یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۸

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۸

ورای رویا و توهم، سرمایه داری و صنعت

چگونه میشود “ترازویی” - دولتی (استیت) - ساخت که ارزش پایانی ( زمان- کار- انسانی) را اندازه بگیرد و آن را با ضروریات انسانی بسنجد که نه “سرمایه” (منابع) به تنها عنوانی و کاغذی تبدیل شود، و نه میلیون ها نفر “صد شبه” سرکار روند و “یکشبه” بیکار شوند. بدون گسترش و حاکمیت قانون ارزش- کار از تغییر و تحول خبری نیست

تقسیم کار و تخصصی شدن سرگذشت پیوسته انسان بوده است. بیجا نیست که پیشرفت را “برابر” با همین روند تقسیم و تخصص کار بدانیم. تقسیم کار جانب فن آورانه تولید، توزیع، و مصرف را منعکس می کند، و تخصصی شدن جانب بیان انسانی تولید، توزیع، و مصرف را مورد نظر دارد. مبادله حاصل ارتباط زمانی و هم منطقی این تقسیمات و تخصص ها بوده و شرط حفظ پیوستگی آنها بعنوان شیرازه بقای انسان – مبادله بین انسان و طبیعت، و مبادله بین انسان و خود. از همان ابتدای “پیدایش” انسان، در حقیقت، انسان خود حاصل این مبادله نیز بوده است و سرگذشت انسان چیزی “جز” چگونگی کمی و کیفی این انسان مبادله گر، و مبادله انسان ساز نیست – چگونه انسان خود را تولید و باز تولید میکند، در حقیقت، چگونگی مبادله بین انسان و طبیعت، و انسان با خود را بیان میکند، و متقابلا، چگونگی مبادلات انسان- طبیعت، و انسان – انسان، در واقع، چگونگی تولید و باز تولید انسان توسط خود را معین میکند. واژه “بازار” اگر از یکسو کنایه مکانیی است که در آن “مبادله” انجام میگیرد، اما از سوی دیگر، بازار بمفهوم خود تولید و باز تولید، یعنی، بقاء انسان است- بازار دوران بین تولید، توزیع، و مصرف، و تولید کنندگان، توزیع کنندگان، و بالاخره، مصرف کنندگان تمام هستی انفرادی و جمعی، یا خود انسان، است؛ هم شروع گردش و هم پایان گردش تولید و باز تولید حیات انسانیست.

قانون ارزش- کار، در واقع، رهبری کننده ، و هم برگذار کننده این گردش متقابل انسان و بقایش میباشد- “روح” بازار، در حقیقت، همین قانون ارزش- کار میباشد. سنجنده فراگیر، یعنی “پول”، اگر از یکسو این قانون را بروز مادی (عینی) بخشیده است، اما از سوی دیگر، زمینه “سحرآمیزی” (ذهنی) بی پایانی را نیز بوجود آورده است. قانون ارزش- کار، شامل تمام هستی انسانی میباشد، و “سرمایه” (بمفهوم منابع) مترادف این قانون و هستی انسانی است. اما سرمایه در درون خود هم بروز مادی (عینی) این قانون، یعنی “پول”، و هم “سحرآمیزی” (ذهنی) این بروز مادی را نهفته دارد. هم “زراندوزی” است و هم معجزه گریست برای گسترش اقتدار تغییرو تحول بی پایان. “سرمایه”، در جانب معجزه گرش (بیان منابع)، سنتزگریست (ترکیب گر- سازنده) که فراگیرانه همگان را در گیر تغییر و تحول میکند- “حیات بخش” است؛ “سرمایه” در جانب زراندوزانه اش، آنالایزیست (تجزیه گر- مخرب) که فراگیرانه همگان را در گیر تجزیه، تخریب، و اضمحلال میکند- “حیات ستان” است. “سرمایه داری” زمانی دانسته می شود که “سرمایه” (زراندوزی) پا به سرزمین تولید گذاشت- و بالاخره، زراندوزی هرچه بیشتر در “بند” تحول گرایی، یعنی “سرمایه” (بمفهوم منابع) افتاد، تا اینکه بالاخره، به “سلطه” این در آمد- در یک ارتباط تکمیلی، رقابتی، و تقابلی با هم قرار گرفتند. بدین معنی، سرمایه داری و صنعت “مترادف و معادل” یکدیگر هستند. در گذارهای بین روندهای تکمیلی، رقابتی، و تقابلی، از یکسو، سرمایه بسمت تبدیل شدن به زراندوزی و پول- کاغذ، و بالاخره، تنها عنوان مالکیت (بدون امکان تصاحب موضوع مالکیت، یعنی، منابع) میرود، و از سوی دیگر، بسمت منابع تغییر و تحول آفرین میرود. نکته مهم اینستکه این طیف گونگی (چرخشی)، اساسا، ریشه در ویژگی جامعه صنعتی دارد، هرچند برخی خصوصیات موضعی در تشدید و تخفیف روندهای درونی و بیرونی آن اثرات دگرگون کننده داشته باشند.

جامعه صنعتی جامعه مبادله دایمی می باشد ، از شیئی تا انسان، طبیعت تا فرهنگ، فرد تا جمع و چنین هستیی، اجبارا، همه باید در پی “چیزی برای دادن” و “چیزی برای گرفتن” باشند که بقایشان را، شاید، تامین کنند. بدینگونه ارزیابی و ارزش گذاری قانون هرگونه “بودن” و “شدنی” میباشد. هرچند اشیاء با هم، از طریق سنجنده همگانی، یعنی “پول”، ارزش یکدیگر را تعیین میکنند، اما تمام این ارزش ها، نهایتا، از طریق قانون ارزش- کار، بر اساس “زمان- کار- انسانی” ارزیابی میشوند- و ما فقط “پول” و “اشیاء” را می بینیم و حساب و کتاب را بر اساس آنها انجام میدهیم. چگونه میشود “ترازویی” – دولتی (استیت)- ساخت که ارزش پایانی ( زمان- کار- انسانی) را اندازه بگیرد و آن را با ضروریات انسانی بسنجد که نه “سرمایه” (منابع) به تنها عنوانی و کاغذی تبدیل شود، و نه میلیون ها نفر “صد شبه” سرکار روند و “یکشبه” بیکار شوند. بدون گسترش و حاکمیت قانون ارزش- کار از تغییر و تحول خبری نیست- دولت (استیت) باید همگان را تحت حاکمیت این قانون در آورد تا دولت (استیت) شود- عدالت، آزادی، دموکراسی و درجات آنها در این مسیر امکان عینی، حقیقی، و علمی شدن مییابند.

تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند, ۱۳۸۹ ۷:۴۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…