دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۴

یک گام به پس و دو گام به پیش خامنهای!

البته در کنار این عقب نشینی واضح کودتاگران و خامنهای، وجود حوادث به غایت تلخ دیگر و نیز عدم ارائه برنامهای از طرف جناح مسلط بویژه خامنهای که نشان از تحولات سیاسی و استراتژیکی برای برون رفت از وضعیت سیاسی کشور داشته باشد، ما را به این مسئله رهنمون می شود که تحولات مثبت این چنینی سیاستهائی تاکتیکی می باشند در جهت فرسایش جنبش سبز، و نیز حربهای برای انداختن شکاف در میان طیفهای مختلف آن.

در هفتههای خیر شاهد آن بودیم که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبههائی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان حول مسائل جاری کشور که خود را در بحران حاد کنونی نشان می دهد، صورت گرفت که در آن چهرههائی از اصلاح طلبان توانستند بعد از ماهها سرکوب، سیاست حذف و شکنجه، مستقیما در صدا و سیما حضور پیدا کرده و نظرات خودشان را بیان کنند. ناگفته نماند که چنین پدیدهای با توجه به روند جاری کشور منحصر بفرد می باشد و در خود جای تامل و دقت بسیار . اما در کنار این حادثه از طرف دیگر شاهد آن بودیم که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پنج تن از به اصطلاح متهمان به اغتشاشات روز عاشورا به اتهام محاربه روز دوشنبه هیجده ماه ژانویه در تهران برگزار شد، که خطر اعدام مستقیما آنان را تهدید می کند. و همچنین هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در ادامه توقیف مطبوعات در ایران، در همین روز امتیاز سه نشریه را لغو کرد و به دو روزنامه اصلاح طلب به دلیل آنچه که «روند محتوایى پر تخلف» آنها نامید، تذکر کتبى داده است.

خامنهای مدتی پیش در سخنانی تهدید آمیز در هنگامه اوج گیری اعتراضات مردمی خطاب به مردم معترض و اصلاح طلبان، و نیز در خطابی دوستانه به یاران خود از “جذب حداکثری و دفع حداقلی مخالفان” سخن گفت. و اکنون چنین به نظر می رسد که جناح مسلط رژیم و کودتاگران به روش خود به این وسیله و رهنمود بعد از ماهها بی تاثیری سیاست سرکوب و کشتار تمکین کرده، و دارند آن را اجرا می کنند. عدم توانائی در شکست دادن جنبش، و تزلزل بیشتر پایههای رژیم، آنان را به عقب نشینی وادار کرده و سرانجام از راه یک تعقل سیاسی حداقلی، به مخالفان خود اجازه استفاده از صدا و سیما را دادهاند.

بی گمان می توان و باید از چنین پدیدهای در حد خود خوشحال بود و آنرا به حساب پیشروی جنبش گذاشت. اما از طرف دیگر سیاست به غایت تندروانه در مورد بخشی از نیروهای دستگیرشده و احتمال قوی اعدام آنان، و نیز بستن روزنامههای دیگر نشان از آن دارد که جناح مسلط با عقب نشینی در مقابل جناحهای میانهرو اصلاح طلبان و دادن امتیاز به آنان، در همان حال با اعمال تهدید و شکنجه و اعدام در مقابل افراد دیگر دستگیر شده در جریان اعتراضات خیابانی، سیاست اصلی خود را که همانا ایجاد رعب و وحشت و هراس است دارد به پیش می برد، و به این ترتیب در طلب آن است که در آستانه ماه بهمن که ماه روزهای مختلف تاریخی و میهنی است از برآمد قوی جنبش سبز در تظاهرات و اعتراضات خیابانی جلوگیری کند.

البته در کنار این عقب نشینی واضح کودتاگران و خامنهای، وجود حوادث به غایت تلخ دیگر و نیز عدم ارائه برنامهای از طرف جناح مسلط بویژه خامنهای که نشان از تحولات سیاسی و استراتژیکی برای برون رفت از وضعیت سیاسی کشور داشته باشد، ما را به این مسئله رهنمون می شود که تحولات مثبت این چنینی سیاستهائی تاکتیکی می باشند در جهت فرسایش جنبش سبز، و نیز حربهای برای انداختن شکاف در میان طیفهای مختلف آن. سخنان سه شنبه خامنهای در نشستی با همه جریانات و گرایشهای سیاسی در ایران خود دلیل بیشتری در اثبات این ادعا است. او بر این مسئله تاکید کرد که باید مشخص شود افرادی که داخل نظام جمهوری اسلامی هستند چه موضعی دارند و آیا حاضر هستند از دشمن تبری بجویند یا نه. که در واقع همانا تلاش برای ایجاد شکاف در میان مخالفان می باشد.

اما از طرف دیگر باید گفت که این حادثه نشان می دهد که دیوار سرکوب و تندروی ترک برداشته است و خامنهای و کودتاگران عملا در اجرای برنامههای خود شکست سختی خوردهاند. عدم پیشرفت در سیاست سرکوب عریان، ظاهرا جناح مسلط را قدمی به عقب نشینی واداشته تا با استفاده از آن تهاجم دیگری را شروع کنند. که این عقب نشینی با توجه به سخنان کواکبیان و دکتر اطاعت در مناظرههای تلویزیونی با حسین شریعتمداری و زاکانی (این دو نماینده اصولگرا مرتب از این زاویه صحبت می کردند که چرا آنان حساب خود را از به اصطلاح اغتشاش گران جدا نمی کنند) می تواند همانا ناظر بر جدا کردن نیروهای اصلاح طلب از دیگر نیروهای درون جامعه باشد، که به شیوهای خودبخودی در این ماههای مقاومت و حماسه ایجاد شده است. یعنی در واقع جناح مسلط از همگرائی نیروهای مختلف درون جامعه کاملا نگران شده است، و تا این همگرائی را در میان آنان ببیند شکست دادن آنان را غیر محتمل و غیر ممکن.

اما آیا جذب حداکثری و دفع حداقلی می تواند تنها از طریق در اختیار قرار دادن چند ساعته تریبون صدا و سیما جامه عمل به خود بپوشد، یا اینکه باید اساسا در برنامه کلی کودتاگران تغییر اساسی ایجاد شود؟ آیا این تریبون می تواند به استفاده از روزنامه و همایشهای عمومی فرابروید، و جنبش اعتراضی مردم از تریبونهای مختلف خود به طرح خواستههای خود بپردازد؟ بی گمان جنبش دیگر در سطحی از درایت سیاسی و آگاهی قرار دارد که با اقداماتی این چنینی کل هویت خود را نبازد. خود انباشته شدن خواستههای مردم که بخشی از آنان خود را در سخنان نمایندگان اصلاح طلب در مناظرهها نشان داد، به ما می گویند که موضوع دیگر بسیار فراتر از آن است که بتوان تنها با ترفند به تقابل با این جنبش و خواستههای آن رفت.

در آستانه ماه بهمن که می تواند ماه جلوهگاه نمایشهای بیشتر خیابانی جنبش سبز باشد، برای اینکه نیتها و برنامههای کودتاگران را که همانا انشقاق در صفوف جنبش و تضعیف آن است به شکست کشانید، حضور مردم بسیار واجب است. این حضور می تواند درز دیوار سرکوب را به شکاف عمیقتری مبدل کرده، و کل برنامه آنان را با شکستهای مفتضحتری روبرو کند. تنها از طریق اعتراضات بیشتر است که می توان روند کنونی را به روند قطعی شکست کودتاگران تبدیل کرد.

تاریخ انتشار : ۳۰ دی, ۱۳۸۸ ۲:۰۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…