شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۳

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۳

قانون مجازاتهای اسلامی ، ارثیه ژنرال ضیا الحق دیکتاتورنظامی اسلامگرای پاکستان

- خیلی ازسیاستمداران و حقوقدانان خواستار آن هستند که پارگراف مربوط به " کفر گویی " را تخفیف دهند و درآن اصلاحات صورت گیرد تا امکان سوء استفاده ها محدود شود اما آنها این درخواست را به دلیل ترس از انتقام گیری وکشته شدن آشکارا بر زبان نمی آورند. و بویژه اینکه اصولا هیچکس به خود اجازه نمیدهد که خواستار لغو این قانون " کفر گویی " در قوانین مجازاتهای اسلامی پاکستان شود. ارثیه ای که از ژنرال ضیا الحق دیکتاتور نظامی اسلامگرا به جا مانده است.

قانون مجازات های اسلامی و ضد کفر گویی در پاکستان، در دهه ٨٠ در زمان ریاست جمهوری ژنرال ضیا الحق د یکتاتور نظامی اسلامگرا تصویب شده اند که شامل آن قسمت ازمجازات ها هستند که درآن جریحه دار کردن احسا سات مذهبی بدون قید وتاکید نوع مذهب، مجازات دارد. در پارگراف ٢٩۵ – ٣ تصریح شده است که توهین به پیامبر اسلام، مجازات مرگ دارد. این قانون نه فقط برای مسلمانان، بلکه درعمل علیه همه شهروندان دیگر اندیش واقلیت های مذهبی هم به اجرا در می آید. اینگونه  قوانین ابزار وامکانی برای سوء استفاده کردن، بهانه ای برای انتقام گیری های شخصی، اختلافات سیاسی وتبعیض بین مسلمانان ودیگران هستند. بویژه درکشوری که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدهند، به  کرات به عنوان دام وتله برای غیر مسلمانان ازآنها استفاده می شود

 

هزینه کفر گویی در پاکستان 

در کشوری که برای ” کفر گویی ” مجارات های سنگینی درنظر گرفته شده است، آنوقت پیش بینی مجازاتی که در انتظاراین مرد جوان پاکستانی بود چندان سخت وغیر مترقبه نبود. ” سجاد – م ” جوان ٢١ ساله پاکستانی که بر اساس حکم دادگاه بخش ” توبا تیک سینگ ” واقع  در شرق پاکستان، باید باقیمانده عمر خود را در زندان بگذراند. داستان از این قرارا ست که : این جوان پاکستانی از طریق یک تلفن همراه، یک پیامک (  SMS) توهین آمیز به پیامبراسلام ، برای یک ملای ساکن منطقه ” گوجرا ” ارسال می کند. او با ارسال این پیامک توهین آمیز وتحریک ملای منطقه ، سعی کرده بود ازدختری که به او قول ازدواج داده بود واکنون او را ” قال ” گذاشته ومردی را که  ساکن کشور انگلستان است به او ترجیح داده است، انتقام بگیرد. سجاد – م تلفن همراه دختر خانم را می دزدد و از طریق تلفن او پیامک توهین آمیز را  برای ملا ارسال می کند تا او را به اتهام ” کفر گویی ” به تله بیندازد. اما حقه اوآشکار میشود و سرانجام پس ازمدت زمانی در ماه دسامبر  ٢٠١١ دستگیر می شود. دادگاهی غیرعلنی با حضور تعداد زیادی ملا تشکیل میشود که همگی علیه او شهادت میدهند و او را به حبس ابد محکوم میکنند. علاوه بر این حکم، او را به  پرداخت جریمه ای در حدود ٢٠٠ هزار روپیه ( معادل  ١۵٠٠ یورو) محکوم می نماید که این مبلغ جریمه ،  برابر با میزان دریافتی یا حقوق یکسال یک کارگر فروشنده درپاکستان است . 

 

قانون مجازات های اسلامی  

جریحه دار کردن احساسات مذهبی مجازات اعدام دارد، شیخ جواد دادستان این منظقه در یک مصاحبه با خبر گزاری  dpa تصریح کرد : من از این حکم خشنود نیستم وتقاضای تجدید نظرخواهم کرد وخواستاراعدام سجاد – م  خواهم شد. وکیل سجاد – م که به دلیل امنیتی و ترس از جان خود حاضر نشد تا از او نام برده شود گفت : موکل من ، حکم صادره را نپذیرفته و من نسبت به حکم صادره اعتراض کرده ام وتقاضای تجدید نظرنموده ام . قانون مجازات های اسلامی وضد کفر گویی درپاکستان، در دهه ٨٠ در زمان ریاست جمهوری ژنرال ضیا الحق دیکتاتور نظامی اسلامگرا تصویب شده اند که شامل آن قسمت از مجازات ها هستند که درآن جریحه دار کردن احساسات مذهبی بدون قید وتاکید نوع مذهب، مجازات دارد. در پارگراف ٢٩۵ – ٣ تصریح شده است که توهین به پیامبر اسلام، مجازات مرگ دارد . این قانون نه فقط برای مسلمانان ، بلکه درعمل علیه همه شهروندان دیگراندیش واقلیت های مذهبی هم به اجرا در می آید . اینگونه قوانین ابزار و امکانی برای سوء استفاده کردن ، بهانه ای برای انتقام گیری های شخصی ، اختلافات سیاسی وتبعیض بین مسلمانان ودیگران هستند. بویژه در کشوری که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدهند، به کرات به عنوان دام و تله برای غیر مسلمانان ازآنها استفاده می شود. واقعه ای که در ماه آگوست سال ٢٠١٢ پیش آمد و مورد توجه جهانیان قرار گرفت را یاد آوری میکنم :

واقعه ای که در آن سعی شد یک دختر جوان مسیحی را به دلیل سوزاندن صفحه هایی از قرآن به دادگاه بکشانند و محکوم کنند. که در جریان محاکمه معلوم شد آن دختر معلولیت ذهنی داشته ودیگر اینکه کسانی سعی کرده بودند تا صفحات قرآن را  همراه دیگر برگ های کاغذ های باطله به طریقی دم دست او بگذارند تا بتوانند با جنجال و هیاهو به مقاصد خود برسند. وسر انجام با مداخله سازمانهای حقوق بشری و فشار های جهانی، این دختر جوان مسیحی آزاد شد. او را به خاطر ترس از اجرای حکم توسط مسلمانان متعصب، تا هفته های متمادی ازانظار عمومی مخفی نگهداشتند وسر انجام همراه خانواده خود  به کشور کانادا مهاجرت کرد. 

 

تجاوز وتعدی علیه مسیحیان 

تجاوز وتعدی علیه مسیحیان درپاکستان، امری است که دائم صورت میگیرد و پنهان کردنی نیست. در ” گو جرا ” ، جایی که سجاد – م را محاکمه کردند، درتابستان  ٢٠٠٩ عده ای ازجوانان مسلمان، بیش ازچهل ( ۴٠ ) خانه  ویک کلیسا را به آتش کشیدند. دراین هجوم وحمله وحشیانه. حد اقل ٨ نفر جان خودشان را از دست دادند که از این میان  سه زن و چهار مرد و یک کودک دیده می شدند. قابل ذکر است که مسیحیان پاکستانی، در واقع بازمانده های هندوهائی هستند که به دلیل فشار های طبقاتی و وجود سیستم کاست  دردین هندو که آنها در آن سیستم در رده  پست و نجس قرار میگرفتند، سعی کرده بودند تا شاید با تغییر دین ازهندو به مسیحیت ، ازاین همه  فشار و تبیعیض و نابرابری اجتماعی نجات پیدا کنند و راهی برای پیشرفت وترقی اجتماعی آنها باشد. اما حقیقت  این است که این تغییر مذهب، برای آنها هیچ شانس وفرصتی بوجود نیاورد. امروز مسیحیان پاکستان در پایینترین سلسله مراتب اجتماعی وشغلی هستند. معمولا کارهایی به آنها رجوع میشود که دیگران مایل به انجام آنها نیستند. بطور مثال : مامور اعدام شهر، یک مسیحی است !

ضمنا به نکته دیگری هم اشاره می کنم : قضیه ” آسیه بی بی مسیحی “که باعث سر وصدای جهانی شد و خیلی از جراید نسبت به آن مقاله و مطلب گزارش دادند. گویا او هم به  پیامبر اسلام توهین کرده بود.  او در ماه نوامبر  ٢٠١٠ محکوم به اعدام شده است و در حال حاضر درزندان بسر می برد. در باره آسیه بی بی مسیحی، هم گفتنی است که فقط یک اختلاف ساده ومعمول بین همسایه ها بود که منجر به اتهام زنی و سرانجام به صدور چنین حکمی گردید . فرماندار استان پنجاب وهمچنین وزیر اقلیت ها که خودش هم یک مسیحی بود سعی کردند در باره این پرونده و حکمی که از طرف دادگاه ن صادر شده بود پیگیری کنند تا شاید راه حل هایی برای جان این متهم پیدا کنند ، اما علاوه بر اینکه این پیگیری ها نتیجه ای نداد، بلکه آنها نیز جانشان را از دست دادند. هردوآنها قربانی سوء  قصد کنندگان مسلمان شدند. پشت پرده و دور ازهای وهوی متظاهران ومتعصبین وسوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان، خیلی ازسیاستمداران و حقوقدانان خواستار آن هستند که پارگراف مربوط به ” کفر گویی ” را تخفیف دهند و درآن اصلاحات صورت گیرد تا امکان سوء استفاده ها  محدود شود اما آنها این درخواست را به دلیل ترس از انتقام گیری وکشته شدن آشکارا بر زبان نمی آورند. و بویژه اینکه اصولا هیچکس به خود اجازه نمیدهد که خواستار لغو این قانون ” کفر گویی ” در قوانین  مجازاتهای اسلامی پاکستان شود. ارثیه ای که از ژنرال ضیا الحق دیکتاتور نظامی اسلامگرا به جا مانده است. 

 

حسنین کاظم  – اسلام آباد

 

تاریخ انتشار : ۲۷ تیر, ۱۳۹۲ ۸:۵۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢