شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۳

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۳

فرار به جلو سیاست حکومت برای فرار از جوابگویی

وضعیت اقتصادی، فقر و فساد زندگی مردم که خط فقر زیر ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است را با بحران جدی مواجه کرده است و سالهاست که مردم با دست خالی و سفره های خالی روبرو هستند که بدون شک حاصل سیاستهای اقتصادی حکومتی است که جز به پرکردن جیب وابستگان و نیروهای امنیتی اش نپرداخته است و فریادها و اعتراضات مزدبگیران و اقشار فقیر قیام حاضر را هرگز نه می شنود و نه حاضر است بپذیرد. بیش از ۴ دهه از قیام مردم ایران علیه استبداد، دیکتاتوری، فقرو فلاکت و سرکوب می گذرد و با این قیام که در خیابان های سراسر کشور در جریان این در حال فرو پاشی این نظام پوسیده است، خشونت وسرکوب شدید صورت گرفته که باید منتظر تشدید بیشترآن نیز باشیم. زندانی کردن بیش از ده هزار نفر در چند هفته و قتل کودکان زیر ۱۸ سال در خیابانها و ربودن دانش آموزان از
مدارس و… همه نشان از تزلزلی است که سرکوبگران با وحشت از قدرت مردم به نمایش می گذارند.

کمیسیون تحقیق مجلس نتیجه تحقیقات را اعلام کرد که هیچ موردی پیدا نشده است  که دال برمقصر بودن گشت ارشاد در رابطه با قتل مهسا (ژینا) امینی باشد و مجلس نهادهای ذی ربط را ملزم کرد که “ کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی علل فوت مرحومه مهسا امینی ضمن تاکید بر این که «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی» با متوفی انجام نشده است، را پی گیری و خواستار پیگرد قضایی کسانی شود که قبل از روشن شدن ماجرا با «اظهارات عجولانه و خلاف واقع» احساسات مردم را جریحه دارکرده و زمینه سوء استفاده دشمن و اغتشاشگران را ایجاد کرده است و مواضعشان را اصلاح نکرده اند. این کمیته همچنین رسما خواستار اصلاح «ساختار، روش ها وفرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی» شده است.” بنا به ادعای حاکمیت ۴۳ سال است حاکمان بسیار صالحی وجود داشته و هیچگاه اشکالی درکارشان نبوده و مقصر نیروهای معاند نظام هستند که اغتشاش بوجود می آورند.

اینکه این نظام خیلی خوب کار کرده را دیگر بخش اصلی بدنه اش هم فهمیده است و همگان هر روز بیشتر متوجه می شوند که شواهد مستندی وجود دارد که هنوز دهها هزار خانواده و مردم بدنبال گلزار عزیزان اشان هستند. هنوز کالبد مخالف ربوده می شود و کسی نمی داند گلزارش کجاست. هنوز بعد از ۴۳ سال روزانه حداقل صدها نفر در خانه، خیابان ، محل کار ربوده می شوند و کسی نمی داند چه بلایی بسر مردم وجامعه می آورند. حتی دادگاههایی مانند قتل های زنجیری وکیل مقتولین را زندانی و خانواده ها را مجبور مجبور به سکوت کردند.

وضعیت اقتصادی، فقر و فساد زندگی مردم که خط فقر زیر ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است را با بحران جدی مواجه کرده است و سالهاست که مردم با دست خالی و سفره های خالی روبرو هستند که بدون شک حاصل سیاستهای اقتصادی حکومتی است که جز به پرکردن جیب وابستگان و نیروهای امنیتی اش نپرداخته است و فریادها و اعتراضات مزدبگیران و اقشار فقیر قیام حاضر را هرگز نه می شنود و نه حاضر است بپذیرد. بیش از ۴ دهه از قیام مردم ایران علیه استبداد، دیکتاتوری، فقرو فلاکت و سرکوب می گذرد و با این قیام که در خیابان های سراسر کشور در جریان این در حال فرو پاشی این نظام پوسیده است، خشونت وسرکوب شدید صورت گرفته که باید منتظر تشدید بیشترآن نیز باشیم. زندانی کردن بیش از ده هزار نفر در چند هفته و قتل کودکان زیر ۱۸ سال در خیابانها و ربودن دانش آموزان از
مدارس و… همه نشان از تزلزلی است که سرکوبگران با وحشت از قدرت مردم به نمایش می گذارند.

در نتیجه ما می بینیم علیرغم سرکوب، دستگیری، شکنجه، اعدام مخالفین اعترضات به اشکال گوناگون در چهار دهه و بخصوص از دیماه ۹۶، آبان ۹۸، رشد فزاینده ای بخود گرفته است و اعتراضات گسترده معلمان، دانشجویان، سرکوب کارگران خوزستان، سرکوب کشاورزان اصفهان و بیش از همه سرکوب اعتراضات کارگری درجاهای مختلف و سرکوب و دستگیری عده زیادی از معترضان و نسبت دادن هرگونه اعتراضی به عوامل بیگانه(خارجی) و اجرای سناریوهای تکراری علیه آنها در تلویزیون و اعترافات اجباری عده ای از دستگیرشدگان که دیگر برای مردم هیچ اعتباری ندارد ومنجر به گسست بیشتر مردم از رسانه ای که با ثروت ملی اداره می شود، شده است.تا جایی که هرگونه اتفاق یا شایعه ناگواری را مردم  حکومتی و ریشه آن را سناریوی شومی توسط حکومت علیه مردم می دانند.

امروز نیروهایی بر سر سفره قدرت یکبار دیگر به گزارش نیروهای امنیتی جواب مثبت دادند. کاملا مسلم است که بعد از ۴۳ سال بر سنگ نرود میخ آهنین ، چرا که این سنگ بنیادش برخلاف واقعیت بنا شده است. اما با قیامی که شروع شده است نشان می دهد که مبارزان عقب گرد نمی کنند ومی دانند که سرکوب گران عقب نشینی را یاد نگرفته اند چون بر این باورند که قدرت را از خدا گرفته اند و قدرت را باید به خدا تعویض کنند و چاره ای ندارند اما نتیجه این تفکر جز سرودن إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیهِ رَاجِعونَ  نیست. با توجه به تصمیمات واقدامات حکومت علیه مردم و خواستهایشان این قیام مجبور است پیش برود و امکان هیچگونه عقب نشینی یا سازشی را ندارد و توهم به هر گونه تغییردر عملکرد حکومت نشان ازهماهنگی با نیروی سرکوبگر است. خواسته های و هدف قیام کنندگان کاملا واضح و روشن است اما نکاتی که باید به آن توجه کرد:

یک – حاکمیت آگاهی و شناختی از نسل جوان آگاه و سرشار از امید ندارد و همه به این نتیجه رسیده اندکه دیگر خواستار وضع موجود نیستند و قوانین اجباری پوشش، نوع زندگی و حقنه کردن هیچ ایدئولوژی را بر نمی تابد و بر اصول جهانی حق شهروندی ، کار، حق خصوصی تکیه کرده و زندگی شرافتمندانه را فریاد می زند. هر گونه میانجی گری برای برون رفت از این بحران با این حاکمیت با شکستی اجتناب ناپذیر روبرو می شود. نسل جدید پتانسیل راهبرد جدید را دارد و نیاز به رهبری هرمی ندارد و افقی در حرکت است.

دو- این نسل خواهان جامعه آزاد و برابر و ارتباط گیری با تمامی افشار جامعه، منطقه و جهانی است و نه خود سانسوری را می پذیرد و نه اجازه می دهد راههای ارتباط گیری آنها سانسورشود. در این راه هر گوته انگ اغتشاش و آشوب را به سخره می گیرد و حکومت را اغتشاشگرمی داند که نیروهای هاری را رها کرده اند تا جامعه را از بین ببرند. ساختار سابق را قبول ندارند و ساختاری جدید در پیش خود گذارده اند.

سه– تاکنون بیش از ده هزار نفر در خیابان، مدرسه، خانه، محل کار دستگیر شده اند که طبق آمار خودشان چند هزار نفر آزاد شده اند و میلیاردها پول وثیقه در دستان سرکوبگران است. بدون شک درب زندان ها باید گشوده شود و تمامی زندانیان آزاد گردند و کسانی که این سرکوب را دهها سال است مهندسی کرده اند باید جوابگو باشند.

چهار- بالطبع در فضای آزاد و مناسب با وجود تشکلات کارگری و نهادهای مدنی، حق اعتصاب و اعتراض در سایه رسانه های آزاد وباز بدون هراس از هر گونه سرکوب ، جامعه می تواند تشخیص دهد که کدام نیروها می توانند در ایجاد جامعه ای دموکراتیک بدون هرگونه تبعیض وآزاد و رها قادر به عمل است که نهادهای کارگری در محیط کار و جامعه نقش تعیین کننده ای خواهند داشت.

پنج– جایگاه شایسته سالاری بر روابط سالاری در این زمینه روشن خواهد شد. بالطبع بسیاری معتقدند تا رسیدن به چنین هدف والایی بهای انسانی بسیاری باید پرداخت. قتل هرانسان بدست نیروهای امنیتی دردی است جانکاه بر جامعه و تاریخ این جنایت را بررسی می کند،
بنابر این نیروهای اجتماعی باهوشیاری بدنبال تغییری هستندکه کمترین هزینه را بوجود آورد. واما سرکوبگر با کمیتی باورنکردنی ولی امکانات سرکوب فراوان دیر یا زود رهبران شان را به شعار به اصطلاح خودشان بازگشت به خدا رها خواهند کرد.خواست تغییر بنیادی جدی است و مرحله دمکراتیکی در جلوی پای جنبش اجتماعی است که زحمتکشان نقشه راه را نشان خواهند داد. هر گونه تغییر دمکراتیک در ایران دستاوردی بسیار گرانبها برای تمام انسانهایی است که در منطقه زندگی می کنند تا نجات خود را با مردم ایران فریاد بزنند.

با درود به مردم ایران  در این برهه پر خطر و رهایی بخش
مهرماه ۱۴۰۱
سعید جهانگیری

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر, ۱۴۰۱ ۱۰:۴۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!