چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۱

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۱

راە تودە و خوش بینی رفرمیستی

راە تودە در سایت خود، در سرمقالە ٨١٤، عنوان کردە کە "تردید نیست که در حوادث آینده، همانطور که تجربه همه جنبش ها و انقلاب ها نشان داد،٬ بار دیگر روزنه اصلاح از بالا گشوده خواهد شد٬ ولی این بار گشوده شدن این روزنه نه براساس برنامه ریزی، ولو با اکراه طبقه حاکمه، که زیر فشار جنبش مستقیم مردم خواهد بود."

راە تودە در سایت خود، در سرمقالە ٨١۴، عنوان کردە کە “تردید نیست که در حوادث آینده، همانطور که تجربه همه جنبش ها و انقلاب ها نشان داد،٬ بار دیگر روزنه اصلاح از بالا گشوده خواهد شد٬ ولی این بار گشوده شدن این روزنه نه براساس برنامه ریزی، ولو با اکراه طبقه حاکمه، که زیر فشار جنبش مستقیم مردم خواهد بود.”

در همین مطلب تاکید می کند کە “رهبر و بیت او در همین دوران کوتاه دریافته اند که چه اشتباه بزرگی را با برگزاری این انتخابات ها مرتکب شدند و چگونه یک جبهه وسیع و سراسری علیه خود شکل دادند. “

سئوال اول این است کە کدام تجارب از همە جنبش ها و انقلاب ها نشان دادە کە بار دیگر روزنە اصلاح از بالا گشودە خواهد شد؟ تجربە چین کە کماکان دولتی دیکتاتوری است، تجربە کوبا نیز کە کماکان همان شرایط را تجربە می کند و یا تجربە شوروی کە بمحض اصلاح در ساختار سیاسی، و نە اقتصادی، بە فروپاشی آن منجر شد؟ تجربەای کە بشدت مورد عنایت جمهوری اسلامی است.

و اما سئوال دوم: راە تودە از کجا می داند کە رهبر و بیت او متوجە اشتباهات بزرگ خود با برگزاری اینگونە انتخاباتها شدەاند؟ کجا این را اعلام کردە و یا روی آن تاکید کردەاند؟ دوستان ما لطفا آدرس مشخص بدهند!

گمانی نیست کە در جنبش مردم ایران برای تغییر در وضعیت موجود و نظام حاکم، امکان هر راهی در آیندە باز است، از جملە امکان راەافتادن دوبارە جنبشهای رفرمیستی؛ اما نمی شود این را از توجە رهبر و بیتش بە اشتباهات خود و یا از تجاربی استخراج کرد کە بە احتمال زیاد وجود ندارند.

واقعیت این است کە رهبر و بیتش، گام دوم انقلاب را مدتهاست اعلام کردەاند و همە تمهیدات را هم برای پیشبرد آن کە تحکیم موقعیت نیروهای انقلابی است فراهم آوردەاند. شیوە برخورد با اصلاح طلبان، سرکوب مداوم اعتراضات مردمی و نیز نوع پیشبرد مذاکرات برجام خودبخود موید این امراند. بنابراین در چنین شرایطی سخن گفتن از پشیمانی رهبر و گشودن روزنە اصلاح، لااقل در شرایط کنونی و حتی کوتاە مدت هم زیاد با واقعییات همخوانی ندارد.

درست است در جامعە ایران نشانەهای دال بر پیشروی بە سوی انقلاب وجود ندارد، اما اصلاحات هم فعلا افقی ندارد. آنچە وجود دارد، اعتراضات مردمی بە جان آمدەاست در بستری از خمود تودەای.

خوش بینی رفرمیستی الزاما نباید رفرمیستها را بە ارزیابی های آنچنانی و دور از واقع بینی از راس قدرت رهمنون شود، آنچە مهم است تاکید مداوم بر جنبش تودەهاست، زیرا این تنها عاملی است کە نهایتا در عرصە کشاکشهای اجتماعی می تواند (و نە بشیوە الزامی) بر حاکمیت و رفتار آن تاثیر قاطع داشتەباشد.

راە تودە نصف راە را درست می رود، اما نصف دیگر را بە رمانتیسم دیدگاهی خود می سپارد.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر, ۱۴۰۰ ۷:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد