جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۲

محبیان در گفتگو با ایسنا: اصلاحطلبان گرفتار بحران رهبری هستند. اصولگرایان دچار تغییر برداشتهای ذهنی از مفهوم اصولگرایی شده اند

درگیری درونی ممکن است تصویری مبتنی بر تفرق و تشتت درونی، قدرتگرایی تحت پوشش اصولگرایی به جامعه منتقل نماید. ضمن آنکه از منظر مثبت میتواند تصویر مونولیت و غیردموکراتیک پدید آمده از اصولگرایان را در هم بشکند که هر چند در میان نخبگان مثبت است، ولی در فرهنگ تودهای ما منفی تلقی میشود. ضمن آنکه بحران تکثر اگر در صندوقها حل نشود بحران را به درون مجلس و ساختار سیاسی انتقال خواهد داد.

خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران، سرویس سیاسی

امیر محبیان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ارزیابی از فضای انتخاباتی کشور و حضور جریانهای سیاسی موجود اعم از اصولگرایان (جبهه متحد، جبهه ایستادگی و جبهه پایداری) و اصلاحطلبان اظهار کرد: “فقدان حضور اصلاحطلبان به عنوان یک رقیب جدی عملاً اثرات خود را گذاشته و جریانات یا حتی حلقههای کوچک درون اصولگرایان به سمت ارایه لیست که محصول عدم پذیرش افراد در لیست اصلی جبهه متحد اصولگرایی است، میروند”.

وی با بیان اینکه «این وضعیت در تهران و مراکز مهم استانها نمود بیشتری خواهد داشت و در شهرستانها بدلایل عملی کمتر شاهد این وضعیت خواهیم بود» افزود: “عملاً به گمانم رای حاصله یا حجم ابراز تمایل به لیستهای منتشر شده از سوی جریانات درونی اصولگرایان سرنوشت زیرمجموعهها و حتی جبهه متحد را رقم خواهد زد. ضمن آنکه پدیده هشت سال اخیر انتخاباتی یعنی احمدینژاد به نوعی در فعل و انفعالات انتخاباتی نقشی جدی بازی خواهد کرد در حالی که رقبای پیشین او مثل قالیباف در حاشیه رفته یا هاشمی در بازی فرعی دانشگاه آزاد گرفتار شده یا لاریجانی که در نقش کاندیدا و نه لیدر قرار دارد”.

این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فضای رقابتی و دیدگاه برخی که معتقدند اصلاحطلبان نقشی در فضای رقابتی موجود ندارند و رقابت تنها بین گروههای اصولگراست، تصریح کرد: “از لحاظ حجم حضور لیستی این گونه به نظر میرسد. اما در جایی مثل تهران بویژه اگر از لیستها عبور کنیم و از منظر بدنه اجتماعی نگاه کنیم ممکن است وضعیت به شکلی دیگر باشد”.

محبیان در ادامه با بیان اینکه «بدنه اجتماعی اصلاحات معمولاً بدلیل پایگاه اجتماعی در تهران ظهور بیشتری دارند» افزود: “باید دید آنها در لحظات آخر چه تصمیمی میگیرند؛ آنها ممکن است در پی پیش راندن اصلاحطلبانی چون محجوب و جلودارزاده برآیند یا آنکه افراد منتقد دولت درون اصولگرایان نظیر مطهری را تقویت خواهند کرد. هرچند خبرهایی رسیده است که اصلاحطلبانی چون آقای خاتمی با درک اشتباه بودن استراتژی عدم حضور اکنون در پی ساماندهی نیروهایی هستند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردهاند”.

این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه “تحلیلهایی وجود دارد مبنی بر اینکه استراتژی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس نهم همان استراتژی اصولگرایان در انتخابات شورای شهر دوم است، نظر شما در این باره چیست؟” گفت: “اصولگرایان در آن زمان با آگاهی مشترک و وحدت تشکیلاتی به سمت بهرهگیری از شکاف میان اصلاحطلبان پیش رفتند، ولی اصلاحطلبان در حال حاضر گرفتار بحران رهبری و فقدان استراتژی و حتی برداشت مشترک از رویکرد عملیاتی هستند، اما نمیتوان منکر شد که آفات تفرق و درگیریهای درونی ممکن است اصولگرایان را نیز دچار بحرانهای جدی کند”.

محبیان در ادامه درباره نتایج ارایه لیستهای جداگانه از سوی طیفهای موجود در جریان اصولگرایی خاطرنشان کرد: “درگیری درونی ممکن است تصویری مبتنی بر تفرق و تشتت درونی، قدرتگرایی تحت پوشش اصولگرایی به جامعه منتقل نماید. ضمن آنکه از منظر مثبت میتواند تصویر مونولیت و غیردموکراتیک پدید آمده از اصولگرایان را در هم بشکند که هر چند در میان نخبگان مثبت است، ولی در فرهنگ تودهای ما منفی تلقی میشود. ضمن آنکه بحران تکثر اگر در صندوقها حل نشود بحران را به درون مجلس و ساختار سیاسی انتقال خواهد داد”.

وی درباره دیدگاه برخی اصولگرایان مبنی بر اینکه “ارائه لیستهای متعدد منجر به افزایش مشارکت مردم میشود”، افزود: “تا حدودی این مطلب، آن هم در نبود موثر بعضی از تشکلهای سیاسی مطرح میتواند درست باشد، ولی آثار دیگر این تفرق لیستها را نمیتوان منکر شد؛ طبعا با کثرت لیستها دایره انتخاب مردم هم بالا رفته و مردم به سمت رای دادن به چهرههای آشنا از هر لیست رفته و احتمالاً ردههای پایین لیستها یا چهرههای ناآشنا حذف خواهند شد”.

محبیان در پاسخ به این پرسش که “آیا میتوان گفت لیدرهای جریان اصولگرایی تغییر پیدا کردهاند یا تعدد لیدرها در این جریان منجر به شکلگیری طیفهای مختلف و به نوعی رقابت درون گروهی در این جریان شده است؟” اظهار کرد: “تفرق درونی جریان اصولگرایی بواقع به تعدد لیدرها برنمیگردد، بلکه به تغییر برداشتهای ذهنی در مورد مفهوم اصولگرایی برمیگردد”.

وی ادامه داد: “اصولگرایان قبلاً مفهوم واحدی از اصولگرایی داشته و رقیب واحد خود را به خوبی میشناختند. از سال ۸۴ عملاً توانایی رهبران اصولگرایی برای مدیریت انتخابات مخدوش شد و طیفی که تازه شکل گرفته بود، دریافت که رهبران اصولگرایان در ساماندهی صحنه موفق سیاسی کامل قدرت لازم را ندارند، بویژه آن که آموختند قیام علیه تصمیمات این هدایت سنتی تشکیلاتی منافع بسیار دارد، هم پیروزی به ارمغان میآورد و هم میل به وحدت منجر به امتیازدهی این تیم هدایتگر سنتی میشود. به عبارتی یک معادله عجیب و خطرناک در اذهان شکل گرفت و آن اینکه آرام و مطیع بودن یعنی در نظر نیامدن. نتیجه این معادله تشویق عصیانگری درون اصولگرایان است. اگر این معادله اصلاح نشود، عملاً تشکیلات اصولگرایی با بحران نابود کنندهای روبرو خواهد شد”.

محبیان در پایان تصریح کرد: “فعلاً آیتالله مهدویکنی کوشیده است این معادله را کنترل کند. باید منتظر نتیجه انتخابات بود، زیرا بر این باورم نه فقط سرنوشت اصلاحطلبان بلکه سرنوشت ساختار تشکیلاتی اصولگرایان را نیز رقم خواهد زد و حتی ممکن است با توجه به وضع اصلاحطلبان در دورهای شاهد نوعی سقوط غولهای سیاسی و ظهور آنارشیسم تشکیلاتی باشیم که شاید از جهاتی مثبت ولی از جهاتی عقبگرد در توسعه سیاسی محسوب خواهد شد”.

تاریخ انتشار : ۱ اسفند, ۱۳۹۰ ۱:۱۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهاجرت

فکر مادر دل تنگش کرده بود، مادرش را خیلی دوست داشت و می دانست که او را هرگز نخواهد دید، چه در این سفر موفق باشد و چه نباشد. خود را سرزنش می کرد. او را خیلی رنج داده بود. او را پیر و پیرتر کرده بود. دلخوشی مادرش به بچه هاش بود و آنها هم که هر کدومشون یک سر داشتند و هزار سودا.

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین