پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۲۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۲۳

گزارشى کوتاه از “فعالین ایرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکاى شمالى“

تعداد کل اخبارى که توسط ما در طى اين مدت جمع آورى شده « ١۷١١ » مورد مى باشد. يعنى در هر ۵ ساعت بطور متوسط ١ مورد گزارش شده است. با توجه به نبود مصونيت براى فعالين حقوق بشرى در ايران جهت انتشار و پيگيرى اخبار و وجود سانسور حاکم بر مطبوعات اين مجموعه نمى تواند در برگيرنده تمامى موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزى شده حقوق بشر در ايران باشد.

مرگ مشکوک زندانیان سیاسى در زندان ها، توقیف مطبوعات، مسدود کردن سایت هاى اینترنتى، دستگیرى فعالین سیاسى، مدنى، فرهنگى و حقوق بشرى، پایمال کردن حقوق اقلیتهاى قومى و دینى در ایران اخبار روزمره اى است که هر روز در سایت هاى خبرگزارى ها و مطبوعات قابل مشاهده است.
هرکدام از این اخبار نشان دهنده فضایى است که بر ایران حاکم است. خطوط قرمز هر روز پر رنگ تر مى شود. استادان دانشگاه ها از کار اخراج مى شوند، دانشجویان از ادامه تحصیل محروم مى شوند، کتب نویسندگان اجازه انتشار نمى یابد، زنان بطور سیستماتیک سرکوب مى شود، سفره کارگران خالى از نان است. کارگران ماه هاست که مزد خود را دریافت نکرده حق ایجاد تشکل ندارند و جواب اعتراض آنها اخراج از کار است. در این شرایط است که ما « فعالین ایرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکا شمالى » به استقبال روز جهانى حقوق بشر مى رویم.
در تداوم این فضا بسته تلاش است که مرز حرکت جامعه تا نقطه سکوت مطلق سقوط کند به همین رو امروز نه تنها قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را دادرسى نیست بلکه مدافعین نیز خود از تعقیب در امان نیستند.
نگاهى به این گزارش که در حد فاصله اول آذر ١٣٨۴ تا پایان آبان ١٣٨۵ تهیه شده خود گواهى براین ادعاست، که در موارد ذیل جمع بندى شده است: 
لازم به یاد آورى است تعداد کل اخبارى که توسط ما در طى این مدت جمع آورى شده « ١۷١١ » مورد مى باشد. یعنى در هر ۵ ساعت بطور متوسط ١ مورد گزارش شده است. با توجه به نبود مصونیت براى فعالین حقوق بشرى در ایران جهت انتشار و پیگیرى اخبار و وجود سانسور حاکم بر مطبوعات این مجموعه نمى تواند در برگیرنده تمامى موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزى شده حقوق بشر در ایران باشد.

دانشجویان:
• بازداشت دانشجویان ١۹ نفر
• بازجویى از دانشجویان ١٢ نفر
• احضار دانشجویان به دادگاه ها ۴۵ نفر
• دانشجویان محاکمه شده ٢۴ نفر
• احکام صادره شده توسط دادگاه ها ٢٨ نفر
• احضار به کمیته هاى انضباطی ١۴٢ نفر
• احکام صادره شده توسط کمیته هاى انضباطی ٨٢ نفر
• دانشجویان اخراج از دانشگاه ٢٢ نفر
• نشریات دانشجویى توقیف شده ٣٢ نفر

مطبوعات:
• احضار به دادگاه ها ١١۷ نفر
• اخطار کتبى به مطبوعات ٣ نفر
• بازجویى از روزنامه نگاران ۵۹ نفر
• محاکمه روزنامه نگاران ۹۶ نفر
• توقیف کتاب ۶١ مورد
• فیلتر کردن سایت ها ٢۵ مورد
• توقیف مطبوعات ٣١ مورد
• جلوگیثر از نمایش فیلم ٢ مورد
• احکام صادر شده توسط دادگاه ها علیه مطبوعات ۴۷ نفر
• بازداشت روزنامه نگاران توسط نهادهاى امنیتی ٣٨ نفر
• خبرنگاران اخراج شده از کار ٣ نفر

فعالین سیاسى، اجتماعى و فرهنگى: 
• احضار به دادگاه ها ۹٨ نفر
• بازجویى روزنامه نگاران توسط نهادهاى امنیتی ۵١ نفر
• بازداشت روزنامه نگاران توسط نهادهاى امنیتی ٣۹۷٠ نفر
• جلوگیرى از اجراى مراسم ٢٣ مورد
• محاکمه فعالین سیاسى و. .. ١٠٢ نفر
• احکام صادره شده توسط دادگاه ها ٢٣۷ نفر
• تهدید و ارعاب فعالین سیاسى و. .. ١٣ نفر
• آزادى از زندان با وثیقه ٣۶ نفر
• ضرب وشتم فعالین سیاسى و. … ١٠ نفر
• ممنوع الخروج ۶ نفر
• جلوگیرى از فعالیت تشکل هاى سیاسی ٢ مورد
• اخراج از کار به دلیل فعالیت سیاسی ۷ نفر

کارگران:
• عدم پرداخت حقوق و مزایای ٢٢۶١١ نفر
• اخراج از کار ٢٢۶٢٠ نفر
• کودکان کارگر زیر ١۵ سال ۴٠٠هزار نفر

زندانیان سیاسى و عقید تى:
• مرگ مشکوک زندانیان سیاسى و عقید تى در زندان ۴ نفر

اعدام شده گان : 
• مجموعاً حکم اعدام ١٣٨ نفر در فاصله زمانى این گزارش به اجرا در آمده است.
• ١٣٣ نفر مرد و ۵ نفر زن هستند.
• ٨ مورد از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند.
• ١١ نفر از آنها زندانى سیاسى بوده اند. که این تعداد سه برابر سال قبل میباشد.
• نسبت تعداد اعدام شده گان در این سال، در مقایسه با سال قبل، ۴۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
منتظرِِین اجراى حکم اعدام: 

• در فاصله زمانى این گزارش حکم اعدام ٢١۷ نفر صادر شده است. نسبت تعداد صدور حکم اعدام در این سال، در مقایسه با سال قبل، ۹ درصد افزایش یافته است.
• ١۵ نفر زن و ٢٠٢ نفر مرد هستند.
• ٢۴ نفر از آنها از فعالین سیاسى هستند.
• ٣ نفر حکم سنگسار دریافت کرده اند.

ihrnena@gmail.com ١۹/٠۹/١٣٨۵ ١٠/١٢/٢٠٠۶

فعالین ایرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکاى شمالى

انجمن فعالان حقوق بشر در ایران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه 
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com 
اتحاد یه برای دمکراسی در ایران ـ ایتالیا : updi@libero.it
انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران ـ بلژیک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند 
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد 
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) : 
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس: 
info@irantestimony.com : Irantestimony – فعالان دفاع از حقوق بشر

تاریخ انتشار : ۱۹ آذر, ۱۳۸۵ ۲:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران