پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۸

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۸

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!
ای کاش رسالت پروژه‌ی میرباقری‌هراسی، مقدمه‌ی ضدحمله به آن بود. اما نیست و عملاً ترمزی‌ست در برابر پیشرفت و دعوت به آهسته بیا و آهسته برو که گربه شاخت نزند.
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!
کاش می‌شد دوباره مثل آن روزها به یاد مردم بیفتیم و به آن‌ها سر بزنیم و مثل آن روزها صمیمانه پای درد دلشان بنشینیم و ببینیم که چه دل خونی...
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
مشخصات حکومت- قانون
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاكمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مناف عماری
نویسنده: مناف عماری
تایتانیک
چیستی و سرشت فلسفی قصه‌ی تایتانیک امری فراتر از عاشقانه‌های آن است. جوهره‌ی فلسفی فیلم‌نامه، داستانِ شکستِ پنداره‌ی لگام زدن بر انگاره‌های فردی‌ست ...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان
آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
در گرامی‌داشت احمد شاملو
بیست و چهار سال از خاموشی شاعر بزرگ آزادی و انسان، احمد شاملو، می‌گذرد اما جان خروشان او در تار و پود شعرهای پُرشور و امیدآفرین و اندیشه‌ی ارجمند و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم...
نتانیاهو کاخ سفید را نادیده می‌گیرد، زیرا انجام این کار هیچ هزینه‌ای ندارد. در سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان، مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل را پس و کشتار فسطینیان در پی تهاجم...
۱ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری

مکثی بر لحظه

نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی اکنون در موقعیتی نیستند که بتوانند آکتوری در مناقشات پیشگفته باشند، اما مطمئناً می توانند فاکتوری در آنها باشند. با این تشخیص که ما با یک لحظۀ بازگشت مواجهیم، آن گاه اهمیت دارد که آیا اپوزیسیون مسالمت خواه و صلح طلب ایران می خواهد خود را فاکتوری در رفع مناقشه تعریف کند و یا فاکتوری برای قرار دادن این یا آن طرف مناقشه در موقعیت دشوارتری برای انتخاب.

مناقشه، خصومت، جنگ و صلح نیز، مثل دیگر رفتارها و مناسبات انسانها با هم، می توانند موضوع مطالعات “بی طرفانه” علوم اجتماعی باشند و چنین نیز بوده اند. مناقشات بین دولتها همیشه الزاماً به جنگ نمی انجامند و جنگها هم همیشه به پیروزی یک طرف منجر نمی شوند. در گسترده ترین قالب از معنای “توازن نیرو”، یعنی قالبی که تمام فاکتورهای احتمالاً دخیل در آن توازن را در برمی گیرد، مناقشات می توانند ناشی از توازن نیروی معینی، بین طرفین آن “گیر” کنند و از آن پس تنها به موجبی برای فرسایش طرفین تبدیل گردند. در صورت ورود به چنین توازنی خروج از آن تقریباً تنها با توسل به ابزارهای دیگری ممکن است که طرفین به هر دلیل یا نمی خواهند و یا نمی توانن به آنها متوسل شوند. در چنین حالتی قاعدتاً می توان انتظار داشت که مناقشه از طریق مذاکره فرجام یابد. اما پیش از آن که مناقشه ای از طریق مذاکره به فرجام رسد، طرفین باید الزام روی آوردن به این طریق را حس کنند. حتی این نیز کافی نیست، در تعاقب آن طرفین باید مذاکره را به عنوان یک ضرورت بفهمند. غالباً در آستانه حس الزام روی آوردن به مذاکره تا فهم مذاکره به عنوان یک ضرورت، دوره ای از حادّترین کشمکشها جریان می یابد. دوره ای که در بدو امر هنوز ناشی از عدم اعتقاد به مذاکره و به منظور تداوم مناقشه است، سپس به منظور دستیابی به موقعیت برتر در مذاکره. در این دوره است که نیل به توازنی نسبتاً دوام دار و فرساینده بودن چنین تداومی بر آنها آشکار می گردد. می توان این دوره را دورۀ برگشت نامید و “لحظۀ” فهم از مذاکره به عنوان یک ضرورت را نقطۀ برگشت.

پیش از رسیدن به نقطۀ برگشت همیشه یکی از طرفین و یا هر دو برای خود دلیلی برای تداوم مناقشه داشته است و در لحظاتی که طرف مقابل به انعطاف روی می آورده، او به مناقشه ادامه می داده و یا حتی به آن دامن می زده است؛ با این ارزیابی که می تواند دست طرف مقابل را بخواباند.

 ناظر خارجی ای که طرفدار حل مناقشه از طریق مذاکره است، این کیفیت را، به درستی، یک “فرصت سوزی” می بیند، اما طرفین مناقشه درست برعکس بر این باور اند که در آن لحظه “فرصت سازی” کرده اند. این کیفیت را در مناقشۀ میان جمهوری اسلامی و امریکا (و در کادر پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی، با کشورهای ۵ + ۱) مکرراً می توان مشاهده کرد: در سال ۲۰۰۳ زمانی که ایران به امریکا پیام می رساند که آمادۀ گفتگو در هر باره است، بوش ایران را در زمره اعضای محور شیطان می گذارد و زمانی که امریکا دست آمادگی برای حل مسائل را پیش می آورد، جمهوری اسلامی به تشدید عوامل تنش دست می زند. چنان که اشاره شد این کیفیت ناشی از باور (یکی از) طرفین به غلبه بر دیگری به ابزارهای “مجاز” است. نقطۀ بازگشت نقطه ای است که طرفین دیگر متوجه شده اند به سیاق قبل نمی توانند ادامه دهند. آن قدر همدیگر را آزموده و آزرده اند که به این نتیجه برسند که دیگر باید به راه تفاهم بروند.

به درستی یکی از هشدارهای بجا این است که رفتار طرفین یک مناقشه قبل از نقطه برگشت را نباید با رفتار آنان پس از این نقطه قیاس کرد. اما بروز لحظۀ برگشت در یک مناقشه به این معنا نیست که:

–  مناقشه الزاماً از طریق مذاکره فیصله خواهد یافت. حتی اگر طرفین هم دیگر اکیداً مصمم به حل مسائل فیمابین از طریق مذاکره باشند، تعادلهای سیاسی هرگز با تصمیم آکتورهای محدود تعیین نمی شوند؛

–  طرفین پس از آن دیگر از آزار یکدیگر دست خواهند کشید. اتخاذ استراتژی ایذائی برای مذاکره در عین قبول مذاکره به عنوان یک ضرورت، ابداً ناممکن و بروزنیافته نیست؛

–  طرفین پیشتر از آن مذاکراتی نداشته اند؛

–   واقعیت مذاکرات قبلی به معنای عبور از لحظۀ برگشت است.

در سیر یک مناقشه و در جریان افت و خیزهای آن، خاصه اگر مذاکراتی هم پیش آیند، پاسخ به این سؤال که آیا سروکار با یک نقطۀ برگشت است یا مثلاً خریدن زمان، دارای اهمیت بسیار است. این نکته در مورد مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای ۵ + ۱ (خاصه امریکا) نیز صادق است. پاسخ به این سؤال دارای اهمیت فوق العاده است که آیا موقعیت کنونی در مذاکرات بین ایران و کشورهای ۵ + ۱ در گذر از لحظۀ بازگشت حاصل آمده است یا طرفین هنوز همچنان بر آن سر اند که مناقشه را ادامه دهند.

دور اخیر مذاکرات جمهوری اسلامی و ۵ + ۱، که در ماه آوریل سال جاری از استانبول آغاز گردید و فعلاً بغداد و مسکو و مجدداً استانبول را درنوردیده است، از سوئی یک لحظۀ برگشت است در مناقشه بیش از یک دهه بین جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت، که فعلاً خود را در قامت کشورهای ۵ + ۱ می نماید، و از سوی دیگر می تواند تواماً نقطه برگشتی گردد در مناقشات سی ساله در مناسبات بین ایران و امریکا. بسیار بعید به نظر می رسد که حل مسئله پرونده اتمی جمهوری اسلامی تنها به همین موضوع محدود بماند و مناسبات ایران و امریکا را دستخوش تغییر نکند.

نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی اکنون در موقعیتی نیستند که بتوانند آکتوری در مناقشات پیشگفته باشند، اما مطمئناً می توانند فاکتوری در آنها باشند. با این تشخیص که ما با یک لحظۀ بازگشت مواجهیم، آن گاه اهمیت دارد که آیا اپوزیسیون مسالمت خواه و صلح طلب ایران می خواهد خود را فاکتوری در رفع مناقشه تعریف کند و یا فاکتوری برای قرار دادن این یا آن طرف مناقشه در موقعیت دشوارتری برای انتخاب.

همچنین این روزها باز شاهد “رتوریک” و رجزخوانی بسیاری از هر دو طرف بوده ایم: در یک سو تهدید بستن تنگه هرمز و باز در ضرورت نابودی اسرائیل، و در سوی دیگر تهدید به اقدام نظامی علیه ایران توسط اسرائیل و “بر سر میز بودن تمام گزینه ها”. اپوزیسیون باید قادر باشد “رتوریک” و رجزخوانی طرفین پیش از و در جریان هر نوبت مذاکره را از استراتژی متخذه شان برای مذاکره تفکیک کند؛ اگرنه مرعوب “رتوریک” و رجزخوانی خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر, ۱۳۹۱ ۱۰:۳۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و عمل شما هستند و با دقت و پیگیری، بر مواضع تان نظارت دارند.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!

نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!

مشخصات حکومت- قانون

تایتانیک

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

در گرامی‌داشت احمد شاملو