شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۲۷

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۲۷

رایی در گفتمان توسعه

امروز در ۱۹ بهمن ۱٣۹۲ شمسی، این مقال ابداً سعی ندارد، که خطاهای انسانی انسان های بس بزرگ را، فراموش کند، و نه توان پاسخ گویی به همه مسائل بس بغرنج جهان عریض و طویل را دارد. بلکه امروز روز بزرگداشت و قدرشناسی از روح بزرگ کسانیست که تمام هستی خود را در پاسخ به چرایی دوران، تقدیم جامعه انسانی و میهن خود کردند، انکار حضور چنین انسان های پرشکوهی، انکار تاریخ و از اهداف برخورداران، در فضای بسته ی ستمگران و مستبدان زمانه است.


۱۹ بهمن یک رویداد سیاسی، اجتماعی و تاریخی است، که از چشم اندازهای مختلفی قابل بررسی، نقد و نظر است، و چقدر خوب میشد که در یک فراخوان عمومی، در فضایی مناسب، با دعوت از گروه ها و فعالین مختلف سیاسی و اجتماعی، در سطحی ملی و بین المللی، نقد و رسانه ای می گردید. 

اینکه: در یک دیدگاه کلی، فضای حاکم در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، روانی و رسانه ای چه بود؟ و جنبش فدایی، بر بستر کدام مناسبات ملی و بین المللی شکل گرفت؟ و نیروهای تشکیل دهنده آن، برآیند کدام طیف و طبقه اجتماعی را نمایندگی میکرد؟ این نیرو با کدام پیش زمینه مفروض از مشروطیت به اینطرف، در مناسبات دو قطبی آنروز پدیدار گشتند؟ ترتیب اولویت پلیس سیاسی امنیتی شاه در برابر چنین پدیده ای چه بود؟ و این چپ مستقل چه تاثیری بر رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از آن گذاشته است؟ 

جنبشی مستقل از نسل جوان، برآمده از جنبش های سیاسی پیشین، تقریباً و بطور کامل، از دانشجویان و دانش آموختگان نسبتاً طراز اول دانشگاههای معتبر، عموماً از طبقات متوسط شهری، در جهت برون رفت از یک فضای خفقان آور سیاسی، تمام هستی خود را فدای آرمانی میکنند، که حداقل از یکصد و پنجاه سال به اینطرف، و تقریباً از زمان مشروطیت، بعنوان آرزویی ملی در جهت دستیابی به آزادی و عدالت نهادینه گشته بود، چنان آرزویی، که در حوزه هنر پیشرو، طراز اولترین شاعران، نویسندگان، هنرمندان، فیلم سازان، عکاسان، خوانندگان و نقش آفرینان آن دوره، برایشان مینویسند، می آفرینند، می خوانند و می سرایند، و در نمونه شاعران از نیما تا به شاملو و سلطانپور و دیگران می رسند، و آنگاه به عنوان بزرگترین برآیند جنبش چپ در عرصه ملی فرا می روند، و نقش معینی در عرصه معادلات سیاسی و اجتماعی می یابند. 

فدائیان خلق، بالاترین پاسخ انسان متفکر و آرمانخواه، بدون پاداش این جهانی و یا وعده های آن جهانی بوده اند، که ابتدا در دفاع از حقوق حقه فردی، از حقوق معمولاً پذیرفته شده انسانی و بین المللی، و نیز در پاسخ به روح زمانه، در ادامه آرزو و اراده ملی، در جدال با استبداد و آرمان رهایی مردم زحمتکش شهر و روستا، با ادراک و فهم شرایط مبارزه، و قبول آن مثل بسیاری از مردم جهان در آن دوران، تمام هستی با ارزش خود را فدا کردند. باید پذیرفت، که موقعیت های تراژیک بر حسب قرارگیری انسان ها در چنان وضعیتی، تکرارپذیر و انکارناشدنی است، و البته که قرار دادن انسان در چنان موقعیت خطیری، از آرمان های انسانی دوران حاضر بدور است، و بلافاصله اما باید پرسید، آیا مستبدین و ستمگران، از تاریخ درس لازم را آموخته اند؟ 

همچنان که گرایشات انسان متناسب با زمان و شرایط، تطور پذیر است، در وضعیت کنونی، و با توجه به روح زمانه، همان حاملان آرمان های انسانی، با همان عشق و شور، در راه رهائی انسان از چنگال استبداد، بی عدالتی و اعمال اراده مردمی، در تعیین سرنوشت خود، با عقلانیتی مدرن، که حاصل تجربه گرانبار آنانست، به گونه ای دیگر در پیکارند، فرآیندی دیگر آغازیده است، بعد از مبارک ها، دیگر امثال مورسی ها، به تنهایی قادر به پاسخ گویی به جنبش مردمی نیستند، در تونس شخصیت کاریزمای جنبش چپ ملی تونس را ترور می کنند، و مردم آموخته به خیابان می آیند. و قانون اساسی جدیدی مبتنی بر خواست های امروزین تونس را رقم میزنند. ماراتون مردمی در خاورمیانه ادامه دارد. چپ های اروپا در یونان، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا حرف های زیادی برای گفتن دارند، باید مواظب ظهور گونه ای دیگر از فاشیسم بود.

عظمت دست آوردهای جهان فراصنعتی، انکارناپذیر و ستودنی و تلاش برای تحصیل رفاه و استفاده از دستاوردهای علوم و فنون بشری، از آرزوهای ملی هر کشور توسعه نایافته ای است. اما، جهان اوج عظمت حاکمیت نئولیبرالیسم و بحران های جدی و جدیدی را تجربه میکند. دهه هایی است که فضیلت تولید نعم مادی و سود عادلانه و رقابت و برتری نسبی کالایی، درجهان غرب نیز بی اعتبار گشته، و رذیلت پول پول میآورد و، تزریق پول های کاغذی و سودهای کازینوئی، پیش خرید مادام العمر دستمزد رنجبران، از طریق وام های غیرقابل برگشت، با سودهای تصاعدی، نوعی برده داری نوین، با گردش آزاد و بدون مرز سرمایه اما بدون گردش آزاد نیروی کار، عدم آزادی و برابری مزد نیروی کار در برابر کار یکسان و مشابه در تمامی نقاط تولیدی و خدماتی جهان، و نیز، باز پس گیری دست آورد مبارزت نیروهای کار و تولیدی، از بیمه، بیمه بیکاری، ابزار گونگی و از خود بیگانگی و ترس و تنهایی انسان متمدن، مهاجرت سرمایه و نیروی کار و متخصصین، نهادی شدن لشگر بیکاران، قساوت جنسی در مورد زنان و کودکان، ووو….همه بازتاب بحران های امروزی جهان، خصوصاً در مناطق توسعه نایافته یا کمتر توسعه یافته است، باید مصیبت رژیم های رانت خوار و باندهای مافیایی را به بدبختی های این مناطق بطور ویژه اضافه نمود. 

از طرفی دیگر با سرعت انفجاری جریان اطلاعات، افشاگری، و بالا رفتن خواست ها و نیازهای به حق نسل جوان، در همسان سازی زندگی با زندگی در غرب، خصوصاً در مناطق عقب مانده، و با در نظر گرفتن توانایی های ملی این مناطق، که کمتر توان پاسخ گویی به موقع، به چنین درخواست هایی دارند، گروه ها، سازمان ها، احزاب و جریان های مختلف سیاسی را در موقعیت خطیری قرار می دهد، که بدون اهتمام و توافق ملی، عملاً هیچ جریان سیاسی حتی کاریزماتیکی، امکان مدیریت طولانی نداشته، و غیر از سرکوب، شکنجه و کشتار، راه دیگری برای ادامه حاکمیت، نخواهد داشت. 

امروز در ۱۹ بهمن ۱٣۹۲ شمسی، این مقال ابداً سعی ندارد، که خطاهای انسانی انسان های بس بزرگ را، فراموش کند، و نه توان پاسخ گویی به همه مسائل بس بغرنج جهان عریض و طویل را دارد. بلکه امروز  روز بزرگداشت و قدرشناسی از روح بزرگ کسانیست که تمام هستی خود را در پاسخ به چرایی دوران، تقدیم جامعه انسانی و میهن خود کردند، انکار حضور چنین انسان های پر شکوهی، انکار تاریخ و از اهداف برخورداران، در فضای بسته ی ستمگران و مستبدان زمانه است. 
… 
چهل و چهارمین سالروز جنبش سیاهکل، به عنوان بخشی از هویت فدائیان خلق در شناسنامه ملی و در تاریخ ضد استبدادی و عدالتخواه کشور گرامی و پایدار بوده و بر همه دوستداران مبارک باد.

۶ فوریه ۲۰۱۴
ف. ع 

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن, ۱۳۹۲ ۱:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢