سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۲

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۲

گزارش دومین روز کنگرە دوازدهمسازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

طرح ارائه شده توسط شورای مرکزی دوره یازدهم پیرامون وحدت 3 سازمان، با کسب توافق 87 درصد آرا به تصویب رسید. کنگره با تحقق نخستین مصوبه خود با چنین اکثریت قاطعی، به کار روز دوم خود خاتمه داد.

در دومین روز کار کنگرە کە در ساعت ٩ صبح اغاز شد، ابتدا دستور کار روزانە کنگرە توسط هیئت رئیسە شورا بە اطلاع شرکت کنندگان در کنگرە رسید. کنگره کار روز دوم خود را، پس از سخنرانیهای پیش از دستور، با رسیدگی بە چندین قرار آغاز کرد. نخستین مورد قرار مربوط به طرح آیین نامە جدید برای کنگرە های سازمان بود. این طرح توسط شورای مرکزی برای جایگزینی با آیین نامە کنونی کنگرە تهیە و بە کنگرە ارایە شذە بود. پس از گزارش و توضیحات مسئول کمیسیون مربوطه و اظهار نظر مخالفان و موافقان پیرامون کلیات طرح ارائه شده، طرح جهت تدقیق در اختیا ر کمیسیون قرار گرفت تا در نوبت دیگری در اختیا ر کنگرە قرار گیرد. رسیدگی بە سە قرار در بارە نامگذاری کنگرە ١٢ کە توسط اعضای کنگرە پیشنهاد شدە بودند موضوع دستور بعدی بود. هر سە این قرار ها پس از ا ظهار نظر موافق و مخالف، سرانجام با تصویب قراری مبنی بر حذف این قرارها از دستور کار کنگرە، از دستور حذف شدند. از دومین روز کنگره نمایندگانی از جانب سازمانها و احزاب زیر در کنگره حضور یافتند:

–      اتحاد جمهوریخواهان ایران

–      جبهە ملی ایران – اروپا

–      حزب تودە ایران

–      حزب دمکرات کردستان

–      حزب دمکرات کردستان ایران

–      سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

–      شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

–      فعالان جامعه مدنی عرب اهواز

–      کانون مبارزه با نژادپرستی و عربستیزی در ایران

کنگره با استماع پیام شماری از نمایندگان احزاب و سازمانهای نامبرده تداوم یافت.

  علاوە بر آن آقای یوسف بنی طرف، فعال نامدار جنبش مدنی مردم عرب ایران، کە بعنوان میهمان در کنگرە حضور داشت، با ارایە گزارش از سرکوب اعتراضات مردم عرب خوزستان خواهان محکوم کردن این سرکوبها و حمایت احزاب سیاسی و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از مطالبات حق طلبانە مردم عرب خوزستان گردید.  متعاقباً موضوع وحدت سە سازمان (سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران) و حدود پیشرفت قرار کنگره یازدهم سازمان در این باره، بە بحث گذاشتە شد. دراین قسمت ابتدا مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان گزارشی در مورد روند وحدت این سە سازمان در فاصلە دو کنگرە  داد و بە سؤالات بسیاری که مطرح شدند، پاسخ داد. آنگاە  مخالفان و موافقان وحدت سە سازمان دلایل مخالفت و موافقت خود را بیان کردند. مشارکت نمایندگان احزاب و سازمانها و نیز میهمانان کنگره، که همچون اعضای کنگره از امکان برابر برای اظهارنظر برخوردار اند، در مباحث حول مسئلە وحدت چپ قابل توجه بود. پس از مباحثات مفصل حول موضوع وحدت ۳ سازمان، کنگرە کار خود را با تصمیمگیری پیرامون دو طرح قطعنامە وحدت، کە یکی توسط شورای مرکزی تهیە شدە بود و دیگری توسط “جمعی از هواداران سازمان …” ارائه شذە بود، ادامە داد. پس از بحث موافق و مخالف حول هر دو طرح، روی آنها رأیگیری شد. نتیجه آرا به قرار زیر بود: طرح شورا: ۸۷ درصد موافق، ۱۳ درصد ممتنع. این طرح مخالف نداشت. طرح “جمعی از هواداران …”: ۳ درصد موافق، ۱۳ درصد مخالف و ۸۴ درصد ممتنع.

به این ترتیب طرح شورا با توافق ۸۷ درصد آرا به عنوان نخستین مصوبه کنگره دوازدهم به تصویب رسید. کنگره با تحقق نخستین مصوبه خود با چنین اکثریت قاطعی، به کار روز دوم خود خاتمه داد.

تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۰ ۵:۰۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!