جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۷

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۷

گزارش سالانه ی پایه گذاران لگام به هم میهنان آزاده و انسان دوست

متاَسفانه، دراین مدت اجرای مجازات اعدام درایران بی وقفه ادامه یافت و حتی شمار و نسبت آن در مقایسه با گذشته فزونی گرفت و ایران همچنان دومین مقام را ازحیث شماراعدامها و مقام نخست را از لحاظ نسبت اعدامها درجهان حفظ کرد. ساختار قضایی و روند تصمیم گیری درباره ی مجازاتها به گونه- ای است که درمقابل این خواست انسانی ومترقی مقاومت می کند وهرگونه تحلیل کارشناسی را درباره ی ناموثربودن بلکه منفی بودن تاثیراعدامها در روند کاهش جرایم نادیده می گیرد.

در آغاز از سیمین بهبهانی، شاعر آزادیخواه و مردم دوست و از پایه گذاران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) یاد می گنیم که در ۲۸ مرداد امسال درگذشت و جای خالی خود را برای همیشه در میان ما باقی گذاشت. سیمین بهبهانی تا آخرین لحظه ی هشیاری و حیات خویش با ما همراه و همدل بود و ازشنیدن خبراجرای هرمجازات اعدام دلش دریایی از تاثر می شد و قطرات اشک گرم از چشمان نگران او برگونه اش جاری می شدند. او پشتیبان و قوت قلب لگام و همه ی فعالان حقوق بشر، به ویژه زنان آزادیخواه میهن ما بود. یادش گرامی باد!

     یک سال از زمان پایه گذاری کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام درایران ( لگام ) می گذرد. دراین مدت، اعضای لگام تا آنجا که در توان داشتند و امکاناتشان اجازه می داد در راه تحقق آرمانهای این کارزار تلاش و همکاری کردند. به ویژه اعضای هیئت موسس و هیئت اجرایی ما برای پیشبرد هدفها و اجرای مصوبات گارزار به طور مداوم فعالیت کردند. ما دراین مدت نیرویمان را برای تحقق اصلی ترین هدفمان، لغو مجازات اعدام، به کار بردیم.

     متاَسفانه، دراین مدت اجرای مجازات اعدام درایران بی وقفه ادامه یافت و حتی شمار و نسبت آن در مقایسه با گذشته فزونی گرفت و ایران همچنان دومین مقام را ازحیث شماراعدامها و مقام نخست را از لحاظ نسبت اعدامها درجهان حفظ کرد. ساختار قضایی و روند تصمیم گیری درباره ی مجازاتها به گونه- ای است که درمقابل این خواست انسانی ومترقی مقاومت می کند وهرگونه تحلیل کارشناسی را درباره ی ناموثربودن بلکه منفی بودن تاثیراعدامها در روند کاهش جرایم  نادیده می گیرد. نگرانی ما درباره ی صدوراحکام اعدام، ازجمله برای مخالفان سیاسی و دگراندیشان است که با کمال تاسف ادامه داشته است؛ وحال آنکه افکار عمومی و خواست مردم ایران به طور اساسی حذف این شیوه ی مجازات است.

     با وجود این، ما به تلاشمان در مسیرهای ممکن ادامه داده ایم و بیانیه های متعدد منتشرکرده، و به روشنگری پرداخته ایم.و ملاقاتهایی چند با خانواده ی محکومانی که درشمارکنشگران سیاسی و عقیدتی بوده اند داشته ایم. ما همچنین با اولیای دم درباره ی متهمان به قتل نفس تماس گرفته ایم و از شماری از خانواده ها که اعلام عفو کرده اند به طور حضوری قدر دانی کرده ایم و سپاس خود از انها را به عنوان نمایندگان بخش مهمی از افکار عمومی جامعه اعلام کرده ایم. همراه با ما یا درادامه ی کارما گروههای فرهنگی و هنری و کنشگران اجتماعی به این عرصه ی انسانی گام نهادند و توانستند به تحقق نمونه هایی ازعفو دست یابند.

 کار ما درهمه ی موارد کامل یا برای خودمان رضایتبخش نبوده است؛ اما ناظر موفقیتهایی نیز بوده ایم که شامل تعویق یا شاید هم ایجاد زمینه های انصراف ازاجرای مجازات اعدام درباره ی تنی چند از فعالان سیاسی و عقیدتی و دستیابی به تصمیم عفو به همت شماری از خانواده های مقتولان بوده است. از همه مهمترموفقیت ما دربرانگیختن خواست جدّی لغواعدام مخالفان و ایجاد روحیه ی گذشت درآنان بوده- است که دراین زمینه مدیون کنشگران این عرصه هاییم.

     ما از مردم شریف کشورمان می خواهیم که تا زمان لغو کامل مجازات اعدام در جهت رفع نواقص کنونی ، هر گاه که در مقام ولیّ دم قرارگیرند، پیش از برپایی چوبه ی دار انصراف خویش را از اجرای حکم اعلام کنند که این کار گامی کارساز در راستای خشونت زدایی است.

     در زمینه های ارتکاب قتل یا نقص عضوکه از جزایم دردناک برای همه ی ما ست متاسفانه هنوز روحیه ی انتقامجویی حاکم است. ما هنوز نتوانسته ایم این دیدگاه درست و آزموده را بقبولانیم که راه حل مبارزه با اعتیاد اعدام قاچاقچیان ریز و درشت نیست، بلکه تقویت روحیه ی برخورد اجتماعی با مسایل اجتماعی  و رفع تبعیض میان مردم و محرومیت فرودستان جامعه، به ویژه جوانان است. هنوز روحیه ی برخورد حذفی با مخالفان سیاسی واندیشگی جریان دارد. ما هنوزنتوانسته ایم  کارپژوهشی وبرگزاری نشستهای فرهنگی را برای روشنگری ریشه ای در پهنه ی کارزار برای حذف مجازات اعدام وگسترش سلامت اجتماعی آغاز کنیم؛ زیرا با مخالفهای رسمی و غیر رسمی رو به رو بوده ایم. ما هنوز در آغاز کاریم.

مردم شریف و انساندوست ایران!

ما اعضای لگام بازهم به تلاش و تکاپوی خود برای لغو مجازات اعدام و حذف روحیه ی انتقامجویی ادامه خواهیم داد. کاراصلی ما نشان گیری افکارعمومی، ایجاد باوربه ضرورت لغو مجازاتهای اعدام در میان مسئولان وجلب توجه کارشناسان به حذف این شیوه ی مجازات، به سان گامی بسیارمهم و ریشه ای درزمینه ی سالم سازی جامعه و کاهش جرایم است. با وجود این، درشرایطی خاص هم که بتوانیم در کنارهنرمندان، فعالان ومصلحان اجتماعی برای اثرگذاری درساختار و اراده ی تصمیم گیری درزمینه ی انواع مجازات اعدام در راستای تغییر و توقف آن و نیز تشویق به عفو فعالیت خواهیم کرد. یادآورمی- شویم  که ما سخت نیازمند یاریهای موثرشما، به هرشکل و اندازه، مستقیم ونامستقیم، هستیم. لغو مجازات  اعدام به تحرک بخشیدن به اراده ی توانمند و پیگیرهمگانی نیازمند است.

بابک احمدب، جعفر پناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد، و با یاد جاتویدان سیمین بهبهانی

کارزارلغوگام به گام مجازات اعدام

۲۶شهریور۹۳

(لگام)

           

تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور, ۱۳۹۳ ۸:۲۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟