شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۳۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۳۴

میخائیل گورباچف، تجربەای از شکست و درس

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در سن ٩١ سالگی درگذشت. مرگ این شخصیت سیاسی قرن بیستم در محافل مختلف در سطح روسیە و جهان منجر بە تعابیر متفاوتی از نقش او به عنوان رهبر یکی از ابرقدرتهای بزرگ قرن بیستم شد. عدەای او را نفرین می کنند و عدەای او را تمجید.میخائیل گورباچف، در سالهای هشتاد میلادی قرن گذشتە تلاش کرد کە با گلاسنوست و پروسترویکا، جامعە شوروی را نو کردە و بە رخوت طولانی در این کشور پهناور پایان دهد. او در نظر داشت با سیاستهای باز اقتصادی و سیاسی، مشارکت مردمی در سیستم بستە و دیکتاتوری شوروی را فراهم آوردە و دوران جدیدی از عمر سرزمین شوراها را کە اینک بە دیکتاتوری حزب کمونیست فراروئیدە بود، بە ارمغان آورد؛ امری کە امکان پذیر نشد و نهایتا منجر بە فروپاشی اتحاد شوروی شد.

میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در سن ٩١ سالگی درگذشت. مرگ این شخصیت سیاسی قرن بیستم در محافل مختلف در سطح روسیە و جهان منجر بە تعابیر متفاوتی از نقش او به عنوان رهبر یکی از ابرقدرتهای بزرگ قرن بیستم شد. عدەای او را نفرین می کنند و عدەای او را تمجید.

میخائیل گورباچف، در سالهای هشتاد میلادی قرن گذشتە تلاش کرد کە با گلاسنوست و پروسترویکا، جامعە شوروی را نو کردە و بە رخوت طولانی در این کشور پهناور پایان دهد. او در نظر داشت با سیاستهای باز اقتصادی و سیاسی، مشارکت مردمی در سیستم بستە و دیکتاتوری شوروی را فراهم آوردە و دوران جدیدی از عمر سرزمین شوراها را کە اینک بە دیکتاتوری حزب کمونیست فراروئیدە بود، بە ارمغان آورد؛ امری کە امکان پذیر نشد و نهایتا منجر بە فروپاشی اتحاد شوروی شد.

بسیاری او را عامل فروپاشی شوروی می دانند، اما همزمان هستند بسیاری دیگر کە او را معمار پایان جنگ سرد و تعدیل سلاحهای اتمی در آن برهە از تاریخ نیز می دانند کە بشدت وضع جهان را متشنج کردەبود.

می توان گفت کە گورباچف در بعد جهانی دستاوردهای مثبتی برای جهان داشت، اما در بعد داخلی نتوانست برنامە خود را در مورد گلاسنوست و پروسترویکا اجراء کند و نهایتا شوروی با هفتاد سال تجربە فروریخت.

اما آیا واقعا امکان نوآوری در شوروی از لحاظ سیاسی و اقتصادی آنچنانکە آخرین رهبر فقید شوروی در نظر داشت، امکان پذیر بود؟

تجربە نشان می دهد کە نە. رژیمهای دیکتاتوری از هر نوع آن، بمحض تلاش برای بازکردن فضای سیاسی ـ اقتصادی دچار بحرانهای آنی و شدید می شوند کە معمولا آنها را بە سراشیب تکانهای شدید اجتماعی می افکند. شاید گورباچف کمی خوش خیال بود، و تصور می کرد کە با اعلام برنامەهای خود، اعتماد مردم شوروی و اقمار آن را بە خود جلب کردە و نهایتا خواهد توانست در مدت زمان اعلام شدە، تحولات مورد نظر خود را جلو ببرد. میخائیل گورباچف می دانست کە بزرگترین نقیصە شوروی نبود آزادی سیاسی و مدیریت اقتصادی (حداقل در معنای سوسیالیستی) آن بود، و بدون چنین مشخصاتی سخن گفتن از ایجاد سوسیالیسم تنها یک شوخی بزرگ است و بس.

گورباچف به نوعی از خلف خروشچف بود. او تلاش کرد سنت خروشچفی را بعد از مدتها و در یک برهە زمانی دیگر احیاء کردە و آن را اعتلا بخشد تا جامعە شوروی را مدرن کردە و بە آن توان دیگری اعطاء کند، تلاشی کە بە شکست انجامید و نهایتا بزرگترین تحول قرن نوزدە بعد از انقلاب اکتبر، کە همانا محو بلوک شرق بود، بوقوع پیوست.

البتە با فروپاشی شوروی جهان ما امن تر نشد. این بار جنگها در فرمی دیگر تکرار شدند، و هنوز کشورهای جهان نتوانستەاند بر رقابتهای ژئوپولیتکی خود در شکل تعارضات نظامی فائق آیند.

تجربە فروپاشی شوروی و تلاش گورباچف برای نو کردن آن بر مبنای افزودن خصلتهای مشارکت مردمی و آزادیهای سیاسی، نشان می دهد کە سوسیالیسم تنها بر اساس مدیریت کارگری و مردمی و نیز ارتقای آزادی های سیاسی امکان پذیر است. سوسیالیسم واقعی از دیکتاتوری یک حزب سیاسی بسیار فراتر است، و اساسا وجود تنها یک حزب سیاسی و نبود آزادی ها خود نقض غرض است.

شوروی فروپاشید، اما با خود درس بزرگی را بە ما آموخت. و آن هم اینکە سوسیالیسم امری صرفا ارادی و بر مبنای خواست یک حزب سیاسی نیست. سوسیالیسم پروسەای طولانی از روندهای اقتصادی و سیاسی است کە مدام باید امکان حضور مدیریت مردمی و مشارکت تودەها را در همە سطوح فراهم آورد. ارادە یک جمع کوچک هیچگاە نمی تواند کسی را بە بهشت موعود زمینی رهنمون شود.

گورباچف در این راە شکست خورد، اما این شکست قبل از اینکە بە او تعلق داشتەباشد، متعلق بە یک تجربە طولانی از ایجاد سرزمینی بود بە نام سرزمین شوراها کە هیچگاە شورائی ادارە نشد.

تاریخ انتشار : ۹ شهریور, ۱۴۰۱ ۵:۳۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج