یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۳

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۳

گزارش ماهانه(بهمن ۱۳۸۸ ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

نهادهای مدافع حقوق بشر !
ایرانیان مدافع حقوق بشر !

احکام صادر شده توسط کمیته ها ۹۳ مورد

۲. بازداشت ها ۴۸ مورد

۳. احضار به دادگاه ۱مورد

۴. محاکمات ۴۳ مورد

۵. احکام صادره شده توسط دادگاه ۸ مورد

۶. صدور قرار وثیقه ۱۸ مورد

۷. آزادی از زندان ۱ مورد

۸. عدم اطلاع از سرنوشت ۴ مورد

مطبوعات

۱. بازداشت ها ۱۴ مورد

۲. تذکر کتبی ۱ مورد

۳. احضار به دادگاه ۱ مورد

۴. احکام صادره شده توسط دادگاه ۵ مورد

۵. مسدود کردن سایتها ۱۶ مورد

۶. جلوگیری از انتشار کتاب ۶ مورد

۷. صدور قرار وثیقه جهت آزادی از زندان ۳ مورد

۸. آزادی از زندان ۱ مورد

فعالین سیاسی – فرهنگی و اجتماعی

۱. بازداشت ها ۳۸۳ مورد

۲. احکام صادره شده توسط دادگاه ۳۵ مورد

۳. صدور قرار وثیقه ۳۴ مورد

۴. احضار به دادگاه ۲۲۱ مورد

۵. محاکمات ۲۸ مورد

۶. جلوگیری از اجرای مراسم ۱ مورد

۷. جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی ۱ مورد

۸. تهدید و ارعاب ۱ مورد

۹. حمله به تجمعات ۱ مورد

۱۰ . ضرب وشتم ۶ مورد

۱۱ . بازنشستگی اجباری ۱۶ مورد

۱۲ . بازجویی ۳ مورد

۱۳ . ممنوع الخروج ۲ مورد

زنان

۱. بازداشتها ۲ مورد

۲. صدور قرار وثیقه جهت آزادی ۱ مورد

اقلیت های دینی

۱. بازداشتها ۶۲ مورد

۲. ممنوع الخروج ۱مورد

کارگران

۱. بازداشتها ۱ مورد

۲. احضار به دادگاه و یا نهادهای امنیتی ۲ مورد

۳. جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی ۱ مورد

۴. صدور قرار وثیقه جهت آزادی از زندان ۴مورد

۵. عدم پرداخت حقوق ۵۳۵ مورد

۶. اخراج از کار ۶۵۷۴ مورد

۷. تجمعات اعتراضی ۶ مورد

۸. مرگ در حین کار ۳مورد

زندانیان سیاسی

۱. ممنوع الملاقات ۱۱ مورد

۲. عدم اطلاع از وضعیت ۱۹ مورد

۳. عدم رسیدگی پزشکی ۱۰ مورد

۴. مرگ در زندان ۱ مورد

۵. جلوگیری از آزادی ۲ مورد

۶. جلوگیری از ملاقات با وکیل ۷ مورد

۷. بلاتکلیف ۹ مورد

۸. ضرب و شتم ۲ مورد

۹. تهدید و ارعاب ۷۰ مورد

۱۰ . ضرب و شتم ۲ مورد

۱۱ . اعتصاب غذا ۲ مورد

۱۲ . انتقال و جابجایی در زندان ۲۶ مورد

عمومی

۱. قتل توسط نیروهای انتظامی ۴ مورد

۲. مرگ در زندان ۱مورد

اعدام ها

۱. احکام صادرشده(زندانی سیاسی) ۳ مورد

۲. احکام اجرا شده(زندانی سیاسی) ۳ مورد

۳. احکام صادر شده ۳۷ مورد

۴. احکام اجرا شده ۵ مورد

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی

گزارش ماهانه(بهمن ۱۳۸۸ ) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ایرانیان مدافع حقوق بشر !

در این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را که توسط این شبکه گرد آوری شده

است به اطلاع می رسانیم:

۲

۲

جان باخته گان روز عاشورا

(۸۸/۱۱/ ۱. مهدی فرهادی راد تهران (رهانا ۲۶

بازداشت اتباع بیگانه در مراسم روز ۲۲ بهمن

(۸۸/۱۱/ ۱. بدون هویت ( ۲ نفر روس) تهران (ایسنا ۲۸

(۸۸/۱۱/ ۲. بدون هویت ( ۱ نفر فرانسوی) تهران (ایسنا ۲۸

(۸۸/۱۱/ ۳. بدون هویت ( ۱ نفر ژاپنی) تهران (ایسنا ۲۸

(۸۸/۱۱/ ۴. بدون هویت ( ۱ نفر افغانی) تهران (ایسنا ۲۸

دانشجویان

بازداشت توسط نهادهای امنیتی

(۸۸/۱۱/ -۱ صادق حسینی دانشگاه تهران (ندای سبز آزادی ۲

(۸۸/۱۱/ -۲ سجاد پیرفلک دانشگاه چمران اهواز (ادوارنیوز ۲

(۸۸/۱۱/ -۳ سجاد ساده دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۴ محمد حسین مشاعی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۵ اردشیر بانگیان دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۶ امین بنی هاشمی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۷ زهرا توسلی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۸ علیرضا خالصیان دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۹ مهرداد بزرگ دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۰ حمید سوزنده دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۱ سینا ولائی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۲ خسرو مقصودی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۳ آرش احسان زاده دانشگاه تهران (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۴ محمدعلی رفیعی دانشگاه تهران (روزآنلاین ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۵ شاهین فضلی دانشگاه تبریز (هرانا ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۶ نازنین فرزانجو دانشگاه تبریز (هرانا ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۷ وحید عابدینی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۸ نوید عابدینی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۹ اسماعیل ایزدی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۱۳

۳

۳

(۸۸/۱۱/ -۲۰ محمد مختاری دانشگاه کاشان (ادوارنیوز ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۲۱ نازنین حسن نیا دانشگاه تهران (جرس ۱۴

(۸۸/۱۱/ -۲۲ سحر قاسمی نژاد دانشگاه تهران (جرس ۱۴

(۸۸/۱۱/ -۲۳ مازیار سمیعی دانشگاه علامه طاطبائی (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۵

(۸۸/۱۱/ -۲۴ احسان میرسعیدی دانشگاه امیرکبیر (امیرکبیر ۱۵

(۸۸/۱۱/ -۲۵ البرز محبوب خواه دانشگاه خواجه نصیر (بامداد خبر ۱۷

(۸۸/۱۱/ -۲۶ گلناز توسلی دانشگاه آزاد تهران (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۶

(۸۸/۱۱/ -۲۷ حمیده قاسمی دانشگاه تهران (بامداد خبر ۱۸

(۸۸/۱۱/ -۲۸ سیامک نادعلی دانشگاه لرستان (ندای سبز آزادی ۱۹

(۸۸/۱۱/ -۲۹ نادر احسنی دانشگاه تهران (هرانا ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۳۰ الهام احسنی دانشگاه تهران (هرانا ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۳۱ تارا سپهری فر دانشگاه شریف- تهران (میزان ۲۳

(۸۸/۱۱/ -۳۲ حمدالله نامجو دانشگاه شیراز (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴

(۸۸/۱۱/ -۳۳ امیرحسین فتوحی دانشگاه هرمزگان (هرانا ۲۵

(۸۸/۱۱/ -۳۴ سیامک بیرانوند دانشگاه خرم آباد (تا آزادی زندانیان سبز ۲۸

(۸۸/۱۱/ -۳۵ ابوالفضل قاسمی دانشگاه علامه (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۸

(۸۸/۱۱/ -۳۶ منصور موسوی دانشگاه علامه (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۸

(۸۸/۱۱/ -۳۷ یاسر خسروی زاده دانشگاه علم وصنعت تهران (ندای سبز آزادی ۲۹

(۸۸/۱۱/ -۳۸ روح الله صحرایی دانشگاه علم وصنعت تهران (ندای سبز آزادی ۲۹

(۸۸/۱۱/ -۳۹ علیرضا ابو فاضلی دانشگاه علم وصنعت تهران (ندای سبز آزادی ۲۹

(۸۸/۱۱/ -۴۰ علی اکبر اعجمی دانشگاه تهران (هرانا ۲۹

(۸۸/۱۱/ -۴۱ حمید مافی دانشگاه تهران (هرانا ۲۹

(۸۸/۱۱/ -۴۲ فرشاد شیبانی دانشگاه پزشکی تهران (نوروز ۳۰

(۸۸/۱۱/ -۴۳ بدون هویت( ۶ نفر) دانشگاه پزشکی تهران(نوروز ۳۰

احکام صادره کمیته های انضباطی

(۸۸/۱۱/ -۱ فرشاد عزیزی ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۲ امیربهراد متین راد ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۳ کریم اسلامی مقدم ۱ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

۴

۴

(۸۸/۱۱/ -۴ علی زارع پیشه وری ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۵ بابک هاشمی ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۶ حسین رضائیان ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۷ مجتبی عشقی ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۸ احمد کیوانی ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۹ رامین ییسی ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۰ هانیه فدائیان ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۱ شهناز هاشمی ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۲ فرید آسمان دره ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۳ صدرا میردامادی ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۴ عادل طائی نیا ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۵ عطائی فر ۲ترم تعلیق –دانشگاه آزاد مشهد (امیرکبیر ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۶ جواد علیخانی تبعید به دانشگاه دیگر (امیرکبیر ۳

(۸۸/۱۱/ -۱۷ علی اجاقی ۳ترم تعلیق از تحصیل-دانشگاه اصفهان (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۱۸ مازیار معصومی ۳ترم تعلیق از تحصیل-دانشگاه اصفهان (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۱۹ بدون هویت( ۱۸ نفر) دانشگاه اصفهان (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۲۰ امید اخواص ۲ ترم تعلیق-دانشگاه اراک (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۲۱ امیر معدنچی ۲ ترم تعلیق-دانشگاه اراک (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۲۲ مریم عباسی ۲ ترم تعلیق-دانشگاه اراک (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۲۳ امیر ناظمی ۱ ترم تعلیق-دانشگاه اراک (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۲۴ امیر خواهان ۱ ترم تعلیق-دانشگاه اراک (امیرکبیر ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۲۵ راضیه دیلم صالحی ۱ ترم تعلیق-دانشگاه صنعتی بابل (هرانا ۱۱

(۸۸/۱۱/ -۲۶ مجید کیائی توبیخ کتبی-دانشگاه صنعتی بابل (هرانا ۱۱

(۸۸/۱۱/ -۲۷ بدون هویت( ۴۰ نفر) جلوگیری از ثبت نام-دانشگاه آزاد نجف آباد (ندای سبز آزادی ۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۲۸ دانیال محمدی ۲ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه مشهد (ایران سبز ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۲۹ سلمان سیما ۳ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۳۰ حسین معصومی ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۳۱ فرزاد اسلامی ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۱۶

۵

۵

( ۸۸/۱۱/ -۳۲ آرمین شریفی ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۳۳ محمد شوراب ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۳۴ امیر منشاری ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۳۵ حسام نصیری ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۳۶ علی مظلوم ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۳۷ میلاد پورعیسی ۱ ترم محرومیت از تحصیل دانشگاه آزاد تهران (هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۳۸ بدون هویت( ۱۵ نفر) اخراج از دانشگاه بین المللی خمینی قزوین (مهر ۲۳

( ۸۸/۱۱/ -۳۹ بدون هویت( ۲۰ نفر) تعلیق از تحصیل دانشگاه بین المللی خمینی قزوین ( مهر ۲۳

( ۸۸/۱۱/ -۴۰ عبدالله داودیان اخراج از خوابگاه دانشگاه شیراز (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴

( ۸۸/۱۱/ -۴۱ احسان هاشمی اخراج از دانشگاه شیراز (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴

( ۸۸/۱۱/ -۴۲ سعید خسرو آبادی اخراج از دانشگاه شیراز (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴

( ۸۸/۱۱/ -۴۳ سعید حسینی اخراج از دانشگاه شیراز (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴

احضار به دادگاه یا نهادهای دولتی

( ۸۸/۱۱/ -۱ نادر احسنی جهت اجرا حکم یکسال زندان (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳

محاکمه

(۸۸/۱۱/ -۱ بدون هویت ( ۴۰ نفر) دانشگاه اصفهان (ایسنا ۴

(۸۸/۱۱/ -۲ محمدامین ولیان دانشگاه علوم پایه-دامغان (ایسنا ۱۵

(۸۸/۱۱/ -۳ فرهاد فرهود دانشگاه صنعتی شریف-تهران (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۶

(۸۸/۱۱/ -۴ کاظم رضائی دانشگاه شیراز (امیرکبیر ۱۵

احکام صادره توسط دادگاهها

(۸۸/۱۱/ -۱ سهیل محمدی ۴سال حبس – دانشگاه خواجه نصیر (امیرکبیر ۱۱

(۸۸/۱۱/ -۲ علی پرویز ۳ سال حبس – دانشگاه خواجه نصیر (امیرکبیر ۱۱

( ۸۸/۱۱/ -۳ اشکان ذهابیان ۶ ماه حبس دانشگاه مشهد ( هرانا ۱۷

(۸۸/۱۱/ -۴ شبنم مدد زاده ۵ سال حبس دانشگاه تربیت معلم تهران (جرس ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۵ فرزاد مدد زاده ۵ سال حبس دانشگاه تربیت معلم تهران (جرس ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۶ محمد تابع محمدی ۴ سال حبس (دانشگاه شیراز کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴

(۸۸/۱۱/ -۷ حامد کاووسی ۳سال حبس (دانشگاه شیراز کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۴

(۸۸/۱۱/ -۸ مرتضی سمیاری ۵ سال حبس (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۳۰

۶

۶

عدم اطلاع از سرنوشت

۸۸/۱۱/ -۱ سعید خسروآبادی دانشگاه شیراز امیرکبیر ۴

۸۸/۱۱/ -۲ مهدی عربشاهی دانشگاه علامه طباطبائی امیرکبیر ۵

۸۸/۱۱/ -۳ علیرضا مرادی دانشگاه تهران کلمه ۵

۸۸/۱۱/ -۴ سجاد مرادی دانشگاه تهران کلمه ۵

قرار وثیقه

(۸۸/۱۱/ -۱ سجاد مرادی دانشگاه تهران (امیرکبیر ۴

(۸۸/۱۱/ -۲ امیرمحمد منظمی دانشگاه آزاد تهران (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۴

(۸۸/۱۱/ -۳ سعید خسروآبادی ۵۰۰ میلیون تومان-دانشگاه شیراز (جرس ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۴ حمید . س دانشگاه تهران (آینده ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۵ امیرحسین دانشگاه تهران (آینده ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۶ خسرو دانشگاه تهران (آینده ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۷ کیوان دانشگاه تهران (آینده ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۸ آرش . الف دانشگاه تهران (آینده ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۹ نیما عمرانی دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۰ ابراهیم نوحی دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۱ پویا دریائی دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۲ طهمورث صفری دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۳ هادی نجفی دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۴ مجید عسگری دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۵ علی صدیقی دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۶ پویا حمدالهی دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۷ مصطفی ریسمان باف دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۸ شهاب محمدی دانشگاه علم و صنعت تهران (امیرکبیر ۱۳

آزادی از زندان

( ۸۸/۱۱/ ۱. مهدی الهیاری دانشگاه صنعتی شریف تهران ( بامداد خبر ۱۸

مطبوعات

۷

۷

مسدود کردن سایتهای اینترنتی

(۸۸/۱۱/ ۱. پارلمان نیوز (پارلمان نیوز ۱۵

(۸۸/۱۱/ ۲. ندای سبز آزادی (ندای سبز آزادی ۳

(۸۸/۱۱/ ۳. خبر گزاری فارس (جرس ۲۲

(۸۸/۱۱/ ۴. ایرنا (جرس ۲۲

(۸۸/۱۱/ ۵. پرس تی وی (جرس ۲۲

(۸۸/۱۱/ ۶. بیزیم تبریز نیوز (ساوالان سسی ۲۲

(۸۸/۱۱/ ۷. سحام نیوز (سحام نیوز ۲۹

(۸۸/۱۱/ ۸. نو اندیش (نواندیش ۲۹

(۸۸/۱۱/ ۹. مدرسه فمنیستی (هرانا ۲۹

(۸۸/۱۱/ ۱۰ . امیر کبیر (هرانا ۱۶

(۸۸/۱۱/ ۱۱ . برهان (کلمه ۱۶

(۸۸/۱۱/ ۱۲ . خبرگزاری روسی نووستی ( بخش فارسی ) (فردا ۱۷

(۸۸/۱۱/ ۱۳ . یوتیوب فارسی (جهان ۱۸

(۸۸/۱۱/ ۱۴ . هرانا (هرانا ۱۸

(۸۸/۱۱/ ۱۵ . جی میل (ایلنا ۲۱

(۸۸/۱۱/ ۱۶ . واحد مرکزی خبر (جرس ۲۲

جلوگیری از انتشار کتاب

(۸۸/۱۱/ -۱ الیمده اللی بارماق نگارخیاوی (ساوالان سسی ۱

(۸۸/۱۱/ -۲ سو پیچی لتیسی ملیحه عزیزی (ساوالان سسی ۱

(۸۸/۱۱/ -۳ باهارگلمدی سامان حسن زاده (ساوالان سسی ۱

(۸۸/۱۱/ -۴ ائل ادبیاتی (ساوالان سسی ۱

(۸۸/۱۱/ -۵ دیوان اشعار علی سیفی (ساوالان سسی ۱

(۸۸/۱۱/ -۶ از بازرگان تا خاتمی داوود علی بابائی (کلمه ۷

تذکر کتبی

(۸۸/۱۱/ -۱ خبرگزاری ایرنا (ایرنا ۴

بازداشت ها

(۸۸/۱۱/ -۱ لیلی فرهادپور روزنامه نگار – تهران (رادیوفردا ۱

۸

۸

(۸۸/۱۱/ -۲ بدون هویت خبرنگار صدای آمریکا – تهران (جهان ۶

(۸۸/۱۱/ -۳ نیلوفر لاری پور خبرنگار نشریه چلچراغ (پارلمان نیوز ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۴ علی محمد اسلام پور سردبیر نوای وقت کرمانشاه (هرانا ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۵ نوشین جعفری خبرنگار روزنامه اعتماد (جرس ۱۵

(۸۸/۱۱/ -۶ اکبر منتجبی تهران (کلمه ۱۸

(۸۸/۱۱/ -۷ زینب کاظم خواه تهران (هرانا ۱۸

(۸۸/۱۱/ -۸ احمد جلالی تهران (هرانا ۱۸

(۸۸/۱۱/ -۹ حسن طهموری تهران (نوروز ۱۹

(۸۸/۱۱/ -۱۰ احسان مهرابی تهران (کلمه ۱۹

(۸۸/۱۱/ -۱۱ وحید پور استاد تهران (جرس ۲۰

(۸۸/۱۱/ -۱۲ علی ملیحی تهران (ادوار نیوز ۲۰

(۸۸/۱۱/ -۱۳ بدون هویت (خبرگزاری رادیوو فردا ) تهران (ایسنا ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۱۴ فواد صادقی تهران (آینده ۲۳

احضار به دادگاه یا نهادهاامنیتی

( ۸۸/۱۱/ -۱ حمید رضا عبداللهی شیراز ( جرس ۲۸

محاکمات

(۸۸/۱۱/ -۱ عیدمراد سلکی مدیر مسئول هفته نامه گلستان (ایسنا ۴

(۸۸/۱۱/ -۲ لطف اله میثمی مدیرمسئول نشریه چشم انداز (ایسنا ۴

(۸۸/۱۱/ -۳ محمدجعفر بهداد مدیر عامل سابق ایرنا (ایرنا ۴

(۸۸/۱۱/ -۴ حسن ارک روزنامه نگار – تبریز (ساوالان سسی ۱۲

احکام صادر شده توسط دادگاهها

(۸۸/۱۱/ -۱ روزنامه ایران تبرئه از اتهامات وارده (فارس ۴

( ۸۸/۱۱/ -۲ نشریه گزارش جامعه تبرئه از اتهامات وارده (فارس ۴

(۸۸/۱۱/ -۳ محمد دادفر وبلاگ نویس – ۸ ماه حبس (پیک ایران ۶

( ۸۸/۱۱/ -۴ مدیرسایت آینده ۵ میلیون ریال جزای نقدی ( آینده ۱۸

(۸۸/۱۱/ -۵ حمزه کرمی مدیریت جمهریت ۱۶ سال حبس و ۶ میلیارد تومان جریمه نقدی ( کلمه ۲۸

صدور قرار وثیقه جهت آزادی

(۸۸/۱۱/ -۱ ناهید کوه شکاف تهران (ندای سبز آزادی ۴

۹

۹

(۸۸/۱۱/ -۲ محمدرضا زهدی مدیرمسئول روزنامه آریا (پارلمان نیوز ۷

(۸۸/۱۱/ -۳ سام محمودی سرابی ۳۰۰ میلیون تومان تهران (ندای سبز آزادی ۲۷

عدم اطلاعات از سرنوشت

(۸۸/۱۱/ -۱ وحید پوراستاد تهران (نوروز ۲۳

آزادی از زندان

(۸۸/۱۱/ -۱ مهسا حکمت تهران (کلمه ۱۶

فعالین

جلوگیری از اجرای مراسم

(۸۸/۱۱/ -۱ سخنرانی محسن آرمین دفتر مشارکت تبریز (ندای سبز آزادی ۲۷

بازداشتها

(۸۸/۱۱/ -۱ حنیف حسین دوست سمنان (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۲ رسول علیزاده تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۳ شاهین جلیلوند تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۴ سعید ساجدی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۵ علیرضا حجت تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۶ فربد یوسفی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۷ کامران محمدی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۸ حسین زرگرآبادی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۹ کورش اطهری تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

(۸۸/۱۱/ -۱۰ مسعود نورمحمدی تهران (نوروز ۱

(۸۸/۱۱/ -۱۱ مرتضی صارمی تهران (ندای سبز آزادی ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۲ بدون هویت ( ۴نفر) تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۳ پیمان چالاکی تهران (میزان ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۴ سمیه عالمی پسند تهران (میزان ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۵ مانا چالاکی ۴ساله فرزند سمیه عالمی پسند و پیمان چالاکی (میزان ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۶ ناهید کوه شکاف تهران (نوروز ۲

(۸۸/۱۱/ -۱۷ مهدی معتمدی مهر تهران (رادیو فردا ۳

(۸۸/۱۱/ -۱۸ داماد محمدرضا بهشتی تهران (سحام نیوز ۳

۱۰

۱۰

(۸۸/۱۱/ -۱۹ امین شهرستانکی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۰ مهدی هادی مهدوی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۱ شاهین مولائی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۲ سارا صیادی فومنی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۳ سعید فرشباف تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۴ مسعود کاردان پژوه تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۵ محمود نیل فروش تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۶ مصطفی محمدی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۷ آرش چاووشی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۸ عباس نیکبخت تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۲۹ سید طاها انتظامی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۰ علی اکبر شجاعی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۱ آرین صفری تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۲ پیمان شیبانی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۳ تورج ایراندوست تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۴ محمد یزدانی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۵ مهدی خانی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۶ حسین اسماعیل پور تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۵

(۸۸/۱۱/ -۳۷ فرزند علی لاریجانی تهران (جرس ۶

(۸۸/۱۱/ -۳۸ محمد بیات اصفهان (جرس ۷

(۸۸/۱۱/ -۳۹ علی اشرف فتحی قم (جرس ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۴۰ محمدمهدی ربانی قم (جرس ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۴۱ مجتبی بیگی قم (جرس ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۴۲ فاطمه دردکشان قم (جرس ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۴۳ بدون هویت ۳۶ نفر قم (جرس ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۴۴ رضا خندان تهران (کانون نویسندگان ایران ۱۱

(۸۸/۱۱/ -۴۵ عبداله صدوقی تبریز (ساوالان سسی ۱۱

(۸۸/۱۱/ -۴۶ علیرضا ثقفی تهران (پیک ایران ۱۲

۱۱

۱۱

(۸۸/۱۱/ -۴۷ فرزانه زینالی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۴

(۸۸/۱۱/ -۴۸ کاوه کرمانشاهی کرمانشاه (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۴

(۸۸/۱۱/ -۴۹ بهار تراکمه تهران (کلمه ۱۵

(۸۸/۱۱/ -۵۰ امید مهرگان تهران (ندای سبز آزادی ۱۵

(۸۸/۱۱/ -۵۱ محمدعلی مرادی تبریز (ساوالان سسی ۱۵

(۸۸/۱۱/ -۵۲ پسر سعید پورعزیزی تهران (جرس ۸

(۸۸/۱۱/ -۵۳ دختر سعید پورعزیزی تهران (جرس ۸

(۸۸/۱۱/ -۵۴ همسر سعید پورعزیزی تهران (جرس ۸

( ۸۸/۱۱/ -۵۵ رضا اکوانیان یاسوج (هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۵۶ محمد اکوانیان یاسوج (هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۵۷ حسن اکوانیان یاسوج (هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۵۸ بنفشه دارالشفائی تهران (نوروز ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۵۹ جمیله دارالشفائی تهران (نوروز ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۶۰ یاشار دارالشفائی تهران (نوروز ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۶۱ کاوه دارالشفائی تهران (نوروز ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۶۲ توران کبیری تهران (نوروز ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۶۳ بدون هویت ( ۷نفر) (رادیو فردا ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۶۴ علی کلانی تهران (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۶۵ سما بهمنی مهاباد (هرانا ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۶۶ رضا آزادی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۶۷ محمد غزنویان قزوین (هرانا ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۶۸ سعیده میرزایی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۶۹ بابک نظری تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۷۰ محمد صالح نقره کار تهران ( کلمه ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۷۱ ژیلا اکرم زاده تهران ( کلمه ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۷۲ رضا طبا طبایی اهواز (ندای سبز آزادی ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۷۳ حسام کاویاری اهواز (ندای سبز آزادی ۲۰

(۸۸/۱۱/ -۷۴ محمد کنگرلو ورامین (ندای سبز آزادی ۲۱

۱۲

۱۲

(۸۸/۱۱/ -۷۵ زواره ورامین (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۷۶ اسفندیاری ورامین (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۷۷ ایزدی ورامین (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۷۸ طرقه جعفری ورامین (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۷۹ اروجعلی محمدی تبریز (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۰ عباس پور اظهری تبریز (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۱ غفار فرزدی تبریز (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۲ صدری نیا تبریز (ندای سبز آزادی ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۳ وحید شیخ بیگلو تبریز (ندای سبز آزادی ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۸۴ بدون هویت ( ۱نفر) تهران (هرانا ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۵ تیمور رضائیان تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۶ حسن نیاکان تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۷ فرید منصوریان تهران (پیک ایران ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۸۸ بدون هویت ( ۲۵ تا ۳۰ نفر) لار (ندای سبز آزادی ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۸۹ بدون هویت ( ۲۰ نفر) اهواز (هرانا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۰ آصف حاجی زاده تبریز (هرانا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۱ جلیل یعقوب زاده تبریز (هرانا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۲ عزیزی تبریز (هرانا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۳ محسن کرم زاده تهران (هرانا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۴ بدون هویت ( ۲۰ نفر ) تهران (هرانا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۵ بدون هویت ( ۱۰۰ نفر ) مشهد (ندای سبز آزادی ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۶ بدون هویت ( ۲۰ نفر ) شیراز (جرس ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۷ بدون هویت ( ۱۰۰ نفر ) مشهد (ندای سبز آزادی ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۸ عسگریان تهران (سحام نیوز ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۹۹ احمد انبوه نژاد تهران (سحام نیوز ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۰ علی کروبی تهران (رادیو فردا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۱ اصغر خندان تهران (ندای سبز آزادی ۲۳

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۲ ابراهیم شریف پور بانه (موکریان نیوز ۲۳

۱۳

۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۰۳ ظهور نبوی سمنان (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۴

(۸۸/۱۱/ -۱۰۴ مهری نبوی قم (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۴

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۵ بدون هویت( ۳نفر) تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۴

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۶ امین نظری تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۴

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۷ صفورا تفنگچی ها تهران (جرس ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۸ ابوالحسن داروالشفاء تهران (جرس ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۱۰۹ یاسین مرادی بوکان (موکریان نیوز ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۰ صادق آهنگری بوکان (موکریان نیوز ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۱ جعفر رحمانی بوکان (موکریان نیوز ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۲ بدون هویت ( ۷۰ نفر ) تهران (جرس ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۳ علی قادر مرزی دهگلان (پیک ایران ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۴ فرهاد شرفی خرم آباد (تا آزادی زندانیان سبز ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۵ عباس دالوند خرم آباد (تا آزادی زندانیان سبز ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۶ گلی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۷ لیلا سیف اللهی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۸ فاطمه رستگاری تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۱۹ فرزانه زنیالی تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۲۰ رزا تمدن تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایرا ن ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۲۱ هادی حکیم شفاهی تهران (اعتماد ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۲۲ حامد سیف پناهی سنندج (هرانا ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۲۳ کاوه آزادی خرم آباد (تا آزادی زندانیان سبز ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۲۴ مسعود نصیری خرم آباد (تا آزادی زندانیان سبز ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۲۵ مرتضی گلی زاده اراک (هرانا ۲۹

(۸۸/۱۱/ -۱۲۶ علیرضا فلاحتی بابل (ندای سبز آزادی ۳۰

احضار به دادگاه یا نهادهای امنیتی

(۸۸/۱۱/ -۱ بهبود قلیزاده میاندوآب (ساوالان سسی ۱

(۸۸/۱۱/ -۲ حمزه غالبی تهران (کلمه ۳

(۸۸/۱۱/ -۳ کرامت خانی پور پلدختر (جرس ۴

۱۴

۱۴

(۸۸/۱۱/ -۴ کریم جودکی پلدختر (جرس ۴

(۸۸/۱۱/ -۵ علی جعفرنظری پلدختر (جرس ۴

(۸۸/۱۱/ -۶ علی ستاری پلدختر (جرس ۴

(۸۸/۱۱/ -۷ کرم اله نظری پلدختر (جرس ۴

(۸۸/۱۱/ -۸ علیرضا افتخاری پلدختر (جرس ۴

(۸۸/۱۱/ -۹ مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد تهران (ایسنا ۵

(۸۸/۱۱/ ۳۰۰-۲۰۰ نفر نجف آباد (ندای سبز آزادی ۸ -۱۰

(۸۸/۱۱/ -۱۱ بدون هویت ۳ نفر (جرس ۹

(۸۸/۱۱/ -۱۲ طائی تهران (مهر ۱۸

(۸۸/۱۱/ -۱۳ صالح نقره کار تهران (کلمه ۱۹

(۸۸/۱۱/ -۱۴ فاطمه ملکی تهران (کلمه ۲۰

(۸۸/۱۱/ -۱۵ فرزند زندانی سیاسی محمد نوری زاده تهران (کلمه ۲۰

(۸۸/۱۱/ -۱۶ نسرین ستوده تهران (مدرسه فمنیستی ۲۷

(۸۸/۱۱/ -۱۷ عزیزی تبریز (هرانا ۲۲

(۸۸/۱۱/ -۱۸ آصف حاجی زاده تبریز (هرانا ۲۲

(۸۸/۱۱/ -۱۹ جلیل یعقوب زاده تبریز (هرانا ۲۲

(۸۸/۱۱/ -۲۰ الهه کولایی تهران (ندای سبز آزادی ۲۳

(۸۸/۱۱/ -۲۱ علی شکوری راد تهران (ندای سبز آزادی ۲۳

(۸۸/۱۱/ -۲۲ علی محمد حاضری تهران (ندای سبز آزادی ۲۳

محاکمات

(۸۸/۱۱/ -۱ بدون هویت ۵ نفر تهران (هرانا ۴

(۸۸/۱۱/ -۲ بدون هویت ۱۶ نفر تهران (ایسنا ۱۰

(۸۸/۱۱/ -۳ عیسی سحرخیز تهران (ادوارنیوز ۱۲

(۸۸/۱۱/ -۴ انوررحمانی فرزند حسن سنندج (هرانا ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۵ انور رحمانی فرزند فارس سنندج (هرانا ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۶ مصطفی یار محمدی تهران (پیک ایران ۸

(۸۸/۱۱/ -۷ حسن ارک تبریز (رادیوفردا ۱۴

( ۸۸/۱۱/ -۸ مصطفی تاج زاده تهران ( ایلنا ۱۹

۱۵

۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۹ محسن میر دامادی تهران ( ایلنا ۲۱

احکام صادر شده توسط دادگاه ها

(۸۸/۱۱/ -۱ محمد عزیزی ۶سال حبس-سقز (دیده بان حقوق بشر کردستان ۱

(۸۸/۱۱/ -۲ ناصر سعیدی ۴سال حبس-سقز (دیده بان حقوق بشر کردستان ۱

(۸۸/۱۱/ -۳ مهدی اقبال ۷سال حبس-تهران (کلمه ۲

(۸۸/۱۱/ -۴ عزیز محمدزاده مصادره اموال-بانه (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۳

(۸۸/۱۱/ -۵ منیره ربیعی ۵سال حبس-تهران (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۳

(۸۸/۱۱/ -۶ عابد توانچه ۱سال حبس-تهران (هرانا ۴

(۸۸/۱۱/ -۷ ناصر سعیدی ۲سال حبس-تهران (موکریان نیوز ۶

(۸۸/۱۱/ -۸ مصطفی شفیعی ۳ماه تا یکسال حبس-رشت (جرس ۷

(۸۸/۱۱/ -۹ یاسر شفیعی ۳ماه تا یکسال حبس-رشت (جرس ۷

(۸۸/۱۱/ -۱۰ جهانبخش خانجانی ۶سال حبس-تهران (ایسنا ۷

(۸۸/۱۱/ -۱۱ محمدجعفر بهداد ۴ماه حبس (جرس ۹

(۸۸/۱۱/ -۱۲ کیوان صمیمی بهبهانی ۶سال حبس-تهران (جرس ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۱۳ جواد ماهزاده ۴سال حبس (ندای سبز آزادی ۱۴

( ۸۸/۱۱/ -۱۴ مرتضی مراد پور ۳ سال حبس تبریز (ساوالان سسی ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۱۵ فردین مراد پور ۶ سال حبس تبریز (ساوالان سسی ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۱۶ رسول بدلی ۲ سال حبس تبریز (ساوالان سسی ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۱۷ علی بدلی ۶ ماه حبس تبریز (ساوالان سسی ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۱۸ امین پاشاقره باغی ۶ ماه حبس تبریز (ساوالان سسی ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۱۹ آرش عشقی مولان ۶ ماه حبس تبریز (ساوالان سسی ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۲۰ محسن امین زاده ۶ سال حبس تهران (ایسنا ۱۹

( ۸۸/۱۱ -۲۱ بهزاد نبوی ۵ سال حبس تهران ( ایلنا ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۲۲ ناصر عبدالحسینی تبدیل حکم اعدام به ۱۲ سال حبس تهران ( هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۳ رضا خادمی تبدیل حکم اعدام به ۱۲ سال حبس تهران ( هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۴ علیرضا ثقفی ۳ سال حبس تهران ( هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۵ حسن ثقفی ۲ سال حبس تهران ( هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۶ محمد اولایی فرد ۱ سال حبس تهران (هرانا ۲۱

۱۶

۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۲۷ کیان تاج بخش ۵ سال حبس تهران (فارس ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۸ حسن احمدیان ۶ سال حبس تهران ( هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۹ نقی امدی آذر مقدم ۵ سال حبس تبریز (ساوالان سسی ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۳۰ بختیار خوشنام ۱ سال حبس سقز ( موکیان نیوز ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۳۱ زهرا اسد پور گرجی ۱ سال حبس زنجان ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۳۲ رضا جوشن ۱ سال حبس زنجان ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۳۳ حسین نورانی نژاد ۳ سال حبس تهران ( ندای سبز آزادی ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۳۴ اعظم ۱۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاق تهران ( هرانا ۱۲

( ۸۸/۱۱/ -۳۵ رقیه . الف ۱۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاق تهران ( هرانا ۱۲

صدور قرار وثیقه

(۸۸/۱۱/ -۱ حسن احمدیان ۵۰۰ میلیون تومان-تهران (کمیته گزارشگران حقوق بشر ۵

(۸۸/۱۱/ -۲ حسین قابل مشهد (جرس ۶

(۸۸/۱۱/ -۳ شهرام بلوری ۱میلیارد تومان-تهران (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۸

(۸۸/۱۱/ -۴ محمدتقی خلجی قم (هرانا ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۵ مصطفی ایزدی تهران (هرانا ۱۳

(۸۸/۱۱/ -۶ احسان خرسندی تهران (ندای سبز آزادی ۱۴

(۸۸/۱۱/ -۷ سولماز علیمرادی تهران (جرس ۷

(۸۸/۱۱/ -۸ بدون هویت ۶نفر تهران (آینده ۱۳

( ۸۸/۱۱/ -۹ – ابولافضل قدیانی ۲۰۰ میلیون تهران ( پارلمان نیوز ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۰ – حسن رسولی ۲۰۰ میلیون تهران (ایلنا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۱ – بهار تراکمه ۲۰۰ میلیون تهران (نوروز ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۲ – کاوه دارالشفاء ۲۰۰ میلیون تهران (بامدادخبر ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۳ – علی اشرف فتحی ۵۰ میلیون تومان قم ( آینده ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۴ – علی قلی تبار ۵۰ میلیون تومان تهران (هرانا ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۵ – مرتضی صارحی ۵۰ میلیون تومان تهران (هرانا ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۶ – فیض الله عرب سرخی ۱ میلیارد تومان تهران (نوروز ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۱۷ – علیرضا بهشتی ۱ میلیارد تومان تهران (ایسنا ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۱۸ – محمد رضا تاجیک ۱ میلیارد تومان تهران (ایسنا ۲۰

۱۷

۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۹ – سعید نورمحمدی ۵۰ میلیون تومان تهران ( هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۰ – محسن امین زاده ۷۰۰ میلیون تومان تهران ( ایلنا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۲۱ – علی کلایی ۵۰ میلیون تومان تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۲۲ – علی ثقفی (هرانا ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۲۳ – اردوان تراکمه ۳۰ میلیون تومان تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۲۴ – محمد معین تهران (هرانا ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۲۵ – محمد علی مرادی ۲۰ میلیون تومان تبریز (ساوالان سسی ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۲۶ – شهاب طبا طبایی تهران (ایلنا ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۷ – پریسا کاکایی تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۸ – مازیار سمیعی تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۹ – نازنین حسن نیا تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۳۰ – خسرو قشقایی تهران (کلمه ۲۹

( ۸۸/۱۱/ -۳۱ محمود دردکشان اصفهان ( ندای سبز آزادی ۳۰

( ۸۸/۱۱/ -۳۲ – اروج علی محمدی تبریز ( ندای سبز آزادی ۳۰

( ۸۸/۱۱/ -۳۳ – امید مهرگان تهران (کلمه ۳۰

( ۸۸/۱۱/ -۳۴ – صفورا تفنگچی ها تهران (کلمه ۳۰

حمله به تجمعات اعتراضی یا مراکز مدنی

(۸۸/۱۱/ -۱ مسجد قبا شیراز (برهان ۱۵

ضرب و شتم

(۸۸/۱۱/ -۱ خانم طباطبائی عروس آیت اله خمینی قم (ندای سبز آزادی ۴

( ۸۸/۱۱/ -۲ مهدی کروبی تهران (رادیو فردا ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۳ محمدرضا خاتمی تهران (پیک ایران ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۴ زهرا اشراقی تهران (پیک ایران ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۵ زهرا رهنورد تهران (کلمه ۲۲

( ۸۸/۱۱/ -۶ علی کروبی تهران (سحام نیوز ۲۵

بازجوئی توسط نهادهای امنیتی

( ۸۸/۱۱/ -۱ مهدی جوان محجوب رشت (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۸

۸۸/۱۱/ -۲ شهلا زرین فر تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳

۱۸

۱۸

۸۸/۱۱/ -۳ الناز بنازاده امیر خیزی تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳

بازنشستگی اجباری ویا اخراج از کار

۸۸/۱۱/ -۱ مرتضی مردیها اخراج – تهران امیرکبیر ۱

۸۸/۱۱/ -۲ صبا واصفی اخراج – تهران اعتماد ۳

۸۸/۱۱/ -۳ عباس کاظمی اخراج – تهران کلمه ۴

۸۸/۱۱/ -۴ حمیدرضا برادران بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۵ محمد ستاری فر بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۶ علی صادق تهرانی بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۷ بهروز هادی زنور بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۸ محمود ختائی بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۹ صادق بختیاری بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۱۰ رضا عاصی بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۱۱ جهرمی بازنشستگی – تهران اعتماد ۵

۸۸/۱۱/ -۱۲ اقارب پرست اخراج – اصفهان ندای سبز آزادی ۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۳ علی اکبر چینی فروشان تهران (آفتاب ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۱۴ فاخر عبدالله زاده فرد ارومیه ( رهانا ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۱۵ لواسانی تهران ( ندای نسبز آزادی ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۱۶ مظلوم تهران ( ندای سبز آزادی ۲۵

ممنوع الخروج

( ۸۸/۱۱/ -۱ حسین کروبی تهران ( سحام نیوز ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۲ جعفر پناهی تهران (ریا نووستی ۲۸

تهدید و ارعاب

(۸۸/۱۱/ -۱ پرستو سرمدی (همسر زندانی سیاسی حسین نورانی نژاد) تهران (ندای سبز آزادی ۲۹

جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی

( ۸۸/۱۱/ جلوگیری از گشایش دفتر حزب اعتماد ملی ( ایسنا ۲۷

زنان

صدور وثیقه

۱۹

۱۹

( ۸۸/۱۱/ منصوره شجاعی ۲۵۰ میلیون تومان تهران ( دویلچه وله ۶

بازداشت

( ۸۸/۱۱/ سمیه مومنی تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۸

( ۸۸/۱۱/ مهسا جزینی تهران (تغییر برای برابری ۱۸

اقلیت ها

ممنوع الخروج

( ۸۸/۱۱/ مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ( میزان ۲۹

بازداشت

( ۸۸/۱۱/ بدون هویت ۱ نفر بهایی / بابلسر ( هرانا ۲

( ۸۸/۱۱/ هدی فلاح بهایی / بابلسر ( هرانا ۲

( ۸۸/۱۱/ شفیع برهانی سنی / ارومیه ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ عبدالرحمان فتاحی سنی / مهاباد ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ احمد سنندجی سنی / مهاباد ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ محمد بوایی سنی / بوکان ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ عبدالعلی خیر شاهی سنی / خراسان ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ حکیم سنی / خراسان ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ صدیق رشیدی سنی تربت جام ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ عبدالستار حیدری سنی / خراسان رضوی ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ عبدالحمید دوسری سنی / اهواز ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ حمید ناصری سنی / اهواز ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ بدون هویت ۲۹ نفر در سراسر کشور ( ادویچه وله ۲

( ۸۸/۱۱/ ابراهیم رسولی سنی/ مهاباد (میزان خبر ۲

( ۸۸/۱۱/ ایوب کریمی سنی/ مهاباد (میزان خبر ۲

( ۸۸/۱۱/ اسکندر اسماعیلی سنی/ مهاباد (میزان خبر ۲

( ۸۸/۱۱/ محمد رسول پینه دوز سنی /مهاباد (میزان خبر ۲

( ۸۸/۱۱/ ابوبکر شکری سنی/ مهاباد (میزان خبر ۲

( ۸۸/۱۱/ نقیه محمد سنی/ مهاباد (میزان خبر ۲

۲۰

۲۰

( ۸۸/۱۱/ سیامک سنی / مهاباد (میزان خبر ۲

( ۸۸/۱۱/ بهمن یزدانی بهایی / مشهد ( هرانا ۶

( ۸۸/۱۱/ وصال محمدی بهایی / مشهد ( هرانا ۶

( ۸۸/۱۱/ حبیب حکیم زاده سنی /تربت جام ( هرانا ۶

( ۸۸/۱۱/ نور احمد لقایی سنی / شهرستان خداف ( هرانا ۶

( ۸۸/۱۱/ عبدالکریم گی (گل) سنی / خداف ( هرانا ۶

( ۸۸/۱۱/ عبدالجلیل میر بلوچ برهی ( هرانا ۶

( ۸۸/۱۱/ جابر یار محمد زهی سنی ( سسی نیوز ۱۳

( ۸۸/۱۱/ جمعه تاثیه ای سنی / پل سر ذهاب ( سسی نیوز ۱۳

( ۸۸/۱۱/ علی عامری سنی / اهواز ( سسی نیوز ۱۳

( ۸۸/۱۱/ علائ الدین خانجانی بهایی / تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۱

( ۸۸/۱۱/ اشکان بصاری بهایی / تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۱

( ۸۸/۱۱/ ماریا جعفری بهایی / تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۱

( ۸۸/۱۱/ پسر ماریا جعفری بهایی / تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۱

( ۸۸/۱۱/ هوتن سیستانی بهایی / تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۱

کارگران

بازداشتها

( ۸۸/۱۱/ -۱ محمد اشرفی تهران ( هرانا ۲۱

احکام صادره

احضار به دادگاه یا نهادهای امنیتی

۸۸/۱۱/ -۱ علیرضا ثقفی تهران رادیوفردا ۶

۸۸/۱۱/ -۲ محسن ثقفی تهران رادیوفردا ۶

جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی

۸۸/۱۱/ -۱ کانون بازنشستگان کارگران ایران خودرو پیک ایران ۴

صدور قرار وثیقه جهت آزادی از زندان

( ۸۸/۱۱/ -۱ قربان علی پور شرکت نیشکر هفت تپه (هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲ محمد حیدری شرکت نیشکر هفت تپه (هرانا ۲۱

۲۱

۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۳ فریدون نیکو فرد شرکت نیشکر هفت تپه (هرانا ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۴ جلیل احمدی شرکت نیشکر هفت تپه (هرانا ۲۱

عدم پرداخت حقوق

۸۸/۱۱/ -۱ کارخانه کیان تایر ایلنا ۱۱

۸۸/۱۱/ -۲ کارخانه نوردلوله صبا ۲و نیم ماه اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۴

۸۸/۱۱/ -۳ کارخانه آوند پلاستیک ۳۵ نفر ۴ ماه ایلنا ۱۴

۸۸/۱۱/ -۴ شرکت آوانگان اراک ۴۰۰ نفر ۶ ماه مهر ۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۵ کارگران نساجی مازندران ۵ ماه (ایلنا ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۶ ذوب آهن ۱ ماه تا ۱ سال (ایلنا ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۷ کارگران تونل توحید ( آفتاب یزد ۲۱

( ۸۸/۱۱/ ۱۰۰ نفر گمرک خرمشهر ۲ ماه ( سفیر ۲۷ -۸

اخراج از کار

۸۸/۱۱/ -۱ شرکت حمل و نقل رسول اصفهان ۵ نفر هرانا ۲

۸۸/۱۱/ -۲ کارخانه لاستیک البرز ۹ نفر ایلنا ۳

۸۸/۱۱/ -۳ کارخانه نساجی بافته ها ۱۸۰ نفر ایلنا ۵

۸۸/۱۱/ -۴ شرکت میلاد ۸۰ نفر هرانا ۵

۸۸/۱۱/ ۵۰۰ نفر ایلنا ۱۳ – -۵ کارخانه نوشابه سازی ساسان ۴۰۰

( ۸۸/۱۱/ -۶ چهار هزار نفر ۶۰ واحد بسته بندی خرما ( شبکه خبری صنایع غذایی ایران ۱۶

( ۸۸/۱۱/ ۴۰۰ نفر واگن سازی شرکت متروی تهران ( ایلنا ۱۹ -۷

( ۸۸/۱۱/ ۱۵۰۰ نفر کارگر صنعت برق (ایلنا ۲۶ -۸

( ۸۸/۱۱/ -۹ کارگران پیمانکاری ساپکو ( ایلنا ۲۸

تجمع اعتراضی

۸۸/۱۱/ -۱ کارگران کارخانه نساجی بافته ها ایلنا ۵

۸۸/۱۱/ -۲ کارگران کیان تایر ایلنا ۱۱

۸۸/۱۱/ -۳ کارگران نورد لوله صفا اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۴

۸۸/۱۱/ -۴ کارگران شرکت آونگان اراک مهر ۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۵ کارگران تونل توحید ( آفتاب یزد ۲۱

( ۸۸/۱۱/ ۱۰۰ کارگر گمرک خرمشهر (سفیر ۲۷ -۶

۲۲

۲۲

مرگ در حین کار

۸۸/۱۱/ -۱ بدون هویت ۱نفر سرای حاج حسن – تهران همشهری ۷

۸۸/۱۱/ -۲ علی ۲۴ ساله تهران همشهری ۱۲

( ۸۸/۱۱/ -۳ منصور بشمه شرکت نیشکر هفت تپه ( اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲۸

زندانیان سیاسی

احکام صادر شده اعدام

( ۸۸/۱۱/ -۱ خدایار رحمت زهی شهنوازی ۳۵ ساله زاهدان (سنی نیوز ۴

( ۸۸/۱۱/ -۲ آرش رحمانی ۱۹ ساله تهران (ادوار نیوز ۸

( ۸۸/۱۱/ -۳ محمدرضا علی زمانی تهران (ادوار نیوز ۸

احکام اجرا شده اعدام

( ۸۸/۱۱/ -۱ مهدی اسلامیان ۳۰ ساله تهران ( فعالین حقوق بشر در ایران ۱۴

(۸۸/۱۱/ -۲ محمد امین ولیان ۲۰ ساله تهران (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۳ امیر رشا مارفی ۲۱ ساله تهران ( وبلاگ محمد مصطفایی ۲۷

عدم اطلاع از وضعیت

۸۸/۱۱/ -۱ حسن احمدیان زندان اوین تهران هرانا ۱

۸۸/۱۱/ -۲ مهدی عربشاهی زندان اوین تهران امیرکبیر ۵

۸۸/۱۱/ -۳ حسن رسولی زندان اوین تهران هرانا ۹

۸۸/۱۱/ -۴ مسعود نورمحمدی زندان اوین تهران ندای سبز آزادی ۹

۸۸/۱۱/ -۵ محمد داوری زندان اوین تهران کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۳

( ۸۸/۱۱/ -۶ امیر علی محمد نیا تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۷

( ۸۸/۱۱/ -۷ احمد اسماعیلی تهران ( هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۸ آمانج رحیمی تهران ( هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۹ عبدالله عرفی تهران ( هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۰ پخشان عزیزی تهران ( هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۱ لیلا محمدی تهران ( هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۲ سروه ویسی تهران ( هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۳ هژار یوسفی تهران ( هرانا ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۴ یاسر تهرانی تهران ( ندای سبز آزادی ۱۷

۲۳

۲۳

( ۸۸/۱۱/ -۱۵ مریم قنبری تهران ( ادوار نیوز ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۱۶ مهدی فروزنده تهران ( کلمه ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۷ علیرضا فیروزی تهران ( هرانا ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۸ سورنا هاشمی تهران ( هرانا ۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۹ مهدی آمیزش تهران ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۷

عدم رسیدگی پزشکی

۸۸/۱۱/ -۱ محمد ملکی زندان اوین تهران خانواده ملکی ۶

۸۸/۱۱/ -۲ محمد معین زندان اوین تهران اعتماد ۹

۸۸/۱۱/ -۳ علیرضا بهشتی زندان اوین تهران کلمه ۹

۸۸/۱۱/ -۴ رشید اسماعیلی زندان اصفهان ادوارنیوز ۱۰

۸۸/۱۱/ -۵ سعید متین پور تبریز رادیو فردا ۱۴

۸۸/۱۱/ -۶ مهدیه گلرو زندان اوین تهران کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۷ محمد ملکی زندان اوین / تهران ( خانواده ملکی ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۸ ارژنگ داوری زندان گوهردشت / کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۹ ابراهیم یزدی زندان اوین / تهران ( جرس ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۱۰ عبد الرضا تاجیک زندان اوین / تهران ( نوروز ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۱۱ بدرالسادات مفیدی زندان اوین / تهران (کانون زنان ایرانی ۲۹

مرگ در زندان

۸۸/۱۱/ -۱ البرز قاسمی زندان اوین تهران هرانا ۳

جلوگیری از آزادی از زندان

۸۸/۱۱/ -۱ افتخار برزگریان مشهد ندای سبز آزادی ۱۰

( ۸۸/۱۱/ -۲ علی کلایی زندان اوین / تهران ( کمیته گزارشگران حقئوق بشر ۲۲

جلوگیری از ملاقات با وکیل

۸۸/۱۱/ -۱ سمیه رشیدی زندان اوین تهران کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۲ علی عرب مازار زندان اوین تهران اعتماد ۹

۸۸/۱۱/ -۳ محمد معین زندان اوین تهران اعتماد ۹

۸۸/۱۱/ -۴ خلیجی زندان اوین تهران اعتماد ۹

۸۸/۱۱/ -۵ محمد فروزنده پور زندان اوین تهران اعتماد ۹

۲۴

۲۴

۸۸/۱۱/ -۶ محمدجواد مظفر زندان اوین تهران اعتماد ۹

۸۸/۱۱/ -۷ محسن محققی زندان اوین تهران اعتماد ۹

ممنوع الملاقات

۸۸/۱۱/ -۱ عمادالدین باقی زندان اوین تهران کلمه ۱۰

۸۸/۱۱/ -۲ مریم ضیاء زندان اوین تهران هرانا ۶

۸۸/۱۱/ -۳ سعید لیلاز زندان اوین تهران هرانا ۱۰

۸۸/۱۱/ -۴ ساسان آقائی زندان اوین تهران هرانا ۱۰

۸۸/۱۱/ -۵ سمیه رشیدی زندان اوین تهران هرانا ۱۰

۸۸/۱۱/ -۶ میلاد اسدی زندان اوین تهران رادیو زمانه ۱۳

۸۸/۱۱/ -۷ مهدی عربشاهی زندان اوین تهران رادیو زمانه ۱۳

۸۸/۱۱/ -۸ مرتضی سمیاری زندان اوین تهران رادیو زمانه ۱۳

۸۸/۱۱/ -۹ بهاره هدایت زندان اوین تهران رادیو زمانه ۱۳

۸۸/۱۱/ -۱۰ رشید اسماعیلی زندان اصفهان هرانا ۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۱۱ سعید کلانکی زندان اوین / تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران ۲۸

بلاتکلیف

۸۸/۱۱/ -۱ علی عرب مازار تهران کلمه ۷

۸۸/۱۱/ -۲ علیرضا بهشتی شیرازی تهران کلمه ۱۱

۸۸/۱۱/ -۳ رشید اسماعیلی اصفهان ادوارنیوز ۱۱

۸۸/۱۱/ -۴ شمیم زین العابدین تهران تغییر برای برابری ۱۲

۸۸/۱۱/ -۵ سلمان سیما تهران کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۱

( ۸۸/۱۱/ -۶ ساسان آقایی زندان اوین / تهران ( ایلنا ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۷ محمد رضا جلایی پور زندان اوین / تهران ( نوروز ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۸ احسان مهرابی زندان اوین / تهران ( پارلمان نیوز ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۹ عبدالرضا تاجیک زندان اوین / تهران ( نوروز ۱۹

تهدید و ارعاب

(۸۸/۱۱/ -۱ بدون هویت بهائی زندان گوهردشت کرج (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱

۸۸/۱۱/ -۲ خانواده مجید توکلی تهران امیرکبیر ۵

۸۸/۱۱/ -۳ خانواده هادی عابدباخدا رشت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۸

۲۵

۲۵

۸۸/۱۱/ -۴ محمود دولت آبادی زندان گوهردشت کرج فعالین حقوق بر و دمکراسی در ایران ۱۰

۸۸/۱۱/ -۵ مهدی سعیدی زندان گوهردشت کرج فعالین حقوق بر و دمکراسی در ایران ۱۰

۸۸/۱۱/ -۶ عباس ولی خانی زندان گوهردشت کرج فعالین حقوق بر و دمکراسی در ایران ۱۰

۸۸/۱۱/ -۷ برزو کامرانی زندان گوهردشت کرج فعالین حقوق بر و دمکراسی در ایران ۱۰

۸۸/۱۱/ -۸ عمادالدین باقی زندان اوین تهران کلمه ۱۰

۸۸/۱۱/ -۹ مهرداد رحیمی زندان اوین تهران کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۰

۸۸/۱۱/ -۱۰ عبداله مؤمنی زندان اوین تهران میزان ۱۰

۸۸/۱۱/ -۱۱ مسعود باستانی زندان اوین تهران میزان ۱۰

۸۸/۱۱/ -۱۲ شهاب الدین طباطبائی زندان اوین تهران میزان ۱۰

۸۸/۱۱/ -۱۳ مهرداد رحیمی زندان اوین تهران ندای سبز آزادی ۱۱

۸۸/۱۱/ -۱۴ سعید حائری زندان اوین تهران ندای سبز آزادی ۱۱

۸۸/۱۱/ -۱۵ شیوا نظرآهاری زندان اوین تهران ندای سبز آزادی ۱۱

۸۸/۱۱/ -۱۶ مریم ضیاء زندان اوین تهران جرس ۱۱

۸۸/۱۱/ -۱۷ امیر منتظری زندان اوین تهران کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۱۱

۸۸/۱۱/ -۱۸ معین فهیمی زندان اوین تهران کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۱۱

۸۸/۱۱/ -۱۹ سعید نورمحمدی زندان اوین تهران نوروز ۱۱

۸۸/۱۱/ -۲۰ قربان بهزادیان زندان اوین تهران کلمه ۱۱

۸۸/۱۱/ -۲۱ رشید اسماعیلی زندان اصفهان ادوارنیوز ۱۲

۸۸/۱۱/ -۲۲ بدون هویت ۳۲ نفردستگیر شدگان روز عاشورا- تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳

۸۸/۱۱/ -۲۳ خانواده محمد بنازاده امیرخیزی زندان اوین تهران فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۳

۸۸/۱۱/ -۲۴ ابراهیم یزدی زندان اوین تهران جرس ۱۳

۸۸/۱۱/ -۲۵ فروغ یزدی زندان اوین تهران هرانا ۱۳

۸۸/۱۱/ -۲۶ سروه ویسی زندان اوین تهران کردنیوز ۱۴

۸۸/۱۱/ -۲۷ لیلا محمدی زندان اوین تهران کردنیوز ۱۴

۸۸/۱۱/ -۲۸ پخشات عزیزی زندان اوین تهران کردنیوز ۱۴

( ۸۸/۱۱/ -۲۹ احمد زید آبادی زندان گوهردشت کرج ( میزان ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۳۰ مسعود باستانی زندان گوهردشت کرج ( میزان ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۳۱ یاسر تهرانی زندان اوین / تهران ( کلمه ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۳۲ شیوا نظر آهاری زندان اوین / تهران ( کمیته گزارشگرانرحقوق بشر ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۳۳ مهدی معتمدی مهر زندان اوین / تهران (هرانا ۳۰

۲۶

۲۶

( ۸۸/۱۱/ -۳۴ عیسی سحر خیز زندان اوین / تهران (روز ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۳۵ حسین کریمی زندان گوهردشت / کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۳۶ علیرضا رضائیان زندان گوهردشت / کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۳۷ محمد محمدی زندان گوهردشت/ کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۳۸ غلام علی زندان گوهردشت/ کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۳۹ مهرداد رحیمی زندان اوین / تهران ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۸

ضرب و شتم

۸۸/۱۱/ -۱ بهروز جاویدطهرانی زندان گوهردشت کرج فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۲

( ۸۸/۱۱/ -۲ سلمان سیما زندان اوین تهران ( ادوار نیوز ۱۷

اعتصاب غذا

۸۸/۱۱/ -۱ سلمان سیما زندان اوین تهران کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۲ ارژنگ داوری زندان گوهردشت / کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۵

انتقال و جابجائی در زندان

۸۸/۱۱/ -۱ شهاب طباطبائی انتقال به بند ۲۴۰ اوین نوروز ۲

۸۸/۱۱/ -۲ مسعود باستانی انتقال به بند ۲۴۰ اوین نوروز ۲

۸۸/۱۱/ -۳ رضا نوربخش انتقال به بند ۲۴۰ اوین نوروز ۲

۸۸/۱۱/ -۴ خانجانی انتقال به بند ۲۴۰ اوین نوروز ۲

۸۸/۱۱/ -۵ عبداله مؤمنی انتقال به بند ۲۴۰ اوین نوروز ۲

۸۸/۱۱/ -۶ لوا خانجانی انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۷ بابک مبشر انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۸ پیام فنائیان انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۹ نیکا هویدائی انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۱۰ ژینوس سبحانی انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۱۱ آرتین غضنفری انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۱۲ فرید روحانی انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۱۳ ابراهیم شادمهر انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۱۴ زاوش شادمهر انتقال به زندان گوهردشت کرج کمیته گزارشگران حقوق بشر ۳

۸۸/۱۱/ -۱۵ کوهیار گودرزی انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین کمیته گزارشگران حقوق بشر ۴

۸۸/۱۱/ -۱۶ مولانا خیرشاهی سنی نیوز ۹

۲۷

۲۷

۸۸/۱۱/ -۱۷ احمد زیدآبادی انتقال به زندان گوهردشت کرج هرانا ۱۲

( ۸۸/۱۱/ -۱۸ افتخار برزگریان انتقال به بند مجرمان خطرناک / زندان مشهد (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۱۶

( ۸۸/۱۱/ -۱۹ حسین خضری انتقال به سلول انفرادی / زندان ارومیه ( هرانا ۱۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۰ حسین نورانی نژاد انتقال به قرنطینه / زندان اوین ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۹

( ۸۸/۱۱/ -۲۱ منصور اسانلو انتقال به سلول انفرادی / زندان گوهر دشت کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۲۲ ارژنگ داوری انتقال به سلول انفرادی / زندان گوهر دشت کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۳ سجاد ساده انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( نوروز ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲۴ پریسا کاکایی انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( مدرسه فمنیستی ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۵ مهدی عربشاهی انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( کلمه ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۶ شیوا نظر آهاری انتقال به بند عمومی / زندان اوین ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۸

اعدام

احکام اجرا شده

( ۸۸/۱۱/ -۱ مسعود – ل تجاوز لواسان ( ایسکانیوز ۱۰

( ۸۸/۱۱/ -۲ محمد . س تجاوز لواسان ( ایسکانیوز ۱۰

( ۸۸/۱۱/ -۳ جمشید هادیان ۲۵ ساله /اصفهان قتل (ایسکانیوز ۷

( ۸۸/۱۱/ -۴ بدون هویت اردبیل قتل (دادگستری سیستان و بلوچستان ۲

( ۸۸/۱۱/ -۵ الله نظر شهلی بر ۲۶ ساله / خاش قتل ( دادگستری سیستان و بلوچستان ۱

احکام صادر شده

( ۸۸/۱۱/ -۱ نقی ۲۸ ساله تهران (قدس ۱

( ۸۸/۱۱/ -۲ بدون هویت( ۲ نفر) قتل / بجنورد (قدس ۱

( ۸۸/۱۱/ -۳ بدون هویت قتل / تهران (ایران ۱

( ۸۸/۱۱/ -۴ احمد ۵۳ ساله قتل / تهران (ایسکانیوز ۵

( ۸۸/۱۱/ -۵ نظیر احمد تجاوز / تهران (اعتماد ۶

( ۸۸/۱۱/ -۶ ع . د قتل مشهد (قدس ۸

(۸۸/۱۱/ -۷ بدون هویت( ۱۰ نفر) قاچاق مواد مخدر (اعتماد ۱۲

( ۸۸/۱۱/ -۸ ستار ۳۲ ساله قتل / تهران (ایسکانیوز ۱۳

( ۸۸/۱۱/ -۹ رشید ۳۰ ساله قتل / تهران ( ایسکانیوز ۱۴

( ۸۸/۱۱/ -۱۰ بدون هویت ۲۵ ساله تجاوز / تهران (قدس ۱۵

( ۸۸/۱۱/ -۱۱ رسول ۱۹ ساله قتل / تهران ( ایسکانیوز ۱۸

۲۸

۲۸

(۸۸/۱۱/ -۱۲ مهرداد ۴۴ ساله قتل / تهران ( عصر ایران ۲۰

( ۸۸/۱۱/ -۱۳ امین ۲۸ ساله قتل / تهران ( عصر ایران ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۱۴ بدون هویت قتل / سبزوار (قدس ۲۱

(۸۸/۱۱/ -۱۵ عباس قتل / تهران (قدس ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۱۶ نریمان قتل / تهران (اعتماد ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۱۷ نرگس قتل / شیراز ( اعتماد ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۸ امیر تجاوز / تهران ( ایسنا ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۱۹ محمد رضا قتل / تهران ( فارس ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۰ اکبر قتل / تهران ( فارس ۲۸

(۸۸/۱۱/ -۲۱ فرحناز قتل / تهران (قدس ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۲ نقره ۴۵ ساله قتل / تهران (قدس ۲۹

( ۸۸/۱۱/ -۲۳ اصغر قتل / تهران ( فارس ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۴ محمد علی قتل / تهران ( ایران ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲۵ امید ۳۰ ساله قتل / تهران ( ایران ۲۷

( ۸۸/۱۱/ -۲۶ امیر مهدی ۲۵ ساله قتل / تهران ( ایران ۲۵

( ۸۸/۱۱/ -۲۷ عباس ۲۲ ساله قتل / تهران ( ایران ۸

زندانیان ضرب و شتم

( ۸۸/۱۱/ -۱ بند ۱ / گوهردشت کرج ( فعالین حقوق بشر در ایران ۲۱

( ۸۸/۱۱/ -۲ بند جوانان گوهردشت کرج ( کمیته گزارشگران حقوق بشر ۹

مرگ در زندان

( ۸۸/۱۱/ -۱ حمید اسدی زندان گوهر دشت / کرج ( فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۱۸

قتل مردم توسط نیروی انتظامی

( ۸۸/۱۱/ -۱ غریب منطقه مرزی بانه ( هرانا ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۲ نجم الدین منطقه مرزی بانه ( هرانا ۲۸

( ۸۸/۱۱/ -۳ بدون هویت ۲ نفر منطقه مرزی بانه ( هرانا ۲۸

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی”  ihrnena@gmail.com

تاریخ انتشار : ۷ اسفند, ۱۳۸۸ ۵:۳۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی