سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۲

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۲

واقعیتها نیرومندتر از فریب

افزایش اعتراضات کارگری و چشم انداز گسترش شتابان این اعتراضات بدلیل بیکاری و فقر، و آمادگی روز افزون زحمتکشان برای به میدان آمدن و مبارزه کردن برای تغییر شرایط بی اندازه دشوارشان و حضور جنبش نیرومندی که در بهار سال گذشته از دل پیکارهای صد سالۀ مردمی بروز یافت، همه و همه حکایت از آن دارند که جامعه ایران سال پر تب و تابی را در پیش روی دارد. سالی که ای بسا به یک سال تاریخی سرنوشت ساز در کشور تبدیل شود.

هر روز که می گذرد بحران اقتصادی شدیدتر، حکومت از مهار آن در مانده تر، اعتراضات اجتماعی گسترده تر و نگرانی از سرانجام کار در جامعه بیشتر و بیشتر می شود. تنها در طول دو سه هفته اخیر، و درست پس از اظهارات احمدی نژاد مبنی بر کاهش نرخ بیکاری و رساندن آمار بیکاری به سطح پنج درصد، هزاران نفر دیگر از کارگران و کارکنان موسسا ت مختلف به دلایل گوناگون از کار اخراج شدند، و تعداد دیگری از واحدهای تولیدی و خدماتی، از جمله بزرگترین کارخانه نوشابه سازی خاورمیانه در خرمشهر، ورشکست یا دچار رکود گردیدند. این رخدادهای پرشتاب مانند همیشه موجب یک رشته از اعتصابات و اعتراضات کارگری دیگر در نقاط مختلف کشور شدند. اما این بار نیز واکنش حکومت نسبت به این رخدادها کماکان مانند همیشه عبارت بود از انکار واقعیتها، تهدید و سرکوبهای بیشتر و دادن وعدههای توخالی دیگر. اما اگر احمدی نژاد دیروز می توانست با انتقاد از سیاستهای اصلاح طلبان و دادن وعدههائی مانند آوردن پول نفت بر سر سفره تهیدستان، ایجاد عدالت و وعده هائی از این دست آنها را دچار توهم کند و آرا و حمایت عدهای از آنها را جلب کند، با کارنامهای که او در این شش سال از خود بجا گذاشته است دیگر شانسی برای این کار ندارد. امروز دیگر نه کسی فریب وعده و وعیدهای احمدی نژاد را می خورد، نه انکار بحرانهای متعدد امکانپذیر است و نه گرسنگی جایی برای ترسیدن و جازدن در مقابل سرکوب و تهدیدات باقی گذاشته است. برغم تظاهر احمدی نژاد و ولی فقیه به بسامان و عالی بودن همه چیز در کشور و انکار بحرانهای متعددی که تمام تاروپود جامعه ایران و حکومت را در برگرفته و کشور و مردم را در معرض خطرات و تهدیدات جدی قرار داده است، اما وخامت و دامنه بحران به حدی است که موجب نگرانی شدید و تشدید تضادها و اختلافات جناحهای مختلف حکومت گردیده و آنها را بیش از پیش به تقلا و تکاپو برای خلاصی از وضعیت بحرانی موجود انداخته است.

افزایش اعتراضات کارگری و چشم انداز گسترش شتابان این اعتراضات بدلیل بیکاری و فقر، و آمادگی روز افزون زحمتکشان برای به میدان آمدن و مبارزه کردن برای تغییر شرایط بی اندازه دشوارشان و حضور جنبش نیرومندی که در بهار سال گذشته از دل پیکارهای صد سالۀ مردمی بروز یافت، همه و همه حکایت از آن دارند که جامعه ایران سال پر تب و تابی را در پیش روی دارد. سالی که ای بسا به یک سال تاریخی سرنوشت ساز در کشور تبدیل شود. وجود این وضعیت رژیم کودتا را دچار کابوس و هراس و سران رژیم را سراسیمه کرده است. بهمین دلیل آنها با تمام توان خود می کوشند بهر وسیلهای مانع گسترش اعتراضات کارگری و اجتماعی شده و از برقراری و گسترش ارتباط جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی با یکدیگر و جنبش سبز جلوگیری کنند. زیرا آنها در حال حاضر فنای خویش را در گسترش، تعمیق و قدرتمند شدن بیشر این جنبش می بینند.

در اثنای این تحولات پرشتاب، مخالفت با قانون هدفمند کردن یارانه ها می تواند به یکی از عرصه های مهم مبارزات مردم در آیندۀ نزدیک تبدیل گردد. بسیاری از نیروها، قانون هدفمند کردن یارانه ها را ترفندی برای حذف یارانهها، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تامین کسر بودجه کلان دولت کودتا می دانند. کشاکش بر سر نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بین طرفداران و مخالفین دولت در مجلس و در حکومت همچنان ادامه دارد. گرچه هنوز در مورد کم و کیف توافقات بهعمل آمده میان دولت و مخالفان موضع دولت در مجلس اظهارات ضد و نقیضی منتشر شده، اما از خلال این اطلاعات می شود فهمید که خامنهای جانب احمدی نژاد را گرفته است. از خلال بحثهای مجلس، که مضمون پارهای از آنها بطور جسته گریخته پخش گردیده، مشخص شد که از نظر دولت این طرح فعلا تنها برنامه، راهکار و امید آخر آن برای مهاراوضاع است. از طرفی دیگر آشکار شد که خامنهای دراین کشمکش با حمایت از موضع و برنامه دولت و با سنگ روی یخ کردن نمایندگان مخالف درخواست احمدی نژاد، اگر خودش یک طرف اصلی قضیه نباشد همچنان ترجیح می دهد در کنار افراطیون قرار داشته باشد. عطف به ارزیابی عده زیادی از کارشناسان، مبنی بر این که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بطور کلی حتی به صورتی که در مجلس تصویب شد منجر به رکود بیشتر تولید، بیکاری و گسترش بحران اقتصادی و اعتراضات اجتماعی خواهد شد، تردید زیادی باقی نمی ماند که اگر این جریان مهلت بیشتری پیدا کند برای حفظ قدرت خودش حتی برای مدت کوتاهی می تواند چنان خسارات سنگین دیگری بر کشور و مردم وارد کند که جبران آنها چند نسل طول بکشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد بی تردید آن دسته از کرسی نشینان مجلس نیز که برغم مخالفت شان تحت هر بهانه و به هر انگیزهای تسلیم امر و اراده رهبر شوند نیز باید در آینده در مقابل اعمالشان به مردم پاسخگو باشند.

حمایت خامنهای از دولت، در جریان درگیریهای مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها و عقب نشینی مجلس از مصوبه خود، آشکارا اطاعت مجلس کنونی از خامنه ای را تا حد مجلسی فرمایشی نشان داد. لاریجانی و توکلی که استقامت بر مخالفتشان با طرح احمدی نژاد می توانست به تعدیل آن طرح بیانجامد، پس از حمایت خامنه ای از آن، عقب نشینی را بر مقاومت وتعرض ترجیح دادند.

ولی فقیه نیز برغم تمام تلاشهایی که از جانب مخالفان احمدی نژاد برای جدا کردن او از احمدی نژاد انجام می گیرد، همچنان ترجیح می دهد برای حفظ قدرت و تن ندادن به عقب نشینی در کنار احمد ی نژاد و پاسداران باقی بماند.

مقاومت سرسختانه خامنهای در مقابل واقعیات امروز جامعه و حمایت او از سیاستهای شکست خورده اقتصادی، اجتماعی و خارجی دولت و موضعگیری جانبدارانه اش از نظر دولت نسبت به قانون هدفمند کردن یارانه ها، برغم خطراتی که در اثر اجرای این طرح کشور را تهدید می کند و ترجیح دادن وضع موجود بر عقب نشینی در مقابل مردم، نمی تواند مدت طولانی دوام بیاورد و سرانجام جنبش مردم و ادامه بحران، حاکمیت را از پای در خواهد آورد. اما در لحظه حاضر که مشخص شده است حکومت نه برنامه کارآمدی برای مهار بحرانها را دارد و نه حاضر است در مقابل جنبش مردم تسلیم شود، و بر عکس می خواهد به هر قیمت قدرت و سلطه نامشروع و زیانبارش را بر مردم حفظ نماید، سؤال روز این است که چگونه می توان زمان و ضایعات این وضع را به حداقل ممکن رساند و همزمان شرایط را برای تغییرات دمکراتیک اساسی در جامعه آماده کرد.

با توجه به حقایق موجود بنظر می رسد مهمترین عاملی که می تواند به خلاص شدن سریعتر مردم از این بحرانها و استبداد کمک کند، گسترش پایگاه اجتماعی جنبش سبز از طریق جلب هر چه بیشتر زحمتکشان به فعالیت و مشارکت فعالانه آنها در جنبش است.

تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین, ۱۳۸۹ ۴:۲۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟

اینگرید روبینز: به عقیده‌ی من، برای کسانی که در جامعه‌ای با نظام استوار و قابل‌اعتماد پرداختِ مستمری زندگی می‌کنند، حدِ نصابِ اخلاقیِ ثروت برای هر نفر حدود ۱ میلیون پوند، دلار یا یورو خواهد بود.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟

نشست دوم دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت