پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

پیرامون بیانیه شماره ۱۷ آقای میرحسین موسوی

سازمان ما ضمن حفظ ديدگاهها و مواضع خود، بيانيه آقای موسوی را گامی راهگشا برای برونرفت کشور از بحران سياسی تلقی کرده و از آن پشتيبانی میکند.
مطالبه محوری سازمان ما، به عنوان یکی از اجزاء جنبش سبز، برگزاری انتخابات آزاد مبتنی بر معیارهای شناخته شده جهانی است.

آقای میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره ۱۷ نگاه خود را نسبت به برآمد مردم در روز عاشورا، وضعیت سیاسی کشور در لحظه کنونی و عملکرد کودتاگران بیان کرده و و برنامه ۵ مادهای برای برونرفت کشور از بحران سیاسی را ارائه داده است. بیانیه آقای موسوی زمانی انتشار یافته است که کودتاگران بعد از خیزش مردم در روز عاشورا به لشکرکشی، برگزاری تظاهرات دولتی و دستگیریهای گسترده فعالین روی آورده و از جنگ با مخالفین و اعدام آنها سخن میگویند. کودتاگران که از مقاومت مردم در مقابل سرکوب و از گسترش جنبش سبز به هراس افتادهاند، با این اقدامات میخواهند جو ارعاب و ترس ایجاد کنند تا از یکسو وحشت خود را از خیزش مردم بپوشانند و از سوی دیگر تظاهرات خیابانی را به دولتهای دیگر نسبت داده و آقایان موسوی، کروبی و خاتمی را وادار سازند که تسلیم شوند و به زیر چتر ولی فقیه برگردند. و اگر آنها تسلیم نشدند، برنامه دستگیری و مجازات را پیش ببرند. اما آقای میرحسین موسوی با انتشار بیانیه نشان داد که همچنان در مقابل کودتاگران ایستاده، به دام سیاست تفرقهانداز آنها نیافتاده و راه حل سیاسی را پیش کشیده است. او بر خلاف کودتاگران که در شرایط حساس کنونی بر طبل جنگ، سرکوب، خشونت، زندان و اعدام میکوبند و بدین ترتیب کشور را به سوی لبه پرتگاه سوق میدهند، مسئولانه برای برون رفت کشور از بحران سیاسی، برنامه ارائه داده است. آقای موسوی با انتشار بیانیه، کودتاگران را در شرایط دشواری قرار داده، در جبهه اصولگرایان شکاف انداخته، به نگاه مطالبه محوری در صحنه سیاسی کشور باز گشته و مطالبات عمومی جنبش اعتراضی را مطرح کرده است. جنبش اعتراضی از جریانها و گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی تشکیل شده است که هر یک با دیدگاه و برنامه خود از دیگری متمایز میشوند. ولی آنچه آنها را در این جنبش به هم پیوند میدهد، مطالبات عمومی است. ما به عنوان سازمان سیاسی که برای تحقق برنامه خود که استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار در کشور است مبارزه میکنیم، در شرایط کنونی بر پیشبرد خطوط مشترک و مطالبات عمومی جنبش اعتراضی تاکید داریم. سازمان ما ضمن حفظ دیدگاهها و مواضع خود، بیانیه آقای موسوی را گامی راهگشا برای برونرفت کشور از بحران سیاسی تلقی کرده و از آن پشتیبانی میکند. به نظر ما برنامه ۵ مادهای چارچوبی پذیرفنتی برای بیان مطالبات امروزی جنبش سبز است. اما این برنامه هم دارای کمبود است و هم در مواردی از ابهام برخوردار است. مطالبه محوری سازمان ما، به عنوان یکی از اجزاء جنبش سبز، برگزاری انتخابات آزاد مبتنی بر معیارهای شناخته شده جهانی است. در برنامه ۵ مادهای نیز “تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد” مطرح شده و مجالس اولیه انقلاب به عنوان الگویی ارائه گردیده است. اما در برنامه از کاربرد واژه انتخابات آزاد که مشخصات آن برای همه شناخته شده است، اجتناب شده و معلوم نیست که رقابت تنها محدود به جریانهای حکومتی است و یا تمام جریانهای سیاسی در سطح جامعه را دربر میگیرد. مجالس اولیه انقلاب (به استثنای مجلس اول) نشان دهنده رقابت جناحهای حکومتی بود و نه انتخابات آزاد. امروز خواست جنبش اعتراضی برگزاری انتخابات آزاد است، انتخاباتی که عموم نیروهای سیاسی کشور که به پرنسیپهای دمکراتیک پایبند هستند از حق شرکت برخوردارند. این ابهام در مورد آزادی اجتماعات قانونی و تشکیل فعالیت احزاب هم مشاهده میشود. بیانیه پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی را مطرح می کند که در آن آزادیها مشروط شده است به این که “مخل به مبانی اسلام نباشد”. بیانیه روشن نمیکند که آیا آزادی مورد نظر شامل فعالیت جریانهای اپوزیسیون مخالف نظام هم میشود و یا فقط طرفداران نظام را در برمیگیرد. از جمله کمبودهای بیانیه مسکوت گذاشتن موضوع محاکمه آمران و عاملین کشتارها و تجاوزها در خیابانها و زندانها، ضرورت جلوگیری از مداخله نظامیان در امور سیاسی و در فعالیتهای اقتصادی و تشکیل شورای هماهنگی است. آقای میرحسین موسوی در پایان بیانیه گفته است که به بندهای فوق پیشنهادهای دیگری نیز میتوان اضافه کرد. ضروری است که نقدها و پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد، برنامه پیشنهادی برپایه آن تکمیل و تدقیق گردد و امکان برگزاری گردهمائی نیروهای جنبش سبز به عنوان گام عملی برای راه برونرفت از بحران سیاسی ارائه گردد. به نظر ما اقدام آقای میرحسین موسوی در انتشار بیانیه و ارائه برنامه، میتواند راه را برای برونرفت کشور از بحرانی سیاسی و تداوم مبارزات مدنی مردم در اشکال شناخته شده دمکراتیک باز کند و امکان آن را فراهم آورد که مردم در پای صندوقهای رای، دست به انتخاب بزنند. انتخابات آزاد مهمترین و مبرمترین خواست جنبش سبز است. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱۸دیماه ۱۳۸۸ (۳ ژانویه ۲۰۰۹)

تاریخ انتشار : ۱۳ دی, ۱۳۸۸ ۱۲:۰۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!