جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۹

فراخوان حزب دموکرات ایران براى سازماندهى یک کارزار بین‌المللى در حمایت از زندانیان سیاسى

ما خواهان سازماندهى يك كارزار بين‌المللى منسجم، مستمر و هدفمند در حمايت از زندانيان سياسى با مشاركت تمامى شهروندان ايران و جهان هستيم تا نه تنها از حقوق زندانيان سياسى حمايت و پشتيبانى نمايد بلكه تا آزادى بى‌قيد و شرط تمامى آن‌ها از زندان دست از تلاش برندارد.

اعضاى محترم شرکت‌کننده در نشست لندن، اعضاى محترم شرکت‌کننده در مجمع پیوند دمکراسى‌خواهان براى تشکیل کنگره ملى، پشتیبانان آرمان جنبش ملى رفراندم، اعضاى محترم جبهه ملى درون مرز و برون مرز ایران، جبهه دمکراتیک ایران، جنبش ایران فردا، حزب پان ایرانیست، حزب دموکرات کردستان، ملیون، حزب ملت ایران، حزب مشروطه ایران، سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان (کومه له)، حزب سوسیال‌دموکرات، فداییان خلق اکثریت، چریک‌هاى فدائیان خلق، جمهورى‌خواهان دموکرات و لائیک، اتحاد جمهورى‌خواهان ایران، حزب کمونیست ایران، جبهه متحد بلوچستان، اتحادیه ملى دمکراسى‌خواهان، انجمن دمکراسى براى ایران، تشکلات بانوان و زنان ایران، کانون نویسندگان ایران، دانشجویان مدافع صلح و حقوق بشر، دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌هاى اسلامى دانشگاه‌هاى کشور….

فعالین حقوق بشر: 

کمیته دانشجویى گزارشگران حقوق بشر، کمیته دانشجویى دفاع از زندانیان سیاسیى، فعالین حقوق بشر در ایران، کانون مدافعین حقوق بشر، انجمن حمایت از زندانیان، شبکه فعالان حقوق بشر در اروپا و آمریکاى شمالی، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کمیته دفاع از زندانیان سیاسى آذربایجان، نهادهاى بین المللى مدافع حقوق بشر در ایران…

مدیران و کارکنان محترم شبکه‌هاى رادیویى تلویزیونى:

رادیو صداى ایران، تلویزیون روژهه‌لات، تلویزیون تیشک، رادیو برابری، رادیو مولتى‌کولتی، رادیو فردا، رادیو آلمان، رادیو فرانسه، رادیو آزادگان، تلویزیون کانال یک، تلویزیون ان آى تى وى، تلویزیون پارس، رادیو تلویزیون آمریکا، …

گردانندگان محترم سایت‌هاى اینترنتى: 

آژانس خبرى کوروش، سایت گویا نیوز، سایت گزارشگران، سایت اطلاعات، سایت ایران‌پرس نیوز، سایت ایران گلوبال، سایت پیک ایران، سایت ایران خبر، سایت ایران و جهان، سایت ایران تریبون، سایت همبستگى، سایت ایران امروز، سایت اخبار روز، سایت کار آن لاین، روزنامه اینترنتى ایران ما، روزنامه اینترنتى روز آن لاین، . ..

مردم شریف ایران، فعالین سیاسى و آزادیخواه درون مرز و برون مرز ایران

دیر زمانیست زندانیان سیاسى در ایران نه تنها از اساسى‌ترین حقوق انسانى خود در کنوانسیون‌هاى بین‌المللى حقوق سیاسى و مدنى سازمان ملل متحد، منع شکنجه، حمایت از زندانیان و بازداشت‌شدگان و قوانین الحاقى اعلامیه جهانى حقوق بشر محروم شده‌اند بلکه این عزیزان از ابتدایى‌ترین حقوق خود در قوانین جمهورى اسلامى ایران نیز محروم هستند .

هر چند وجود زندانى سیاسى در هر کشورى نقض فاحش حقوق انسانى و نقض ابتدایى‌ترین اصول اعلامیه جهانى حقوق بشر به شمار مى‌رود اما جمهورى اسلامى نه تنها به زندانى کردن فعالین سیاسى قانع نشده بلکه به‌صورت سیستماتیک و سازماندهى شده و با توسل به قوانین مغایر با اعلامیه جهانى حقوق بشر و همچنین زیر پاگذارى قوانین موجود در جمهورى اسلامى در موارد نامبرده زیر، اقدام به نقض ابتدایى‌ترین حقوق انسانى زندانیان و متهمین سیاسى مى‌نماید: 

١ _ اعمال محدودیت و ممانعت از حقوق زندانیان سیاسى در استفاده از مرخصى‌هاى استحقاقى

٢ _ اعمال محدودیت یا ممانعت از ملاقات زندانیان سیاسى با خانواده‌ها و اطرافیان خود

٣ _ اعمال محدودیت یا جلوگیرى از ارتباط زندانیان سیاسى با خارج از زندان به‌وسیله نامه، تلفن و سایر موارد قانونى

۴ _ محروم کردن زندانیان سیاسى از آزادى پس از اتمام دوران محکومیت

۵ _ اعمال محدودیت یا عدم امکان دسترسى به کتب، مجلات و حق نوشتن و یادداشت کردن زندانیان سیاسى

۶ _ اعمال شکنجه و آزار و اذیت‌هاى روحى و روانى زندانیان سیاسى به طرق مختلف از جمله: ضرب و شتم، فحش و توهین، تهدید و ارعاب، قرار دادن زندانى در معرض نورها و صداهاى آزار دهنده، بستن چشم‌بند، اعمال بى‌خوابى‌هاى طولانى‌مدت، جلوگیرى از حق استفاده از دستشویى، حمام و توالت، بازجویی‌هاى شبانه، بازجویى توسط افراد ناشناس و غیر قانونى، قرار دادن زندانیان در جاهاى مرطوب و یا جاهاى خیلى سرد و خیلى گرم و یا در کل در جاهاى غیر بهداشتى و بدون تهویه، تلاش در جهت تحقیر زندانیان سیاسى به‌وسیله وادار کردن آنها به چهار زانو راه رفتن، سینه خیز رفتن، لخت کردن کامل آنها، تکرار خارج از حد حرکت‌هاى جسمى و اقداماتى نظایر آن

۷ _ بازداشت و دستگیرى متهمین سیاسى بدون ضابطه و بدون حکم قضایى و بدون احضار قبلى

٨ _ نگهدارى زندانیان سیاسى در محل‌هاى غیر قانونى و خارج از نظارت سازمان زندان‌هاى کشور

۹ _ عدم تفکیک زندانیان سیاسى از زندانیان خطرناک و قاچاقچیان مواد مخدر (عدم رعایت اصل تفکیک جرایم )

١٠ _ نگهدارى زندانیان سیاسى در سلول‌هاى انفرادى به مدت زمان‌هاى طولانى

١١ _ جلوگیرى از حق اشتغال زندانیان سیاسى بعد از آزادى در محل کار قبلى خود یا جلوگیرى از امرار معاش آنها

١٢ _ ضبط غیرقانونى اموال زندانیان سیاسى و آسیب به اموال آنها چه در زمان بازداشت و چه در طى دوران محکومیت

١٣ _ تهدید و ارعاب خانواده و نزدیکان زندانیان سیاسى به جلوگیرى از اطلاع‌رسانى و حمایت از حقوق زندانیان سیاسى

١۴ _ عدم دسترسى متهمین سیاسى به حق استفاده از وکیل و مشاور در طى روند قضایى و همچنین در طى زمان محکومیت 

١۵ _ محدودیت یا عدم امکان استفاده از حق زندانیان سیاسى در استفاده از هواخورى و رفت آمد آزادانه آنان در زندان (به مانند دیگر زندانیان عادى)

١۶ _ تهدید و ارعاب وکلاى زندانیان سیاسى و تحمیل وکلاى اجبارى به زندانیان سیاسى

١۷ _ محاکمه و دادرسى زندانیان سیاسى در محیط‌هاى سربسته و دادگاه‌هاى غیر علنى

١٨ _ عدم استماع و رویت دفاعیات متهمین سیاسى و وکلاى آنها توسط قضات و دادگاه‌هاى جمهورى اسلامى

١۹ _ محاکمه متهمین سیاسى بدون حضور هیات منصفه

٢٠ _ جلوگیرى از حق تحقیق، جمع‌آورى مدارک، حضور شاهد و. .. براى متهمین سیاسى در دادگاه‌ها

٢١ _ متهم کردن زندانیان سیاسى به جرایمى چون: اقدام علیه امنیت ملى، جاسوسى، توهین به مقدسات (توهین به رهبر، اسلام و قرآن…) به‌وسیله قوانینى مبهم و نامشخص و یک سویه

٢٢ _ وجود قوانین مغایر با اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیون‌هاى بین‌المللى منع هرگونه شکنجه و رفتارهاى غیر انسانى علیه بشر، کنوانسیون حقوق سیاسى و مدنى سازمان ملل متحد و کنوانسیون حمایت از حقوق دستگیرشدگان و بازداشت‌شدگان و استفاده جمهورى اسلامى از چنین قوانین متناقضى بر علیه متهمین و فعالین سیاسى؛ تعدادى از این قوانین به شرح زیر است: 

الف: جلوگیرى از حق برگزارى اجتماعات مسالمت‌آمیز
ب : جلوگیرى از تشکیل گروه‌ها و احزاب علنى و مسالمت‌جو
ج : جلوگیرى از حق آزادى بیان به‌وسیله قوانینى چون نشر اکاذیب، توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملى و جاسوسى
د : نقض سایر موارد ذکر شده در قسمت‌هاى دیگر به صورت قوانین مصرح در جمهورى اسلامى 

٢٣ _ گرفتن اعتراف‌ها و اقرارهاى اجبارى تحت اثر شکنجه، تهدید و ارعاب و ضرب و شتم و ملاک قرار دادن آنها براى محاکم قضایى

٢۴ _ سوءاستفاده از روابط خصوصى و شخصى متهمین سیاسى و تهدید به افشاگرى آنها

٢۵ _هتک حرمت و از بین بردن حیثیت و شرافت متهمین سیاسى به‌وسیله تحت فشار قرار دادن آن‌ها براى شرکت در برنامه‌هاى اعترافات تلویزیونى

٢۶ _ انتشار اخبار مجرمیت زندانیان سیاسى قبل از محاکمه آنان و هتک حرمت آنان به جرائمى که هنوز اثبات نشده است.

٢۷ _ آزادى زندانیان سیاسى بعد از اتمام طول مدت محکومیت با قرار وثیقه و تعهدنامه

٢٨ _ محدودیت و ممانعت زندانیان سیاسى در استفاده از دارو، درمان و حق دسترسى به دکتر و متخصص

٢۹ _ محدویت و ممانعت زندانیان سیاسى از حق استفاده از مرخصى‌هاى استعلاجى پزشکى (ضرورى)

٣٠ _ شنود غیر قانونى مکالمات و تلفن‌ها و بازرسى‌هاى خودسرانه فعالین و متهمین سیاسى 

٣١ _ ورود و حمله به محل زندگى متهمین سیاسى بدون دستور محاکم قضایى و تخریب و ضبط اموال آنها

٣٢ __ بازجویى متهمین سیاسى بدون حضور وکیل مدافع و در اختیار قرار ندادن متن و جزییات بازجویى آنها به وکلاى زندانیان سیاسى

٣٣ _ تحویل پناهندگان سیاسى از کشورهاى دیگر به‌وسیله نقض قوانین بین‌المللى و زد و بند با کشورهاى دیگر

٣۴ _ تبعیدهاى اجبارى فعالین سیاسى به تغییر محل زندگى بدون هیچگونه ضابطه و قوانینى (خصوصا تحت فشار قرار دادن فعالین سیاسى به خروج از ایران)

٣۵ _ بازداشت‌هاى طولانى مدت فعالین سیاسى بدون ابلاغ و تفهیم اتهام و بدون ارجاع به محاکم قضایى

٣۶ _ جلوگیرى و اعمال محدودیت از حق بازدید بازرسین، نهادهاى حقوق بشر و نمایندگان مردم از وضعیت زندان‌ها و زندانیان خصوصا براى دیدار با زندانیان سیاسى

٣۷ _ عدم دادرسى به شکایت‌هاى زندانیان سیاسى به زیر پاگذارى حقوق آنها توسط مسئولین زندان و محاکم قضایى

٣٨ _ آزار و اذیت هاى جنسى بانوان زندانى سیاسى

٣۹ _ اقدام به تفتیش عقاید متهمین و زندانیان سیاسى برخلاف اعلامیه جهانى حقوق بشر

هم میهنان عزیز، فعالین سیاسى و حقوق بشر، گردانندگان رسانه هاى عمومى 

جمهورى اسلامى با توسل به اقدامات فوق نه تنها به حقوق مصرح زندانیان سیاسى در اعلامیه جهانى حقوق بشر و ملحقات آن احترام نمى‌گذارد، نه تنها حقوق مصرح در قوانین جمهورى اسلامى را علیه زندانیان سیاسى رعایت نمى‌کند بلکه با پرورش مجدد باندهایى چون سعید امامى، در جهت حذف فیزیکى رهبران سیاسى مردم ایران عمل می‌کند.

اکبر محمدى زندانى سیاسى حوادث کوى دانشگاه و از رهبران جنبش دانشجویى ایران در حالى از میان ما رخت بر بست که تمامى زندانیان سیاسى ایران و خصوصا زندانى سیاسى احمد باطبى بیش از هر زمان دیگرى در مخاطره یک پیشامد تلخ دیگر قرار دارند.

هم‌میهنان و هم‌وطنان عزیز، مدیران رسانه‌هاى عمومى، فعالین سیاسى و حقوق بشر

اوضاع خاورمیانه از یک سو، توجه به مناقشات اتمى ایران از سوى دیگر، جمهورى اسلامى ایران را هرچه بیشتر مصمم به کشتار زندانیان سیاسى نموده و اگر تلاش‌هاى ما براى حمایت از زندانیان سیاسى منسجم، هدفمند و مستمر نباشد هر آن بیم یک فاجعه ملى براى هر یک از زندانیان سیاسى مى‌رود.

هم‌میهنان و هم‌وطنان عزیز، مدیران رسانه‌هاى عمومى، فعالین سیاسى و حقوق بشر

ما خواهان سازماندهى یک کارزار بین‌المللى منسجم، مستمر و هدفمند در حمایت از زندانیان سیاسى با مشارکت تمامى شهروندان ایران و جهان هستیم تا نه تنها از حقوق زندانیان سیاسى حمایت و پشتیبانى نماید بلکه تا آزادى بى‌قید و شرط تمامى آن‌ها از زندان دست از تلاش برندارد.

ما خواهان حضور یک نماینده دائمى از سازمان ملل متحد در ایران هستیم تا نه تنها به‌صورت مستمر و دائم وضعیت زندانیان سیاسى ایران را مورد بررسى قرار دهد و از آنها حمایت نماید بلکه موارد نقض حقوق بشر را نیز به سازمان ملل متحد گزارش نماید. 

ما خواهان توجه و انتشار بیش از بیش وضعیت زندانیان سیاسى ایران و جلب حمایت افکار عمومى به‌وسیله رسانه‌هاى ملى و فراملى هستیم و از کلیه رسانه‌هاى گروهى تلویزیون‌ها، رادیوها و رسانه‌هاى اینترنتى مى‌خواهیم با پوشش وضعیت زندانیان سیاسى ایران و موارد نقض حقوق این عزیزان در جهت جلب حمایت افکار عمومى بیش از هر زمان دیگرى تلاش نمایند.

ما خواهان اعلام نقض حقوق نامبرده زندانیان سیاسى در این بیانیه و تشریح وضعیت زندانیان سیاسى ایران به کلیه مجامع بین‌المللى حقوق بشر و کلیه نهادها و مدافعین حقوق بشر هستیم.

ما خواهان برگزارى تجمعات و راهپیمایى مدنى در مقابل پارلمان‌هاى جهان و نهادهاى بین‌اللملى مدافع حقوق بشر هستیم تا بدین‌وسیله صداى زندانیان سیاسى ایران به گوش کلیه مردم جهان و کلیه نهاد و سازمان‌هاى مدافع حقوق بشر برسد.

ما خواهان جلب حمایت نهادهاى بین‌المللى حقوق بشر، پارلمان کشورهاى جهان، دولت‌مردان، سیاست‌مداران، هنرمندان و روشن‌فکران جهان از زندانیان سیاسى ایران هستیم تا به‌صورت مستمر جمهورى اسلامى را در جهت احقاق حقوق زندانیان سیاسى تحت فشار قرار داده و تا آزادى تمام آنها دست از تلاش برندارند.

ما خواهان اعزام یک گروه حقیقت‌یاب بین‌المللى از طرف سازمان ملل متحد به ایران هستیم تا نه تنها علت مرگ اکبر محمدى زندانى سیاسى حوادث کوى دانشگاه تهران را مورد بررسى قرار دهد بلکه آمرین و عاملین این قتل فجیح را به‌وسیله قوانین ملى و بین‌المللى مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.

ما خواهان تلاش فورى سازمان ملل متحد و کلیه نهادهاى حقوق بشرى براى نجات جان احمد باطبى زندانى سیاسى حوادث کوى دانشگاه تهران هستیم و از کلیه نهادهاى حقوق بشرى مى‌خواهیم در جهت آزادى ایشان و جلوگیرى از ادامه اعتصاب غذاى این زندانى سیاسى، جمهورى اسلامى را تحت فشار قرار دهد.

در پایان نام تعدادى از زندانیان سیاسى که در دسترس مى‌باشد را به شرح زیر اعلام مى‌: 

زندانیان سیاسى سرشناس و قدیمى:

١ _ مهرداد لهراسبی (اعدام، ١۵ سال، فعال دستگیر شده مرتبط با حادثه کوى دانشگاه)
٢ _ عباس دلدار (اعدام، ١۵ سال، فعال دستگیر شده مرتبط با حادثه کوى دانشگاه)
٣ _ منوچهر محمدی (اعدام، ١۵ سال، دانشجو، فعال دستگیر شده مرتبط با حادثه کوى دانشگاه)
۴ _ مهندس حشمت الله طبرزدی (١۴ سال، فعال سیاسى، روزنامه نگار، دبیر جبهه دمکراتیک ایران)
۵ _ امید عباسقلى نژاد (بازداشت موقت، مسئول روابط عمومى جبهه دمکراتیک ایران)
۶ _ مهرداد حیدرپور (٣ سال، فعال سیاسى)
۷ _ بهروز جاوید تهرانی (عضو حزب دموکرات ایران، ۷ سال)
٨ _ دکتر ناصر زرافشان (وکیل قتل‌هاى زنجیره‌اى، ٣ سال)
۹ _ امیر ساران (جبهه اتحاد ملى، ١۵ سال)
١٠ _ اسد شقاقی (عضو جبهه اتحاد ملى، ٣ سال)
١١ _ مهندس عباس امیر انتظام (حبس ابد، قدیمترین زندانى سیاسى ایران)
١٢ _ سیامک پورزند (نویسند و پژوهشگر )
١٣ _ تقى رحمانى (فعال ملى مذهبى )
١۴ _ رضا علیجانى (فعال ملى مذهبى )
١۵ _ هدا صابر (فعال ملى مذهبى )
١۶ _ احمد باطبى (اعدام، ١۵ سال، فعال دستگیر شده مرتبط با حادثه کوى دانشگاه)

زندانیان سیاسى که به تازگى دستگیر شدند: 

١۷ _ عبدالفتاح سلطانى (پنج سال، فعال حقوق بشر، وکیل دادگسترى )
١٨ _ منصور اصانلو (بلاتکلیف، از رهبران جنبش کارگرى، رئیس سندیکاى اتوبوسرانى)
١۹ _ مهندس سید على اکبر موسوى خوئینى (بلاتکلیف، در تجمع روز زنان دستگیر شد)
٢٠ _ کیوان رفیعى (فعال حقوق بشر از فعالین حقوق بشر در ایران، تازه دستگیر شده)

زندانیان سیاسى وبلاگ نویس، نویسنده، مترجم

٢٢ _ مجتبى سمیعى نژاد (وبلاگ نویس، دانشجو، ٢ سال و ١٠ ماه زندان، وضعیت بلاتکلیف)
٢٣ _ افشین زارعی (وبلاگ نویس، بلاتکلیف)
٢۴ _ حسین رئیسی (وبلاگ نویس، بلاتکلیف)
٢۵ _ رامین جهانبگلو (نویسنده و روشنفکر، بلاتکلیف )
٢۶ _ مصطفى جوکار (روزنامه نگار، بلاتکلیف)
٢۷ _ آرش سیگارچى (روزنامه نگار، وبلاک نویس، بلاتکلیف )
٢٨_ ‏ محمدصدیق کبودوند مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده “پیام مردم” به اتهام تبلیغ جدایى‌خواهى ‏به یک سال حبس و ۵ سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگارى محکوم شده است.

زندانیان سیاسى که به جرم نوشتن نامه به رهبر دستگیر شده‌اند: 

٢۹ _ بهرام مشهدی (بهایى، به اتهام نوشتن یک تظلم نامه به رهبر، ١ سال)
٣٠ _ مهران کوثرى (بهایى، به اتهام نوشتن یک تظلم نامه به رهبر، ٣ سال (
٣١ _ حسن خبیرى نیا (بلاتکلیف، به اتمام نوشتن نامه اى به خامنه اى، مترجم زبان انگلیسى)

زندانیان سیاسى با اتهامات امنیتى: 

٣١ _ ابراهیم مومنى (جاسوسى، ١۵ سال)
٣٢ _ ارژنگ داوودى (جاسوسى، ١۴ سال)
٣٣ _ دکتر جمشید امینى (سرهنگ ارتش و پزشک) 
٣۴ _ حسن ناهید (امنیتى، مهندس مخابرات، به اتهام افشاى اطلاعات محرمانه، ٣ سال (
٣۵ _ خالد حردانی(به اتهام هواپیما ربایى، اعدام)
٣۶ _ شهرام پورمنصوری (به اتهام هواپیما ربایى، اعدام)
٣۷ _ فرهنگ پور منصوری (اتهام هواپیما ربایى، اعدام)
٣٨ _ حمید پورمند (افسر نیروى دریایى، کشیش پروتستان، بلاتکلیف)
٣۹ _ مهندس احمد رشیدنیا (از مهندسین تاسیسات اتمى ایران، به اتهام جاسوسى هسته‌اى، بلاتکلیف)
۴٠ _ رضا شیر رضا (مترجم روسى کارشناسان تاسیسات محرمانه اتمى، به اتهام جاسوسى هسته‌اى، بلاتکلیف(
۴١ _ سرهنگ هوشنگ قاسمى (سرهنگ خلبان (
۴٢ _ رضا ملک (معاون سابق امنیت استان تهران، بلاتکلیف، به مدت ۴ سال در ٢٠۹ میباشد)
۴٣ _ دکتر على ساسانی (کاشف واکسن اوریون در ایران، بلاتکلیف، ٢٠۹)
۴۴ _ هوشنگ قاسمی (جاسوسى)
۴۵ _ کریم معروف عزیز فرزند معروف اهل سلیمانیه به اتهام همکارى با حزب بعث در سال ١٣۷۴ دستگیر و به ‏اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.

زندانیان سیاسى متهم به همکارى با مجاهدین خلق: 

۴۶ _ غلام حسین کلبى (اعدام، ابد)
۴۷ _ سعید شاه‌قلعه‌اى (اعدام، ابد)
۴٨ _ خلیل شالچى (بلاتکلیف)
۴۹ _ دکتر سعید ماسورى (اعدام)
۵٠ _ ولى‌الله فیض‌مهدوى (اعدام (
۵١ _ جعفر اقدامى (١۵ سال) 
۵٢ _ افشین بایمانى
۵٣ _ مصطفى سنگ‌تراش
۵۴ _ امیر پرویزی (بلاتکلیف، به اتهام بالا بردن عکس مسعود رجوى در تظاهرات مقابل دانشگاه)
۵۵_ حسین حمزوى شجاع فرزند حمزه، متولد ١٣۶١در پیرانشهر، به اتهام همکارى با سازمان مجاهدین خلق در ۵ اردیبهشت ١٣٨٠ دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏
۵۶_ سعید سنگر فرزند مصطفى، متولد ١٣۶١در پیرانشهر، به اتهام همکارى با سازمان مجاهدین خلق در ۵ ‏اردیبهشت ١٣٨٠ دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است. ‏
۵۷_ سعید کریمى فرزند رستم، متولد ١٣۵٢ در ارومیه، به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در سال ‏١٣٨۴ دستگیر و به ۶ سال حبس محکوم شده است‏ ‏

بعضى از زندانیان سیاسى کمتر شناخته شده: 
۵۷ _ بابک آذر اغلو
۵٨ _ على پور علی
۵۹ _ صابر بیت‌اللهی
۶٠ _ کریم یوسفى عدل
۶١ _ کمال نویدی
۶٢ _ حسین فیضی
۶٣ _ على رضا کرمى خیر آبادى 
۶۴ _ پرویز یکانى زارع
۶۵ _ دکتر ایرج فرجادی (فعال سیاسى، زندان مشهد، وضعیت نامعلوم )
۶۶ _ على امیر لاجوردی (دانشجو، مکان نگهدارى نامعلوم، احتمال کشته شدن وى وجود دارد (
۶۷ _ اکبر اقدسی
۶٨ _ محمد ابراهیم بهبودی
۶۹ _ یوسف قاسمی
۷٠ _ علیرضا عبداللهی
۷١ _ تقى پاشاپور
۷٢ _ کریم نوروزى مقدم
۷٣ _ حسین قابلی
۷۴ _ محمد قابلی
۷۵ _ مقصود ورمزیار
۷۶_ غلامحسین رهبرى فرزند عبدالله، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با گروه سلطنت‌طلب در سال ١٣٨۴ دستگیر و زندانى شده است.‏ 
۷۷_ امیر شریفى فرزند عبدالکریم، اهل بوکان، به اتهام ارتباط با یک گروه اسلامى، در ٢۵ شهریور ١٣٨۴ دستگیر و زندانى شده است.‏
۷٨_ ‏ محمد پرتوى متولد ١٣۵۶ در سردشت، به اتهام درگیرى با نیروهاى امنیتى در سال ١٣٨۴ دستگیر و به ‏‏۴ سال و ۵ ماه حبس محکوم شده است. ‏
۷۹ _ حسین غضنفر (از اعضاى انجمن پادشاهى ایران ” جنبش تندر”، در شیراز دستگیر شده، بلاتکلیف)
٨٠ _ هیمن محمودى اهل اشنونه عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ٢ سال حبس محکوم ‏شده است.‏ ‏
٨١ _ مادح احمدى اهل سنندج، به اتهام دیدار با سران احزاب مخالف و تبلیغ بر ضد امنیت داخلى به ۵ سال حبس
٨٢ _ پوریا مفرح عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعال حقوق بشر در ماکو، به اتهام نشر اکاذیب و ‏تبلیغ برضد نظام در فروردین ماه ١٣٨۵ دستگیر و زندانى است.

زندانیان سیاسى عقیدتى: 

٨١ _ ‏بخشعلى محمدى فرزند بیگ محمد، متولد ١٣٣٨در میاندو آب، عضو فرقه مذهبى اهل حق، به اتهام ‏درگیرى با نیروى انتظامى در ١٢ آبان ١٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده ‏است. ‏ ‏
٨٢ _ ‏ یونس آقایان فرزند ایوب، متولد ١٣۶١ در میاندوآب، عضو فرقه مذهبى اهل حق، به اتهام درگیرى با نیروى ‏انتظامى در ٣ مهر ١٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
٨٣ _ ‏ مهدى قاسم زاده فرزند قباد، متولد ١٣۶٠ در میاندوآب، عضو فرقه مذهبى اهل حق، به اتهام درگیرى با ‏نیروى انتظامى در ١ مهر ١٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
٨۴ _ عبادالله قاسم زاده فرزند قباد، متولد ١٣۵٣ در میاندوآب، عضو فرقه مذهبى اهل حق، به اتهام درگیرى با ‏نیروى انتظامى در ١٢ آبان ١٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. ‏ ‏
٨۵ _ فرهاد میرزایى فرزند عبدالله، متولد ١٣۵٢ در بوکان، به اتهام ارتباط با یگ گروه اسلامى منتسب گروه ‏القاعده در ٢۵ اسفند ١٣٨١ دستگیر و به ۹ سال زندان محکوم شده است.‏ ‏
٨۶_ _ بهروز عزیزى توکلی (٢٠۹، به اتهام بهاییت،بلاتکلیف)
٨۷ _ سمندعلِى محمدِى (بِیگ محمد اوغلو)، متولد ۱٣۲۶ در قوشاچاى (مِیاندوآب)، وابسته به مذهب علوى- قزلباشى (در ایران به اشتباه مشهور به اهل حق)، به اتهام درگِیرِى با نِیروِى انتظامِى در ۲۲ آبان ۱٣٨٣ دستگیر و به ۵ سال حبس و سپس اعدام، محکوم شده است. 

زندانیان سیاسى متهم به همکارى با حزب دموکرات کردستان: 

١ _ عزیز صادقى، فرزند حسن، متولد ١٣٣٨ در شهر سلماس، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در تاریخ ١۵ دى ماه ١٣۷١ دستگیر به حبس ابد و پرداخت حداقل ۶ دیه محکوم شده است.‏ 
٢ _ خالد فریدونى فرزند حسن، متولد ١٣۴۶ در شهر مهاباد، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در تاریخ١٠ مهر ماه ١٣۷۹به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و به اعدام با ‏یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ 
٣ _ عمر فقیه پور فرزند محمد رسول، متولد ١٣۴۹ در شهر مهاباد، به اتهام همکارى با حزب دموکرات ‏کردستان ایران در تاریخ١٠ شهریور ١٣۷۹دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف، به حبس ابد محکوم ‏شده است.‏ 
۴ _ محمد ناصرى فرزند ابراهیم، متولد ١٣۵٠ در شاهیندژ، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در ٢٣ آبان ١٣۷٨ دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ 
۵ _ حسن محمودى فرزند ابراهیم، متولد ١٣۵۴در پیرانشهر، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ‏ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
۶ _ سید طاهر عبدالله پور فرزند سید صالح، متولد ١٣۵در پیرانشهر، به اتهام همکارى با حزب دموکرات ‏کردستان ایران دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
۷ _ زاهد مصطفوى فرزند محمد، متولد ١٣۵٣ در بوکان، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏۶ مهرماه ١٣۷١ دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏.
٨ _ رسول عبدالله پور فرزند محمد اهل نقده، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال ١٣٨۴ ‏دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.‏ ‏.‏
۹ _ سهراب اسماعیل‌پور متولد ١٣۵١ در بانه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال ١٣۷١ ‏دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است ‏
١٠ _ مظفر نصرالدینى فرزند عبدالله، متولد ١٣۵٣ در سلیمانیه، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان در ‏‏٣ شهریور ١٣٨٠ دستگیر و به ۵ سال حبس محکوم شده است.‏ 
١١ _ ابراهیم خورندى فرزند عبدالسلیم متولد ١٣۴٣ در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در ١۷ مرداد ١٣۶۹ دستگیر و به ٢٣ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
١٢ _ اسعد مازوجى فرزند عبدالله اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال ١٣۷۵ ‏دستگیر و به ٢٣ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
١٣ _ عزیز محمد جانى فرزند رحمت الله، متولد ١٣٣۵ در مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران ‏در ۷ اردیبهشت ١٣۷١ دستگیر و به ٢٠ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
١۴ _ خالد استاد قاضى فرزند شریف، متولد ١٣۴۷ در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در ٢٢ ‏تیر ١٣۷۵ دستگیر و به ٢٠ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
١۵ _ ‏ حسین کرمى فرزند حمزه، متولد ١٣۴٢در سردشت، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏۹ آذر ماه ١٣۷٢ دستگیر و به ٢٠ سال زندان محکوم شد.‏. ‏
١۶ _ جمال پر فرزند عبدالله، اهل مهاباد، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران در سال ١٣۷۶ ‏دستگیر وبه ٨ سال حبس محکوم است.‏ ‏
١۷ _ جعفر ملائکه فرزند رسول متولد ١٣۵١ در پیرانشهر، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران در ‏‏٢١ شهریور ١٣۷۹ دستگیر و به ۷ حبس محکوم است.‏
١٨ _ جمال زارعى، اهل سنندج، به اتهام همکارى با کومه‌له، در سال ١٣٨٢ دستگیر و به ۷ سال حبس ‏محکوم شد.‏
١۹ _ محمد امین پروشان فرزند.‏ محمد امین فروتن، فرزند قادر، متولد ١٣٣۷ در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران، در ‏سال ١٣۷۵ دستگیر و به ١۵ سال حبس محکوم گردید ‏ 
٢٠ _ حامد لیلانى فرزند حسین، اهل پیرانشهر، متولد سال ١٣٨۴ به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران، در سال ١٣٨۴ دستگیر و به ١۵ سال حبس محکوم شده است ‏.‏
سمکو قادر پور اهل مهاباد، به اتهام همکارى با حزب کومه‌له در سال ١٣٨٣ دستگیر و به ١١ سال ‏حبس محکوم شده است.‏ ‏
٢١ _ قادر، اهل بوکان، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در ۵ مرداد ‏‏١٣۷۵ دستگیر و به ١۵ سال زندان محکوم شده است‏ ‏
٢٢ _ قادر جولا فرزند کریم، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در سال ١٣۷٨ دستگیر و به ‏‏١۵ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
٢٣ _ عثمان مصطفى‌پور فرزند حسین متولد ١٣۴٨ در پیرانشهر به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در ٢۴ تیرماه ١٣۷٠ دستگیر و به ٢۵ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
٢۴ _ شهریار قبال فرزند على، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران در سال ١٣٨۴ ‏دستگیر و زندانى شده است.‏ ‏
٢۵ _ سیامند شابویى فرزند قادر، متولد ١٣۶۵ در اشنویه، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان در ٢ ‏مرداد ١٣٨۴ دستگیر و زندانى شده است.‏ ‏
٢۶ _ صلاح‌الدین احمدى فرزند رسول، متولد ١٣۴۹ در پیرانشهر، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در ١٨ مهرماه ١٣٨۴ دستگیر و زندانى شده است.‏ ‏
٢۷ _ رضا امینى اهل مهاباد، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران به ٢٠ سال حبس محکوم شده ‏است‎.‎ ‏
.‏ هلمت حسن آذر پور اهل مهاباد، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران به ١۵ سال حبس ‏محکوم شده است.‏ ‏
٢٨ _ عبدالله محمدى اهل مهاباد، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران به ١۵ سال حبس محکوم ‏شده است.‏
٢۹ _ فاتح حیرانى اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به ۶ سال حبس شامل ٢ ‏سال تعزیرى و ۴ سال تعلیقى و تبعید به مراغه محکوم شده است.‏ 
٣٠ _ ابوبکر میرزا قادرى اهل بوکان، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانى شده ‏است.‏ ‏
٣١ _ قادر احمدى اهل بوکان، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانى شده است.‏ ‏
٣٢ _ عثمان میرزا قادرى اهل بوکان، به اتهام همکارى با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر و زندانى شده ‏است.‏ 
٣٣ _ طه (طاها) احمدى فرزند محمد سعید اهل مریوان به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به ۴ ‏حبس و تبعید به ایذه خورستان محکوم شده است.‏
٣۴ _ محمد امین رسولى فرزند محمد، متولد ١٣٣۷ در پیرانشهر، به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ‏ایران در ١٣ دى ماه ١٣٨۴ دستگیر و زندانى است.‏ ‏
٣۵ _ سلیمان مینا پاک اهل اشنویه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران به ٢ سال حبس ‏محکوم شده است.‏ 
٣۶ _ جهانگیر بادوزاده اهل مهاباد و عضو سابق حزب دموکرات کردستان ایران، به اتهام شرکت در قتل یک ‏عضو نیروى امنیتى در سال ١٣٨٢ دستگیر و به اعدام محکوم گردید.حکم اعدام فعلا لغو شده است.‏ ‏

زندانیان سیاسى متهم به همکارى با حزب کومه له: 

١ _ محمد على زایله فرزند یدالله، متولد ١٣۴۹ در سنندج به اتهام همکارى با سازمان کومله یکسانى در ٣٠ ‏خرداد ١٣۷١ دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است.‏ ‏
٢ _ ‏ توفیق مرادى، اهل مریوان، به اتهام همکارى با کومه له، در سال ١٣٨١ دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد.‏ ‏١۵.‏ ‏ آزاد صادقى، اهل سنندج به اتهام همکارى با کومه له، در سال ١٣٨٢ دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد ‏ ‏
٣ _ ناصر صدقى، اهل سنندج، به اتهام همکارى با کومه له، در سال ١٣٨٠ دستگیر و به اعدام با یک درجه ‏تخفیف به حبس ابد محکوم شد.‏ ‏
۴ _ ‏ جمال حسینى، اهل سنندج، به اتهام همکارى با کومه له، در سال ١٣٨١ دستگیر و به ۵ سال زندان ‏محکوم شد. ‏ 
۵ _ مسعود حسین پناه، اهل سنندج، به اتهام همکارى با کومه له، در سال ١٣٨١ دستگیر و به حبس ابد ‏محکوم شده است. ‏
۶ _ سید حجت ابراهیمى، اهل سنندج، به اتهام همکارى با کومه له، در سال ١٣٨٢ دستگیر و به زندان و ‏تبعید به ملایر محکوم شد.‏ ‏

زندانیان سیاسى مرتبط با (پ. ک. ک)، (پژاک) و دیگر گروه‌هاى کرد: 

١ _ مصطفى على محمد فرزند على اهل عفرین به اتهام همکارى با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ‏سال ١٣٨۴ دستگیر و به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم است.‏
٢ _ شیلان ارومیه اى اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در سال ١٣٨٣ دستگیر ‏و به ۵ سال حبس محکوم شده است.‏
٣ _ کیوان سرابى اهل سنندج، به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در آذر ١٣٨۴ دستگیر و به ‏‏۵ سال حبس و ۵ تبعید محکوم شده است.‏ ‏
۴ _ على احمد سلیمان فرزند احمد، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال ١٣٨٢ دستگیر و به ۵ ‏سال حبس محکوم شده است.‏ ‏.‏ 
۵ _ ایوب حقیقى فرزند رحمان، متولد ١٣۶١ در اشنویه، به اتهام همکارى با گروه آگرى سور در ٢ مرداد ١٣٨١ ‏دستگیر و به ۷ سال حبس محکوم شده است.
۶ _ داراب رشیدى فرزند مصطفى، متولد ١٣۵٢ در سردشت، به اتهام همکارى با حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) در سال ١٣٨٠ دستگیر و به ۷ سال حبس محکوم شده است.
۷ _ خالد مینا زاده فرزند عزیز، متولد ١٣۴۹ در بوکان، به اتهام ارتباط با حزب خبات در ١٢ تیر ١٣۷١ دستگیر و ‏به ٢۵ سال حبس محکوم شد.
٨ _ ‏ حبیب اله نادرى، اهل جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال ١٣۷۹ دستگیر و به ١٨ سال ‏حبس محکوم گردید. ‏ ‏
۹ _ محمد ویسى، اهل تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال ١٣۷۹ دستگیر و به ١٨ سال ‏زندان محکوم شد.‏ ‏
١٠ _ ‏ محمود رحمانى، اهل روستاى تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت عراق، در سال ١٣۷۹ دستگیر ‏و به ١۷ سال زندان محکوم شد.‏ ‏

١١ _ بهمن پیکال فرزند سلیمان، متولد ١٣۶١ در اشنویه، به اتهام همکارى با گروه آگرى سور به ۶ سال حبس ‏محکوم شده است.‏ ‏.‏
١٢ _ سید کریم حسینى فرزند قادر، متولد ١٣۵۴ در بوکان، به اتهام همکارى با گروه آگرى سور در ٢ مرداد ‏‏١٣٨١ دستگیر و به ۶ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏.‏
١٣ _ فرزاد راوند اهل مریوان، به اتهام ایجاد اغتشاش در سال ١٣٨٠ دستگیر و به ۶ سال حبس محکوم شده ‏است
١۴ _ هژار قادرى فرزند محمد، متولد ١٣۶١ در پیرانشهر، به اتهام همکارى با گروه آگرى سور در ٢ مرداد ١٣٨١ ‏دستگیر و به ١۵ سال سال حبس و اعدام محکوم شده است.‏
١۵ _ سید محسن رستمى فرزند سید محمد امین اهل مریوان، به اتهام همکارى با حزب کارگران کردستان در ‏‏١٣٨٣ دستگیر و زندانى شده است.‏ 
١۶ _ سعید دلایى میلان فرزند عصمت، اهل ارومیه، به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال ١٣٨٣ ‏دستگیر و زندانى شده است.‏ 
١۷ _ حسن حکمت دمیر فرزند عزیز متولد ١٣۵٢ کردستان ترکیه، به اتهام همکارى با حزب کارگران کردستان ‏در سال ١٣٨٢ دستگیر و زندانى شده است‏ ‏
١٨ _ محمد خیر خالد رمضان فرزند خالد، اهل کردستان سوریه، به اتهام همکارى با حزب کارگران کردستان در ‏سال ١٣٨٣ دستگیر و زندانى شده است.‏ ‏
١۹ _ اسعد امیرى فرزند ایرج اهل اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنى خیابانى در خرداد ١٣٨۴ ‏دستگیر و زندانى شده است.‏ ‏
٢٠ _ عبدالخالق طلوعى فرزند محمد، متولد ١٣۶۴ اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدنى خیابانى در ‏خرداد ١٣٨۴ دستگیر و زندانى شده است.‏ 
٢١ _ منصور محمدى فرزند محمد، اهل سنندج به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در سال ١٣٨٣ ‏دستگیر و زندانى شده است ‏
٢٢_ على قاسمى فتح آبادى فرزند محمد، متولد ١٣۵٨ بوکان به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان در ٢۷ ‏خرداد ١٣٨۴ دستگیر و زندانى شده است.‏ ‏
٢٣ _ ابوبکر باپیرى اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
٢۴ _ خضر سعید نژاد اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
٢۵ _ محمدصالح کوخاشیره اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
٢۶ _ خالد شیرزاد اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
٢۷ _ ابوبکر تیکان تپه اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
٢٨ _ آوات قریشى اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
٢۹ _ دارا قریشى اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
۴٠ _ محمد امین سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
۴١ _ سعداله سلطانیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
۴٢_ خضر مولودى، اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
۴٣ _ ریبوار سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ ‏
۴۴_ کامل سلیمیان اهل بوکان به اتهام ارتباط با احزاب کرد زندانى شده است.‏ 
۴۵ _ حیدر سرچمى اهل کامیاران به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
۴۶ _ ابراهیم عاشقى اهل ماکو به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ 
۴۷ _ کریم امینى اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است. ‏ ‏
۴٨ _ خسرو قربانى اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
۴۹_ احمد حسینى اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
۵٠ _ واحد هرمز آباد اهل سردشت، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
۵١ _ على قربانى اهل سردشت،به اتهام ارتباط با احزاب کرد در بازداشت است.‏ ‏
۵٢ _ هژار قادر ریحانى اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانى شده است.‏ ‏
۵٣ _ کاوه بهرامى اهل مهاباد به اتهام ارتباط با اتحادیه انقلابیون کردستان زندانى شده است.‏ ‏
۵۴ _ ایوب رحمانى اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.‏ 
۵۵ _ نامدار رحمانى اهل کامیاران به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شده است.‏ ‏
۵۶ _ دلیر روژهلاتى به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان در کامیاران بازداشت شده است.‏ ‏
۵۷ _ عثمان قادرى به اتهام ارتباط با یک حزب کردى بازداشت شد.‏ ‏
۵٨ _ شهرام عزیزپور‎ ‎به اتهام به همراه داشتن نشریه یک حزب کردى بازداشت شده است.‏ ‏
۵۹ _ زانکو رحمتى به اتهام ارتباط با یک حزب کردى بازداشت شده است.‏ ‏
۶٠ _ آرام رضازاده به اتهام ارتباط با یک حزب کردى بازداشت شده است.‏ ‏
۶١ _ یاسر گلى فعال دانشجویى به اتهام سیاسى بازداشت شده است.‏ 
۶٢ _ کاوه رسولى اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کردى به ٢ سال حبس و تبعید به میاندوآب ‏محکوم شده است.‏ 
۶٣ _ ابراهیم صالحى اهل سقز، به اتهام نگهدارى نقشه سیاسى کردستان به یک سال حبس محکوم ‏شده است.‏ ‏
۶۴ _ حسین محمدى اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى و ارتباط با احزاب مخالف به ٣ ‏سال حبس و ٨٠ ضربه تازیانه محکوم شده است.‏
۶۵ _ انور عزیزى، اهل سقز، به اتهام همکارى با همکارى با حزب خبات در سال ١٣٨٢ دستگیر و به زندان ‏محکوم شد.‏ ‏
۶۶ _ مصطفى احمد نژاد اهل سقز به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به ٣ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏

۶۷ _ کیوان صابرى اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کرد به ٣ سال و نیم حبس محکوم شده است.‏ ‏
زندانیان و بازداشت شدگان بلا تکلیف: ‏ ‏
۶٨ _ شهرام گرجانى فرزند ابراهیم، متولد ١٣۵۴ در اشنویه، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى در خرداد ‏‏١٣٨۴ دستگیر و زندانى است.‏ ‏
۶۹ _ کمال پروینى اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى به یک سال حبس محکوم شده است.‏ 
۷٠ _ صابر شادمند اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
۷١ _ جمال عجمى اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏
۷٢ _ حسین عموزاده اهل ماکو به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى به یک سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏.‏ عادل ظفرى اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى به ٢ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
۷٣ _ رسول رزم اهل مهاباد به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به ٢ سال حبس و تبعید به نقده محکوم شده ‏است.‏ ‏
۷۴ _ مصطفى رسول نیا اهل مهاباد در جریان اعتراضات مدنى مردم مهاباد در تیرماه ١٣٨۴ به اتهام شرکت در ‏قتل یک افسر دولتى دستگیر و زندانى است.‏ ‏
۷۵ _ لقمان مهرى اهل سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى و ارتباط با حزب کمونیست کارگرى ‏به ۵ سال زندان محکوم شده است.‏ 
۷۶ _ افشین محمدى اهل سقز به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى به ٢ سال زندان محکوم شده ‏است ‏
۷۷ _ محمد طاهر على پور، اهل سقز، به اتهام فعالیتهاى مدنى و شرکت در اعتراضات مدنى به ۴ سال ‏حبس محکوم شده است.‏
۷٨ _ على باسبار اهل بوکان به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان به ٣ سال حبس محکوم شده ‏است.‏ ‏.‏
۷۹ _ افشین مروتى فرزند محمد متولد ١٣۵۹ در سقز، به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانى و ارتباط با ‏احزاب مخالف به یک سال حبس و تبعید به دیواندره محکوم شده است.‏ ‏
۸۰ _ ایوب هنرور فرزند احمد در سال ١٣۶٠ در اشنویه، به اتهام ارتباط با گروه آگرى سور در ٢ مرداد ١٣٨١ ‏دستگیر و به ۷ سال حبس محکوم شده است.‏ ‏
۸۱ _ ناصر ساطورى، فرزند غفور، متولد ۱۳۴۸ درسقز، به اتهام ارتباط با حزب کومه له، در ١۷ اردیبهشت ‏‏١٣۷٠ دستگیر و به ٢٠ سال زندان محکوم گردید.‏ ‏
۸۲ _ مجید رحمانى، اهل روستاى تازه آبادجوانرود، به ارتباط با دولت عراق دز سال ١٣۷۹ دستگیر و به ١۶ ‏سال حبس محکوم شد. ‏

(این اسامى به همت زندانى سیاسى احمد باطبى در طى هفته هاى گذشته گردآورى شده لطفا براى اطلاع بیشتر به آدرس http://ahmadbatebi.net رجوع نمایید. )

به امید آزادى همه زندانیان سیاسى

حزب دموکرات ایران

تاریخ ١۷/۵/١٣٨۵
www.irandp.org

تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد, ۱۳۸۵ ۱۱:۴۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها! اخیرا افشاگری‌های یک مقام سابق دستگاه سرکوب که مسئولیتی چون ریاست زندان و از جمله اوین را، آنهم

ستاره و آهو…

ستاره و آهو، چهل و پنج سال پیش ساخته شد و علت عدم انتشار آن اصرار پدر بر اجرای آن توسط خواننده خانم بود که مقدور نبود. استاد هوشنگ ابتهاج با لطافت هرچه تمام پس از درک این ملودی نوین، چنین حکایت عاشقانه و بدیع را بر روی آهنگ سرود.

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

ستاره و آهو…

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!