شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۷

پیروز باد مبارزهٔ کارگران و زحمت‌کشان ایران در دست‌یابی به حقوق و مطالبات حقهٔ خود!

ما از برقراری پیوند هر چه مستحکم‌تر و چند سویه میان جنبش‌های اجتماعی گسترده و گوناگون موجود در جامعهٔ متلاطم ایران استقبال می‌کنیم و آن را مهم‌ترین عامل و مؤلفهٔ دست‌یابی یکایک این جنبش‌ها به خواست‌های بر حقّ خود و لازمهٔ تحقق تحول سیاسی کلان در کشور در راه استقرار نظام جمهوری برخاسته از اراده و رأی آزادانه، برابر حقوق و دموکراتیک مردم و مبتنی بر مجموعهٔ مبانی حقوق بشر می‌دانیم. حرکت جنبش‌های اجتماعی در این سو و دستاوردهای چشم‌گیر آن درهم تنیدگی تضمین‌کنندهٔ آیندهٔ ایرانی آزاد و آباد و مرفه خواهد بود.

به مناسبت روز جهانی کارگر

پیروز باد مبارزهٔ کارگران و زحمت‌کشان ایران در دست‌یابی به حقوق و مطالبات حقهٔ خود!

پیروز باد جنبش متحد کارگران جهان!

 

کارگران، کشاورزان و زحمتکشان ایران!

روز جهانی کار و کارگر بار دیگر فرا می‌رسد. اول ماه مه برابر با یازدهم اردیبهشت روز رزم تاریخی و انقلابی مشترک ما برای کسب حقوق و مطالبات حقهٔ شما و علیه استثمار پایان ناپذیر اردوی کار از سوی اردوی سرمایه است.

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران بر شما مبارک باد!

امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه  میرویم که  جهان در بحران های گسترده دست و پا میزند. تاثیرات پاندمی کرونا، نابرابری امکانات بهداشتی، فشار طاقت فرسا بر کارکنان درمانی، افزایش بیکاری در سطح جهان بویژه در کشورهای منطقه جنوب، اکنون با آثار جنگ در اروپا و کاهش عرضه مواد غذایی حیاتی فشار دو چندانی را بر کارگران و مزد بگیران در سراسر گیتی تحمیل نموده است.  در نتیجه این بحران ها فقر در جهان گسترش یافته و هر روز از حقوق کارگران و زحمتکشان  کاسته می شود.

در میهن ما نیز کارگران و زحمت‌کشان نخستین طبقات و گروه‌های اجتماعی‌اند که متحمل بار افزایش هر فشار ناشی از تغییر شرایط جامعه‌اند. و این چنین است که زحمت‌کشان میهن ما علاوه بر عواقب سیاست‌های مهلک اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم‌های گستردهٔ ایران توسط آمریکا و برخی از متحدان آن، بیش از همهٔ طبقات و گروه‌های اجتماعی دیگر متحمل و متقبل عواقب ناشی از گسترش بیماری گیتی‌گستر کُروُنا در میهن ما شده‌اند.

سال گذشته جنبش مطالباتی کارگران و حقوق بگیران ایران نیز وارد مرحله جدیدی شد.  تظاهرات حق طلبانه کارگران، حقوق بگیران و بازنشستگان به طور مداوم در سراسر ایران جریان داشت و به دلیل رابطه تنگاتنگ خواست های تظاهر کنندگان با مسائل پایه ای شهروندان، مورد حمایت و هم بستگی توده ها قرار گرفت. ناگفته پیداست که همگامی مردم  با اعتراضات در شرایط بحران اقتصادی و تورم، بحران محیط زیستی و کمبود آب، بحران بیکاری، کمبود کارهای امن و دائمی، اضافه بر بحران ناشی از بیماری همه گیر کرونا ابعاد ویژه ای داشت. تشکل های مدنی از جمله شوراهای محلی مرتبط به کارگران و حقوق بگیران از جمله هسته های اصلی مقاومت سراسری بوده و در اعتراض به سرکوب رهبران جنبش های مطالباتی در تظاهرات اعتراضی کارگران مشارکت کردند. 

در تابستان گذشته کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت ایران مردم را با مشکلات ناشی از استفاده از پیمانکاران خصوصی و قرارداد های موقت، و تاثیر مخرب این گونه قرار داد های متزلزل و نا امن بر زندگی کارگران و زحمتکشان آشنا کردند.  آنها با کمک جامعه مدنی و با نشان دادن هم گونی مشکلات محیط زیستی مردم، از جمله فاجعه کم آبی، با مسائل معیشتی و انسانی کارگران  توجه توده ها را به تصمیمات مخرب سرمایه داران خصوصی، که با بهره بردن از امتیازات و رانت دولتی و با هدف انباشت سود شخصی، محیط زیست کشور و زندگی کارگران و جامعه محلی را در خطر نابودی قرار میدهند جلب کردند.

اعتصابات سراسری معلمان جامعه را با آموزگاران فرهیخته کشور و زبان شفاف و دیدگاه آنها آشنا کرده است. این اعتصابات توجه مردم را به نقش پر اهمیت کادر آموزشی در ساختن نسل فردای کشور و بی توجهی دولت به مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش جلب می کند. رهبران صنفی معلمان به مردم ایران یادآوری می کنند  که گرایش مسلط  کنونی در سیاست گذاری دولت، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان را، نه  به عنوان حق  همگانی همه اقشار اجتماعی، بلکه به سان کالایی مصرفی و قابل خرید و فروش میبیند.  

تظاهرات متعدد و دائمی بازنشستگان، اعتصابات کارگرانی که برای دریافت حقوق معوقه خود وهم گام سازی دستمزد هایشان با تورم مبارزه می کردند، و تظاهرات کارگرانی که در آخرین روزهای سال از کار اخراج شده و از حق دریافت دستمزد در مقام «عیدی» محروم گشتند از دیگر صحنه های کارزار اعتراضات کارگری و مطالباتی در سطح کشور بود.  

گرچه تمام سال با چالش های کارگران در محیط کار و حرکات اعتراضی همراه بود، اما جنبش کارگری ایران در عین حال موفقیت های قابل توجهی هم بدست آورد که میتواند اول ماه مه را به روز ستایش همبستگی زحمتکشان تبدیل نماید.

از دست آورد های مثبت جنبش کارگری ایران، سمتکیرى در جهت سراسری شدن فعالیت سندیکایی ضمن تاکید بر خواستهاى معیشتی و صنفى، در پیوند با جنبشهاى صنفى، نهادها و تشکلات مدنى سایر اقشار زحمتکشان از جمله کشاورزان، معلمان و بازنشستگان است. تجربه گیرى از حرکات پیشین، که منجر به سرکوب کنشگران جنبش و نهایتا عدم دسترسى به خواست هاى اعتراضات شده بود، منجر به این شده که فعالین و تشکلات کارگرى سازمان دهنده اعتراضات بتوانند از به خشونت کشیده شدن اعتراضات جلوگیرى کنند و زمینه سرکوب را محدود نمایند. در نتیجه این تاکتیک ها جنبش کارگری توانسته است اعتراضات پیوسته اى را با مشارکت بیش از پیش همه اقشار اجتماعی بویژه زنان و بازنشستگان با کمترین دستگیریها سازمان دهد. در عین حال سمت گیرى تشکلات کارگرى وابسته به دولت مثل شوراها ى اسلامى کار و ساختار بسیج کشاورزان  به سوی استقلال و دفاع از منافع صنفی یکى دیگر از پدیده هایی  است که موجب تقویت و تداوم اعتراضات کارگری شده و تاثیر مضاعف بر روند مطالبات صنفی در کشور داشته است.

ما از برقراری پیوند هر چه مستحکم‌تر و چند سویه میان جنبش‌های اجتماعی گسترده و گوناگون موجود در جامعهٔ متلاطم ایران استقبال می‌کنیم و آن را مهم‌ترین عامل و مؤلفهٔ دست‌یابی یکایک این جنبش‌ها به خواست‌های بر حقّ خود و لازمهٔ تحقق تحول سیاسی کلان در کشور در راه استقرار نظام جمهوری برخاسته از اراده و رأی آزادانه، برابر حقوق و دموکراتیک مردم و مبتنی بر مجموعهٔ مبانی حقوق بشر می‌دانیم. حرکت جنبش‌های اجتماعی در این سو و دستاوردهای چشم‌گیر آن درهم تنیدگی تضمین‌کنندهٔ آیندهٔ ایرانی آزاد و آباد و مرفه خواهد بود.

ما فداییان خلق ایران که از بدو شکل‌گیری جنبش و بنیان‌گذاری سازمان خود همواره در راه تأمین منافع کارگران و زحمتکشان مبارزه کرده‌ و به ویژه در سال‌های پس از انقلاب ضدسلطنتی بهمن ۵۷ در راه تشکل‌یابی کارگران کوشیده‌ایم، از تثبیت جای‌گاه جنبش کارگری در مرکز تقل تحولات اجتماعی میهن استقبال می‌کنیم و این دستاورد را فرخنده می‌داریم.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) روز جهانی کارگر را به کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران ایران و تشکلات آنها تبریک می گوید و از مبارزات چشمگیر و روشن گرانه آنها و از حق اعتراض و اعتصاب برای رسیدن به مطالبات مطرح شده شان حمایت میکند.

هیئت سیاسی و اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اول ماه مه ۲۰۲۲

سرکوب رهبران و تشکلات مستقل صنفی کارگران را متوقف کنید!

دستمزد کارگران را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهید!

به تبعیض دستمزد بین زنان و مردان خاتمه دهید!

خواست کارگران و زحمتکشان جهان صلح، آزادی، و عدالت اجتماعی است!

پیروز باد جنبش متحد کارگران جهان! 

 

تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ ۴:۲۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج