چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۷

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۷

۱۶ آذر پرچمی افراشته بر فراز مبارزات جنبش دانشجویی ایران

دانشگاه نقشی بی بدیل را در مواجه با بنیادهای کهنه و عقب مانده فرهنگی جامعه ايفاء می کند. در گذشته اگر تعداد دانشگاه ها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت، اکنون اما مراکز دانشگاهی تا شهرهای کوچک امتداد یافته اند. باید از همین ویژگی بهره جست و کوشش کرد که آگاهی سياسی و اجتماعی را به دورترين مناطق کشور برد و از اين طريق نقش گروه های مختلف اجتماعی در تحولات سياسی کشور و طرد استبداد ارتقاء بخشيد.

تاریخ تحولات اجتمایی میهن ما، , سرشار از برآمد آزادیخواهانه جنبش دانشجویی در مقاطع مختلف تاریخی است. در این میان اما جایگاه و نقش ۱۶ آذر جایگاهی ویژه و یگانه بوده و نقطه عطف و برگی  زرین و حماسه ای به یاد ماندنی از این تاریخ می باشد.

دانشجویان و جوانان میهن در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ شجاعانه و یکصدا فریاد دفاع از آزادی و استقلال وطن را سر دادند و با مخالفت یکپارچه خود با کودتاگران و مقاومت و اعتراض در برابر دیکتاتوری و حضور نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه، , به دفاع  از استقلال دانشگاه و مطالبات عمومی مردم پرداختند.

پاسخ شاه و نیروهای سرکوب به اعتراض دانشجویان، گلوله بود. گلوله های حکومت کودتا سینه دانشجویان را شکافت و خونٍ مصطفی بزرگ نیا ، مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی صحن دانشگاه را رنگین کرد. از آن تاریخ تاکنون نام و پیام ۱۶ آذر، چنان بیرقی ماندگار، بر فراز مبارزات دانشجویی و جوانان میهن برافراشته است و همچنان مقاومت، مبارزه و امید می آفریند.

از آن تاریخ, جنبش دانشجویی ایران وارد مرحله نونی از تاریخ مبارزاتی خود شد و بدین سان مبارزه نسل جوان و فرهیخته ایران با دیکتاتوری برای استقلال و تشکل و مدرنیته برآمدی نوین را در جامعه ایران نوید داد.

اگر حکومت مستبد پهلوی رویداد ۱۶ آذر ۱۳۳۲، اول بهمن ۱۳۴۰ و ۱۳ آبان ۱۳۵۷ را آفرید و به دستگیری های گسترده، زندانی و شکنجه دادن دانشجویان دست یازید، مستبدان تاریک اندیش نظام ولائی از همان ابتدای انقلاب به دانشگاه ها حمله کردند و هزاران دانشجو را دستگیر و عده زیاد از آن ها را به جوخه اعدام سپردند. در دهه ٧٠ رویداد خونین ۱۸ تیر ۱۳۸۷ را آفریدند و در دهه ٨٠ دانشگاه ها را به پادگان تبدیل کردند., با این همه اما جنبش دانشجویی میهن ما زنده است و پویا و هیچگاه استبداد، چه شاه چه شیخ، نتوانست این قلب تپندۀ جامعه را از حرکت باز دارد.

استبداد ستم شاهی این صدای جوان و خروشان جامعه را برنتافت و همواره لبه تیز حمله و سرکوب خود را متوجه دانشجویان و دانشگاه ها کرد و استبداد ولایی با شدت و خشونت بیشتری همان راه را پیمود.

تاریک اندیشان دریافته اند که دانشجویان و دانشگاهیان نیروی آگاه، امیدآفرین، , شجاع و تاثیر گزار برروند رشد و تحول سیاسی و فرهنگی جامعه هستند، لذا لحظه ای از مقابله،, رو دررویی و سرکوب جنبش دانشجویی کوتاه نیامده و تمامی مساعی خود را بکار گرفته اند تا با اجرای ترفندها و سناریوهایی چون انقلاب فرهنگی، , نفوذ حوزه ها در مراکز دانشگاهی،, دانشگاه این مرکز روشنگری را به عقب رانده و ناکارآمد کنند.

 جنبش دانشجویی میهنمان همچون سایر جنبش های اجتمایی ایران در کنار فرایند حضور موثر و درخشان خود بر رویدادها، و تحولات اجتمایی و , سیاسی میهنمان, با افت وخیزها و فراز و فرود هایی نیز موجه بوده است اما هرگز خاموش نشده است و همچنان شکوفا و با اندیشه ای نو در تحولات اجتمایی برآمد کرده است.

 رمز پایداری و پویندگی جنبش دانشجویی در این واقعیت نهفته است که دانشجویان از میان مردم برمیخیزند و فرزندان مردمند،  از رنج آنها رنج میبرند و پشتیبان مبارزات مردمند. هم از اینروست که پیوند جنبش دانشجویی با مبارزات  مردم امریست جدایی ناپذیر.

ما براین باوریم که :

علیرغم تنوع و تکثر اندیشه ها در بین دانشجویان، استقلال دانشگاه از حکومت آن حلقه محکم و پایداریست که میتوان گروه های متنوع دانشجوئی را حول آن متمرکز، متحد و سازمان داد .

امر تحزب و ایجاد بسترهای لازم برای ایجاد و تقویت احزاب در جامعه، , پارامتری جدی و تاثیرگذار در تقویت پایه‌های جامعه مدنی و موثر در توسعه سیاسی است. اما در میهن ما این امر بگونه دیگری رقم خورده است. سرکوب و تبعید احزاب سیاسی مترقی و دگر اندیش از یک سو شرایط سختی را بر جنبش های دمکراتیک و مدنی از جمله جنبش دانشجویی تحمیل کرده و از سوی دیگر جنبش دانشجوئی بدرجاتی بار سنگین وظیفه و عملکرد احزاب سیاسی را هم بر دوش گرفته است. فضای خفقان و جو پلیسی در جامعه و عدم حضور احزاب مترقی و دگراندیش از جمله دلایلی هستند که موجب افزایش فعالیت سیاسی نسبت به فعالیت های صنفی در جنبش دانشجوئی شده اند.

ما نیک میدانیم که :

دانشگاه نقشی بی بدیل را در مواجه با بنیادهای کهنه و عقب مانده فرهنگی جامعه ایفاء می کند. در گذشته اگر تعداد دانشگاه ها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت، اکنون اما مراکز دانشگاهی تا شهرهای کوچک  امتداد یافته اند. باید از همین ویژگی بهره جست و کوشش کرد که آگاهی سیاسی و اجتماعی را به دورترین مناطق کشور برد و از این طریق نقش گروه های مختلف اجتماعی در تحولات سیاسی کشور و طرد استبداد را ارتقاء بخشید.

  آقای روحانی در جریان انتخابات با وعده  تغییرات در فضای دانشگاهی روی کار آمد. در طی دوسال و نیم گذشته اندک تغییری در فضای دانشگاه های کشور صورت گرفته است ولی هنوز گشایش محسوسی در فضای دانشگاه ها به وجود نیآمده و تشکل های دانشجوئی فعال نشده اند.

 ما بر مطالبات و خواسته های جنبش دانشجویی تاکید داریم : 

برداشتن نگاه امنیتی از دانشگاه و فعالیت های علمی، سیاسی و فرهنگی در آن و جایگزینی نگاهی مدرن, اعتماد آفرین و قانون مدار

کلاس های درس و راهروهای دانشگاه آن گاه بستر علم و توسعه خواهند بود که اساتید و دانشجویان بی هراس از نگاه بدبین، بی اعتماد و تفتیش گر به بحث و نقد بنشینند. .

– انتخاب و گزینش مسولین دانشگاه های ایران از میان اساتیدی که شأن علم و هم زیستی ضروری دانش و آزادی را به تمامی قدر نهند.

– . محروم ساختن اساتید و دانشجویان از تدریس و تحصیل، بدعتی زشت و فاجعه بار در تاریخ جمهوری اسلامی و بویژهه  در ٨ سال حکومت ویرانگر احمدی  نژاد بوده است, فراهم ساختن زمینه های بازگشت بی قید و شرط آنها به دانشگاه ، علاوه بر این که احقاق حقی پایمال شده است، گامی محکم برای بازگرداندن اعتماد و امنیت به فضای دانشگاه ها خواهد بود.

–  آزادی بی قید و شرط دانشجویان زندانی و پایان دادن به جو پلیسی و ارعاب در دانشگاه

– به رسمیت شناختن تشکلهای مستقل و سراسری دانشجویی و ایجاد فضای مساعد برای فعالیت های صنفی، سیاسی و فرهنگی دانشجویان .

– به رسمیت شناختن حق استقلال امور دانشگاه و خودگردانی دانشگاه ها به عنوان جامعه ی اندیشه ورزان  و برقراری روندهای دموکراتیک در تصمیم گیری و اداره ی دانشگاه

– احیای مجدد رشته‌ های علوم انسانی و  پایان دادن به اجرای طرح ارتجایی تبعیض جنسیتی،  و عقیدتی در گزینش اساتید و دانشجویان و برچیدن پذیرش تک جنسیتی در برخی از رشته های  دانشگاهی.

– سیستم کنونی پذیرش دانشجو در میهن ما, ناعادلانه، , غیر دمکراتیک و بشدت ظالمانه بوده و نیازمند تغییراتی بنیادین می باشد. گزینش دانشجو بایستی تنها بر اساس استعداد و توانایی علمی استوار باشد. توجه اکید به این امر و برچیدن همه تبعیض های تاکنونی، علاوه بر آن که متضمن حق آحاد جامعه برای بهره مندی از تحصیلات دانشگاهی است، راهگشای بالندگی کشور، از مسیر شکوفایی همه ی استعدادها خواهد بود.

در ۶۲ مین سالگرد با ۱۶ آذر، یاد و نام جانباختگان جنبش دانشجویی را گرامی می داریم و از مطالبات و خواسته های برحق دانشجویان کشورمان حمایت می کنیم.

 پاینده و پر توان باد جنبش دانشجویی ایران

 گروه کار جوان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ انتشار : ۱۴ آذر, ۱۳۹۴ ۹:۴۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک