شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲

شکست دمکراسی پوشالی

و هنوز حملە آمریکا بە افغانستان بیست سال را تمام نکردەاست. قرار است ٧ اکتبر بیست سال از 'عملیات بلند مدت آزادی' کە بوش آنرا اعلام کرد بگذرد. و شاید ٧ اکتبر طالبان اعلام پیروزی دوبارە کند و رسما پایان عملیات بوش از زبان طالبان اعلام شود! و این بار البتە بن لادنی هم وجود ندارد تا بە بهانە عدم تحویل آن بە ایالات متحدە، این کشور علیە طالبان دوبارە در یک بازی سخیف اعلام جنگ کند. و این چنین 'عملیات بلند مدت آزادی' بدون دستاورد آزادی عقب می نشیند و بیست سال بە کمدی تاریخی تبدیل می شود.

پیشروی های سریع طالبان در افغانستان و بدست گرفتن نیمی از ولسوالیها و سە مرکز ولایتی این کشور، بعد از اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا، بار دیگر نشان داد کە بدترین شکل ممکن دولتمداری در کشورها، ایجاد دولتهای وابستە است، و البتە فرق نمی کند چگونە دولتی: دولتی از جنس دیکتاتوری یا آنچنانکە ادعا می شود دمکراتیک.

حکومتی کە بنیان قدرت گیری خود را از خارج بگیرد، و در جریان بە اصطلاح تثبیت خود باز متکی بە خارج باشد و مردم خود را بە بازی نگیرد، حکومتی کە تا خرخرە در فساد و اختلاس غرق شود و جرات نداشتەباشد دست در بنیانهای اجتماعی کشور برد و شروع بە تغییر آنها بکند، حکومتی کە چند پایگاە خارجی و چند کشور بیگانە اساس پایداری و دوام آن را شکل بدهند و خود در طول زمان، نقطە پایانی بر این اتکاء فرض نکند، سرانجام لقمە چپ نیروهائی خواهد شد کە حکومت فرضی علیە آن تشکیل شدەبود.

اما این بار متاسفانە سخن از فروریزی حکومتهای وابستە دیکتاتور نیست، بلکە سخن از فروپاشی دمکراسی است، و اینکە این اصطلاح تا چە حد می تواند معرف جامعە افغانستان بعد از حملە آمریکا بە این کشور در بیست سال اخیر باشد، مهم نیست؛ مهم این است کە در ظاهر هم کە شدە دمکراسی است کە دارد در مقابل یکی از ارتجاعی ترین نیروهای موجود شکست سنگینی را متحمل می شود. و این از لحاظ روانی برای خاورمیانە کە قربانی سیستمهای دیکتاتوری و ارتجاعی است، شکست بزرگی محسوب می شود. فروریزی همین دمکراسی پوشالی هم بمنزلە تقویت جبهە استبداد و نیروهای واپسگرا است. تقویتی کە برای سالهای متمادی تاثیرات معینی بر روی جنبشهای دمکراسی خواهی و آزادی خواهی در منطقە خواهد گذاشت.

و تجربە افغانستان تجربە غریبی است. نیروئی قرار است تمام و کمال بە قدرت برگردد کە برای حذف آن میلیاردها دلار صرف شد. و این شوخی دردناکیست. این بار حتی بە تغییر نام هم تمایلی نداشتند. گوئی می خواهند پتک را چنان محکم بر سر مردم خاورمیانە بکوبند کە یک بار برای همیشە حالیشان بشود کە دمکراسی بی دمکراسی، آزادی بی آزادی.

و هنوز حملە آمریکا بە افغانستان بیست سال را تمام نکردەاست. قرار است ٧ اکتبر بیست سال از ‘عملیات بلند مدت آزادی’ کە بوش آنرا اعلام کرد بگذرد. و شاید ٧ اکتبر طالبان اعلام پیروزی دوبارە کند و رسما پایان عملیات بوش از زبان طالبان اعلام شود! و این بار البتە بن لادنی هم وجود ندارد تا بە بهانە عدم تحویل آن بە ایالات متحدە، این کشور علیە طالبان دوبارە در یک بازی سخیف اعلام جنگ کند. و این چنین ‘عملیات بلند مدت آزادی’ بدون دستاورد آزادی عقب می نشیند و بیست سال بە کمدی تاریخی تبدیل می شود.

افغانستان با توجە بە وضعیت کلیدی کە در قلب آسیا دارد، تحولش بە دمکراسی می توانست بسیار برای این منطقە از جهان پدیدەای مهم و حیاتی باشد. اما نە حاکمان خواستند، نە کشورهای ثروتمند بە وعدەهای خود در خصوص کمکهای چندین و چندین میلیاردی عمل کردند، نە بنیانهای اجتماعی کشور مهیا بودند و نە کشورهائی مانند عربستان و پاکستان موافق ایجاد افغانستانی دمکراتیک و پیشرفتە بودند.

اگر سخنان بوش را در خصوص علت حملە بە افغانستان جدی بگیریم، باید گفت کە بعد از کشتن بن لادن در خاک پاکستان، اساسا فلسفە وجودی حضور آمریکا در افغانستان از همان زمان پایان یافتەبود. اما آنها سالهای سال دیگر ماندند تنها برای حضور و کنترل رقبای منطقەای و جهانی خود.

و حالا دوبارە افغانستان خستە و زخمی بە دامان ارتجاعیون مذهبی می غلطد، تنها و بی کس. دمکراسی پوشالی جای خود را دوبار بە استبداد مذهبی و قرون وسطائی می دهد، و بار دیگر نیروهای واپسگرا انگشت شست خود را در مقابل نیروهای مدرن بە نشانە تحقیر بالا می آورند.

و اما این بار آمریکائی ها بر خلاف زمان جنگ سرد، اصراری برای محافظت از وابستگان خود ندارند. و شاید این بار، بهترین وسیلە کنترل رقبا ایجاد هرج و مرج بیشتر باشد.

در جهانی کە امکان کنترل از راە تهدید نظامی بە مانند سابق وجود ندارد، بهترین وسیلە، مشغول کردن دشمنان و رقبا در مناطق خودشان از طریق ایجاد کانونهای بحران است. و افغانستان باز فلسفە وجودی خود را در عصر مدرن در این مفهوم باز می یابد. یا بهتر بگوئیم، برایش باز می یابند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد, ۱۴۰۰ ۹:۱۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج