سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۱

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۱

نە اسلحە، نظام مردمی اساس امنیت است

 
حسین سلامی، جانشین فرماندە کل سپاە پاسداران از الحاق شناورهای جدید بە ناوگان سپاە خبر داد. او گفت کە در افزایش قدرت دفاعی بازدارندگی در عرصه‌های موشکی، دریایی، زمینی، پهپاد و شناوری توقف وجود ندارد، و قدرت سپاه سیال و روزافزون است.
 
 
حسین سلامی، جانشین فرماندە کل سپاە پاسداران از الحاق شناورهای جدید بە ناوگان سپاە خبر داد. او گفت کە در افزایش قدرت دفاعی بازدارندگی در عرصه‌های موشکی، دریایی، زمینی، پهپاد و شناوری توقف وجود ندارد، و قدرت سپاه سیال و روزافزون است.
 
در شرایطی کە ایران در بحران اقتصادی بسر می برد، بە اعتراف خود مسئولین سی درصد مردم ایران گرسنەاند و آمار بیکاری در کشور پنج تا هفت میلیون نفر است، بخش مهمی از توان مالی ایران کە میزان واقعی آن هیچ وقت اعلام نمی شود و عمدتا از بخش اقتصاد مافیائی کشور کە تحت کنترل سپاە و بیت رهبری ست تامین می شود، صرف نظامی گری لجام گسیختە می گردد. سران رژیم در توجیە عملکرد خود مرتب از واژگان “افزایش قدرت دفاعی بازدارندگی” می گویند، هر چند در این اواخر خود خامنەای خواستار تقویت قدرت تهاجمی نیز شد. آنان با تکرار کلمات “افزایش قدرت دفاعی” زیرکانە می خواهند این تصور را بە افکار عمومی القا کنند کە گویا در عرصە منطقەای و بین المللی، نظامی مظلوم و بنابراین ناجوانمردانە هر دم تحت خطرند و بناچار باید بە تقویت لجام گسیختە بنیە نظامی خود بپردازند. اما آنان هیچگاە نمی گویند کە چرا در معرض خطرند. آنان هیچگاە از تعارض نظام خود با معیارهای حکومت داری مدرن نمی گویند، اینکە خطر خارجی، اساسا ناشی از استبداد، سرکوب مردم و پایمال کردن حقوق بشر در ایران است، اینکە بقول ‘کانت’ فیلسوف آلمانی، نظامهای دمکراتیک هیچ وقت بە جنگ همدیگر نمی روند، و بنابراین اگر خطری واقعا امنیت ایران را تهدید می کند منشا آن همانا در تعارض ‘نظام قدرت’ با مردم ایران است کە جرات تهدید و بنیان حملە احتمالی بیگانگان بە ایران را می دهد.
 
جالب اینجاست کە پا بە پای تقویت بنیە نظامی، سپاە و نیروهای امنیتی لبە دشنە سرکوب و رعب و وحشت را تیزتر می کنند! گوئی بخش مهمی از سپاە دشمن در میان مردمند، و بنابراین حذف آنان واجب!
 
واقعیت این است کە درک سپاە از امنیت یک درک صرفا نظامی ست بر بنیان اندیشەهای استبدادی و ضد مردمی. آنان از مقولە امنیت یک درک واژگونە دارند و  در محاسبات آنان مقولە “اعتماد میان ملت و دولت” اساسا نقشی ندارد. برای همین است کە بە موازات فاصلە گیری بیشتر نظام از مردم، بیش از پیش بە نظامیگری روی می آورند، و اسلحە در صدر لیست قرار می گیرد.
بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور, ۱۳۹۵ ۱:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

ظهر بود، فنجان چای را که گذاشتم کنار کامپیوتر، چشمم افتاد به آفتاب پشت پنجره… از بعضی خاطره ها، هزار بار هم که فرار کنی، مثل بَختک چسبیده اند به ذهنت و دست از کنج قلب و روحت برنمیدارند….

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی