجربه کند و به شدت فعال شود، بار دیگر موفق شد که برای در دست گرفتن سیستم اجرای کشور خیز برداشته، و دست به کار شود. جریان راست افراطی هم که حضور عینی اصلاح طلبان و تحمیل اجباری آنان را بر وجود خود میدید، و هم از طرف دیگر عدم توان قطعی خود را در مقابله با آنان عملا تجربه میکرد، ظاهرا تصمیم بدان گرفت که با یک سازماندهی گسترده تقلباتی در انتخابات، برای همیشه از طریق خوار کردن آنان، حضور آنها را ناچیز نشان دهد، و با ضربهای روانی و اعلام بیشترین آرا ممکن به نفع خود، برای همیشه و یا لااقل دورانی نسبتا طولانی آنان را از صحنه رانده، و به راحتی برنامههای خود را به پیش ببرد. راست افراطی که بنابه وضع موجود عموما و تنها اصلاح طلبان را مانع جدی در سر راه خود می دید، سعی کرد در واقع با کشیدن اصلاح طلبان به روند انتخابات و بعد از آن از طریق مهندسی وحشتناک آرا ریخته شده به صندوقها، قبل از هرچیز رفورمیستها را در عرصه رای مفتضح کند، و بعد با استقرار اتوریته خود در حاکمیت با پیشبرد سیاست ارعاب و سرکوب آنان را بیشتر به حاشیه براند. از یاد نبریم که احمدی نژاد در مناظرههای خود علنا از سیاست خود مبنی بر اینکه در دوران وی کمترین کتاب در ایران انتشار یافته است به شیوهای ضمنی دفاع کرد، و این را به عنوان نقطه ضعف خود به حساب نیاورد. یعنی در واقع این سخن حریفان خود را پذیرفت تا از این طریق نشان دهد که هم به جد بر ضد روش فرهنگی اصلاح طلبان است و هم، چنین عرصهای را اساسا عرصه مناقشه نمیداند.

اما آیا حذف و یا تضعیف همیشهای اصلاح طلبان در ایران ممکن است؟ آیا حتی با ایجاد یک حکومت نظامی ـ امنیتی میتوان برای همیشه مزاحمان خود را در قدرت از صحنه رقابت حذف کرد؟ آیا احمدی نژاد میتواند برای همیشه اصلاح طلبان را به مهرههای تابع و سر به زیر تبدیل کند، که فقط در بزنگاه مقاطع انتخاباتی، و یا جاههای دیگر بتواند تنها از آنان استفاده ابزاری کند؟

ظاهرا حوادث کنونی نشان میدهند که اصلاح طلبان نیت و قصد جریان راست افراطی را درک کردهاند، و علیرغم سیاست انفعالی خود در دوران اصلاحات، این بار تصمیم گرفتهاند که با مقاومت در مقابل وضع موجود، لااقل از حضور و هویت خود دفاع کنند. در واقع مقطع کنونی برای آنان مقطع مرگ و زندگی در حضور سیاسی شان در جامعه و در حاکمیت است. و اینکه مقاومت آنها تا کجا خواهد رفت، و در چه ابعادی امکان پذیر خواهد بود، خود امری است پیش بینی ناپذیر و البته با توجه به مماشات آنان در گذشته تا حد زیادی متاسفانه جای گمان. اما به هر حال فضای موجود که نتیجه رقابت و تناقضات درون حکومتی در مقاطع انتخاباتی است، خود در خود امر قابل توجهای است که در شکل گیری بعدی تفکرات مردم تاثیرات به سزائی خواهد داشت. یکدست کردن نهائی حاکمیت، و متعاقب آن انتخاباتهای مهندسی شده بعدی در تمام تاریخ پیش روی جمهوری اسلامی، آن چیزی است که رفتار سیاسی مردم را نیز تغییر خواهد داد، و بی گمان حاکمیت را در مقابل مشکلات بسیار عدیدهتری قرار خواهد داد.

تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد, ۱۳۸۸ ۸:۵۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »

آنچه در هفته ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت گذشت …

بابک پاک‌نیا، وکیل محمد رسول‌اف روز چهارشنبه از صدور حکم هشت سال حبس که پنج سال آن قابل اجرا است برای این فیلسماز شناخته شده ایرانی خبر داد.  “درخت انجیر معابد” جدیدترین فیلم ساخته او قرار است در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم «کن» در فرانسه به نمایش در آید.  حکومت اسلامی در ایران اما از آقای رسول‌اف اجازه کار در ایران و خروج از کشور را گرفته است.

مطالعه »
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

دلفین مینویی افزایش فشار رژیم جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب را گوشزد می‌کند اما در عین حال می‌نویسد که جنبش اعتراضی ایرانیان عمیق و پایدار است. به قول یک دختر نوجوان ایرانی: بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد.

از میانهِ شب…

هان تو…/فرومایهِِ حریص و غَرق در جنون/با غروری ته کشیده/بُغضِِی فرو خورده/لابه، ازحنجره ات بالا میاید/فوران عربده ها در جیبِ ردایت/لکه هایِ سیاهِ رسوایی/در خون- فریاد می زند…

جمهوری خواهی چپ…

اغلب چپها با درس آموزی از اتفاقات گذشته برای رسیدن به هدف خود مسیری متفاوت را در پیش گرفتند . بر حسب تجربه ای تاریخی چپ ها بعداز هر شکستی با ارزیابی و پرداختن به نقد اتفاقات گذشته ضمن اصلاح شیوه ها و خطاها ، گامهای محکمی را برای ادامه مسیر برمی دارند .

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

جنگ نامتقارن در چالش با حجاب اجباری را کسی وضع نکرده است. شکل‌گیری‌ آن، جنبه‌ی خودبخودی دارد. مرهون عقل خاموش اما هوشمند جامعه است که بر حسب نیاز زمان، آن را از دل بیرون داده و در دامن خویش پرورده است.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

فرجام خواهی از حکم اعدام توماج صالحی…

از میانهِ شب…

جمهوری خواهی چپ…

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

خروج رسول‌اف از ایران؛ بیم‌ها و امیدهای پناهی…