یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۸

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۸

پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
ترس یا هوشیاری؟
انگیزۀ شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات دفع شرِ یک جریان به غایت ارتجاعی و خطرناک بود که مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده است .ترس از جریان جلیلی و میرباقری...
۲۹ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: جابر حسينى
نویسنده: جابر حسينى

پیام هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

قاسملو از مشعل داران جنبش آزادی خواهانه بود
پيگيری محاکمه آمران و عاملان قتل دکتر قاسملو يک وظيفه انسانی، اجتماعی و عدالتخواهانه است. سازمان ما از هرگونه اقدامی که در اين راستا انجام شود پشتيبانی می کند.

۲۲ تیرماه هرسال، یادآور ترور زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران است. بیست و دو سال پیش در چنین روزی به فرمان رهبری جمهوری اسلامی دکتر قاسملو، عبداله قادری آذر و فاضل رسول را عوامل رژیم  در شهر وین پایتخت اتریش به قتل رساندند. دکتر قاسملو و همراهانش در حالی قربانی تروریسم دولتی شدند که با حسن نیت و با هدف یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای تامین مطالبه برحق مردم کردستان ایران به مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی رفته بودند. رهبری جمهوری اسلامی به جای استقبال از اقدام شجاعانه و مسالمت جویانه دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، طبق برنامه ازپیش طراحی شده با گلوله به مطالبه حقوقی ملی هم میهنان کردما پاسخ گفت. پایبندی زنده یاد قاسملو به پرهیز از خشونت در مبارزه سیاسی به بهای جان او تمام شد. آمران ترور دکتر قاسملو همچنان بر تخت قدرت نشسته اند، به دستور آنان  تظاهرات مسالمت آمیزمردم ایران در مناطق کردنشین و سایر شهرهای کشور با خشونت و نقض عریان حقوق بشر سرکوب می شود، و عاملان آنان همچنان در خدمت دستگاه مرگ در میان فعالان حقوق ملی ، دگراندیشان و مخالفان حکومت به دنبال طعمه انسانی هستند.

دکتر قاسملو مبارز سیاسی و روشنفکر مبارزی بود که می دانست تحولات دمکراتیک در کردستان ایران و سایر مناطق کشور با پیروزی جنبش دمکراسی خواهی مردم سراسر ایران پیوند دارد، و این شناخت هوشمندانه دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در شعار دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان که راهنمای عمل حزب بود، بازتاب داشت. قاسملو می دانست که درایران هرگامی به سمت استقرار دمکراسی برداشته شود، مردم کردستان ایران به همان اندازه به تحقق مطالبات خود نزدیکترخواهند شد.

 قاسملو را رهبران جمهوری اسلامی  با این هدف ترورکردند که صدای اعتراض آزادیخواهانه مردم کردستان علیه استبداد و  تبعیض در داخل و خارج از ایران به گوش کسی نرسد. قاسملو را عوامل رژیم به قتل رساندند چون بازماندگان خمینی نگران نفوذ رهبر حزب دموکرات کردستان ایران در میان نیروهای اپوزسیون  و نقش سازنده وی در نزدیکی مبارزه مردم کردستان ایران با مبارزه آزادیخواهانه سراسری در کشور بودند. رهبران جمهوری اسلامی قاسملو را کشتند تا واقعیت وجود مردمی را که مطالباتشان از زبان وی و حزب دمکرات کردستان ایران بیان می شد، انکار کنند. اما خواسته های برحق مردم کردستان ایران برای برخورداری از حق آموزش و مکاتبه به زبان مادری، اشاعه فرهنگ کردی، اداره امور محلی به دست نمایندگان مردم ساکن محل که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده باشند و تحقق اصل عدم تمرکز قدرت و توزیع قدرت سیاسی در کشور چنان در میان مردم کردستان ایران ریشه دار و گسترده است که سرکوبگران هر چهره ای را ترور، دستگیر و اعدام کنند، باز هم نمی توانند واقعیت حضور آنان را نفی کنند، و به زور سرکوب انگیزه مقاومت و مبارزه را از این مردم بگیرند.

دکتر قاسملو را جنایتکاران حکومتی از حزب دموکرات کردستان ایران و هموطنان کرد ما گرفتند، اما اندیشه انسانی، عدالتخواهانه و مسالمت جویانه وی همچنان زنده است، و الهام بخش فعالان حقوق ملی در کشور ما می باشد. قاسملو دیگر در میان ما نیست، اما مبارزه ی آزادیخواهانه ای که او از مشعل دارانش بود اکنون از شهرهای کردستان فراتر رفته و در سرتاسر کشور زنده و پویا در جریان است. جنبشی که چشم انداز آن استقرار دمکراسی در ایران و پایان دادن به هرگونه تبعیض و نابرابری در کشور است.

سازمان ما پیوسته و با قاطعیت از برابرحقوقی همه هم میهنان کرد، ترک، عرب، بلوچ، فارس، ترکمن و سایر اقوام دفاع کرده و تامین آن را از ضروریات استقرار دمکراسی در ایران و تعمیق پیوندهای تاریخی موجود بین مردم کشور می داند.  

ترورقاسملو، صرفا قتل و حذف فیزیکی رهبرحزب دموکرات کردستان ایران در مقطع معینی از دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست. ترور قاسملو، توسل به حذف فیزیکی در مبارزه سیاسی، ترور آزادی، جنایت علیه حق زندگی و جنایت علیه بشریت است. چنین جنایتی را نمی توان فراموش کرد و از پیگیری آمران و عاملان آن دست برداشت. هیچ انسان آزاده و هیچ دادگاه عادلانه ای نمی پذیرد که پرونده این ترور دولتی پیش از محاکمه متهمان شناخته شده آن بایگانی شود.

پیگیری محاکمه آمران و عاملان قتل دکتر قاسملو یک وظیفه انسانی، اجتماعی و عدالتخواهانه است. سازمان ما از هرگونه اقدامی که در این راستا انجام شود پشتیبانی می کند

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 چهار شنبه  22 تیر ۱٣۹۰ –  ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۱

تاریخ انتشار : ۲۲ تیر, ۱۳۹۰ ۶:۵۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان

نگاره‌ها