پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

مصاحبه با رفیق کاوه داد، پیرامون کنگره ۱۳

- بنظر من، اساسی ترین کمبود، نبود رسانه ها، و مدیا را می توان گفت. واین مساله در ابعاد متفاوت، چه در جشن ها ویا کنفراسهای مطبوعاتی، خودرا نشان داده و تا به امروز هم نشان می دهد. اشکال کار کجاست، سازمان ورهبری آن، باید به این مساله توجه کند. عدم انعکاس ورویدادهای یک سازمان سیاسی، آن هم در بالاترین ارگان، یک سازمان، یعنی ...

 

۱- رفیق کاوه داد، با سلام و سپاس از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید. گفتگو را با این پرسش آغاز می کنم: در نوشته ها و اظهارنظراتی که پس از کنگره اخیر در برخی رسانه ها  انتشار یافتند، اغلب از متمایز بودن این کنگره با دیگر کنگره های سازمان صحبت به عمل آمده است؛ آیا شما نیز چنین تمایزاتی را دیدید و اگر آری، کدام تمایز ها را می توانید نام ببرید و ارزیابی شما از این تمایزات چیست؟ 

 با سلام و با تشکر از شما عزیزان با این کار خوب و ارزنده. موفق باشید.

به نظر من مهم ترین، مسا له در این کنگره:

الف – این بود که هیچ قراری به شورای مرکزی آتی واگذار نشد.

ب – تمامی برنامه ی در دستور کار، با وجود آنکه حجم آن زیاد بود، هئیت رئیسه کنگره با تد بیری که  پیشه کرد (تجربه های گذشته ) نوانست آنها را به سامان بر ساند.

ت – مهمترین مسئله در این دور از کنگره، اجلاسها ی پیش از کنگره بود، که توانست کمک شایانی به امر پیشبرد وروند کار و برنامه ها، درطی برگزاری کنگره داشته باشد.

ج – تجارب کار در کنگره ها ی سابق، و برنا مه ریزی، بر مبنای الویت های دستور کار کنگره، کنگره توانست، بدون آنکه خستگی و یا استرس کار چه در خود هئیت رئیسه و یا در اعضای شرکت کننده ایجاد کند، به سامان برساند وحتی برنامه ی جشن و…

 ۲- آیا مصوبات کنگره سازمان و وظایفی که این مصوبات بر دوش سازمان قرار داده اند، می توانند در جهت گسترش پیوند و رابطه عمیقتر سازمان با نیروهای ملی – قومی کشور قرار گیرند؟

  – مسئله ملی وقومی، یکی از مسائل مهم وجدی سازمان ماست. ما براین باوریم که این امر مهم، به گونه ای منطقی باید حل وفصل شود، واین مسئله درچارچوب، یک ایران دمکراتیک، بر حفظ ایرانی یک پارچه واحترام به حقوق  ملی وقومی ها در ایران . کنگره سیزده دراین رابطه، مساله خاصی به تصویب نرساند، ولی سازمان برمصوبه های کنگره قبل خود، بر این امر مهم پای بند است .

 ۳- در یکی از نشستهای جوار کنگره، پانلی برگزار شد که به جوانان اختصاص یافته بود. ضمن استقبال از این حرکت کنگره، و بر پایه شواهد بسیار، آن گروه از این نسل جوان که علاقه مند به سیاست است، در جستجوی پاسخ به پرسشها و نکات نا شکفته بسیاری، در ذهنشان نسبت به تاریخچه سازمان بویژه در سالهای قبل از انقلاب، هستند. بنظر شما در وضعیت کنونی سازمان، چه مشکلاتی در راه برقراری ارتباط میان سازمان و نسل جدید جوانان وجود دارد؟ 

  – بنظر من، سوای مسئله درونی خودش، که مهم ترین مساله باز سازی تشکیلات وهدایت سیاسی در شرایط امروز می باشد، سازمان باید دو مسئله جدی وتعین کننده برای امر حیات و حفظ ساختار و بقای تشکیلاتی خودبه آن توجه وافر و لازم داشته باشد؛ وگرنه، روال همین منطق فعلی باشد، چند صباحی بیش، از نظر تشکیلاتی، دوام نخواهد داشت.

این دو مساله مهم:

الف – جوانان

 ب- زنان

  آنچه که من در این رابطه  می توانم  بگویم: نسل جوان، اگر همه نه، ولی خیلی ها، سازمان ویا افراد وشخصیتهائی، که نقش کلیدی دراین سازمان داشته ویا دارند، وحتی مرام و ایدولوژی، آنهارا می شناسند و می دانند.

 درهمین پانلی که برگزار شد، وشعری که توسط یکی ازهمین جوانان خوانده شد، و یا نامهائی که، نام برده شد، چه آنهائی که شهید شد ه بودند و چه آنهائی که زنده وبه حیات سیاسی خود، و کار در سازمان، ادامه می دهند، می توان اشاره کرد؛ وبه این مهم باید توجه کرد  که نسل جوان ما را می شناسد، گر چه با ما همراه نیست؛ پس باید تلاش کرد که آنهارا با خود همرا ه کنیم، واین مساله در وحله اول کار وبر نامه می  خواهد؛ سازمان باید به این امر مهم توجه وافر داشته باشد .

کمیت اصل مسئله نیست؛ گرچه به نوبه خود تاثیر خودردرا دارد. مهم این است که ما  نگاه مان وبرنامه ی کارمان برای جوانان  چه هست، برای آنها. متاسفانه، ما تا به امروز نه برنامه ای برای این نسل داشتیم و نه … فقط یک دغده فکر. و ما، حتی بچه های خودمان را نتوانستیم جذب تشکیلا ت کنیم. پس این مسئله قابل تمعق وبرنامه ریزی است.

مورد دیگر، مسئله زنان است. ما از۲ نیم، یک می شویم، پس حیات ما، بویژه به این امر مهم، بر می گردد. واین مسئله هم، عین  مسئله جوانان می باشد.

 
 4- کنگره سازمان در شرایطی برگزار شد که ایران در یک بحران عمیق قرار گرفته است، که شاهد پیامدهای فاجعه بار سیاسی اقتصادی و اجتماعی آن برای درصد بسیار بالائی از مردم کشور هستیم. بنظر شما روند طی شده در کنگره و نتایج آن که در مصوبات و تصمیم گیری های سیاسی نمود پیدا می کنند، تا چه میزان متاثر از وضعیت کنونی ایران است؛ بویژه با در نظر گرفتن چه بسا مهمترین رویداد سیاسی یکماه آینده ایران، یعنی انتخابات ریاست جمهوری کشور، آیا مصوبات کنگره پاسخگوی نیازهای کنونی سازمان برای مواجه با رویدادهای آتی کشور خواهند بود؟

 – به نظرمن کنگره تسلط  کامل داشت. و به خاطر همین اشراف بود، که دست شورای مرکزی جدید ر ا باز گذاشت، که  نسبت به رویداد ها ئی که بعد از کنگره، که احتمالأ، یش خواهد آمد، بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند. و این را می توان پختگی اعضا واعتماد آنها به منتخبین خود (شورای مرکزی ) دانست .

  ۵- روند طی شده تا کنونی در سازمان برای ایجاد تشکل بزرگ چپ را چگونه ارزیابی می کنید و رابطه مصوبات کنگره با آینده این روند را چگونه می بنید؟

   – من آینده این روند را روشن می بینم، ولی این روند مشکلات خودرا دارد، من خودم به این مصوبه رای مثبت دادم، ولی به این مفهوم نیست، که رای بالا ی کنگره، همه ی مشکل را حل خواهد کرد. مسائل ومشکلات زیادی در این راه هست، که باید به آن توجه شود .مهم ترین مساله دراین رابطه، همراه نبودن، خیلی از نیروها ی منفرد وسازمان های چپ، و دیگر مساله، تعرف از چپ ونوع ساختاری که مورد نظر می باشد.وخیلی مسائل پیرامونی که وجود دارد و در آینده خودردرا نشان خواهد داد. این مسئله، موضوع یکی دوسال آینده نیست؛ گرچه مسئله  ای مهم وعاجل و تعین کننده است.

 6- کنگره چه چیز کم داشت، که به نظر شما کنگره آتی باید آن را رفع کند؟

 – بنظر من، اساسی ترین کمبود، نبود رسانه ها، و مدیا را می توان گفت. واین مساله در ابعاد متفاوت، چه در جشن ها ویا کنفراسهای مطبوعاتی، خودرا نشان داده و تا به امروز هم نشان می دهد. اشکال کار کجاست، سازمان ورهبری آن، باید به این مساله توجه کند. عدم انعکاس ورویدادهای یک سازمان سیاسی، آن هم در بالاترین ارگان، یک سازمان، یعنی …          

 ۷- این که کنگره های سازمان به رویدادی معمول در حیات سازمان تبدیل می شوند (یا شده اند)، خوب است، بد است، طبیعی است، نشان بلوغ است، روندی خنثی است، …؟

– بنظر من، حیات یک سازمان سیاسی  درهمین کنگره هاست، که  تجلی پیدا می کند .وماتنهانیستیم که، به این مساله اعتقاد داریم، همه ی احزاب اروپائی هم، به مسئله اعتقاد دارند. حالا اگر پرسش در رابطه مدت زمان ها ست، میشود تعمق کرد که چند ساله باشد؛ وگرنه خود برگزاری کنگره، نه اینکه لازم، بلکه حیاتی واز واجبات یک حزب وسازمان سیاسی می باشد .

۸- پیام شما به خوانندگان کار و علاقه مندان به سازمان چیست؟ 

– مارا نقد کنند وبیشتر مارا یاری نمایند، درتمامی عرصه  ها.

 

 

 

تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲ ۸:۵۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی