جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۹

جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۹

ریما حسن: مدافع جنجالی حقوق فلسطینیان در فرانسه
ریما حسن، ۳۲ ساله، کنشگر و محقق علم حقوق، اولین نماینده فرانسوی-فلسطینی پارلمان اروپا و شخصیتی تاریخ ساز است.حزب او، جناح چپ «فرانسه تسلیم ناپذیر»  ۹.۸۹ درصد از آراء در...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیاوش شهابی
نویسنده: سیاوش شهابی
راه نجات ایران جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم است
طرفداران مشارکت در انتصابات آتی تصویر چشمهای نابینا شده را پیش روی خود قرار دهند و از یاد نبرند که آنها چشم فرزندان همین آب و خاک و همانند چشم...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران- اروپا
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران- اروپا
رای ندادن کنشگری مدنی جامعه‌ای است که به دنبال تغییر است!
مردم از «روزنه‌گشایی» و اصلاحات معنا‌دار در درون ساختار عملاً موجود عبور کرده‌اند و به آن امیدی ندارند. جامعه در مرحلۀ تحول‌طلبی و ایجاد تغییرات اساسی در ساختار موجود قراردارد...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: علی محمد برنوشیان
نویسنده: علی محمد برنوشیان
به خاطرۀ ماندنی ماندانا!
ماندانا توکلی زنی بود از تبار عشق، تکاپو، جسارت و مقاومت. علیرغم غم سنگینی که اعدام همسرش در وجود او کاشت، امید و عشق به زندگی مانند عشق به امیر،...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران
این پیروزی حاصل تداوم امید، شجاعت، همدلی و صبوری شما مردم نیک‌اندیش و البته خردمندی برخی از اعضای شورای شهر است.
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد درویش
نویسنده: محمد درویش
کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند
متاسفانه در ايران معمولا در جواب ضرورت رعایت مسائل ايمنی گفته می‌شود كه برای رعايت مسائل ايمنی پول نداريم يا اصلا رعايت مسائل ايمنی را یک كار لوكس می‌دانند يا...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
نویسنده: گروه کارگری رادیو زمانه
چگونه می‌توان از چرخه‌ی خشونت در خاورمیانه رهایی یافت
تجربیاتم به من آموخته است که حتی وقتی گفت‌وگو در جریان است، آدم‌ها به‌ندرت با یکدیگر همدلی دارند یا خواهانِ یافتن وجوه مشترک‌اند. نمایندگانِ هر طرف اغلب تجربیاتِ خود را...
۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی
نویسنده: گابریله ریفکیند. برگردان: عرفان ثابتی

جمهوری خواهی چپ…

اغلب چپها با درس آموزی از اتفاقات گذشته برای رسیدن به هدف خود مسیری متفاوت را در پیش گرفتند . بر حسب تجربه ای تاریخی چپ ها بعداز هر شکستی با ارزیابی و پرداختن به نقد اتفاقات گذشته ضمن اصلاح شیوه ها و خطاها ، گامهای محکمی را برای ادامه مسیر برمی دارند .

شکست  ((سوسیالیسم دولتی)) و افول  ((سوسیالیسم دمکراتیک)) بعنوان دو جریان عمده چپ ، با وجودیکه در کل منجر به ضعف جریان چپ شد ولی این باعث نشد تا سرمایه داری به حق  و آرمانهای سوسیالیسم از مدار حق کنار رود . اینبار سرمایه داری به لطف در نوردیدن مرزهای ملی و میل به جهانی شدن با گستاخی تمام خیز بزرگی را برای به محاق بردن و  بازپس گیری دستاوردهای بزرگ مبارزات یک قرن اخیر برداشت .

افزایش فقر، تبعیض ، نابرابری ، شکاف طبقاتی ، تخریب محیط زیست و خشونت به شکل گسترده نتیجه یکه تازی سیاستهای نئولیبرال در طول ۳دهه پس از فروپاشی شوروی بود تا اینکه باردیگر آرمانهای بنیادین چپ همچون  آزادی ،برابری وهمبستگی به شعارهای برانگیزاننده غالب تبدیل گردید. اغلب چپها با درس آموزی از اتفاقات گذشته برای رسیدن به هدف خود مسیری متفاوت را در پیش گرفتند . بر حسب تجربه ای تاریخی چپ ها بعداز هر شکستی با ارزیابی و پرداختن به نقد اتفاقات گذشته ضمن اصلاح شیوه ها و خطاها ، گامهای محکمی را برای ادامه مسیر برمی دارند . این فرآیند ناگزیر از ریزشهایی میباشد که البته با رویشی دوباره جبران می شود.

براساس همین سنت نقد ، با این شکست هم ، بازنگری ، خودکاوی وبازسازی در جبهه چپ ، بخصوص درمحافل دانشگاهی و روشنفکری با شدت و حدت بیشتری آغاز گردید. حاصل این تلاشهای نقادانه دستاوردهای نظری و تئوریک عظیمی بود که به گنجینه فکری چپ افزوده شد .درمتن تمام بحث هایی که جریان داشت نوجمهوری خواهی نقطه شروع بالقوه وپرباری برای نوسازی ایدئولوژی جریان چپ مطرح شده  بود و بدیل نظری قدرتمندی برای هردو فلسفه ی سیاسی لیبرالی و سوسیالیسم دولتی طرح کرده است .نتیجه عینی بازسازی فکری و تئوری های نظری روشنفکران چپ را امروز در عمل احزاب و جریانات سیاسی چپ می توان مشاهده کرد که از مصادیق آن حضور این جریانات در عرصه سیاسی برای دفاع از حقوق فرودستان و طردشدگان در مقابل هجوم سرمایه داری نولیبرالی می باشد .

چپ جمهوری خواه  با طرح دمکراسی حقیقی و تکیه بر جمهور مردم آلترناتیوی بسیار قوی را در مقابل دمکراسی تهی شده از معنی واقعی نظام سرمایه پیشگامی می کند.

گسست نحله های مختلف چپ

نقد و بررسی یکی از ویژگی جریانت چپ در طول تاریخ گذشته است و چپ ها تاکتیک و استراتژِی خود را از درون همین بحث ها تبیین می کردند .

آثار جراحات ناشی از شکست و سرکوب جریان چپ بعد از انقلاب در ایران چنان عمیق بود که چپ سیاسی توان هماهنگی با جریان چپ جهانی در بازسازی تئوریک و نظری خود که در سطح جهان پیش می رفت را نداشت به همین دلیل تغییراتی هرچند اندک هم بدون آنکه عمق پیدا کند در لایه های سطحی آن جریان باقی ماند  .بر خلاف چپ حزبی ، چپ در حوزه روشنفکری ، در داخل و خارج از ایران هماهنگتر از حوزه سیاسی با توان بیشتری تحولات جهانی را پیگیری و رصد می کردند . جریان چپ روشنفکری در این مدت به لحاظ فکری و نظری آثار ماندگاری را خلق کرده اند .

محمد رضا نیکفر پژوهشگر فلسفه وفعال چپ یکی از اندیشمندان برجسته طیف چپ روشنفکری درایران است و همواره تلاش می کند تا آسیبی را که در اثر گسست در ارتباط تاریخی و ارگانیک چپ سیاسی و روشنفکری  ایجاد شده را ترمیم داده و پویایی عملی و ذهنی را بار دیگر بر کلیت جریان چپ بازگرداند. او طی این سالها تمام سعی خود را بکار برده تا با ایجاد یک گفتمان عملی و طرح  تئوری رهایی بخش بر پایه و اساس “جامعه گرایی” راهی را برای فائق آمدن بر آسیب فوق پیدا کند .تمام یاداشت ها و مقالات محمد رضا نیکفر زنجیر وار به هم پیوسته و منسجم درخدمت همین هدف است .او با نقد جریان چپ دولت محور وطرح نظریه جامعه گرایی سعی می کند راهی دیگر و ایده نویی را در دسترس همه فعالان چپ قرار دهد تا بعنوان تئوری سیاسی راهنما به آن مراجعه کنند . بدون یک تئوری سیاسی مشخص عمل سیاسی نافرجام است و این همان خلائی است که چپ سیاسی در طی چند دهه اخیر گریبانش را گرفته .در گرد هم آیی چند سال پیش نحله های مختلف فداییان با هدف ایجاد وحدت ، آقای نیکفر طی چندین مقاله با مضمون ((راه دیگر ممکن است ))سعی می کرد با نقد چپ دولت محور فضای گفتگو را در آن حوزه باز کند که متاسفانه جزء یکی دومورد محدود از جمله((بهزاد کریمی )) استقبالی از آن به عمل نیامد و چه بسا در صورت توجه فعالان و صاحبان فکر و ورود در آن فضای گفتمانی الان با نتایج بهتری روبرو می شدیم .

رویکرد محمدرضا نیکفر جامعه محور و دیالکتیکی است  پروژه ی او پل و  واسطه ای است  بین آنچه که هست و انچه باید باشد .

جمهوری خواهی :

اکثر ما هنوز جمهوری را تنها به عنوان شکل و نوعی از اعمال حاکمیت می شناسیم و آن را در برابر سلطنت قرار می دهیم  و وجه تمایز آنها را در این می دانیم که به جای شاه رئیس جمهوری داریم که مقامش ارثی و مادام العمر نیست در صورتیکه این نگاه کاملا ساده انگارانه و سطحی کردن مشکل است .

جمهوری خواهی ، تنها یک فرم وشکل نیست ، بلکه مضمون اجتماعی دارد .جمهوری خواهی یک سبک زندگی ودیدن جهان از منظر جامعه است و مرز روشنی با جمهوری یکه سالارانه  مستبدین و نخبه سالارانه جهان سرمایه داری دارد . جمهوری ایستگاه اول مسیر رسیدن به سوسیالیسم است وموضوع کانونی جمهوری خواهی حل تضاد دولت وجامعه است و در این شکل از حکومت دولتی حقیقی است که بازتاب واقعی جامعه و جمهور مردم باشد البته که جمهوری خواهی با نحوه زمامداری  سوسیال دمکراتیک  و دولت لیبرالی تفاوت کیفی دارد .

جمهوری خواهی نه تنها یک سنت اصیل به ارث رسیده از گذشته،  بلکه آرمانی بدیع و نو درباره آزادی است ، برداشتی از آزادی به مثابه عدم سلطه ی غیر بر دیگری و هم چنین بدیلی برای ایده ی رایج لیبرالی یعنی آزادی به مثابه عدم مداخله در زندگی دیگری است . نگاه جمهوری خواهانه (عدم سلطه ) گشایش راهیست به سمت سوسیالیسم و خود حکمرانی شهروندی  . آزادی از سلطه و خود حکمرانی جمعی ، رهایی از انواع سلطه قدرت به تعبیر گرامشیایی سنگر به سنگر است.مسئله جمهوری خواهی نه اصلاح حکومت و نه براندازی بلکه توانمند سازی جامعه است آنجا هم که با دولت درگیر می شود  نقطه عزیمتش جامعه است .

وحدت یک کار مکانیکی نیست و نیاز به یک اندیشه سیاسی رهایی بخش دارد تا بتواند نیروها را حول آن همبسته کند. اندیشه سیاسی جمهوری خواهی محل تجمع چپ ها حول یک اندیشه است.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ ۹:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

ریما حسن: مدافع جنجالی حقوق فلسطینیان در فرانسه

راه نجات ایران جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم است

رای ندادن کنشگری مدنی جامعه‌ای است که به دنبال تغییر است!

به خاطرۀ ماندنی ماندانا!

توقف ساخت وساز در پارک لاله توسط شورای شهر تهران

کارگرکُشی در معادن: دو کارگر معدن شازند اراک پس از چهار روز هنوز زیر آوار سنگ هستند