یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۸

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۸

همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات

می دانیم که تغییر یا اصلاح قوانین تبعیض آمیز در حوزه ی اختیارات ریاست جمهوری نیست، اما به این امر نیز واقف ایم که اگر هیئت دولت آینده به اصل برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف خود بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفیتهای خود در جهت رفع تبعیضات قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد و ...

گروه ها و فعالان جنبش زنان ایران نیز وارد کارزار انتخاباتی شدند. البته نه برای حمایت از یک کاندیدای خاص که برای طرح مطالبات زنان. آنها صبح امروز با برگزاری یک کنفرانس خبری با سخنرانی شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، اعظم طالقانی، الهه کولایی، شهلا لاهیجی، فرزانه طاهری و شهلا اعزازی و با صدور بیانیه ای در تهران موجودیت خود را تحت عنوان “همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات زنان در انتخابات” اعلام کردند؛ بیانیه ای که هم چرایی حضور آنها را در زمانه انتخابات بیان می کند و هم خواسته هایشان را از رییس جمهوری آینده. آنها همچین در بیانیه خود شرح داده اند که در ایام انتخابات چه خواهند کرد.
متن کامل بیانیه به این شرح است:

بیانیه ی آغاز به کار «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»

چرا ائتلاف در زمانه انتخابات؟
ما، بخشی از جنبش زنان ایران، به عنوان کنشگران جامعه ی مدنی در عرصه های گوناگون صنفی، مطبوعاتی، سازمانهای غیردولتی، احزاب، و از درون کمپینهای متعدد، طی سالیان گذشته راه های گوناگونی را برای تحقق خواسته های زنان پیموده ایم و هرگاه ضرورت اقتضا می کرده، برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم. امروز نیز مصمم شده ایم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست، بلکه در پرتو این کنش دسته جمعی:
ـ ما می خواهیم گفتمان «دولت ـ مردانه» را، که معمولا در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمتآمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه ی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم.
ـ ما می خواهیم از طریق کنش جمعی خویش، مسئولان را متوجه کنیم که باید، نه فقط به لایه های راس هرم قدرت، که به گروه های مردمی و اقشار حاشیه ای نیز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب مشروعیت هستند، باید در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنان نیز تلاش کنند.
ـ ما می خواهیم از این طریق نشان دهیم که اگر «نیک بنگریم»، در سختترین شرایط اجتماعی و سیاسی هم می توان شهروندی تاثیرگذار بود و برای زندگی بهتر و عادلانه تلاش کرد، ولی تحقق این امر مشروط به آن است که ما زنان بتوانیم و ثابت کنیم که از ظرفیت، هوشیاری و جسارت آزمودن راه های گوناگون مدنی برخورداریم. زیرا تجربه نشان داده که هر فضا و روزنه ای که زنان واگذاشته اند، بلافاصله با حضور “زن ستیزان” فتح شده و زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش تبعیضها و محدودیتهای غیرانسانی و رفتارهای خشونت بار کرده است.

به دنبال چه هستیم؟
برابری حقوقی و رفع تبعیضهای جنسیتی، قومی و طبقاتی جوهر و شالوده ی مشترک مطالبات زنان در تمامی اقشار جامعه است. زنان ایران از طبقات و گروه های گوناگون اجتماعی، با این باور که ساختارهای اجتماعی در شرایط و روابط جنسیتی تاثیر دارد، همواره همدوش مردان، برای دستیابی به دموکراسی، آزادیهای فردی و مدنی و حقوق شهروندی مبارزه کرده اند و از این روست که امروز نیز مانند گذشته در کنار دیگر گروههای اجتماعی، علاوه بر درخواستهای مشخص خود، خواستار به رسمیت شناختن و تحقق آزادیهای عمومی مصرح در قانون اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و … و همچنین توقف فشارهای گوناگون بر زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقوام و مذاهب گوناگون هستند. اما از سوی دیگر نیز می دانند که برابری جنسیتی پیش شرط تحقق دموکراسی، توسعه ی پایدار و دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی و عاری از خشونت، فقر و بیعدالتی است.
از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به این که بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاستها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را، که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشریحی این ائتلاف است، مورد توجه قرار دهند:
۱- پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»
می دانیم که لایحه ی «پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما متاسفانه پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از این رو، از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری ، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی، پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویتهای خود قرار دهد.
۲- تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط.
می دانیم که تغییر یا اصلاح قوانین تبعیض آمیز در حوزه ی اختیارات ریاست جمهوری نیست، اما به این امر نیز واقف ایم که اگر هیئت دولت آینده به اصل برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف خود بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفیتهای خود در جهت رفع تبعیضات قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد و برای آن که مردم و نیز مجلس بتوانند در جهت تغییر قوانین مدنی و جزایی تلاش کنند، باید در وهله ی اول با گنجاندن «اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط» در قانون اساسی این امکان را فراهم آورد.

چه خواهیم کرد؟
ما برای طرح و گسترش مطالبات زنان در میان مردم و مسئولان، هر اقدامی را که لازم باشد، در حد توان و امکانات خود در سه سطح مردم، جامعه ی مدنی و کاندیداها، انجام خواهیم داد و امیدوار هستیم که بتوانیم حداقل در فضای انتخابات به بسط خواسته ها و مطالبات زنان در سطح جامعه و در میان مسئولان تلاش کنیم و با تحقق دو مطالبه ی کلیدی ذکر شده، در جهت نیل به سایر درخواستهای زنان نیز قدم برداریم.

و اما چگونه؟
ما در این حرکت مسالمت آمیز و دسته جمعی سعی خواهیم کرد با توافق هرچه گسترده تر در میان گروه های جنبش زنان و نیز دیگر گروه های اجتماعی، مسیر آینده ی این ائتلاف را با مشارکت همه ی علاقه مندانی که به آن می پیوندند مشخص کنیم. از این رو از تمامی گروه ها و افرادی که تمایل دارند به این ائتلاف ملحق شوند و مسیر حرکت آن را شکل دهند می خواهیم با ای میل زیر تماس بگیرند و در گردهماییها و جلسات بحث و تصمیم گیری درباره ی چگونگی ادامه ی حرکت مشارکت کنند تا از این طریق بتوانیم با همفکری و توافق هرچه وسیعتر در طرح مطالبات زنان در این مقطع توفیق یابیم.

گروه ها و افراد اولیه ی امضاکننده ی این بیانیه
میدان زنان، کانون زنان ایرانی، مدرسه فمینیستی، انجمن زنان پارس، گروه تغییر برای برابری در اصفهان، کمپین یک میلیون امضاء در قم، انجمن تلاشگران سلامت، انجمن ملی زنان کارآفرین، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جمعی از مادران صلح، شبکه وکلای داوطلب، انجمن زنان مدیر کارآفرین، کمیته زنان سازمان دانش آموختگان تحکیم وحدت، کمیته زنان انجمنهای اسلامی شرق کشور، کمیته زنان فرزندان اهورایی ایران، انجمن فراسو (تبریز)، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، گروه زنان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، کمیته پیشتیبان زنان و کودکان

افراد (به ترتیب حروف الفبا)
آزیتا شرف جهان، آسیه امینی، آمنه خاتون فهیمی، آمنه شیرافکن، آناهید آباد، آیدا قجر، آینا قطبی یعقوبی، اشرف گرامی زادگان، اعظم اکبرزاده، اعظم صادقی خطیبی، اعظم طالقانی، افسر صفائیان، اکرم خیر خواه، اکرم مینویی، الناز بابایی، الهه کولایی، اشرف چیتگرزاده، باران کوثری، بهار آذرم، بهاره هدایت، بیژن زاده، پرستو دوکوهکی، پروین بختیارنژاد، ترانه بنی یعقوب، ثریا سهرابی نژاد، تهمینه طاهری، حمید آزرم منش، حمیده ابراهیمی، خدیجه مقدم، خسرو دلیرثانی، رزا حسامی، رزیتا شرف جهان، رودابه امیدیان، روزبه میرچرخچیان، رویا زینل، زهرا بی شتاب، زهرا اکبرزاده، زهرا بی شتاب، زهرا سعیدزاده، زهرا مینویی، زهره امینی، زهره معینی، ژیلا بنی یعقوب، ژیلا شریعت پناهی، سارا صباغیان، سارا نجیمی، ساقی لقایی، ساناز محسن پور، سحر طالبی، سعیده نادری، سوسن شریعتی، سولماز ایگدر، سونیا ترکمان، سیمین بهبهانی، شادی صدر، شهره مهولاتی، شهلا اعزازی، شهلا شرکت، شهلا لاهیجی، شیرین عبادی، شیوا نظرآهاری، صادقه شیردل، طاهره طالقانی، عارفه الیاسی، غزال شولی زاده، غزال محسن پور، فاطمه امدادی، فاطمه سیف اللهی، فاطمه صادقی، فاطمه گوارایی، فاطمه مسجدی، فخرالسادات محتشمی پور، فرزانه دشتی، فرزانه طاهری، فرشته اصانلو، فرشته جمشیدی، فرنگیس مزداپور، فریده غائب، فریده ماشینی، فیروزه صابر، کامران طاهباز، گوهر شمیرانی، گیتی پورفاضل، گیتی خیرخواه، گلبهار ممویی، لادن علوی، لیلا انصاری، لیلا صحت، لیلی ارشد، محبوبه عباسقلی زاده، محسن مالجو، محمد مصطفایی، مرضیه داورزنی، مریم بهرمن، مریم بهشتی، مریم بیدگلی، مریم رحمانی، مریم قنبری، مریم کیان ارثی، مریم مجد، مریم سرابی، مریم یاسمین شیرازی، مژگان جعفریان، مسرور منشی زاده، منصوره شجاعی، منیژه رسولزاده، مونا محمدزاده، مهسا برخوردار، مهسا فتوحی، مهناز محمدی، مهین فهیمی، مینو کیامان، مینو مرتاضی، میترا آناهید، ناهید توسلی، نسرین افضلی، نسرین ستوده، نسرین علوی، نسرین ملکی، نسیم سرابندی، نسیم غنوی، نوشین احمدی خراسانی، نیره توکلی، نیلوفر مهدیان، وحیده مولوی، هاله سحابی، هایده تابش، هدا عمید، یاسمن دادور، یاسمن نیلفروشان،
جمع آوری امضاء ادامه دارد
برای امضاء بیانیه و پیوستن به این حرکت با ای میل زیر تماس بگیرد:
activistwomenforum@gmail.com

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۰:۲۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

«اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

یک روشنگر منتقد و عدالتخواه، دمکرات، مردمی آرامانگرا