یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۹

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۹

زمان اعتصابات ثمر بخش کارگری فرا رسیده است، دامنه اعتصابات به صنعت نفت هم کشیده شد

موقعیت طبقه کارگر در آینده منوط به نقشی است که در این برهه حساس بازی می کند. جامعه ما بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و شرکت گسترده کارگران در اعتراضات و پیوند هرچه بیشتر طبقه کارگر با جنبش اعتراضی می تواند در کامیابی جنبش نقش اساسی داشته باشد

بر اساس گزارشات منتشر شده در روز ۱۹ آبانماه ،۴۵۰ نفر از کارگران طرح توسعه پالاشیگاه بندرعباس در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود مبادرت به اعتصاب کردند.

در روز چهارشنبه ۲۰، آبانماه، ۳۰۰، نفر از کارگران، فاز سوم پالایشگاه آبادان نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۳ ماهه گذشته خود دست به تجمع زدند. در روز ۱۸ آبان ماه، ۱۰۰، نفر از کارگران شرکت صنایع اراک که پیش از این نیز بارها اعتصاب و اعتراض کرده بودند به دلیل تعویق در پرداخت حقوقهای خود در مقابل ساختمان استانداری مبادرت به تجمع اعتراضی کردند، قبل از آن نیزاعتصاباتی در دیگر مراکز صنعتی کشور مانند فولاد، نیشکر، تراکتور سازی، بخشهایی از مخابرات و غیره را شاهد بودهایم که از لحاظ اهمیت و تاثیر گذاری بعد از نفت جزو موسسات مهم کشور هستند و همه گیر شدن اعتصابات در آنها می تواند در شرایط پیش روی، هم بر شرایط معیشتی کارگران اثرات مهم بگذارد و هم به گسترش نفوذ جنبش مردمی موجود و بتبع آن تعضیف پایه های استبدا و بی عدالتی بی انجامد.

در طول دهه گذشته، اعتصابات کارگری موازی با بحران اقتصادی و تهاجم لجام گسیخته حکومت به حقوق کار و دستآوردهای تاریخی جنبش کارگری پیوسته در حال گسترش و انکشاف بوده است. اما تلاش و مبارزات کارگران برای حفظ دست آوردهای مبارزاتی خود و بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی شان برغم مبارزات طولانی به دلایل گوناگون تا کنون منجر به نتایج مطلوب مورد نظر آنها نشده است.

زمان اعتصابات ثمر بخش کارگری اینک فرا رسیده است

بنا به شواهد بسیار می توان ادعا کرد که زمان برای ثمر بخش بودن اعتصابات کارگری فرا رسیده است و البته این چیزی نیست که از دید خود کارگران هم پنهان مانده باشد. به دلیل شرایطی که در نتیجه برنامه ها و عملکرد جریان حاکم و نا توانی مفرط حکومت و شکل گیری جنبش توانمند و فرا گیر مردمی بوجود آمده است، اکنون زمانی است که می توان با گسترش اعتصابها، بویژه در صنعت نفت و در دیگر موسسات تاثیر گذار در بخش های تولیدی و خدماتی، و با جلب حمایت و پیوند خوردن با سایر نیروهای جنبش مطالباتی، اراده جنبش کارگری را به حکومت تحمیل نمود. هرچه تعداد اعتصابات بیشتر و دامنه آنها گسترده تر باشد، به همان میزان نیز نتیجه بخش ترخواهد بود.

در واقع برخلاف آنچه حکومت تلاش می کند تا با قدر قدرت نشان خود در میان مردم ترس و هراس ایجاد کند و بد ین وسیله مردم را وادار به سکوت کند، اما ضعیفتر از آن است که بتواند در مقابل گسترش اعتصابات کارگری سراسری و اعتراضات فراگیرو فزاینده مردم پایداری کند.

اینک شرایط برای دولت کودتا بقدری بد شده است که حتا برخی از روحانیون بلند پایه مانند مکارم شیرازی و جوادی آملی نیز که تاکنون از حامیان جریان حاکم بودند رسما و علنا ناتوانی حکومت را مورد انتقاد قرار می دهند و راه خود را از از جریان حاکم جدا می کنند.

در چنین وضعیتی که ناتوانی و شکاف و تفرقه و بحران حکومت را فرا گرفته و مخالفت و اعتراض به حکومت به یک امر عمومی تبدیل شده است، بهترین موقعیت برا ی تعرض به حکومت وشکستن مواضع سخت و ضد کارگری آن است. علاوه بر آن موقعیت طبقه کارگر در آینده منوط به نقشی است که در این برهه حساس بازی می کند. جامعه ما بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و شرکت گسترده کارگران در اعتراضات و پیوند هرچه بیشتر طبقه کارگر با جنبش اعتراضی می تواند در کامیابی جنبش نقش اساسی داشته باشد. تلاش برای جدا کردن طبقه کارگر از جنبش تحت هر عنوان و بهانهای، درعمل به سود حکومت کودتا و به زیان منافع کارگران در حال و آینده است. رهبران و فعالین و سازمانهای کارگری اصیل در عین پایبندی و تعهد به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان تامین منافع زحمتکشان در شرایط کنونی را در پیوند و تحکیم هر جه بیشتر جنبس کارگری با جنبش دمکراتیک و مردمی جاری و مبارزه مشترک همه گروههای اجتماعی دمکراتیک و عدالت خواه و کامیابی جنبش موجود بعنوان سر آغازی برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی در برهه کنونی می دانند وضمن حمایت از منافع و مطالبات دمکراتیک سایر نیروهای اجتماعی شرکت کننده در جنبش و مدارا با آنها، کوشش می کنند تا حداکثر حمایت لازم از مطالبات کارگران را جلب نموده و امکان کامیابی کارگران در مبارزاتشا ن را از این راه تقویت کنند.

در جریان اعتصابات و اعتراضات تاکنونی کارگری، ما شاهد حمایت خود جوش بسیاری در شهرهای مختلف و یک همبستگی گسترده اقشار مختلف مردم از کارگران و مطالبات آنها بودهایم، گر چه این حمایتها بتدریج شکل وسیعی بخود گرفته و از دانشجو تا کسبه را شامل می شده است و بخصوص در شهرهای، قائم شهر، قزوین، اصفهان، ساوه، کرج، تبریز، آبادان، اهواز، شوش، سنندج، سقز، زاهدان و غیره بودهایم. این حمایت ها از تاثیر خوبی هم برخوردار بوده و هستند، و اصولا نقش اینگونه حمایتها و همبستگی ها در هیچ نقطه دنیا انکار شدنی نیست اما معلوم نیست چرا عدهای منکر این حقیقت آشکار می شوند و کارگران را به دوری از این حمایتها و همبستگی ها دعوت می کنند؟

تردیدی نیست که اعتصابات کارگری بدلایل گوناگون گسترش خواهند یافت و دامنه آنها صنعت نفت و سایر رشتهای کلیدی و تاثیر گذار را نیز در خواهد نوردید و کارگران دو باره بمانند دوران انقلاب بر تحولات آینده نقش و اثر خود را بجای خواهند نهاد، اما این بار دانش و آگاهی طبقاتی کارگران بر مقایسه با دوران انقلاب آنچنان ژرف و عمیق شده است که دیگر کسی نخواهد توانست حقوق آنها را به آسانی از آنها سلب نماید؛ مسلم است که طبقه کارگر بدون جلب پشتیبانی سایر گروه های اجتماعی و شرکت فعال در جنبش مردمی جاری، نمی تواند به آسانی و به تنهایی حکومت را شکست دهد. بافت اجتماعی و آرایش و توازون قوا و سطح توسعه اقتصادی اصولا در ایران امروز اجازه نمی دهد تا یک طبقه اجتماعی به تنهایی قدرت دولتی را برای مدتی مدید در اختیار و انحصار خود در آورد. بنا بر این جدا کردن طبقه کارگر از جنبش تحت هر نا م و عنوان در شرایط امروز ایران نه تنها بسود این طبقه نیست که بیشترین آسیب وزیان را به طبقه تحمیل کرده و به انزوای حاملان این اندیشه و تقویت و درازای عمر نظم ظالمانه موجود منجر خواهد شد.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان, ۱۳۸۸ ۹:۱۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران