پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۳

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۳

نیاز مبرم تاریخی ما

جنبش مصمم جوانان در کف خیابان با رویکرد آزادیخواهی خود و تاکید بر شعار « زن زندگی آزادی » در مقابله با فساد واستبداد حکومت قابلیت آن را دارد که نیروی اجتماعی وسیعتری را جذب نموده و در صورت اتخاذ روشها و رویکردهای سنجیده ای تحولی تاریخ ساز را رقم بزند و ما را با یک جنبش با دوام، مستمر و نوینی روبرو سازد۰

این جنبش خصلتهای آشکاررو پنهان مختلفی دارد که همه زوایای آن را شاید امروز نتوان شناخت. من به دو نکته بارز در شاکله آن می پردازم:

یک: گرچه ما می بینیم که قدرت های بیگانه ضمن غافلگیری از روند این جنبش، در تلاشند که آن را به کنترل خود درآورده ودر حد امکان مهر خود را زیر پوشش شعار های فریبنده بر آن بکوبند اما نکته مثبت آنکه در میان جنبش اصیل داخلی ما تمایلی به یارگیری از این قدرتها نمی بینیم.
دوم: این خیزش علیرغم کمی و کاستی هایی که مسلماً دارد، هیچ مهر و نشانی را از احزاب سنتی، ملی ، ملی مذهبی اصلاح طلب ، چپ ،سلطنت طلب و مجاهد را نپذیرفته است. هر چقدر نکته اول در صورت ادامه هوشیاری نیروهای داخل، از امتیازات این جنبش محسوب می شود، نکته دوم یعنی غیبت احزاب و سازمانهای شناخته باید برای همگی ما زنگ خطری باشد!

علت این غیبت چیست؟

به نظر من علت عدم حضور نیروها و سازمانهای شناخته شده ی سنتی جامعه را می توان در ارتباط با مسائلی نظیر خط مشی سیاسی، ایدئولوژی، ادامه ی اشکال کهنه سازمان یابی، تاریخ مبارزات گذشته و شاید مهمتر از همه یا مهاجرت و دور بودن بخش رهبری آنها از جامعه، توأم با کهولت و پیری و احتمالاً محافظه کاری آنها دانست. اما آنچه که بیش از همه می تواند سبب این عدم حضور و کم رنگی باشد، به گمان من، پراکندگی طولانی مدت وپرتنش این نیروهاست حتی در خط مشی های تقریبا همسان!

همانطور که شاهد هستیم حضور نیروهای چپ با این پراکندگی، حتی اگر هم بتواند نقشی ایفا کند،‌ بعید است که از تأثیر معین ومؤثر لازم برخوردار باشد. این پراکندگی، می تواند نقش موثر آنها را در جنبش کنونی با توجه به گستردگی بسیار، پایین بیاورد. بنابراین باید به یک راه حل عملی، و میانی و البته قابل دسترسی در شرایط کنونی اندیشید. بنا بر این من در این جا تنها تکیه ام بر پراکندگی نیروهای چپ به طور خاص خواهد بود ، و اینکه چه راه حلی در جهت رفع این مشکلات میتوان ارائه داد! برای حل نسبی این مشکل در حال حاضر چه باید و می توان کرد تا در وهله اول بتوانیم بر این پراکندگی غلبه نماییم؟ چه برنامه ایی برای این حرکت می توان ارائه داد؟

البته طی این سالها همیشه تلاش هایی در این زمینه انجام گرفته، که می توان به تلاش های صورت گرفته حول وحدت میان بخشی هایی از جریانات چپ، مشخصاً سازمان های فدایی، نام برد؛‌ اما هر نقطه ضعفی که در این طرح ها بود در عمل خود باعث افزایش مشکلات و پراکندگی های جدیدی شد. اما! آنچه ما از تاریخ و این سال های دراز پراکندگی آموخته ایم این است که چپ ایران در پراکندگی خود هر روز بیشتر تجزیه و ضعیف تر شده است. پس زمان آن فرا رسیده تا آنچه را از دانش و تجربه خود و دیگران و همچنین تجربه سالهای مبارزاتی خود و راههای رفته و نرفته، و شکست ها و موفقیت های خود آموخته ایم بکار ببندیم و نگذاریم تجربه تلخ شکست های پیشین همچنان بر پیشانی نیروهای چپ باقی بماند

چه باید کرد؟

طرح لازم از نگاه من تشکیل جبهه نیروهای چپ ایران است. تعریف من هم از نیروهای چپ؛ نیروهایی هستند که به طور مشخص معتقد به سوسیالیسم باشند! یعنی با گرایش و عملکرد عدالت خواهی و آزادی خواهی شناخته شده باشند. این نیروها که طیف وسیعی را تشکیل می دهند، می توانند ضمن حفظ مواضع رسمی خود در جبهه ی از نظر کمی و کیفی معتبر پیرامون چند مورد محوری منطبق با منافع و مصالح ملی توافق کنند؛ البته به طور قطع چنین برنامه ای در عمل ساده و سهل نخواهد بود، بویژه که باید این طرح را عمدتا از خارج کشور آغاز کرد و نخستین حرکت لازم برای گام برداشتن در این راه که ضروری می نماید؛ پرهیز از پافشاری بر تعصبات فردی و گروهی و تأکید بر منافع ملت و مردم و درک ضرورت آن در شرایط خاص کنونی است.

چرا که وقتی از گرد آمدن در یک جبهه چپ سخن می گوییم، به طور قطع هر سازمانی رهبری و مواضع مستقل خود را حفظ خواهد کرد. لیک آنچه مهم است این است که همه باید در چارچوب چنین جبهه ایی برای عملکرد مشخص به توافق های اصولی برسند. اگر چنین طرح و ایده ای پیش برود و به سرانجام برسد، به طور مسلم تاثیرات آن، در داخل کشور هم به زودی خود را نشان خواهد داد و یکی از پیامدهای مثبت آن می تواند جذب کسانی باشد که از تشکل و احزاب،و سازمان های قبلی ناامید وسرخورده شده اند. این حرکت می تواند به آنها امید تازه ایی بدهد و حساسیت تازه ای ایجاد کرده و نگاه آنها را به سمت این جبهه معطوف دارد. تشکیل چنین جبهه چپ فراگیری میتواند توجه نسل جوان تشنه ی تغییر را به چپ و ایده های بشری آن جلب کند؛ موجب دلگرمی و امید در بین جوانان گردد و یک گام موفقیت آمیز بسوی جوان گرایی ونواندیشی شود.

از سوی دیگر، درست در چنین وضعیت و فرصتی ست که جبهه ی چپ می تواند خود را به صورت یک نیروی قوی، با کیفیت حاضر در صحنه، بازسازی و مطرح نماید. با پیگیری چنین راهبردی من مطمئنم که چپ می تواند در معادلات سیاسی آینده و اتحاد عمل های وسیع با دیگر نیروهای مترقی. جایگاهی استوار و در اتحاد ملی تأثیرات قاطع داشته باشد. در غیر این صورت اگر ما بخواهیم همچنان بر گروه گرایی و تفاوت های ناروشن خود اصرار بورزیم، راه واگرایی ۴۰ سال گذشته را ادامه خواهیم داد و روشن است که دود آن نه فقط به چشم نیروهای چپ و جوانان تشنه عدالت و آزادی خواهد رفت بلکه با روز به روز کوچکتر و پیرتر شدن بیش از پیش به حاشیه رانده و تمام خواهیم شد .

پس اینک در این دم و لحظه حساس تاریخی، تنها و تنها راه کمک به این جنبش آزادیخواهانه، بیرون امدن چپ از پراکندگی ها که او را بی اثر می کند و سازمان دادن یک جبهه ی مقتدر چپ با تأکید بر اصول نجات بخش سوسیالیسم است، تا بتواند ضمن حضور و پشتیبانی همه جانبه از این جنبش، از کاستی های احتمالی آن نیر جلوگیری کند. چپ امروز آن تجربه تاریخی را دارد که بتواند با حضور قوی خود، مانع تکرار اشتباهاتِ خواسته و ناخواسته گذشته شود.

جمعه ۶ مهرماه ۱۴۰۱- ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۶ آبان, ۱۴۰۱ ۲:۲۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است .در شرایطی رژِیم بیش از ۸۰ درصداز جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری