سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۶

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۶

نه به خاطر همه انسانها- به خاطر نوزاد دشمناش شاید

فکر میکنم دو عنصر در پیشرفت چشمگیر و افتخار آفرینیهای عبادی برای ایرانیان مؤثر بوده است که اولین و مهمترین آن صداقت و دومین عنصر، بی اعتنایی وی به قدرت سیاسی برای دستیابی به آن بوده است. به ویژه عنصر دوم همواره باعث شده است که نه تنها برای دستیابی به قدرت سیاسی تلاش نکند و کل توش و توان خود را صرف مبارزه در جهت احیاء حقوق بشر نماید بلکه از قدرت سیاسی حاکم نیز نهراسد

به قول شاملو:
نه به خاطر دیوارها- به خاطر یک چپر
نه به خاطر همه انسانها- به خاطر نوزاد دشمناش شاید
به خاطر عروسکهای تو، به خاطر انسانهای بزرگ

عبادی همان کسی بود که در زمانهای که کودکان هم سنگ عروسکهایشان ارزش داشتند، نه ببخشید بیارزش بودند، به خاطر عروسکهای ما عروسکهای گمناممان، شعار حقوق کودک را سرداد و اکنون پس از گذشت سالها، چنان این ندا در جامعه پیچیده است که مخالفان حقوق بشر را به ترس واداشته است.

او حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق بشر و حتی حقوق متهمان سیاسی را از سیاست زدگی رهانید و در زمانهای که همه چیز از پشت عینک سیاست زدگی پیچیدهتر میشد حقوق آدمیان را با زبانی ساده بازگفت و با روشی سخت بازستاند. اکنون که با ترس کمتری از حقوق بشر سخن میگوییم و راه رفتهی پیشینیان را گشوده نگاه میداریم، بی شک در دل از تلاشهای سالیان اخیر شیرین عبادی یاد میکنیم و دلیل یورش به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دفتر وکالت ایشان را در مییابیم.

به تاریخ برمیگردیم. آیا برای حق تحصیل زنان در همین سدهی اخیر زنان کمی مورد هجوم و یورش قرار گرفتند؟ دست آخر نتیجه آن شد که در زمانهای که به تحصیل ما رسیده بود ما بی خیال از آن همه ایثار و تلاش مادرانمان درس خواندیم و بالیدیم و به یمن روزگار هفتاد درصد صندلیهای دانشگاه را اشغال کردیم. اما پس از آنکه سالها بعد از فارغالتحصیل شدنم از کوشش مادرانمان برای تحصیل دختران در ایران مطلع شدم، بی اختیار سر تعظیم فرود آوردم و برای تحصیل همه دختران ایرانی ادای احترام بیشتری نمودم.

برای حقوق بشر هم باید هزینه پرداخت. عبادی با اتخاذ روشهای کاملاً مسالمتآمیز، قانونی، غیر سیاسی و بیاعتنایی کامل به قدرت سیاسی برای دستیابی به آن، در طی سه دههی گذشته اهداف خود را با صداقت تمام پیش برده است.

من که در کسوت روزنامهنگاری از ۱۷ سال پیش با ایشان آشنا شدم و سپس افتخار همکاری در حرفه وکالت را نیز داشتم فکر میکنم دو عنصر در پیشرفت چشمگیر و افتخار آفرینیهای عبادی برای ایرانیان مؤثر بوده است که اولین و مهمترین آن صداقت و دومین عنصر، بی اعتنایی وی به قدرت سیاسی برای دستیابی به آن بوده است. به ویژه عنصر دوم همواره باعث شده است که نه تنها برای دستیابی به قدرت سیاسی تلاش نکند و کل توش و توان خود را صرف مبارزه در جهت احیاء حقوق بشر نماید بلکه از قدرت سیاسی حاکم نیز نهراسد.

گرچه عبادی با حقوق کودکش در ایران شناخته شد اما به سرعت از مرزهای موضوعی و جغرافیایی عبور کرد تا جایی که در حملات اخیر علیه ایشان بیشترین حجم اخبار جهانی را به خود اختصاص داد و کانون تابناکی برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر و مدافعان آن در ایران شد.

جهان اکنون دماسنج ارزیابی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران با وضعیت و امنیت عبادی به عنوان فردی تنظیم میکند جز به صداقت سخن نگفته است و با پرداخت هزینههایی سنگین ماندن را ترجیح داده است. او با احترام کامل به تمامیت حقوق بشر که مجموعهای به هم پیوسته و غیر قابل تفکیک است به سرعت به حوزه حقوق زنان، دانشجویان معلول، پاکسازی مین، متهمان سیاسی و حتی غیر هم کیشان وارد شد و البته با صدایی رسا اعلام کرد که وکالت دفاع از متهمان سیاسی فعال در گروههای سیاسی و هموطنان بهایی را میپذیرد.

مصاحبههای عبادی برای دفاع از حقوق متهمان سیاسی که گاه سالها در زندان به سر میبرند برای جلب توجه افکار عمومی و بالمال احقاق حقوق آنان ستودنی است. در این خصوص یادآوری میکنم که تلاش وی در دفاع از اکبر گنجی و اعلام شرایط خطرناک او در زمان اعتصاب غذا و بستری شدن در بیمارستان میلاد، باعث تشکیل پروندهای علیه عبادی شد که هنوز در دادگاه انقلاب مفتوح است. به قول رئیس کمیته بینالمللی حقوق بشر ایتالیا آقای آدولف فیتچر: «آنان از حقوق دیگران دفاع میکنند، اما چه کسانی از حقوق آنان دفاع میکنند؟»

البته مجموعهی راهی که عبادی طی کرده است مغضوب مخالفان حقوق بشر بوده است اما او با احترام کامل به ادعاهایش در مراجعهی اولیهی سه تن از کسانی که خود را مأمور مالیاتی معرفی کرده بودند تا دفاتر ایشان را مورد بررسی قرار دهند، ضمن اعلام اینکه اکنون سالهاست که فقط وکالت رایگان قبول میکند، با دادن کارت ویزیت خود به مأموران مربوطه از آنان خواست تا اگر مشکل حقوق بشری پیدا کردند و خدای ناکرده روزی بازداشت شدند به وی اطلاع دهند به رایگان از آنان دفاع کند.

البته این توصیه به پسران دشمناش نبود، آن چنان که شاملو گفته است، زیرا که او دست آخر دشمنی ندارد. بلکه به هموطنان خود بوده است که در لباس مأمور مالیاتی آمده بودند…

تاریخ انتشار : ۲۶ دی, ۱۳۸۷ ۱۱:۰۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…