شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۲

شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۲

کارگران اعتصابی پتروشیمی در آستانه پیروزی

حمایت سندیکاهای کارگری از اعتصاب در ماهشهر بر اساس آخرین گزارشها اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز کارگران نماینده های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولین جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود

در دهمین روز اعتصابکارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، آنان یک گام مهم بسوی موفقیت و پیروزی نزدیک شدند.

 

بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ۲۹ فروردین ماه کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در دهمین روز اعتصاب خود و مطابق معمول روزهای گذشته از ساعت ٨.٣۰ صبح در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زند.

بنا بر این گزارش با شروع تجمع کارگران، نماینده ماهشهر به همراه ظریف کار مدیرعامل شرکت در میان کارگران حاضر شدند و ابتدا تلاش کردند به هر طریقی شده کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغیب کنند اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواست هایشان مواجه شدند و در ادامه اعلام کردند اجر ای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری حق کارگران است و این مصوبه قطعا به اجرا در خواهد آمد، آن ها گفتند در طول روزهای گذشته پیگیری های لازم با وزیر نفت در اینباره صورت گرفته و مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه برای اجرا نیاز به تهیه دستورالعل دارد و زمان میبرد. کارگران نیز متقابلا خواهان تضمین کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقیم و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند.

در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمین کتبی اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران هر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشیمی بندر امام شامل: کیمیا- آب نیرو- فراورش- بس کاران و خوارزمی، هر کدام پنج نفر را که مجموعا ۲۵ نماینده کارگر میشود انتخاب کنند و یک کارگروه تشکیل بدهند تا با مدیریت پتروشیمی و مسئولین اداری آن و با حضور نماینده ماهشهر جلسه ای را برای چگونگی پیشبرد خواست کارگران برگزار کنند و تصمیات حاصل این جلسه را کتبا به کارگران ابلاغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پایان دهند و در غیر اینصورت به اعتصاب خود ادامه دهند.

 

بر اساس آخرین گزارشها اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز کارگران نماینده های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولین جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود. بر اساس توافق صورت گرفته و تاکید کارگران، فردا در زمان برگزار ی جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی، آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد تا پس از پایان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابلاغ شود تا در صورت پذیرفته شدن این توافقات از سوی کارگران، آنان به اعتصاب خود پایان دهند و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعلام نقطه نظرات خود به اعتصاب و تجمع خود ادامه دهند تا جلسات دیگری برگزار شود.

 

از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری زمان خواهد برد بنا بر تاکید کارگران و موافقت مدیریت پتروشیمی قرار شده است کارگران پیمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل ۲۵ الی ٣۷ آیتم است برخوردار شوند. برخی از این آیتم ها که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از: پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و برخی امتیازات دیگر از قبیل دوری راه، بعد مسافت و غیره

مدیریت پتروشیمی اعلام کرده است تحقق این امتیازات یک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع پتروشیمی است و خودمان راسا در این مورد اقدام خواهد کرد و نیازی به پروسه زمانی ندارد.

 

بنابر این گزارش در شب نهمین روز اعتصاب قدرتمند کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام پرسنل حراست با گردش در قسمتهای مختلف این مجتمع بویژه در قسمت بسته بندی کارگران را تهدید به گرفتن کارت های ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای رسیدن به مطالبات شان مواجه شدند.

 

بنا بر گزارش دیگری کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی امیرکبیر نیز که دیروزصبح با خانواده های خود در مقابل درب کارخانه تجمع کرده بودند،امروز با انتخاب ۶ نماینده وارد مذاکره با کارفرما شدند. لازم بذکراست این پتروشیمی در سالها قبل از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.

 

حمایت های کارگری

همزمان با ادامه ی اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر، موج حمایت های کارگری از اعتصاب کارگران رو به افزایش است.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با انتشار اطلاعیه ای از اعتصاب کارگران ماه شهر حمایت کرده اند. به گزارش سایت سندیکا در این اطلاعیه آمده است:

 

از خواست بر حق کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت میکنیم

هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجمتع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبه سال ۱٣٨۴هیئت وزیران خواهان برچیده شده شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند و به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

حمایت کارگران فلزکارمکانیک از اعتصاب کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر

کارگران فلزکار مکانیک نیز با انتشار اطلاعیه ی کوتاهی از این اعتصاب حمایت کرده اند:

 

اعتصاب کارگران پتروشیمی امام خمینی، بوعلی، اروند، امیر کبیر، خوزستان ، فجر و شیمیایی رازی مورد حمایت کارگران فلزکار مکانیک است.

خواست این کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکت های پیمان کاری( برده داری نوین) و قراردادهای موقت و سفید امضا و همچنین انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است. ما کارگران فلزکار مکانیک نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این مطالبات اعلام کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بین کارگر و کارفرما میدانیم. امید است این کارگران نیز همچون کارگران سرافراز پتروشیمی تبریز اعتصاب خود را با موفقیت به پایان برسانند.

کارگران فلز کار مکانیک

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین, ۱۳۹۰ ۸:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

سال گذشته، پس از فروکش نمودن خیزشهای مردمی که حول محور “زن، زندگی، آزادی” ستون نظام را شدیدا لرزاند، توده های مردم در صحنه های متنوع اجتماعی، رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش میکشند. کارگران در حیطه های مختلف کاری و از جمله در صنایع نفت، ذوب آهن، فولاد، راه آهن، مخابرات برای … مبارزه میکنند.

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

استدلال‌های حامیان سال‌های گذشته دولت احتمالاً امسال نیز تکرار می‌شود: رئیس‌جمهور در «شرایط حساس کنونی» باید مدیری توانا و قوی باشد، بتواند امنیت را حفظ کند، بحران‌ها را مدیریت کند و پیرو خالص علی خامنه ای باشد. او باید در هماهنگی مطلق با رهبری و «میدان» (بخوانید: سپاه) در سیاست خارجی عمل کند و رویکرد تندرو کنونی را در سیاست‌های فرهنگی-امنیتی حفظ کند.

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

اتهامات این دادگاه – که بیشتر به عنوان “پرونده کوبانی” شناخته می شود – وابسته به یک توییت از اکتبر ۲۰۱۴ است که خواستار همبستگی با مردم شهر کوبانی در برابر حملات دولت اسلامی (داعش) و پلیس محلی ترکیه شده بود. بیش از ۳۷ نفر در اعتراضات کوبانی-اکثریت قریب به اتفاق توسط تیراندازی پلیس ترکیه، در سال ۲۰۱۴ کشته شدند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

رئیس‌جمهور جدید ویتنام به فراکسیون ضد آمریکایی تعلق دارد.