دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۲

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۲

سیاست خارجی و سیاست داخلی دو رویه مکمل هم

کاملا واضح است که سخنان طرفین بطور خیلی صریح و شفاف نشان دهنده بروز فاز دگرگونهای در روابط ایران و روسیه است، روسیهای که در سالهای اخیر در امر مناقشه بر سر پرونده اتمی ایران بطور عمومی در کنار ایران قرار داشت، و جمهوری اسلامی متقابلا روی سیاستهای روسیه در عقب راندن سیاست تهاجمی امریکا حساب ویژه باز کرده بود.

احمدی نژاد روز چهارشنبه پنجم خرداد، در سفر خود به شهر کرمان زبان به انتقاد از روسیه در رابطه با همیاری این کشور با آمریکا در تدوین طرح تحریمهای جدید علیه ایران، و نیز توافق اخیر میان ایران ترکیه و برزیل گشود، و در سخنان بی سابقهای برای اولین بار همسایه شمالی کشورمان را مورد حمله لفظی نسبتا تندی قرار داد. در این سخنان انتقاد آمیز، احمدی نژاد چند محور را مورد توجه قرار داد، از جمله توضیح رفتار دیمیتری مدودف را مشکل خواند، تلویحا از عدم احترام متقابل روسیه در مورد ایران سخن گفت، و سرانجام روسیه را به قرار گرفتن در کنار دشمنان ملت ایران متهم کرد.

به فاصله اندکی و تنها ساعاتی پس از سخنان احمدی نژاد، سرگئی پیریخودکو، مشاور ارشد سیاست خارجی دولت روسیه در واکنشی تند به سخنان احمدی نژاد، گفت که دولت روسیه افراط گرایی سیاسی، عدم شفافیت و غیرقابل پیش بینی بودن تصمیم گیری های مقامات ایران را نمی پذیرد. وی همچنین احمدی نژاد را به “عوام فریبی سیاسی” متهم کرد و گفت که هیچکس تاکنون نتوانسته است از طریق عوام فریبی سیاسی قدرت به دست آورده و قادر به حفظ کردن آن باشد.

کاملا واضح است که سخنان طرفین بطور خیلی صریح و شفاف نشان دهنده بروز فاز دگرگونهای در روابط ایران و روسیه است، روسیهای که در سالهای اخیر در امر مناقشه بر سر پرونده اتمی ایران بطور عمومی در کنار ایران قرار داشت، و جمهوری اسلامی متقابلا روی سیاستهای روسیه در عقب راندن سیاست تهاجمی امریکا حساب ویژه باز کرده بود. سیاستهائی که اگرچه اینجا و آنجا روسیه بویژه با رای دادن به چند قطعنامه در شورای امنیت در کنار آمریکا قرار گرفت، اما هیچگاه این توافقهای ضمنی با غرب به آنچنان درجهای نرسید که موجبات نگرانی جدی کاربدستان جمهوری اسلامی را فراهم کند. اما اینبار با طرح امکان تحریمهای دیگری که سیاست نفتی ایران و امکانات سپاه را در جهان هدف قرار داده است، بحث جدی تر از آن شده است که حمایت روسیه از این طرح جدید را بتوان در آن حد غیر جدی شمرد که نتوان به آن به شیوهای بسیار اساسی نپرداخت. تنگناهای جدی دولت احمدی نژاد در حوزه های اقتصاد و سیاست چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی وضع را به جائی رسانیده است که جمهوری اسلامی اینبار توان پذیرش تحریمها ی احتمالی را به مانند سابق ندارد، و درست از این زاویه است که موضع گیری روسیه به عنوان یک عضو اصلی شورای امنیت برای آنها اهمیت بسیار جدی تری نسبت به قبل پیدا کرده است. اما چرا روسیه ظاهرا علیرغم روابط خوب با جمهوری اسلامی به چنین سیاستی روی آورده، و به هماهنگی بیشتری با سیاستهای غرب در این مرحله دست زده است؟

اولین دلیل خیلی واضح می تواند رد جانبی قراداد ژنو توسط ایران باشد، که بر اساس آن قرار بود ایران اورانیوم سه و نیم درصد غنی شده خود را به روسیه بفرستد، روسیهای که می توانست به عنوان اولین حلقه این چرخه تحویل سوخت اتمی، نفع اقتصادی کلانی را از آن خود کند. بخاطر رد قرارداد ژنو توسط حکومت، این نفع کلان را از دست داد و از این راه ضربه سنگینی متوجه روسیه شد. و البته در کنار بعد اقتصادی مسئله می توان به بعد سیاسی چنین امکان معاوضهای هم اشاره کرد، بدین معنی که در صورت عملی شدن طرح وین، روسیه می توانست به جایگاه ویژه تری از طریق حل مناقشه اتمی ایران چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان دست یابد.

اما شاید مهمترین دلیل روسیه را بتوان در همین سخنان سرگئی پیریخودکو یافت که خیلی صریح و روشن به مواردی اشاره می کند که جای توجه بسیاری دارد. او از افراط گرائی سیاسی، عدم شفافیت، غیر قابل پیش بینی بودن تصمیم گیریهای سیاسی مقامات ایران و سرانجام از عوام فریبی آنان می گوید. فارغ از اینکه همیشه بخش جدی و مهمی از سیاست جهانی بر اساس همین خصوصیاتی قرار گرفته است که مشاور ارشد سیاست خارجی دولت روسیه بدان اشاره می کند، و دولت روسیه نیز خود یکی از مجریان آن بوده است (مورد عدم راه انداختن نهائی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر می تواند یکی از نمونههای آن باشد)، اما همان سیاستی را که احمدی نژاد بویژه در یک سال اخیر حکمرانی خود در عرصه داخلی پیش برده است، در عرصه خارجی نیز به درجاتی متفاوت پیش برده است. در زمینه داخلی نمونههای چنین سیاستی فراوانند. در مورد افراط گرائی می توان به کشتار و شکنجه مردم و مخالفان اشاره کرد، در مورد عدم شفافیت به نمونه جلوگیری نمایندگان حامی وی در مجلس از طرح تحقیق و نظارت بر بازداشتگاهها، و سرانجام در زمینه عوامفریبی سیاسی نمونه شاخص آن می تواند ارائه آمارهای جعلی از اقتصاد کشور و عدم آوردن نفت بر سر سفره مردم باشد، مسئلهای که احمدی نژاد وعده آنرا داد، اما خلاف آن عمل کرد. در صحنه جهانی نیز چنین سیاستی پیش برده شدهاست، که کاملا تاثیر منفی بر متحدان و دوستان ضمنی جمهوری اسلامی گذاشته است. برای کشوری مانند روسیه که دارای روابط مهم تجاری، صنعتی و سیاسی با جهان غرب است، تاب آوردن چنین سیاستهائی لااقل در میان مدت امکان ناپذیر است، و این کشور نمی تواند تمام روابط دیگر جهانی خود را بر سر چنین بازی خطرناکی در گرو بگذارد. اگر احمدی نژاد در عرصه داخلی با استفاده از فشار، سرکوب و کشتار مردم تا حال قادر به پیشبرد چنین نگرش و روشی از سیاست و فن به اصطلاح کشورداری بوده است، اما در عرصه جهانی با فقدان چنین ابزارهائی مواجه است، امری که خیلی سریع می تواند دولت کودتائی وی را با بحرانها و مشکلات بسیار جدی روبرو کند، که البته مواجه هم کرده است.

از قدیم گفتهاند که سیاست داخلی و خارجی دو رویه مکمل همدیگر هستند، دو رویه که از یک منطق و نگرش تغذیه می کنند. انتقال تمام آن خصوصیاتی که مقام روسی از آن سخن می گوید از عرصه داخلی به عرصه خارجی توسط احمدی نژاد، امریست که خیلی زود یقه دولت احمدی نژاد را گرفته است. اما آیا او را برای گریز و رهائی از آن در آستانه دشوارتر شدن شرایط، امیدی هست؟ چنین می نماید که احمدی نژاد و دولت کودتا کماکان مصمم به ادامه همین روشهای مورد قبول خود در پیشبرد سیاست چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی هستند، و آنان را سودائی در سر در جهت تغییر آن نیست. تغییر در روش سیاست خارجی نیاز به تغییر در روش سیاست داخلی دارد. بحران اتمی از سر گذرانیده نمی شود مگر به یمن ایجاد فضائی دیگر در کشور. البته اگر اصولگرایان افراطی را سودائی در رفع نهائی آن در سر باشد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۶ خرداد, ۱۳۸۹ ۹:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…