پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۷

“نشست ضد فاشیستی” در مینسک به منظره ای دردناک تبدیل شده بود.

در۲۱ و ۲۲ آوریل، یک رویداد سیاسی تحت عنوان پر ک ّروف ّر “انجمن ضد فاشیست” در مینسک رخ داد. با توجه به سازماندهی این رویداد...

در۲۱ و ۲۲ آوریل، یک رویداد سیاسی تحت عنوان پر ک ّروف ّر “انجمن ضد فاشیست” در مینسک رخ داد. با توجه به سازماندهی این رویداد توسط حزب های کمونیست بلاروس و روسیه معنای این نشست هرچه بیشتر روشن و شفاف می شود.

گروه کاری نشست بین المللی احزاب کمونیست و کارگری در لیسبون ...

نشست فوق در صورتی برگزار شد که روسیه و بالروس گرفتار تحریم های شدید اقتصادی غرب- آمریکا و بسیاری از سایر کشورها، به همراه ناکارآمدی برنامه هایاقتصادی، رشد بی سابقه بیکاری، فرار جمعیتی از مردان جامعه، زمزمه فروپاشی تمامیت روسیه، شکست اشغال نظامی کیف در طی چند روز و پیامد آن بحران هایی که راهکردی در آینده نزدیک از آن دیده نمی شود این دو را در خود اسیر کرده است. بر بستر چنین دشواریهایی ابتکار نشست توسط حزب کمونیست روسیه و بلاروس در راستای جلب جنبش کمونیستی و درگیر کردن آن به موضوع باال نشست فوق صورت گرفت.

در یک سال اخیر لفاظی ها و شعارهای ضد فاشیستی به طور روزافزون توسط دولت حاکم بر روسیه در راستای توجیه تجاوزنظامی به اوکراین گسترش بی سابقه ای یافته است. با شعارهای پر طمطراق »عملیات ویژه« و یا »فاشیست زدایی« الیگارشی روسیه تنها توانستند افراد بسیار محدودی را در جهان قانع و با خود همراه کند، که تجاوز نظامی به اوکراین در راستای »فاشیست زدایی« صورت گرفته است،نه چیزی بیش از این. سیاست جنگ افروزانه الیگارشی حاکم بر روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جریان رای گیریهای اخیر، تنها در جهان به انزوای کامل توانست از حمایت شش کشور برخوردار شود. یعنی اینکه با اتخاذ سیاست جنگ طلبانه، روسیهعمالً فرو افتاده، و بدین طریق در کم مهری بین المللی قرار گرفته است.

مسکو و مینسک که در انزوای بینالمللی گرفتار شدهاند، تالش میکنند تا به نوعی کفه ترازو را تغییر داده تا از حمایت هایی در جهان برخوردار شوند. برهمین مبنا، در یک سال گذشته پس از شروع جنگ،دست اندرکاران سیاستهای روسیه تصمیم گرفته اند،چه از جریانات افراطی راست در اروپا گرفته و همچنین جنبش بین المللی کمونیستی غافل نمانند، آن را نیز در حمایت از خود بسیج کنند. ایده فوق از همان ابتدا ساده لوحانه بود. دلیل اصلی آن این است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یکه تازی سرمایه داری در پست شوروی، جنبش کمونیستی در یک وضعیت پات قرار گرفته است، در نتیجه، “نشست ضد فاشیستی” در مینسک به یک منظره رقت انگیز تبدیل شد و همزمان نشان داد که حزب کمونیست روسیه دیگر نه آن ابهت دارد و هم توانایی بسیج کمونیست ها در جهان را به طور کامل از دست داده است. اگرچه به طور رسمی اعلام شده است که نمایندگان بیش از ۵۰ کشور در این رویداد شرکت کردند، اما در واقع اکثر آنها از طریق ویدیو کنفرانس به نشست پیوستند.

در واقع،نمایندگان احزاب کمونیست از ۱۰ کشور به مینسک آمدند و در میان آنها هیچ هیئتی از کشورهایی که احزاب کمونیست در آن قدرت دارند: چین،ویتنام،کره شمالی، کوبا حضور نداشتند. تنها چهره شاخص، در این میان رهبر حزب کمونیست روسیه،گنادی زیوگانف بود.درکل چیزی حدود بیست مهمان دعوت این نشست را پذیرفتند. از این روی، جهت نمایش مشارکت گسترده، دسته ای از جوانان به عنوان سیاهی لشکر در نشست فوق بسیج شدند تا سالن خالی به نظر نرسد.

بر همین مبنا، واقعا سخت است که آن را نشست بنامیم. بیشتر شبیه به نوعی کنگره طرد شدگان، از بازنده ها بود. ًاز آنجایی که الیگارشی روسیه مجبور شده است از کمونیست ها طلب کمک کند، این نشانه مطمئنی است که اوضاع به نفع آنها خوب پیش نمی رود.حضور و تالش گسترده گنادی زیوگانف، مرد ۷۸ ساله جنبش کمونیستی در پهنه پس از اتحاد جماهیر شوروی، در این میان، به عنوان یک پشتوانه سیاسی قوی اصال قانع کننده به نظر نمی رسید، از این بابت چهره ای بسیار خسته را از خود به نمایش گذاشت.

آنچه که رخ داد بسیار طبیعی است جنگ امپریالیستی که در راستای غارت دو کشور روسیه و اوکراین در جریان است ربطی به جنبش جهانی کمونیستی ندارد و از طرفی نیز روسیه به عنوان آغاز کننده اصلی آن به بن بست رسیده و راه برون رفتی در آن به سود آن کشور دیده نمی شود و معلوم نیست که کی تمام شود. اما آنچه مسلم است با توجه به حمایت های شدید غرب از اوکراین بازنده این جنگ روسیه می باشد. شاید برهمین پایه در پی شریک جرم است که با عدم استقبال کمونیستهای جهان
روبرو شد.

تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۲ ۹:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

1 Comment

 1. مهرداد دارستانی گفت:

  نشست ضد فاشیسم بهترین عنوانی است که عنوان نام این نشست انتخاب گردیده است و در آینده بسیار نزدیک به یک جبهه گسترده جهانی بدل خواهد گردید

  جنبشی که آسیا رنگین پوستان و همه سیاه پوستان و دشمنان نژادپرستی صهیونیسم و فاشیسم در آن حضور داشته و خواهند داشت

  جبهه ای کاملا بر علیه فراموسونری آلمانی هلندی و تمام گروهک ها و زیر مجموعه های چپ و راست آن در سطح بین المللی

  ساکنان حقیقی اوکراین تاتار قزاق و روس میباشند

  این کاترین کبیر بود که صدها هزار از فرقه های مختلف یهودی المان و هلند را به عنوان پناهنده از اروپا به اوکراین آورد و آنان نیز به محض ورود به استقرار نهادهای خود و ازار ساکنان اصلی سرزمین پرداختند

  کاترین کبیر خود نخستین تزارینای آلمانی تبار روسیه بود

  این مهاجرین متخاصم هلندی سازمان یافته به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات همه تزارهای پس از کاترین تبدیل گردیدند

  آنان در دو جنگ جهانی در کنار آلمانی ها و فاشیستها میلیونها نفر از ساکنان و اتباع غیر هلندی را قتل عام نمودند

  رنگ نارنجی انقلاب اوکراین برگرفته از رنگ نارنجی خاندان پادشاهی هلند آست

  برای درک بهتر موضوع به تاریخچه شکل گیری و مهاجرت فرقه های یهودی منونایت هدورایت جهوزا ویتنس ووو……می‌توان مراجعه نمود

  این مهاجران چهارصد سال آفریقای جنوبی را در تحت سلطه نژاد پرستانه خود نگاه داشتند و نقش اول را در پیدایش اسراییل بازی نمودند

  آنان همچنین تمام زمینهای کشاورزی امریکای شمالی را پس از قتل عام میلیونها سرخپوست در دستان خود گرفتند

  جبهه جهانی که هم اکنون در حال شکل گیری است همه دشمنان نژادپرستی فاشیسم و صهیونیسم را دربر می‌گیرد و درین میان جایی برای بسیاری از گروهکهای چپ نمای ایرانی وجود ندارد چرا که ستون فقرات سوسیالیسمی که به ان تخیل دارند سرشار از ماهیت هویت و ایدیولوژی و تفکر آلمانیست و هیچ ارتباطی با سوسیالیسم حقیقی ندارد

  نخستین نشریه چپ ایران کاوه نام داشت که در المان به چاپ رسید و نیز گروه پنجاه و سه نفر که از المان به ایران صادر شدند و یا شبهای شعر انستیتو گوته و همه جا و همیشه روح و روان آلمانی و جهان ببنی آلمانی و استمارگرانه را مبتوان در همه اجزای جنبش چپ ایران مشاهده نمود و به هیچ روی نمیتوان آن را کتمان نمود

  اینکه المان و بی بی سی و پرکار و همه این شومن های آلمانی بیست و چهارساعته بر بالین بیمار در حال احتضار چپ ایرانی کشیک می‌دهند خود گواه رفتار پرستارگونه استعمار هلند و المان با چپ ایرانیست

  جفتک زدن های ضد روسی و اوکراینی پرست پاره ای از چپهای ایرانی بزرگ‌ترین استنداپ کمدی سیاسی و ایدیولوژیک تاریخ جنبش چپ ایران است

  دوستان تابعه

  جبهه ضدفشیست جهانی هیچ قرابتی با سوسیالیسم المانی هلندی ندارد و تنها از هویت انسانی خود در برابر مکتب فکری آلمانی هلندی دفاع می‌کند

  نویسنده مقاله بالا و همفکران او به جای نشخوار نمودن تبلیغات امپریالیستی و قمپز سوسیالیستی در کردن بهتر است که به جایگاه انسانی و وجدانی خود درین جهان بیاندیشند و غصه محرومین و دیگران نخورند به بیان دیگر
  وجدان نااگاه و دروغگوی خودتان را نجات دهید قربانیان صهیونیسم و فاشیسم به وجود حراف و متقلب شما هیچ نیازی ندارند

  به فکر خودتان باشید و از نجات ما دست بردارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج

ایوب کریمی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق «اقدام مسلحانه و عضویت در یک گروه سلفی جهادی» به اعدام محکوم شده بود. یکی از اتهامات این هفت نفر قتل یک روحانی اهل‌سنت به نام ماموستا عبدالرحیم تینا بود….

آرزویی که محال نیست!

من با کودک اسراییلی وقتی که پدرش را در آغوش می‌گیرد از خوشحالی گریه کرده ام و بغض خفه ام می کند وقتی که پدر فلسطینی باور نمی کند که کودکش نفس نمی کشد و تلاش می کند با بوسه هایش دخترکش را از خواب بیدار کند….

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

براساس تخمین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوم نوامبر، ۵۰ هزار زن باردار در غزه در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند و پیش بینی میشود روزانه بیش از ۱۶۰ نفر از آن‌ها زایمان کنند. این پناهگاه‌ها در برابر بمباران‌ها مقاوم نبوده و فضای کافی برای جا دادن به ۵۰ هزار آواره را  ندارند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج

آرزویی که محال نیست!

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

وداع با اسلحه