پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۸

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

روی سخنم با شماست!

ایجاد نهاد دمکراتیک، همگانی وملی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخوان کشور ، سامان دهی و سازماندهی همگانی و دمکراتیک مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در جهت رفع و دفع استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ، نیاز لحظه جامعه ، جنبش مردمی و سبز ایران ونیاز همه ما بمثابه جزئی از جنبش مردم ایران است .

زنان و مردان دلیرو آزادیخواه ایران !

فرزانگان ، دانشکاهیان ، روشنگران ، روشنفکران ، کارگران و کارمندان آگاه و آزادیخواه !

احزاب، سازمانها و سیاسیون آزادیخواه!

رهبران فکری و سیاسی آزادیخواه جنبش مردمی وسبز ایران !

روی سخن من باشماست!

شما که واقف به تاریخ ، فرهنگ ، زبان و روان جامعه ما هستید!

شما که واقف بر نقش خشونتزا و ویرانگر تبعیض و استبداد و دیکتاتوری در حیات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، روانی و اخلاقی جامعه معاصر ایران هستید !

شما که واقف بر نقش ویرانگر و خشونت آفرین حکومت و استبداد دینی در عرصه ها گوناگون جامعه و زندگی مردم شریف ایران هستید!

شما که میدانید حکومت بدرازای ۳۰ سال ، زنان ومردان بسیاری را کشته و جامعه را سرشار از درد و خشونت کرده است !

شماکه واقف هستید ربایندگان رای مردم چگونه حرکت عظیم حق طلبانه و مسالمت آمیز مردم را سرکوب و بخاک وخون کشیدند و می کشند و صدها تن از زنان و مردان شجاع و مبارز راه آزادی و حقوق بشر و عدالت را دستگیر و آتش کینه و خشم را شعله ور تر کرد ه ومی کنند !

روی سخنم باشماست !

من از شما آزادیخواهان، عدالت جویان و مدافعان حقوق بشر، آموختم که نباید جان انسانی را بخاطر آزادی و عدالت و بخاطر آزادی خود گرفت ؛

– از شما آموختم که برای آزادی می توان جان باخت ولی برای آزادی ، نباید جان دیگری را گرفت .

– از شما آموختم که خشونت و کشتن را نباید با خشونت و کشتن جواب داد !

شما واقف هستید که یکی از مهم ترین ویژگی های جنبش مردمی و سبز ایران ، مخالفت بامرگ خواهی و خشونت و مرگ آفرینی است و برای مرگ این یا آن مستبد ویا گروهی از مستبدین بوجود نیامده است.

سبزندگی ، سرزندگی و توانائی جنبش مردمی جامعه ما، در دفاع ازحق حیات برای همه شهروندان ایران، دفاع از زندگی آزاد و برابر حقوق برای همه، «مهرورزیدن » ، « انسانیت » ، دفاع از آزادی ، عدالت و مبارزات مسالمت آمیز و در مخالفت با استبداد و خشونت دینی وغیر دینی مرگ خواه ومرگ آفرین است.

من آموختم که نظام سیاسی مبتنی بر آزادی ، حقوق بشر ، دمکراسی و عدالت اجتماعی ، ماشین نیست که بتوان آنرا خرید و دفعتا و بطور ضربتی و جهشی از طریق اعمال قهر و قدرن مرگ خواه ومرگ آفرین جایگزین نظام سیاسی مبتنی بر تبعض و استبداد و خشونت کرد.

بن مایه وپایه های فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نیرو ، ملات ، ساختار و روش کار نظام دمکراتیک آتی، قبل از استقرار آن در جامعه و برای استقرار آن در جامعه ، بتدریج در دل جامعه و میان مردم شکل می گیرند و در یک پروسه وبا گذراز مبارزات و تندپیچ ها و طوفانهای فراوان و شکستن و دفع سنگر به سنگر استبداد حاکم ، به یک نظام سیاسی حقوقی و حقیقی فرامی رویند

شما می دانید که این پروسه سالهای درازی است که در جامعه شروع شده و در دهه اخیر شتاب و شدت بی سابقه ای یافته است. استبداد دینی آخرین مراحل زوال خودرا طی می کند و فرآیند گذر به آزادی و دمکراسی به فراز بالاتری فراروئیده است .

می دانیدکه تمامی هراس ،نگرانی ، خشم و خشونت و سرکوب های اخیر بانیان و سردمداران ولایت فقیه، ناشی از تبدیل شدن فکر و خواستهای آزادی و دمکراسی به افکار و خواست عمومی، تبدیل شدن آنها به پراتیک سیاسی مردم در ابعاد وسیع وگسترده ، سرعت گرفتن زوال استبداد دینی و غنی شدن و سرعت گرفتن فرایند گذار به آزادی و دمکراسی است.

جنبش مردمی و سبز جامعه ما بر بستر سالها تلاش و مبارزه مردم ما و همه شما آزادیخواهان ، دمکراسی خواهان وعدالت جویان کشور بوجود آمده و فراز بلندی از فرایند گذار جامعه ما به آزادی و دمکراسی و نظام دمکراتیک است اما برای فرارروئی به فرازهای بالاتر و توانمند تر ، هنوز نیازمند تلاش ومبارزات سخت و پیچیده و فراوانی است .

جنبش مردمی و سبز زمانی خواهد توانست استبداد حاکم را درهم بشکند که به جنبشی همگانی فرابروید.

شما می دانید که امروز، تداوم، گسترش و همگانی شدن جنبش مردمی وسبز و فراروئیدن آن تا شکست استبداد حاکم و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ( آزادی رسانه ها، احزاب، تشکلهای مدنی و مستقل نظیر سندیکاها واتحادیه های کارگری، کارمندان، تشکلهای زنان، کانون نویسندگان، جنبش دانشجوئی، کانون دفاع از حقوق زنان، کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی اعتصابات کارگری و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مردم)، آزادی رای و آزادی انتخابات و انتخابات آزاد از یکسو نیازمند تعمیق و گسترش اندیشه و خواستهای آزادیخواهانه، حقوق بشرانه، عدالتجویانه و مسالمت آمیز در میان مردم و از سوی دیگر نیازمندایجاد نهاد دمکراتیک و همگانی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخواهان درجهت سامانیابی وسازماندهی نیرو و مدافعان جنبش مردمی و سبز ایران علیه استبداد دینی حاکم است.

هم میهنان ، دوستان ، بزرگواران کشور !

مردم ما و شما رهبران ویاران و یاوران جنبش مردمی وسبز ، با مبارزات دلیرانه ، هوشمندانه ، مسالمت آمیز و پکپارچه خود حکومت را به بحران فرساینده و فلج کننده ای گرفتار کرده اید!

حکومت برای برون رفت از بحران و تداوم حیات خود، به مرگ خواهی و خشونت بیشتر و مرگ آفرینی بیشتر پناه آورده است. وشما می دانید که مرگ خواهی و خشونت و مرگ آفرینی، پاشنه آشیل حکومت بوده و پناهگاه نجات بخش وامنی برای آن نیست.

آنها برای برون رفت از بحران، کوشش می کنند ازیکسو مبارزات آزادیخواهانه و مسالمت جویانه مردم را بسوی خشونت بکشند ازسوی دیگر با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و کاربست شگردها و شیوه های عوام فریبانه، در دل بخشی از مردم ، آتش کینه و خشم و خشونت نسبت به طرفدران جنبش برافروزند و آنها را به طرفداری از خود به خیابانها بکشند. تبلیغ کینه، نفاق و دشمنی از منابر و مساجد و صدا و سیما و نمازجمعه و … و کوشش برای ایجاد شکاف میان مردم و آزادیخوان از روشها وشگردهای روز مره حکومت شده است. آنان با کاربست شگردها و حیله های مختلف کوشش می کنند جنبش مردمی وسبز را ابتدا شقه شقه کرده ، هرشقه را نابود و کلیت جنبش را به شکست ونابودی بکشانند.

روی سخنم با شماست !

شما ای همه آزادیخواهانی که مخالف استبداد دینی حاکم برایران و هر استبداد دیگر هستید !

امروز وجود استبداد دینی حاکم در جامعه درد مشترک همگانی و ملی جامعه ما و همه ما و شکست استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی در راستای تشکیل نظام سیاسی دمکراتیک مبتنی بر رای آزاد و برابر حقوق همه شهروندان ( اعم از زن ومرد ، دیندار وغیر دیندار ، ترک وکرد وفارس و بلوچ و ترکمن و عرب ) نیاز و خواست دمکراتیک همگانی و ملی جامعه ، مردم و وهمه ما است !

اجازه می خواهم بعنوان یک شهروند آزادیخواه ، عدالتجو و دمکرات با آرمانخواهی سوسیالیسم دمکراتیک با صدای بلنداز همه شما بزرگوران تقاضا کنم :

همین امروز برای رفع و دفع درد مشترک و بخاطر تحقق عملی خواستهای آزادیخواهانه و دمکراتیک ، همگانی وملی مردم ایران همکاری کنید .

– ایجاد نهاد دمکراتیک، همگانی وملی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخوان کشور ، سامان دهی و سازماندهی همگانی و دمکراتیک مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در جهت رفع و دفع استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ، نیاز لحظه جامعه ، جنبش مردمی و سبز ایران ونیاز همه ما بمثابه جزئی از جنبش مردم ایران است .

تقاضا دارم ، این نیاز و خواست لحظه و مبرم ملی را همین امروز تامین کنید و نگذارید حکومت، جنبش مردمی را از مسیر آزادی ، دمکراسی ، عدالت ، مبارزات مسالمت آمیز ، « مهرورزی » و « انسانیت » خارج کند .

فردا دیر است .

با احترام و درودهای فراوان به هم شما

مجید عبدالرحیم پور

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۴ دی, ۱۳۸۸ ۹:۰۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!