دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴

صلح نیاز رشد اقتصادی

اگر مبنا برگرداندن رشد صنعتی بە آمریکاست، این امر از طریق عادی کردن روابط و گسترش آن با کشورهای مختلف در سطوح گوناگون می گذرد. پس ترامپ قاعدتا باید بر عنصر دیپلماسی تاکید داشتە باشد تا بر عنصر نظامی. هر چند آمریکا بلحاظ تاریخی دوست داشتە است تا با کشورهای معینی در جهان با برجستە کردن امر حقوق بشر، آزادی و غیرە، داشتن روابط اقتصادی را بە مراحل پایین تر براند و با آنها از در تخاصم درآید.

زمانی روزنامە نیویورک تایمز در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی ترامپ نوشت کە هدف اصلی ترامپ احیای صنعت آمریکاست. تحلیلی درست کە هم با شخصیت ترامپ بعنوان یک شخصیت تجاری می خواند و هم با شرایط بد اقتصاد آمریکا کە از لحاظ رشد دوران خوبی را تجربە نمی کند.

اما رشد اقتصادی و احیای صنعت، لازمەاش از جملە رشد و تعمیق مناسبات با دنیاست. و بە همین خاطر بود کە ترامپ از عزمش برای شکست تروریستها و نیز عادی سازی روابط با روسیە بعنوان کشوری قدرتمند و تاثیرگذار گفت. حال با گذشت چندین ماە از ریاست جمهوری ترامپ و کارهای نسبی ای کە او در سوریە در رابطە با شکست داعش انجام دادە است، و نیز تقویت نیروهای آمریکائی در افغانستان و هشدار بە دولت پاکستان درخصوص همکاری با طالبان، ظاهرا در زمینە تروریسم توانستە سیاستهای خود را بنوعی بە پیش ببرد. اما عادی سازی روابط با روسیە با تصویب قاطع قانون تشدید تحریمها علیە روسیە، ایران و کرە شمالی، تیر او علیرغم اعتراضاتش بە قانون جدید و با امضای ناگزیر آن، بە سنگ خورد، و عملا دولت کنونی آمریکا در همان خط عمومی ستیز با روسیە بە پیش می رود.

ترامپ کە می خواست از طریق نزدیکی بە روسیە، خط کنترل ایران را پی بگیرد و این کشور را بە عقب نشینی های مهمی در منطقە و سیاستهای خود وادار کند، در این زمینە عملا شکست خوردە، اما همزمان بعلت عدم اعتقاد بە سیاستهای دولت اوباما در خصوص منطقە، و نیز عدم توانائی در پیشبرد سیاستهای اعلام شدە خود، عملا در یک حالت برزخی و تعریف نیافتە باقی ماندە است. واقعیت این است دولت ترامپ نتوانستە هنوز خطوط عمدە استراتژیک خود را آنچنانکە باید و شاید برای برون رفت از وضعیت فعلی تعریف کند.

ترامپ کە نمی خواهد ایران را بعنوان یک قدرت منطقەای بە رسمیت بشناسد و در برنامەهائی کە درخصوص روسیە داشت می خواست یک ایران ضعیف را وادار بە دادن امتیازهای اقتصادی و سیاسی در برابر خود بکند، هم اکنون ماندە است کە بالاخرە با ایران چە سیاستی را بە پیش ببرد.

اگر مبنا همان سخنان نیویورک تایمز در مورد تلاش ترامپ برای احیای صنعت آمریکا باشد، بە ظاهر ما نباید شاهد هیچ حرکت جنگی از طرف دولت او علیە ایران باشیم، اما با شکست برنامەهای او در خصوص روابط با روسیە و تشدید وخامت روابط با این کشور، آمریکا کماکان باید نە اولویتهای اقتصادی بلکە اولویتهای سیاسی را در نظر داشتە باشد و بدین ترتیب ترامپ باید بنوعی ادامە دهندە همان سیاست سنتی آمریکا در خصوص خاورمیانە باشد.

البتە ترامپ قادر بە ابداع های ویژە خود در این خصوص شدە است. ایجاد اختلاف میان دول عربی، بستن قراردادهای میلیاردی نظامی با عربستان سعودی بە یمن بزرگ کردن خطر ایران، توانستە برای این کشور درآمدهای سرشار مالی تامین کند. ولی واقعیت این است کە با باج خواهی نمی توان رونق اقتصادی را برگرداند. اقتصاد فراتر از تزریق پول، بە مکانیسمهای دیگری برای رشد خود احتیاج دارد.

اگر مبنا برگرداندن رشد صنعتی بە آمریکاست، این امر از طریق عادی کردن روابط و گسترش آن با کشورهای مختلف در سطوح گوناگون می گذرد. پس ترامپ قاعدتا باید بر عنصر دیپلماسی تاکید داشتە باشد تا بر عنصر نظامی. هر چند آمریکا بلحاظ تاریخی دوست داشتە است تا با کشورهای معینی در جهان با برجستە کردن امر حقوق بشر، آزادی و غیرە، داشتن روابط اقتصادی را بە مراحل پایین تر براند و با آنها از در تخاصم درآید.

اما آیا گاە آن نرسیدە است کە داشتن روابط اقتصادی و فعال شدن دیپلماسی را بعنوان اهرمی مهم در جهت رشد دمکراسی و آزادی تعریف کرد؟ آیا با توجە بە توان زرادخانەای کشورهای جهان و بالارفتن خطرناک توان تکنولوژی جنگی، نباید یک بار برای همیشە از عنصر نظامی و تهدیدات برای گسترش دمکراسی و آزادی و یا بدست آوردن منافع اقتصادی دست شست؟

 

تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد, ۱۳۹۶ ۱:۰۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار سحر

گفته بودی سحر می آیم.

از شب پرسیدم، کی سحر خواهد شد، گفت هنوز…

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار سحر

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!