سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۵۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۵۱

مردم ایران را به شرکت در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری دعوت می‌کنیم!

اكنون كمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی است. ما با عنایت به عملكرد دولت‌های اصلاحات خاتمی و اعتدال روحانی و دولت فاسد احمدی‌نژاد و مواضع نامزدها، اعتراض خود را به نامزدی رئیسی نامزد اصول گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز می‌داریم و از مردم ایران می‌خواهیم با شركت گسترده خود در انتخابات ٢٩ اردیبهشت ماه ١٣٩٦ و حمایت از نامزد اصلاح‌طلبان همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ١٣٩٤ چهره واقعی نامزدهای اصولگرایان را افشاء و مانع از پیروزی آنان به ویژه نامزد اصلی آنان برای انتخابات ریاست جمهوری شوند

حق تعیین سرنوشت در هر جامعه و کشوری با مشارکت فعال مردم در اداره امور آن جامعه و کشور رقم میخورد. در شرایطی که دمکراسی بر جامعه حاکم است، این حق به آسانی دست یافتنی است، و مطالبات و خواسته های مردم از راههای گوناگون از جمله شرکت در انتخابات تحقق پیدا می‌کند. در غیر اینصورت دستیابی به دموکراسی خود یکی از هدف‌های مبارزه و شرکت در هر انتخاباتی است. تحقق این هدف نیازمند عبور از پیچ و خم‌های دشوار و ناهموار مسیری است که گشودن و هموار کردن آن مستلزم تلاشی خستگی‌ناپذیر و دور نشدن از راهی است که به این هدف منتهی می‌شود. عبور از موانع و گم نکردن راه، با طرح و نقشه درست و عمل به آن تحقق پیدا میکند، در غیر اینصورت انتخاب مسیر انحرافی موجب اتلاف نیرو و از دست دادن فرصت‌ها می‌شود. اقدامات پراکنده، ناهماهنگ و بدون برنامه هرگز نتایج دلخواه به بار نمی‌آورند، بلکه این اقدامات هماهنگ و هم راستا هستند که با هم، تاثیرات مهم و تعیین‌کننده بر سرنوشت آحاد جامعه برجا می‌گذارند. ایجاد یک تشکل مدنی بخودی خود و در شرایط نبود آزادی و دموکراسی، در تحولات جاری در جامعه تاثیر ملموسی ندارد، اما مجموعه‌ای از آنها با هم، به ویژه در مقاطع خاص مانند انتخابات‌، و فعالیت‌هایی چون تدوین قوانین، تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی کشور، می‌توانند با اتحاد و طرح مطالبات مشترک نقش بسیار چشمگیری در راستای تحقق خواسته‌های خود ایفا کنند. از همین رو است که برای به ثمر نشاندن تلاش‌‌ها، میل به اتحاد و همبستگی را می‌توان در میان تشکل‌ها و جمعیت‌ها، احزاب و سازمان‌های تاثیرگذار مشاهده کرد. این منطق مبارزه، به احزاب، گروهها و دستجات سیاسی مایل به شرکت در انتخابات‌ یادآور می‌شود، برای اثرگذاری بر تحولات جاری کشور ضمن همگرایی با هم، جایگاه خود را در میان دو نیروی عمده که رویاروی هم قرار دارند و سیاست‌ها و مواضع متمایز از هم را تبلیغ می‌کنند مشخص کرده و نیروی خود را صرف تقویت آن حزب و سازمانی کنند که آن را به خود نزدیک‌تر ارزیابی می‌کنند. در این میان عده‌ای هم این رویکرد را نمی‌پذیرند و راه دیگری پیشنهاد می‌کنند و آن عدم شرکت در انتخابات‌ و از جمله در دو انتخابات پیش رو است. اینکه امتناع تعدادی از شهروندان چه تاثیری در تحولات جاری دارد نه مفصل، بلکه به اجمال میتوان به آن اشاره کرد. به اعتقاد ما تحریم یا رای” نه “در انتخابات تاثیر خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تعداد و نتیجه آرا نامزدهای انتخاباتی برجا می‌گذارد. تبلیغ رای “نه” یا “تحریم” انتخابات بنا بر تجربیات گذشته، به خاطر حاکم بودن رابطه مرید و مرادی میان اصول‌گرایان بطور مستقیم در تعداد آراء آنها تاثیر ندارد، اما می‌تواند در کاهش مشارکت بیشتر طرفداران اصلاحات اثرگذار باشد که به طور غیرمستقیم این رویکرد به تقویت موقعیت نامزد اصول‌گرایان می‌انجامد و با افزایش نسبت آراء اصول‌گرایان از کل آراء واریزی به صندوق ها، به افزایش شانس پیروزی نامزد اصول‌گرایان می‌انجامد. متاسفانه در شرایطی درک این موضوع برای مخالفان شرکت در انتخابات دشوار است، که مردم عادی برای درک آن مشکلی ندارند.

مخالفان شرکت در انتخابات دلایل عدم شرکت خود را در این انتخابات، وجود نظارت استصوابی، فقدان دموکراسی و آزادی‌های سیاسی و انتخابات غیردموکراتیک بیان می‌کنند، که موانع و محدودیت‌هایی هستند واقعی و غیرقابل کتمان، اما همه این موانع مورد اشاره طرفداران تحریم، خود هدف‌های مبارزه‌ای هستند که مردم سالهاست آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند و شرکت در انتخابات پیش رو هم نیز بخشی از مبارزات مردم برای برچیدن این موانع است.

ما اعتقاد داریم شرکت در انتخابات به نفع همه مردم کشور اعم از کارگران، کشاورزان و همه اقشار و طبقات زحمت‌کش و نیروهای کارآفرین کشور است و یک گام به پیش برای رسیدن به هدف اصلی جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ایران محسوب می‌شود. تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که هر بار مردم در انتخابات حضور گسترده و پرشور داشته‌اند،  توانسته‌اند به بخشی از مطالبات خود دست پیدا کنند.

مردم ما با مقایسه عملکرد دولت اصلاحات خاتمی و دولت اعتدال روحانی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی با دولت فاسد احمدی‌نژاد، می‌دانند که از میان نامزدهای انتخاباتی، در برابر آنان که ادامه‌دهندگان راه احمدی‌نژاد هستند – رئیسی یا قالیباف- باید از روحانی حمایت کنند. همینطور عملکرد مجلس ششم را یادآور می‌شوند که در آن اصلاح‌طلبان دست بالا را داشتند و مجلس دهم را می‌گویند که ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون اکثریت دارند، و کارنامه این دوره‌ها را با دوره‌هایی که اصول‌گرایان در مجلس شورای اسلامی دست بالا را داشتند مقایسه و  به این میرسند که بطور کلی عملکرد اصلاح طلبان در ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بهتر از اصول‌گرایان بوده است.

امروز مردم ایران بیش از هر زمان دیگری به نقش و تاثیر صندوق رای، به عنوان ابزارموثر اعمال اراده خود در تعیین سرنوشت اشان و مشارکت در اداره امور کشور یقین پیدا کرده‌اند، و این باور در میان آنان هر روز گسترش و عمق بیشتری پیدا می‌کند، به طوریکه بخش گسترده‌ای از نیروهای چپ و دموکرات نیز در فرآیند مبارزات خود هر روز بیش از پیش به مبارزات اصلاح‌طلبانه روی می‌آورند. بازتاب این گرایش در تحولات جاری کشور خود را بصورت افزایش تمایل به شرکت در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و دوره پنجم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان میدهد که تحولی است کیفی در مبارزات جنبش چپ دموکراتیک مردم ایران.

اکنون کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی است. ما با عنایت به عملکرد دولت‌های اصلاحات خاتمی و اعتدال روحانی و دولت فاسد احمدی‌نژاد و مواضع نامزدها، اعتراض خود را به نامزدی رئیسی نامزد اصول گرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز می‌داریم و از مردم ایران می‌خواهیم با شرکت گسترده خود در انتخابات ٢٩ اردیبهشت ماه ١٣٩۶ و حمایت از نامزد اصلاح‌طلبان همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ١٣٩۴ چهره واقعی نامزدهای اصولگرایان را افشاء و مانع از پیروزی آنان به ویژه نامزد اصلی آنان برای انتخابات ریاست جمهوری شوند.

نامزد نهایی اصول‌گرایان که از حمایت طرفداران افراطی ولایت فقیه، سپاه پاسداران، جبهه پایداری و همه آنان که به دور احمدی‌نژاد حلقه زدند و کشور را تا آستانه فروپاشی پیش بردند و حامی جلیلی در انتخابات سال ١٣٩٢ بودند و هم اکنون هم مخالف برجام‌اند برخوردار است، نمی‌تواند نماینده مردمی باشد که برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌رزمند. وی که در برابر آزادی‌های سیاسی و فعالیت تشکلهای مدنی ایستاده‌، با التفات به سوابقش در قتل عام زندانیان سیاسی می‌بایست با “نه” بزرگ مردم مواجه شود. از این رو ما همه مردم ایران را برای اعلام “نه” ملی به رئیسی فرا می‌خوانیم.

همینطور ما برای پشت سر گذاردن دوران ٨ ساله احمدی‌نژاد و ترمیم خرابی‌های آن دوره و ادامه پیوستگی فرآیند اصلاحات و تعمیق آن و ایجاد بستری مناسب برای دستیابی به دموکراسی، عدالت اقتصادی-اجتماعی و حصول اطمینان بیشتر در تاثیرگذاری بر سه انتخابات در چهارسال آینده و تغییرات و تحولات احتمالی در حوزه رهبری نظام، به نامزد ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان – حسن روحانی-  و نامزدهای مورد حمایت آنان برای شوراهای اسلامی شهر و روستا رای میدهیم و همه مردم کشورمان را برای ایجاد بستر مناسب پیشرفت و توسعه پایدار کشور و ساختن آینده بهتر برای خود و نسل‌های بعدی، به پای صندوق های رای فرا می خوانیم.  

گروه خرداد

گروه هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ـ داخل کشور

١۶ اردیبهشت ١٣٩۶

تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۶ ۸:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

چرا سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) دعوت نشد؟

حزب چپ …. با برگزاری عالیترین ارگان تصمیم گیری، قصد دارد سیاست های متناسب اوضاع جدید را اتخاذ نماید، و در سیاست های جاری نیز بازبینی کند، تا در کنگره خط مشی متناسب با شرایط اتخاذ نماید.

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فصلنامه‌ی مُروا  شماره ۱۴ بهار ۱۴۰۲ انتشار یافت!

چرا سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) دعوت نشد؟

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!