شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۹

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۹

سفر پاپ فرانسیس و اهمیت تقویت میانەروی میان مسلمانان

باشد کە شاهد تقویت عنصر میانەروی در میان شیعیان ایران و سرایت آن بە بافت قدرت سیاسی باشیم، و از این منظر شاهد نضج حسن تفاهم میان ادیان بزرگ کە همچون بستری مهم نقش قابل توجهی در ایجاد صلح و امنیت منطقە و جهان ایفاء می کند.

محمد خاتمی با پاپ ژان پل دوم در سال ١٩٩٩ در واتیکان دیدارکرد، و اکنون بعد از ٢٢ سال از گذشت آن ملاقات، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان از واتیکان بە عراق رفتە و با بزرگترین مرجع شیعیان این کشور، آیت اللە سیستانی، ملاقات می کند.

بیگمان موقعیت مذهبی محمد خاتمی با آیت اللە سیستانی کاملا متفاوت است، درست است هر دو شخصیت مذهبی اند، اما اولی یک روحانی بلندپایە در میان شیعیان و دیگری مرجع مسیحیان است، البتە با این تفاوت سیاسی کە خاتمی در مسند رئیس جمهوری ایران هم قرارداشت، در حالیکە آیت اللە سیستانی، آنگونە کە خمینی می گفت، در مسند هدایت و نظارت سیاسی بر اوضاع عراق قرار دارد و اساسا از مداخلە مستقیم در سیاست و یا قبول منسب در این باب خودداری کردەاست؛ امری کە رهبر اول جمهوری اسلامی قبل از پیروزی انقلاب وعدە آن را داد، اما هیچگاە بە آن عمل نکرد.

بیگمان در بحران و فاجعەای کە سرتاسر خاورمیانە را درمی نوردد، بحرانی کە در آن از جملە مسیحیان عراق از اولین قربانیان آن هستند، چنین ملاقاتی میان دو رهبر مذهبی جهان از اهمیت ویژەای برخورداراست. عکسها و جملاتی کە از این ملاقات از طرف رسانەها در سطح جهان مخابرە می شود تاثیر قابل ملاحظەای در افکار عمومی مسیحیان ومسلمانان داشتە و منجر بە بالابردن سطح تولرانس و پذیرش بیشتر همدیگر خواهدداشت. آیت اللە سیستانی با پذیرش پاپ فرانسیس نشان داد کە کماکان یک روحانی برجستە شیعی است با تمایل و تعبیری میانەروانە از اسلام کە عنصر مهمی در ایجاد روحیە تفاهم، پذیرش همدیگر و تولرانس در ایجاد صلح و امنیت منطقە است.

شیعیان عراق با این کار خود بار دیگر نشان می دهند کە در مقایسە با همکیشان خود در ایران کاملا درک دیگری از مذهب خود دارند، و آمادە نیستند همان تجربە آخوندها را در ایران تکرار کنند. هنوز بیست سالی از سرنگونی صدام نگذشتە کە شاهد چنین رویدادی در عراق هستیم، اما با گذشت ۴٢ سال از انقلاب ایران، و بە قدرت رسیدن مذهبیها، نە تنها شاهد چنین سفر مهمی هرگز نبودەایم، بلکە سران جمهوری اسلامی با تشدید دشمنی با جهان غرب عملا شرایط همزیستی را برای این دو دین بزرگ در سطح جهانی بمراتب مشکل تر کردەاند.

از جملە تاثیرات چنین ملاقاتهائی می تواند در مسیر تقویت مفاد موجود در اعلامیە جهانی حقوق بشر باشد، بویژە مادە ٣ کە در آن بر حق زندگی و امنیت تاکید شدەاست، مادە ١٢ در مورد حریم خصوصی و نیز مادە ١۶ در مورد حق ازدواج انسانها بدون هیچ گونە محدودیت دینی.

باشد کە شاهد تقویت عنصر میانەروی در میان شیعیان ایران و سرایت آن بە بافت قدرت سیاسی باشیم، و از این منظر شاهد نضج حسن تفاهم میان ادیان بزرگ کە همچون بستری مهم نقش قابل توجهی در ایجاد صلح و امنیت منطقە و جهان ایفاء می کند.

تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند, ۱۳۹۹ ۹:۵۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!