سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۵

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۵

شدت گیری مصاف

کودتاگران که با استفاده از حادثه پاره کردن عکس خمینی سعی در تحریک فضای عمومی داشتند، و می خواستند از این طریق با کشانیدن مردم به خیابانها جنبش سبز را در موضع تدافعی قرار دهند، ناتوان از این فضاسازی، در عوض به عیان دیدند که عاجز از به خیابان کشانیدن توده مردم هستند (حضور اندک مردم در تظاهرات روز هیجده دسامبر، یعنی بیست و هفتم آذر، نمونه بارز این عجز می باشد) امری که می توانست پایه سرکوب عریان بعدی برای آنان شود،

در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که مصاف میان جنبش سبز و جناح راست افراطی و کودتاگران مراحل دیگری از شدت و حدت خود را تجربه کرد. تهدیدات رییس قوه قضائیه، خامنهای و وزیر اطلاعات علیه جنبش سبز از یک طرف، و نیز افشاگریها و اعلام مواضع صریحتر در جبهه سبز که از طرف آیت الله منتظری، موسوی، کروبی و رفسنجانی اتخاذ گردیدند، از جمله فاکتهای مورد نظر در این رابطه می باشند. در واقع از بدو کودتای انتخاباتی تا کنون چنین حجمی از سخنان و با حضور چهرههای بارز دو طرف و در چنین فاصله زمانی کوتاهی در حد خود بی سابقه است. امری که می تواند جای تامل و بررسی از زوایای مختلفی باشد.

علی خامنه ای روز یکشنبه ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر) در یک سخنرانی در تهران به شدت به جنبش سبز تاخت و در تحلیلی توطئه مدارانه و سطحی همراهی سلطنت طلبان، تودهایها و … را علت ضد نظام بودن آن دانست، وی ضمن محکوم کردن پاره کردن عکس خمینی و انتساب آن به جنبش، در همان حال خواهان حفظ آرامش از طرف مردم شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در اظهار نظر خود درباره آنچه که «اهانت» به عکس آیت الله خمینی خواند، ضمن تهدید صریح مخالفان گفت که عمل پاره کردن عکس خمینی با هماهنگی دولت انگلیس صورت گرفته بوده است.

در جنبش سبز هم میرحسین موسوی بر مساله افزایش مطالبات “مردم” در مقابل حکومت تاکید کرده، و گفت که بعضی از حرکات “ساختارشکنانه” ناشی از برخورد خشن دولت با معترضان است. رفسنجانی هم وزیر اطلاعات را به بی خبری متهم کرد و تاکید کرد که اگر برخی با ارعاب و فضاسازی به دنبال حل مسائل هستند، در اشتباهند. و آیت الله منتظری نیز برخورد خشن نظام با مردم را علت برخوردهای افراطی نامید.

چنین می نماید که افزایش تهدیدات حاکمان و نیز در مقابل، حجم سنگین واکنش رهبران جنبش در مقابل این سخنان، ناشی از آن باشد که ادامه این وضع که اکنون بیش از شش ماه از آن می گذرد، دیگر به صورت موجود امکان پذیر نباشد. ادامه وضعیت کنونی که در آن هیچ کدام از نیروهای مقابل نتوانستهاند به شرایط مطلوب خود دست یابند، دیگر وضعیت مطلوبی نیست و این می طلبد که بالاخره وضعیت بحرانی کشور سرانجام به نقطهای ختم شود. جنبش سبز که هنوز نتوانسته است ابعاد خود را بویژه در میان طیفهای گستردهتری از مردم گسترش بخشد و از توان بهتری برخودار شود، ظاهرا در صدد است که از ضعف شدید اجتماعی حاکمان بهرهبرداری لازم را کرده، و در فضای انزوایی که کودتاگران افتادهاند کمال استفاده را برده و با حجم بیشتر تبلیغات، افشاگریها و حضور مردمی سرانجام آنان را به پذیرفتن عقب نشینی وادار کند، کودتاگران نیز که خود را در شرایط مطلوبی نمی بینند و پایههای مشروعیت و اتوریته معنوی خود را در میان مردم، ویران و  فروریخته، در تلاشند با استفاده از سلاح ترس و رعب و وحشت، عقب نشینی را بر سبزها تحمیل کرده و آنان را به گوشه تسلیم و شکست برانند. در واقع چنین می نماید که در آستانه مرحله حساسی باشیم که با شاخص “لحظه سرنوشت ساز” ممیز می شود.

اما در واقع چنین نیست! نه جنبش سبز در وضعیت کنونی از این توان بهرهمند است، و نه حاکمان از توان لازم برای پیشبرد سرکوب عریان و قطعی. کودتاگران که با استفاده از حادثه پاره کردن عکس خمینی سعی در تحریک فضای عمومی داشتند، و می خواستند از این طریق با کشانیدن مردم به خیابانها جنبش سبز را در موضع تدافعی قرار دهند، ناتوان از این فضاسازی، در عوض به عیان دیدند که عاجز از به خیابان کشانیدن توده مردم هستند (حضور اندک مردم در تظاهرات روز هیجده دسامبر، یعنی بیست و هفتم آذر، نمونه بارز این عجز می باشد) امری که می توانست پایه سرکوب عریان بعدی برای آنان شود، و جنبش سبز نیز که هنوز از توان کافی برای فلج کردن طرف مقابل بی بهره است، این حادثه را فرصتی دید تا در آن به بررسی توان موجود خود بنشیند، و از این حادثه برای تعرض بیشتر علیه کودتاگران استفاده کند.

اما علیرغم وضعیتی که در آن هستیم، این جنبش سبز است که فضای عمومی را در دست دارد، و به قول معروف دیپلماسی عمومی را در ایران پیش می برد. هراس کودتاگران و تهدیدات بیشتر آنان در واقع ناشی از نگرانی شدید آنان در از دست دادن فضاهای عمومی جامعه است. در واقع اگر آنان توان سرکوب عریان را داشتند از مدتها قبل و از همان بدو کودتا به آن دست می یازیدند. درست از همین زاویه است که می توان به تحلیل رفتار متناقض خامنهای هم مبادرت ورزید. تهدید صریحتر سبزها و در همان حال دعوت از مردم برای حفظ آرامش، نشان از ناتوانی عملی رهبر در عملی کردن نیات واقعی خود که همانا سرکوب است، دارد.

جنبش سبز در جریان است و کماکان مناسبتهای مذهبی، تاریخی و حکومتی پیش رو، امکانی عالی و گسترده برای حضور ملموستر و قویتر آن. این مناسبتها و حضور قوی سبزها در آن که آن را به نمایش ضد کودتاگران تبدیل می کند، توان عمل سرکوب عریان را از نظام بیشتر سلب می کند و در همان حال شرایط را برای پیشروی آن بهتر آماده می کند. مناسبتهائی که در ادامه خود می توانند به عنوان نقاط نمایش اعتراضات درازمدت، تدریجی و در همان حال قاطع مردم،  رمق را از کودتاگران گرفته و شرایط را برای عقب نشینی نهائی آنان فراهم آورد.

تاریخ انتشار : ۲۷ آذر, ۱۳۸۸ ۱۰:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!