یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۳

مذاکراتی کە بدون نتیجە هم، مفید است

طبق خبری کە در روزنامە جهان صنعت درج شدە، یکی از اعضاء کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در رابطە با برجام گفتە کە ظرف یک هفتە تا دە روز آیندە توافق حاصل می شود. این گفتە، تنها مورد مثبت در بارە امکان احیای برجام نیست. فضای درون شبکەهای رسانەای حاکی از امکان احیای برجام است، هر چند میخائیل اولیانوف، نمایندە روسیە در برجام، از امکان طولانی شدن مذاکرات، بعد از جوابیە آمریکا خبردادە و با این گفتە جو مساعد اعلام شدە از طرف مسئولین ایرانی را بە زیر سئوال بردەاست. در واقع طرف ایرانی و طرف روسی، در شرایط فعلی، در ارائە نظرات خود در مورد مذاکرات از دو شیوە پیروی می کنند، طرف ایرانی با دیدی مثبت جهت تاثیرگذاری روانی بر بازار و در صدد ادامە تامین صادرات نفتی خود در شرایط تحریم ها است، و طرف روسی نیز در صدد کشدارکردن مذاکرات و تاثیرگذاری خاص روانی بر قیمت انرژی در سطح جهانی.

طبق خبری کە در روزنامە جهان صنعت درج شدە، یکی از اعضاء کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در رابطە با برجام گفتە کە ظرف یک هفتە تا دە روز آیندە توافق حاصل می شود. این گفتە، تنها مورد مثبت در بارە امکان احیای برجام نیست. فضای درون شبکەهای رسانەای حاکی از امکان احیای برجام است، هر چند میخائیل اولیانوف، نمایندە روسیە در برجام، از امکان طولانی شدن مذاکرات، بعد از جوابیە آمریکا خبردادە و با این گفتە جو مساعد اعلام شدە از طرف مسئولین ایرانی را بە زیر سئوال بردەاست. در واقع طرف ایرانی و طرف روسی، در شرایط فعلی، در ارائە نظرات خود در مورد مذاکرات از دو شیوە پیروی می کنند، طرف ایرانی با دیدی مثبت جهت تاثیرگذاری روانی بر بازار و در صدد ادامە تامین صادرات نفتی خود در شرایط تحریم ها است، و طرف روسی نیز در صدد کشدارکردن مذاکرات و تاثیرگذاری خاص روانی بر قیمت انرژی در سطح جهانی.

اما آیا می توان با قطعیت از احیای برجام گفت؟ برای احیای برجام چندین مورد هستند کە باید موجود باشند تا طرف جمهوری اسلامی بتواند متعهد بە امضای آن شود:

ـ شدت وخامت اقتصادی باید بە جائی برسد کە حاکمیت جمهوری اسلامی احساس خطر کند،

ـ نظر روسیە تامین شدەباشد،

ـ و حداقلی از خواستەهای حاکمیت مورد پذیرش قرار گرفتەباشد (هرچند حداقل خواستها در دوران تسلط اصولگرایان می تواند با دوران میانەروها و اصلاح طلبان متفاوت باشد).

ظاهرا هر سە مورد، تا اینجای کار در نسخەای کە بە آمریکا ارائە شدە و نیز در منش جمهوری اسلامی، بنوعی حاصل شدە و یا خود را نشان می دهند؛ بویژە اینکە روسیە، تا این مرحلە، نظر مساعد خود را ابراز داشتەاست. 

اما یک سئوال کماکان باقیست، آن هم اینکە با ورود بشکەهای نفتی ایران بە بازارهای جهانی و تاثیر مشخص آن بر پایین آمدن قیمت انرژی، آیا روسیە واقعا از چنین نتیجەای خشنود خواهد بود؟ و از این زاویە باز یک سئوال دیگر مطرح می شود کە آیا اساسا بازی نرم ایران در مذاکرات برجامی، یک تاکتیک تنها برای جلب بیشتر نظر غرب برای تساهل بیشتر در امر صادرات نفتی ایران در شرایط فعلی نیست؟ بە بیانی دیگر روسیە کە ناچار است بنوعی منافع ایران را نیز مد نظر داشتەباشد، آیا با جمهوری اسلامی بە این تفاهم ضمنی نرسیدەاند کە ایران با ادامە مذاکرات و نوع مذاکراتی کە پیش می برد، هم منافع خود را در شرایط جنگ اوکراین تامین کردەباشد و هم منافع روسیە را؟ در وضعیت فعلی از طرفی ایران می تواند نفت خود را کماکان بە بازارهای جهانی عرضە کند، و روسیە هم مطمئن از عدم پایین آمدن قیمت نفت، هم بە ادامە فشار خود بە غرب ادامە می دهد و هم درآمدهای میلیاردی خود را کماکان تامین می کند!

اگر چنین تاکتیکی از طرف ایران و روسیە محرز باشد، باید انتظار آن را داشت کە مرحلە فعلی مذاکرات برجامی علیرغم همە پیشرفتهای آن، باز یک تاکتیک برای ادامە آن بدون رسیدن بە نتیجە مشخص باشد.

در آن سوی قضیە هم آمریکا کە بشدت بە نوع تفاهمی کە قرار است بستەشود، حساس است ماندە در میان امر تصاعد قیمت انرژی و نوع امتیازاتی کە بە جمهوری اسلامی دادە می شود، آگاە از بازی کنونی حکومت ایران آنها هم زیاد عجلەای ندارند، زیرا پایین آوردن سطح تنشها با جمهوری اسلامی و یا نگە داشتن آن در همین حد، خودبخود بە بازار انرژی کمک می کند. در واقع می توان گفت کە اگر تفاهمی هم حاصل نشود، همین نوع مذاکراتی کە پیش بردە می شود، امتیازی برای غرب محسوب می شود.

نهایتا اینکە همە دارند از نوع مذاکرات برجامی سود می برند: ایران نفت خود را می فروشد، روسیە نگران پایین آمدن قیمت انرژی نیست، و غرب از انفجار قیمت انرژی در جهان فعلا اضطراب آنچنانی ندارد.

پس مذاکرات اگر بە نتیجە هم نرسد، خود وجودش سودبخش و یک نعمت الهی است! اگرچە در میان مدت و درازمدت چنین نیست، و با پایان بحران اوکراین، بی گمان رویدادها بە سمتی دیگر پیش خواهد رفت.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۶ شهریور, ۱۴۰۱ ۱:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد