یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۲۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۵:۲۷

صورتکی در ماە

خوشبختانە آن شب، شب ماە چهاردە است. بە آن خیرە می شوم. از چشم بە تخیل نقل مکان می کنم. باز صورتکی نمی بینم. و ناگهان بر حماقت خودم می خندم. نە اینکە قبل از تخیل باید صورتی چیزی وجود داشتەباشد! و فهمیدم تخیل یعنی درهم آمیزی دو چیز واقعی در یک رابطە غیر واقعی. و فکر کنم انقلاب یعنی این.

عمو، صورت ‘او’ را در ماە دیدە بود و بە انقلاب ایمان آوردەبود. گفت زمانی کە طبیعت بە انعکاس صورت انسانها دست می زند، مطمئنا حادثە مهمی اتفاق می افتد. و او بە همین سادگی بە انقلاب ایمان آوردەبود.

و من هنگامیکە برای پیادەروی بە جنگل می روم، می بینم سر راهم تنە درختی افتادە کە طبیعت بە شکل معجزەآسائی آن را شبیە سر یک اژدها کردەاست. با دهانی کشیدە، چشمانی تاریک و گوشهای دراز و آتشین. بە خودم می گویم شب جرات نمی کنم از این راە بگذرم!

پس عمو درست می گوید.

من کە نرسیدەبودم ماە شب چهاردە را نگاە کنم، شبهای بعدش هر چە کردم و هر چە در ماە خیرە شدم، اما صورتک را نیافتم کە نیافتم. بارها تلاش کردم هر طوری شدە لااقل آن را پیش خودم مجسم کنم، از سایە روشنهای ماە چیزکی بسازم، یا اینکە هر بار از گوشەای بیاغازم تا بلکە کل تصویر یکدفعە در نظرم ظاهر شود… در یک معجزە…، اما نشد کە نشد. من در دیدن صورت ‘او’ در ماە ماندەبودم.

عمو کە ماجرا را حدس می زد، گفت باید صبر کنی تا یک ماە دیگر، موقعیکە ماە دوبارە چهاردە می شود. و من یک ماە دیگر منتظر ماندم. اما از بخت بد من آن شب آسمان ابری بود، و دانەهای سفید و درشت برف همە جا را فرا گرفتەبودند. عمو، چپ چپ بە من نگاهی انداخت و گفت احتمالا تو در آیندە ضد انقلاب می شوی!

و من کە در این گفتە عمو، انعکاس زلال تحقیری را احساس می کردم، با اینکە نمی دانستم ضد انقلاب یعنی چە، بخودم گفتم “تو باید ضد انقلاب بشوی!”

و زیاد طول نکشید کە شدم. ضد انقلاب شدم بە این امید کە در انقلابی دیگر بتوانم صورت ‘او’ دیگری را ببینم و اثبات کنم کە من هم از عمویم چیزی کم ندارم. و خوشبختانە آنی کە من صورتش را در ماە ندیدەبودم، خیلی سریع بە وعدەهایش پشت کرد و من آخرین شبی کە قرار بود روز بعدش مخفی شوم بە عمویم گفتم دیدی کە آن سال راستی راستی صورتی تو ماە نبود؟ دیدی دروغ می گفتند؟ و عمو عصبانی شد و گفت کە اگر برادرزادەاش نمی بودم، حتما یا گلولەای توی کلەام خالی می کرد و یا مرا دست برادرها می داد.

و من از همان فردائی کە مخفی شدم، بخودم گفتم برای انقلابی دیگر باید صورتی دیگر در ماە ظاهر شود. ما برای انقلاب بە صورتی دیگر در کرە ماە نیاز داریم، صورتی کە اگرچە دروغ باشد، اما باید دیدەشود. و هر ماە من شب چهاردە از پشت پنجرە خانە مخفی بە آسمان خیرە می شدم تا شاید علائم اولیە صورتی را کە قرار بود در آیندە ‘او’ شود، روءیت کنم.

و هنوز بعد از سالها، باز در انتظارم.

راستی داستان صورت و ماە از کجا شروع شد؟ کی این تخیل بشدت واقعی را وارد تاریخ کرد؟

روزی نامەای از عمویم بە دستم می رسد. نمی دانم چگونە بە آدرس مخفی من رسیدەاست! مهم نیست. با اینکە احساس خطر می کنم و تفنگم را از ضامن خارج، اما نامە را باز می کنم. عمویم با خطی شکستە نوشتە “برای دیدن تنها چشم لازم نیست، ما بە تخیل هم نیاز داریم!”

خوشبختانە آن شب، شب ماە چهاردە است. بە آن خیرە می شوم. از چشم بە تخیل نقل مکان می کنم. باز صورتکی نمی بینم. و ناگهان بر حماقت خودم می خندم. نە اینکە قبل از تخیل باید صورتی چیزی وجود داشتەباشد! و فهمیدم تخیل یعنی درهم آمیزی دو چیز واقعی در یک رابطە غیر واقعی.

و فکر کنم انقلاب یعنی این.

تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس