چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۳

سناریوی مهار با دو ابزار سخت افزاری و نرم افزاری

دو ابزار سیاسی و امنیتی ـ نظامی بە حرکت درآمدەاند تا احمدی نژاد و یاران وی را بە جای خود بنشاند و بە آنها بفهمانند کە آنچە در جمهوری اسلامی امر بدیهی و بنیادی است همانا قدرت بلامنازع رهبر و اصل ولایت فقیە می باشد. اصلی کە احمدی نژاد با اندیشە “ریاست جمهوری قدرتمند در کنار رهبر قدرتمند” درپی خدشەدارکردن آن بود.

شاید هنگامی کە سایت جرس در یکی از مطالب مندرجە خود با تیتر درشت اعلام نمود کە “سناریوی مهار احمدی نژاد کلید خورد”، این واقعیت بە اندازە امروز بعد از رقم خوردن جریانات بعدی محرز نشدە باشد. اما امروز دیگر کاملا عیان شدە است کە سیاست رهبر جمهوری اسلامی، جریانات اصولگرای سنتی و نیروهای امنیتی ـ سپاهی در این مسیر سازماندهی شدە است و می رود کە تعیین کنندە خطوط اصلی دورە دو سالە پیش رو تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد در قبال شخص احمدی نژاد و حامیان او باشد.

قویترین فاکت در این رابطە را باید بە سخنان محمد رضا باهنر ارجاع داد کە در رابطە با جلسە مشترک قوە مقننە و اجرائیە در دفتر خامنەای اظهار نمود. نایب رییس اول مجلس هشتم گفتە که وقتی در این جلسه، آقای خامنه ای به رئیس جمهوری تذکر داد که “تفسیر شورای نگهبان حرف آخر و لازم الاجراست و باید تبعیت شود”، با پاسخ احمدی نژاد مواجه شد که پرسید: “آیا این، حکم حکومتی است؟”رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ تاکید کرده است که “این جلسه، جلسه حکومتی است زیرا یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قواست، ولی این نظر، نظر قانون است نه حکم حکومتی.” در واقع خامنەای با تاکید خود بر لازم الاجرا بودن تصمیمات شورای نگهبان آب پاکی روی دست احمدی نژاد ریخت و صراحتا او را در یک خطاب رودرو و بی پردە بە گردن نهادن در مقابل جناح مقابل فراخواندەاست. چنانکە می دانیم شورای نگهبان در رقابت میان مجلس و دولت از نظر مجلس حمایت کردە و اظهار داشتە است که هم ادغام وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد و هم وزرای جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. امری کە احمدی نژاد در پذیرش آن اکراە داشت و در واقع می خواست کە با دور زدن مجلس، حکم خود را در این رابطە بە پیش ببرد و بدین ترتیب مجلس را وادار بە تبعیت از تصمیمات دولتی خود کند.

اما جناح رهبر و اصولگرایان سنتی در این پیکار خود علیە احمدی نژاد، تنها بە اهرمهای سیاسی خود توسل نمی جویند، درست یک روز قبل از این سخنان باهنر بود کە فرماندە سپاە پاسداران محمد علی جعفری در ادامه حملات حا میان رهبر بە جناح احمدی نژاد گفته بود کە جریان انحرافی به دنبال یارگیری و اثرگذاری در انتخابات از طریق پول و رانت است (اشارە وی بە انتخابات مجلس در سال جاری می باشد کە قرار است در ١٢ اسفند برگزارشود). در واقع وارد شدن جریان امنیتی ـ سپاهی بە محل منازعە بە منزلە بکارگیری ابزار نیروهای مسلح برای کنترل و بە عقب نشاندن جناح راست افراطی می باشد. دو ابزار سیاسی و امنیتی ـ نظامی بە حرکت درآمدەاند تا احمدی نژاد و یاران وی را بە جای خود بنشا نند و بە آنها بفهمانند کە آنچە در جمهوری اسلامی امر بدیهی وبنیادی است همانا قدرت بلا منا ز ع رهبر، در اصل ولایت فقیە می باشد. اصلی کە احمدی نژاد با اندیشە “ریاست جمهوری قدرتمند در کنار رهبر قدرتمند” در پی خدشە دارکردن آن بود.

خامنەای درسد د مهار احمدی نژاد با دو ابزار نرم افزاری (سیاست) و سخت افزاری (نیروهای امنیتی ـ سپاهی) می باشد. مهاری کە از طرفی دیگر در بطن خود ادامە کاری دولت کنونی تا پایان زمان و مهلت قانونی آنرا دربردارد. امری کە باهنر قبلا در سخنانی در خبرآنلاین بە آن اشارە کردە بود. اینکه خامنه ای ترجیح می دهد محمود احمدی نژاد قبل از پایان دوره مسئولیت قانونی خود برکنار نشود (صورت طبیعی پایان عمر دولت دهم).

در جمهوری اسلامی دورە دوم ریاست جمهوری، همیشە آن دورانی بودە کە لرزان بودن پایە قدرت رییس جمهورها بیشتر محرز گشتە، این واقعیت در جریان برخوردهای اخیر، میان احمدی نژاد و ولی فقیە بار دیگر بە وضوح آشکار گردید. اما آنچە کە احمدی نژاد را متمایز می کند همانا اعتماد بە نفس خوش خیالانە او در فراروییدن بە رئیس جمهوری بود کە لااقل در بعضی زمینەها می توانست فراتر از خامنەا ی یا شخص ولی فقیە قرار بگیرد. اعتماد بە نفسی کە ریشە در خوش خدمتی ها و چاکرمنشیهای وی نیز داشت. و از اینروی شکست وی بسیار سنگین تر می نماید، زیرا کە احمدی نژاد در جریان این درگیریها جایگاە و اعتماد بە نفس خود را نیز تا حدود زیادی از دست داد. با این اوصاف چنین بە نظر می رسد کە دورە دو سالە پیش روی، دورە تحمیل خفت و خواریهای بیشتر بە رئیس جمهوری کودتایی باشد کە خود با تحمیل همین منطق بە قدرت رسید. در رژیمها و سیستم های دیکتاتوری، دور متسلسل شکستن فرد را پایانی نیست.

تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد, ۱۳۹۰ ۶:۳۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت