یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۷

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۷

سیدمحمدخاتمی: مطالب نسبت داده شده درباره نامه من به رهبری دروغ و جعل است

شعار ما «شعار زندگی» است نه «مرگ بر»… آیتالله منتظری از ارکان مبارزه با استبداد و انحراف در جامعه بود

سیدمحمدخاتمی با ابراز تاسف از برخوردها و تحرکات صورت گرفته از سوی عدهای در جریان و بعد از مراسم تشییع پیکر آیتالله منتظری، و انتقاد از دروغ پرداریهایی که گاه به نام نظام نیز انجام میشود، خبری را که اخیراً درباره نامه او به “رهبر انقلاب” منتشر شده، دروغ و جعل خواند.

به گزارش پایگاه خبری “فراکسیون خط امام (ره) مجلس” (پارلماننیوز)، آقای سیدمحمد خاتمی در دیداری با شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به بیان برخی مسائل روز پرداخت و سپس به سئوالات آنان پاسخ گفت. او در بخشی از سخنانش با بیان این که «از بزرگترین وظایف دانشگاه و انجمن اسلامی ما نقد کردنها، بیان کردنها، بیان انحرافات و ایستادن در مقابل انحرافاتی است که وجود دارد»، افزود: «این امر مستلزم وجود آزادی است؛ آزادی ولنگاری نیست، آزادی یعنی انسان بتواند عقیدهاش را بیان کند، مطالبی را که میبیند بخصوص اگر ایراد به قدرتمندان باشد با شجاعت بیان کند.»

خاتمی تصریح کرد: «آزادی یعنی انتقاد و اعتراض در جامعه هزینه نداشته باشد وگرنه تایید آنچه در جامعه میگذرد که آزادی نیست.»

رئیسجمهور سابق کشورمان سپس گفت: «در سالهای پیش وقتی شعار” مرگ بر …” سر میدادند، گفتم این شعار را ندهید؛ شعار ما شعار زندگی است و از جمله زنده باد مخالف من و این زنده باد به معنای این است که اگر این مخالفت نباشد حکومت چون قدرت و امکانات دارد امکان انحرافهای بزرگی از سوی قدرت وجود دارد.»

وی افزود: «بدتر از شعار مرگ بر … این است که هرکس که مخالفتی کرد ولو این که اصول را قبول داشته باشد او را برانداز بخوانند و با او برخورد کنند، این رفتار و رویه انحراف بزرگی است و باید اصلاح شود، شرط آن هم این است که در جامعه آزادی باشد؛ همان چیزی که قانون اساسی ما هم گفته است.»

خاتمی تاکید کرد: «همان آزادی که امام ما گفتهاند؛ مگر نه این که جمهوری اسلامی بر دو پایه آزادی و استقلال استوار شده است؛ اگر این پایهها لرزان شود ما وابستگیمان بیشتر شود و دوباره دچار استبداد می شویم.»

وی هشدار داد: «اگر آزادیها در جامعه سلب شود دیگر ما نباید خیلی انتظار “تحقق جمهوری اسلامی” را داشته باشیم.به خصوص آن جمهوری اسلامیای که باید حاکمانش مبعوث مردم و تابع مردم باشند و در مقابل مردم مسئول باشند.»

رئیس دولت اصلاحات یادآور شد: «الان میبینیم انجمن اسلامی محدودیت پیدا میکند و نمیتواند بیانگر تفکری باشد که آن را ازامام گرفته است و بر اساس این آزادی بتواند در جامعه انتقاد کند، برای انجمن اسلامی امروز تنگنا ایجاد میشود چه برسد به افرادی که عضو انجمن نیستند، دانشگاه جای آزادی است و استاد و دانشجوی ما باید در آن احساس امنیت کند.»

خاتمی سپس به اظهار تاثر دانشجویان از درگذشت آیتالله العظمی منتظری و اظهارات ایشان اشاره کرد و گفت: «این انسان بزرگ و شریف، انسانی که قبل از انقلاب یکی از ارکان مبارزه با وابستگی، استبداد، بیداد و انحراف در جامعه بود از ارکان انقلابی بود که امام بزرگوار رهبری آن را به عهده داشتند.»

وی ادامه داد: «ایشان بعد از انقلاب هم همین طور بود؛ فقیهی برجسته، جامع، معقول و منقول؛ که امام در آخرین اظهار نظرشان گفتند که ایشان باید گرمی بخش حوزه ها باشند؛ شما ببینید این پیرمرد با این همه سن و سال همواره در صدد این بود که از اسلام و اصل نظام دفاع بکند ممکن است هر کس در هر جایی طوری صحبت کند که عدهای نپسندند ولی باید جهتگیری اصلی قضیه را دید.»

رئیس جمهور سابق کشورمان یادآور شد: «هر شبههای که مطرح میشد، این پیرمرد با دانش وسیعی که داشت به صحنه میآمد و بهترین آثار را ایشان مینوشت.حتی اگر درباره وحی الهی تردیدهایی ایجاد می شد با این همه سن و سال، با دلسوزی به اسلام، با منطق، با احترام و ادب مسائل را مطرح میکرد و در صدد حل آنها بر میآمد… درباره حقوق بشر اگر مسئلهای مطرح میشد، او با تمام وجود با تبحری که داشت به دفاع از دیدگاه حقوق بشری اسلام بر میخواست.»

خاتمی به حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر این مرجع عالیقدر اشاره کرد و گفت: «اگر فضا مناسبتربود خیلی وسیعتر از آنی که دیدیم مردم از ایشان تجلیل میکردند.»

رئیسجمهور سابق کشورمان سپس به صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیتالله العظمی منتظری از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: «وقتی رهبر انقلاب از ایشان تجلیل میکنند، معنایش این است که نظام میخواهد از ایشان تجلیل شود؛ نظام میخواهد ایشان مورد احترام باشد.»

وی سپس با ابراز تاسف از برخوردها و تحرکات صورت گرفته از سوی عدهای در جریان و بعد از مراسم تشییع پیکر آیتالله منتظری گفت: «چه کسانی هستند که میآیند رفتارهایی انجام میدهند که حتی نشود یک مجلس ترحیم هم برای ایشان گرفته شود؟چه کسانی هستند آنهایی که این رفتارها را انجام میدهند؟»

وی همچنین به فضای آلوده به دروغ و تهمت در کشور اشاره کرد و گفت: «با دروغ و تهمت به بهترین نیروهای انقلاب که هیچ کس باور نمیکند آنها نیروهای منحرف هستند، هر نسبتی میدهند و بدتر از این آن است که رواج دروغ تهمت به نام نظام باشد.»

خاتمی افزود: «در مورد خودم اگر بخواهم هر روز به این دروغگوییها و دروغپردازیها، عکس العمل نشان دهم (که نمیخواهم نشان دهم)؛ باید همه کار خود را رها کنیم.»

رئیس جمهور سابق کشورمان سپس اظهار داشت: «در روزهای اخیرمطالبی را به من نسبت میدهند که نامهای به رهبری نوشتهام و بعد هم مطالبی را به رهبری نسبت میدهند که فلان موضع رادر قبال آن گرفتهاند، نمیدانم به چه دلیلی و با چه جراتی هر دروغی را میگویند. آدم باید پناه ببرد به خدا از این دروغ و جعل و بدتر این که به نام نظام انجام شود.»

وی تصریح کرد: «اگر با این روشها میخواهند کسانی که دلبسته به نظام و انقلاب هستند را از مسیرشان که مسیر انتقاد و اعتراض به روشهای نادرست است بازداند، تجربه نشان داده که این کار غلطی است.»

رئیس دولت اصلاحات یادآور شد: «اگر نیروهای دلسوز را محدود کنند، کسانی میداندار میشوند که هیچ چیز را قبول ندارند.خطرناک این است که جریانات افراطی بخواهند همه چیز را به نام اسلام تمام کنند و دلزدگی در جامعه ایجاد کنند و عکس العمل آن هم مطالبی باشد که دلسوزان اسلام و نظام نمی پذیرند.»

وی با بیان این که «ما افتخار میکنیم از آزادی در این نظام دفاع میکنیم»، گفت: «افتخار میکنیم که بگوییم انقلاب ما زن و مرد را آزاد کرد، به آنها جرات داد، شخصیت داد که بیایند صحبت کنند؛ انقلابی که گفت ما باید قلههای پیشرفت را در همه جهات طی کنیم… اگر کسانی ببینند سیاستها و رفتارهایی که هست ما را از آن قلهها دور میکند و پیشرفتی که باید داشته باشیم نیست، این حق آنهاست که حرف بزنند. دفاع از حقوق و رای مردم و آزادی جامعه حق بلکه مسئولیت دلسوزان واقعی است.»

وی با تاکید بر تداوم راه اصلاحات، اظهار داشت: «اصلاحات بدین معنا است که اگر در سیاستها و رفتارها انحرافی وجود داشت طبق معیارهای قانون اساسی، معیارهای امام و معیارهایی که ما از انقلاب داریم و برای آن خونها داده شده، اصلاح شود و این اصلاحات عین دفاع از انقلاب و اسلام است و کسانی که چهره نظام را زشت نشان میدهند آنها با نظام سازگار نیستند.»

تلخیص از کار-آنلاین

تاریخ انتشار : ۳ دی, ۱۳۸۸ ۵:۱۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی