دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۷

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۷

وفاق ملی حول آزادی های فردی، حقوق شهروندی و حاکمیت ملت ایران با برگزاری منظم انتخابات آزاد

تلاش همه جانبه از طرف گروهبندی های سیاسی، فرهنگی، دینی، مذهبی، مدنی، و اجتماعی برای آزادی های فردی، حقوق شهروندی و حاکمیت ملت ایران با برگزاری انتخابات آزاد، بعنوان خواست مشترک و تقدم آن بر سایر اهداف، ارزش ها و خواست های مطالباتی (که طبعا مبارزه برای آن ها نیز همزمان ادامه می یابد و بايد بیابد)، ضرورتی است که بایست به یک وفاق ملی تبدیل گردد

۱ – جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه کنونی، معروف به جنبش سبز، زاده ملت ایران است. این جنبش درادامه ی خیز های قبلی انقلابی و استقلال طلبانه و برای تحقق مطالبات تاریخی دموکراتیک سازی کشور انجام می گیرد.

۲ – ملت ایران، ملتی واحد و متکثر است. مکاتب، ادیان و مذاهب، اقوام و اجزاء ملی (آذریها، بلوچها، ترکمنها ،عربها، فارسها و کردها)، گرایشات فرهنگی، طبقات و اقشار، جنبش های زنان، جوانان،  و … گوناگونی درون ملت ایران را نشان می دهند. گوناگونی هایی که اجبارا با ناسازگارهایی همراهند. چگونه می توان با وجود این گوناگونی های ناسازگار، زندگی با تفاهم و جمعی ایرانیان را سازمان داد؟

۳ – در این زمینه، تا کنون ایرانیان از تجربه ای جز وحدت های اجباری و شدیدا مرکز گرا برخوردار نبوده اند. وحدت اجباری و متمرکزی که توسط حاکمیت های استبدادی کارسازی شده اند. وحدت اجباری و متمرکز، امکان زندگی جمعی ایرانیان را فراهم می ساخته است. اما زندگی ای پر از اجبار استبدادی،  تبعیض و نابرابری. مطالبات بخش های رنگارنگ ملت ایران، با زبان جبار و با ابزار قهار روبرو می شده اند و تا کنون بی پاسخ مانده اند. وحدت مرکز گرا، گاها با  همراهی مردم، مبتنی بر تقدم امری غیر عمومی، مثلا موروثی یا دینی تشکیل می شده است. وحدتی که گوناگونی های ملت را به خیال خود پاک می کرده و همه را در سلطان و یا ولی فقیه ذوب می نموده است. وحدت اجباری و مرکز گرا، تنوع همه جانبه ما ایرانیان را نادیده گرفته و همگون سازی اجباری را جایگزین اتحاد داوطلبانه و مشارکت جویانه می نموده است.

۴ – نه چشم دوختن بر وحدت صرف بدون گوناگونی و نه تاکید بر گوناگونی بدون وحدت، مطلوب نیستند چون هر دو به حاکمیت استبداد منجر می گردند. تأمین آزادی و حق حاکمیت دموکراتیک، الزاما می بایست هم پاسخگوی مطالبات عموم مردم و افراد و آحاد کشور باشد و هم به کثرت و تفاوت ها والزامات رشد و بالندگی آن ها نظر داشته  باشد. برای ساختن چارچوب بی طرفی که گوناگونی ها بتوانند با هم تعامل کنند تا راه هایی برای ناسازگاری های شان بیابند، بایست خواستار وحدت دموکراتیک ملت و بر حق شناختن وجود اختلافات شد.

۵ – تشکیل چارچوب دموکراتیک امر مقدم و مبرم است تا همه بتوانند در آن با هم زندگی کنند و در مورد اختلافاتشان با هم مبارزه و مذاکره کنند و نهایتا قضاوت را به افکار عمومی بسپرند. شرایط وجود این چارچوب، پذیرش آزادی های فردی، پذیرش حقوق شهروندی و پذیرش انتخابات آزاد برای تعیین حاکمیت و تعیین نمایندگان مجلس شورا می باشند. آزادی های فردی و تامین امنیت شهروندان، حق آزادی بیان و عقیده بدون هیچ محدودیتی، حق ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی، احزاب، سندیکاها، انجمن ها، برگزاری منظم انتخابات آزاد بدون هیچ گونه حذف و گزینشی و دیگر حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم آن منظورند که امروز جهان شمول نیز شده اند ، همانا مطالبات عمومی هستند که تمام آحاد ملت، فرای تعلق اشان به این یا آن جزء، خواستار تحقق آن ها می باشند.

۶ – دستیابی به مطالبات پیش گفته،حلقه مقدمی است که می بایست توجه عمده  را به خود جلب نماید.  با توجه به حاکمیت دینی (تمامیت خواه)، استبدادی، ولایت فقیهی و ولائی-سپاهی کنونی، اگر زنان، جوانان، اقشار و طبقات مختلف، اجزاء و اقوام ملی، پیروان فرهنگ ها، ادیان و مذاهب و مکاتب مختلف  در مبارزات خود، تقدم را بر تشکیل چارچوب دموکراتیک قرار ندهند، هیچ امیدی نمی توان برای تحقق خواسته های عام و خاص داشت. در این صورت، از میان خطرات گوناگون برای ملت ایران، این خطر نیز می رود که بار دیگر حاکمیتی  تشکیل شود که دین یا امر دیگری  را بر آزادی های فردی، حقوق شهروندی و حق حاکمیت مردم با برگزاری منظم انتخابات آزاد،  تقدم دهد.

۷ – تلاش همه جانبه از طرف گروهبندی های سیاسی، فرهنگی، دینی، مذهبی، مدنی، و اجتماعی برای آزادی های فردی، حقوق شهروندی و  حاکمیت ملت ایران  با برگزاری انتخابات آزاد، بعنوان خواست مشترک و تقدم آن بر سایر اهداف، ارزش ها و خواست های مطالباتی (که طبعا مبارزه برای آن ها نیز همزمان ادامه می یابد و باید بیابد)، ضرورتی است که بایست به  یک وفاق ملی تبدیل گردد. هیچ امر دینی، مکتبی، طبقاتی، فرهنگی، ملی، جنسی، سنی،  و … نمی تواند مقدم باشد بر آزادی های فردی، حقوق شهروندی، و حق حاکمیت ملت با برگزاری منظم انتخابات آزاد. وفاق حول این اصل شرط لازم برای دست یافتن  به آزادی و دموکراسی می باشد.

۸ – وفاق ملی نه سیاسی-تشکیلاتی بلکه فرهنگی است. وفاق ملی جایگزین احزاب و  ائتلافات نیست. فصل مشترکی است که میان احزاب و ائتلافات گوناگون، همسویی عملی و تفاهم ملی را پیدائی می بخشد. وفاق ملی از دینامیسمی برخوردار است تا مبارزات کنونی تمامی مراجع و نیروهای فردی  و جمعی آزادیخواهانه ایرانی را هوشمندانه سازد. وفاق ملی، دیالکتیک اختلاف و اشتراک  نیروها را با تقدم دادن به اشتراک، از آگاهی تعلق به ملت ایران برخوردار می سازد.  ابزار وفاق ملی، ابزار فرهنگی است. بحث، نقد، گفتگو، ترجمه، تالیف و … وفاق ملی برای دموکرات ها و آزادیخواهان، همسویی را در مبارزه برای خواست مقدم، مبرم و مشترک و امر ملی اشان به ارمغان می اورد و راه شکوفائی مبارزه برای عرصه های مخصوص به هر جز از ملت ایران را هموار و با چشم انداز می سازد.

 

نادر عصاره

۲۸/۱۱/۲۰۰۹

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۵ دی, ۱۳۸۸ ۱:۰۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

«اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

یک روشنگر منتقد و عدالتخواه، دمکرات، مردمی آرامانگرا