شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۶:۳۹

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۶:۳۹

پشتیبانان داعش، و اعلام جنگ بە غرب

هنگامی کە جمهوری اسلامی سر کار آمد، با طرح و پیگیری شعار ضد استکباری خود، شرایطی را فراهم ساخت کە هم بە قلع و قمع نیروهای مخالف در داخل کشور پرداخت و هم بە تثبیت موقعیت خود در منطقە، و البتە این دومی را نە از طریق گسترش روابط با دولتها، بلکە از طریق نفوذ در افکار عمومی عمدتا اسلامی انجام داد.

هنگامی کە جمهوری اسلامی سر کار آمد، با طرح و پیگیری شعار ضد استکباری خود، شرایطی را فراهم ساخت کە هم بە قلع و قمع نیروهای مخالف در داخل کشور پرداخت و هم بە تثبیت موقعیت خود در منطقە، و البتە این دومی را نە از طریق گسترش روابط با دولتها، بلکە از طریق نفوذ در افکار عمومی عمدتا اسلامی انجام داد.

جمهوری اسلامی در هر دو زمینە موفق شد. علیرغم شرایط دشوار این رژیم در تمامی طول عمر خود، اما از طریق همین عناصر توانستە تا کنون خود را سرپا نگە دارد. دو فاکتور سرکوب در داخل و بازی بر روی طناب نفرت افکار عمومی از غرب و اسرائیل و کشورهای فاسد عربی، تاکنون توانستە برایش دو عصای مطمئن برای پاهای چلاقش دست و پا کنند.

ظاهرا چنین بە نظر می رسد کە اخیرا کشورهائی مانند ترکیە و عربستان بە این خصیصە دولت ایران توجە کردە و بنوعی درصدد تکرار آن هستند. البتە با شرایط ویژە خودشان. و این تکرار خود را در نوع رابطە آنان با داعش نشان می دهد. در واقع رابطە این دو کشور با داعش موید جوانب زیرین اند:

ـ یکی از نشانەهای قوی برگشت ترکیە بە جهان شرق است، از یاد نبریم درگیری لفظی ترکیە با اسرائیل را در جریان ارسال کمک بە فلسطینی ها از طریق کشتی در چند سال پیش،

ـ این یک نوعی بازی است برای جلب افکار عمومی جریان سنی کە جمعیت عمدە مسلمانان را تشکیل می دهند، و در اساس آنانند کە با اسرائیل درگیرند،

ـ کمک بە داعش، نوع ویژەای از مبارزە ضد امپریالیستی دولتهای ترکیە و عربستان می باشد، مبارزەای کە با توجە بە عملیات تروریستی در قلب اروپا علیە شهروندان عادی، از نوع مبارزە ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی بمراتب غلیظ تر و بشدت خطرناکتر است. دقت داشتە باشیم جمهوری اسلامی هیچ وقت تا این حد پیش نرفت،

این کاملا غیر منطقی است کە تصور کنیم جریانات پشتیبان داعش از حملات داعش بە اروپا بی اطلاع بودند، اما سخن بر سر این است کە چرا آنان بە چنین ریسکی دست یازیدند. شاید جواب در این باشد کە استراتژیستهای آنان بە این نتیجە رسیدەاند کە قدرت بلامنازع غرب در سراشیبی افول قرار گرفتە و بنابراین باید آنان با توجە بە موقعیت ویژە منطقەای خود و قدرت نفت، جائی بهتر در آرایش سیاسی جهانی برای خود بازکنند. و البتە شاید باز بتوان عناصر دیگری را هم اضافە کرد از جملە نفرت ترکیە از فرانسە بخاطر اصرار فرانسە بە کشتار جنایتکارانە ارامنە در طی جنگ اول جهانی از طرف ترکها و نیز مخالفت جدی این کشور با عضویت ترکیە در اتحادیە اروپا.  

 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر, ۱۳۹۴ ۸:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!