دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷

غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان

کارورزی و زنان

بسیار حرف ها و قلم فرسایی ها شده بی انکه اتفاقی بیفتد.لذا این کار همراه با مقاومت و فشار باشد گونه ای که قلب عقب راندن کار بدون مزد را نشانه گرفته است.کارورزی به گونه ای که اکنون اجرا میشودناعادلانه است زیرا که اصل پرداخت عادلانه یک روز مزد کامل درقبال یک روز کار را زیر سوال میبرد.باید توجه داشت که با استثمار کارورزان ، رانت و امتیاز و رقابت ناسالمی وارد گروه کارورزان می شود و لذا بهره کشی و استثمار کارورزان و به تبع آن کارگران شدت می گیرد

سرمایه برابر است باکار بی جان که از نیروی کار می مکد و هر چه بیشتر استثمار کند ،قوی تر و فربه تر میگردد.حقی فراتر از چارچوب روابط تولید وجود ندارد و بدون شکستن و مقاومت در برابر طرحهای بردگی مزدی ممکن نیست و آزادی در انحصار و تملک صاحبان سرمایه برای بهره کشی بیشترخواهد ماند.

اقتصاد بیمار و رشکسته ای که تاکنون میزان سهم بری و توزیع کار برای زنان نسبت به مردان نابرابر بوده است.(نسبت استخدام در بیشتر مشاغل دولتی یک به پنج بوده است)و زنان از لیست بسیاری مشاغل حذف شده اند.

در طرح اشتغال فراگیر و در غیاب نظارت و قانونی انضمامی،ما شاهد همزیستی دو بازار اولیه و ثانویه ای خواهیم شد که علیه قانون کار است و عملا قانونی می شود و این بستری ست برای استثمار بیشتر زنان که نرم و مطیع هستند.

برای اینکه کارورزان دیدی روشن از وضعیت خود و از نرخ استثمار و ستمی که قرار است با این طرح برآنان روا داشته شود و در مقابل دولت مدافع سرمایه داری ،ایدئولوگها و دروغ پردازی ها و سفسطه گری ها و نیزدر برابر رفرمیست های کارگری که همان حرفها را می زنند داشته باشند، باید با منطقی محکم مبتنی برآمار و ارقام عینی تکیه داشته باشیم.از اینرو شناخت درست از میزان و چگونگی سود سرشاری که از ارزش اضافی کار آنان و اینکه چگونه بین طبقات مختلف استثمارگران (از سرمایه داران صنعتی، تا بانک ها و کارفرمایان)تقسیم می شود،داشته باشیم.

شاید بتوان گفت که قانون ارزش اضافی توضیح دهنده پدیده های فقری است که به زودی با اجرای این طرح ها روز افزون شده و با ورود هر ساله فارغ اتحصیلان جدید و بالا رفتن عرضه کارورز و ثابت ماندن تقاضا برای استخدام جدید میزان نرخ استثمار بالا میرود.

برای تغییر اداره تولید و توزیع ثروت باید از میزان ارزش اضافی ای که سالانه تولید میکنند آگاه بوده، و برای برساختن شیوه ای که استثمار انسان از انسان را متوقف و شرایط زیستی مناسب با حفظ کرامت انسانی جایگزین شود تلاش کنیم.

جنبش رهایی و برابری خواهی زنان فارغ از آواتارهایش کمابیش به برابری در کار و دستمزد با مردان پرداخته است.آنچه ما را ملزم به شکافتن این مبحث در ایران میسازد نگاه جنسیتی و سنتی به زنان و مفاهیم انقیاد زنان در حوزه اشتغال و شرایط طاقت فرسای کار است و ما را برآن می دارد که مفهوم استثمار را از لحاظ کمی و کیفی در این حوزه بررسی کنیم‌.بررسی تاریخی این امر از توانایی این بحث خارج است و از اینرو ما برای آگاهی از وضعیت زنان در شرایط فعلی و در شروع طرح کارورزی به روند کاهش اشتغال ،نابرابری دستمزد،ساعات کار نابرابر و کاهش شانس استخدام و پایین آمدن سن بازنشستگی، به مردانه تر شدن بازار اشتغال میپردازیم‌ .آماری که تا حدودی این وضعیت را برای ما روشن میکند، آمار مربوط به سال ۱۳۸۴و ۱۳۹۴ است:

تعداد شاغلان در سال ۸۴ از ۲۰ میلیون به ۲۲ میلیون نفر

سالانه ۵۰ هزار زن که در دهسال ۵۰۰ هزار تن از بازار کار خارج شده اند.

میزان اشتغال زنان با شیب ۱۲/۶%_

کاهش یافته است.

زنان شاغل در سال ۸۴ که مجموعا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تخمین زده شده اند:

۳۸% بخش خدمات

۳۳/۶ % بخش کشاورزی

۲۸/۳ %بخش صنعت

که در سال ۹۴ :

%۵۳/۴ در بخش خدمات۲۲/۸%در بخش کشاورزی .۲۳/۸%در بخش صنعت

این آمار نشان می دهد که اشتغال زنان در بخش خدمات افزایش و در بخش صنعت و کشاورزی کاهش داشته است.این در حالی ست که اشتغال زنان با مدرک دانشگاهی نیز تغییر کرده است.بطوری که

زنان با مدرک دانشگاهی

سال ۸۴           ۸۶۰ هزار نفر

سال ۹۴            ۱۳۴۰هزار نفر

با افزایش ۶۷%مواجهیم.

با افزایش ۱۱/۱% شاغلان مرد

کاهش   ۱۲/۱% شاغلان زن

ما با پدیده مردانه تر شدن بازار کارو زنانه شدن بیکاری و در پیامد آن زنانه شدن فقر مواجهیم.که نشان از شکاف جنسیتی و کاهش شانس زنان برای حضور در بازار کار دارد.

به ترتیب نرخ بیکاری مردان و زنان

در سال ۸۴  از     ۱۰%  و ۱۷/۱%

در سال ۹۵  به    ۹/۳% و ۱۹/۴%

رسیده است.

پس نرخ بیکاری: برای مردان ۷% کاهش برای زنان۲/۳% افزایش داشته است.

برای احتساب نرخ استثمار :

اگرکارورز روزی ۸ ساعت کار کند و ۴ ساعت برای تولید محصول هم ارزش کارش کافی باشد .پس ۴ ساعت کار اضافی انجام می دهد.

نرخ ارزش اضافی =زمان کار اضافی ÷زمان کار لازم ×۱۰۰

یعنی۴÷۴ )×۱۰۰=۱۰۰%نرخ استثمار

پس میتوان گفت اگر کارورزی در ۲ ساعت برابر ارزش محصول تولیدی کار کند ۶ ساعت کار اضافی انجام داده است. و ارزش اضافی کارش با همین روش محاسبه میشود و نرخ استثمار بالا میرود.

باید توجه داشت که میزان ارزش اضافی مدلول سه پارامتر اصلی ست:

بار آوری کار،سطح مزد و میزان ساعات کار .

با یک سوم شدن تقریبی دستمزد کارورزان نسبت به دستمزد تصویبی قانون کار طبیعی ست که میزان ارزش اضافی با ثابت ماندن دو پارامتر دیگر سه برابر میشود.

در مقطع کاردانی این دستمزد با کاهش چهل هزار تومن طبیعی ست که این ارزش اضافی بیشتر شده و لذا سرمایه داران سود بیشتری نصیبشان می شود.شاید ترفند درخواست برای افزایش دانشجو برای کاردانی نسبت به کارشناسی (منطق سود) همین دلیل باشد.

تعیین میزان نرخ استثمار به دو طریق میسر است

ارزش اضافی =ساعت کار اضافی÷ساعت کار لازم ×۱۰۰

اگر کارورز ۸ساعت در روز کار کند

و در ۲ ساعت برابر ارزش محصول تولید کند لذا ساعت کار اضافی برابر با ۶ساعت است که (بدون در نظر داشتن اتلاف کالا و …)  ۶÷۲) ×۱۰۰

باید توجه داشت که شرایط بد کار و خطرات موجود و نبود ایمنی در کار کیفیت این استثمار را نیز تعیین می کند (مشاغل سخت مردانه :کار در نزدیکی کوره ها

و یا پوشش زنان در دمای بالای محیط کار )بواقع نرخ استثمار را بالا میبرد.

اگر ارزش اضافی را برابر Sبدانیم و سرمایه ثابت +متغیر برابر با V+Cباشد میزان سود سرمایه گذار از تقسیم Sبر مجموع سرمایه ثابت و متغیر بدست میاید و از آنجا که کارورزی زنجیر وار است و هزینه متغیر یا سرمایه متغیر بسیار ناچیز است میتوان گفت که میزان سود سرمایه گذار از تقسیم Sبر سرمایه ثابت بدست میاید و سود سرمایه گذار برای آنکه سود روندی صعودی با شیب تند داشته باشد با کاهش دستمزدها و ساعات بیگاری در بسته اشتغال فراگیر ،سرمایه دار به این مهم دست میابد.

برآورد میزان ریسک برای کارورزی به جهت نداشتن داراییهای نرم افزاری و سرمایه های اطلاعاتی ویرایش ،صرفا ریسکی غیر عددی و ذهنی ست.اما با توجه به عدم تضمین استخدام ؛پرداخت هزینه در سه مرحله و با تایید هر مرحله که توسط اداره تعاون صورت می گیرد می توان توجه داشت که میزان ریسک سرمایه گذار بدون در نظر گرفتن حوادث کار نزدیک به صفر و برای کارورز نزدیک به سقف ریسک است.

اثر تهدید+عامل تهدید + سرمایه=ریسک

که برای کارفرما:

تقریبا به غیر از عامل تهدید حوادث بقیه پارامترها صفر هستند زیرا که قانون حامی سرمایه گذار است و کارورز به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی تهدید به حساب نمی آید.و حوادث درون کار هم ناشی از بکار نبستن آیین نامه های ایمنی ست که خود سرمایه گذار به منظور پایین آوردن هزینه تولید بدان مبادرت می ورزد.

اما همین ریسک برای کارورز :

قانون حامی سرمایه گذار+نیروی یدی کارورز (که ممکن است بیش از ۸ ساعت در روز اعمال شود)+عدم تضمین استخدام و حوادث حین کار و …=ریسک کارورز را نزدیک به صد می رساند.

عقب راندن فرهنگ کار بدون مزد.

بسیار حرف ها و قلم فرسایی ها شده بی انکه اتفاقی بیفتد.لذا این کار همراه با مقاومت و فشار باشد گونه ای که قلب عقب راندن کار بدون مزد را نشانه گرفته است.کارورزی به گونه ای که اکنون اجرا میشودناعادلانه است زیرا که اصل پرداخت عادلانه یک روز مزد کامل درقبال یک روز کار را زیر سوال میبرد.باید توجه داشت که با استثمار کارورزان ،رانت و امتیاز و رقابت ناسالمی وارد گروه کارورزان می شود و لذا بهره کشی و استثمار کارورزان و به تبع آن کارگران شدت میگیرد.

در کشور انگلستان کار به جایی رسید که والدین برای کارورزی و به امید کسب شغلی مناسب برای فرزندان شان پول پرداخت کرده اند.

از مصاحبه جان برینسدن با راس پرلین

از سایت پروبلماتیکا

با کالایی شدن کار در شیوه سرمایه داری و نیاز این شیوه به بردگان مدرن،دولت هایی در شرف تکوین این نظام ها، روابط پدر-مرد سالاری را بسیار منسجم تر از نظامهای طبقاتی سازماندهی میکنند و اینک در طرح کارورزی بدون قانون های حمایتی از زنان آن را بطور نهادینه اعمال میکنند.و در فضای سنتی _جنسیتی ، زنان ،با شانس استخدام کمتر (اولویت های استخدامی مردان) و در رقابت با مردان کارورز ،حاضر به کار با ساعات بیشتر یا شرایط بدتر میشوند..حتی نگاه پدر -مرد سالارانه و نهادینه شدن آن ، باورمندی بسیاری از آنان را برای برابری با مردان از آنها می گیرد و باید توجه داشت که هر چه از شهر ها به روستاها می رویم نگاه سنتی تشدید میشود و در دهکهای پایین تر اجتماع هم به علت فقر، زنان مطیع تر و رام ترند.(با خارج شدن بنگا ههای زیر ده نفر از قانون کار و پایین آمدن ضریب سنی زنان سرپرست خانوار به ۳۵ سال شاهد کارکردن زنان با رضایت ، برای ۱۵۰هزار تومن بوده ایم .کار کردن زنان در لباس فروشی ها بدون حقوق و بصورت پورسانتی..

یا زنان روستای دلفان که به کارگران میدانی پیوسته اند.)

باید در نظر داشت که شرایط کار ، کیفیت این استثمار را نیز رقم میزند:( برای مثال:زنانی که مشاغل آنها در ارتباط با مواد غذایی یا شیمیایی است علاوه بر پوشش معمول مانتو و مقنعه، موظف به استفاده از کلاه وماسک و دستکش هستند) که اینها فشار کار را دو چندان می سازد.

این مطالعات انجام می پذیرد تا به مقاومت و ایستادگی “ما” در مقابله با منطق استثمار یاری رساند. اگر چه میزان نرخ استثمار زنان ،کیفیت این استثمار و میزان ریسک پذیری در طرح اشتغال فراگیر برای زنان بیشتر است ،اما به نظر میرسد با نقد های فمینیستی و تفکیک زنان از مردان و تکیه برآن، از میزان مقاومت “ما”در مقابله با این طرح استثماری می کاهد.

عدم تمرکز بر واژه ی “ما”(به مثابه ی زنان و مردان)،مقاومت ،امتناع و مبارزه را بر علیه طرح اشتغال فراگیر و لغو آن را ناممکن می سازد.

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۴ آذر, ۱۳۹۶ ۵:۱۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

غم دیگر

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان