شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۶

آمریکا نمی خواهد بازندە باشد، سهم می خواهد

اما کار ترامپ سخت است. زیرا کە لغو برجام دشوار است و پیامدهای ناخوشایندی برای این کشور خواهد داشت. ولی این کشور می تواند بدون خروج از برجام، در میادین دیگر ایران را تحت فشار قرار دهد، اگرچە پتانسیل فشار بر ایران در مقایسە با لغو برجام بشدت پایین است.

بعد از برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان، در خاورمیانە حوادث روند دیگری بخود گرفتەاند. شاید بتوان در عمدەترین خطوط خود، مختصات این روند را چنین برشمرد:

ـ اقلیم کردستان علیرغم داشتن رای اکثریت آری، در یک موقعیت تدافعی قرار گرفتە کە بهیچ عنوان با نتیجە رفراندم همخوانی ندارد. برعکس، حکومت مرکزی عراق با بستن فرودگاهها، جلب همکاری بیشتر دولتین ایران و ترکیە و نیز همکاری و همدلی ضمنی جامعە جهانی موقعیت خود را در مقابل اقلیم ترمیم بخشیدە است،

ـ رفراندم بدلیل مخالفت کشور آمریکا با برگزاری آن، و درست بدلیل همین برگزاری، موقعیت آمریکا را تضعیف کردە، زیراکە کردهای عراق بعنوان دوستان نزدیک این کشور، از سیاست رسمی آمریکا در خصوص همەپرسی تبعیت نکردند. بەبیان دیگر، عدم پیشبرد سیاست مطروحە، بمنزلە تضعیف کشور طرح کنندە سیاست است،

ـ داعش با پذیرش شکستهای سخت، در بدترین دوران حیات خود بسر می برد. کم نیستند تحلیلگرانی کە جنگ سوریە و نیز عراق را بعد از شش سال در آخرین روزهای خود تصور می کنند،

ـ حکومت اسد پیروز اصلی جنگ داخلیست،

ـ کردهای سوریە موقعیت مناسبی کسب کردەاند کە بوضوح آنان را از دوران قبل از جنگ داخلی متمایز می کند،

ـ ایران و روسیە هم جزو برندگان جنگ سوریە و نیز اوضاع منطقە بطورکلی هستند،

ـ برجام، رشد نسبی سرمایەگذاری خارجی در ایران (کە هم اکنون آنرا بە بیش از پانزدە میلیارد دلار ارزیابی می کنند) و در کنار آن پیشروی های ایران در منطقە، این کشور را قدرتمندتر از آنچە کە بود کردە است،

ـ  اروپا مایل بە حفظ برجام و گسترش روابط خود با ایران است،

ـ ترکیە بعد از ناامیدی از سیاستهای آمریکا در قبال خود، از جملە کمک آمریکا بە کردهای سوریە، بشدت بە شرق متمایل شدە است،

ـ اگر جنگ عراق و سوریە و نیز بویژە ایجاد داعش، طرحهائی بودند برای تجزیە جغرافیای سیاسی منطقە و تشکیل واحدهای جدید سیاسی، هم اکنون این طرح ظاهرا شکست خوردە و حکومتهای مرکزی در منطقە از اعتماد بەنفس بیشتر و قدرت بهتری نسبت بە قبل برخوردار شدەاند. از جملە یکی از برندگان بلبشوی سیاسی منطقە، ایران است،

ـ آمریکا بعنوان کشوری کە جنگ خلیج فارس را شروع کرد و بیشترین سرمایەگذاری را کرد، اما بظاهر با توجە بە نقش عمدەاش، بسیار ناراضی از سهم خود بە نظر می رسد. این کشور نە در عراق در مقایسە با ایران نیروی اصلی است، و نە در سوریە سهم شیر را برد،

ـ درست است ایالات متحدە با کردهای سوریە نزدیکترین پیوندها را دارد، اما می داند کە کردها در سوریە از نقش مرکزی برخوردار نیستند و نمی توانند در بازی رقابت سیاسی، سهم عمدەای در این کشور نصیب ایالات متحدە کنند. عدم دسترسی بە دریا، داشتن مشکلات عدیدە با ترکیە و نیز نقش مهم روسیە کە آنها هم در میان کردها نفوذ دارند، موقعیت بازی آمریکا را تضعیف می کنند.

بنابراین می توان گفت کە آمریکا با توجە بە سرمایەگذاری هایش در منطقە و نقش بی بدیلی کە در جنگها ایفا کردەاست، بازندە اصلی روند کنونی در کشورهای سوریە و عراق است. بیهودە نیست کە دولت ترامپ و بویژە شخص رئیس جمهوری این کشور بە ایران و برجام گیر دادە است. آنان نمی توانند بپذیرند کە ایران برندە اصلی وضعیت منطقە بعد از سالها جنگ و رقابت در عرصەهای گوناگون باشد.

اما کار ترامپ سخت است. زیرا کە لغو برجام دشوار است و پیامدهای ناخوشایندی برای این کشور خواهد داشت. ولی این کشور می تواند بدون خروج از برجام، در میادین دیگر ایران را تحت فشار قرار دهد، اگرچە پتانسیل فشار بر ایران در مقایسە با لغو برجام بشدت پایین است.

آمریکا هیچ وقت نخواهد پذیرفت کە ایران و روسیە و دیگر کشورها او را جا بگذارند. او سهم می خواهد. این کشورها یا باید سهمش را بدهند و یا متقبل شرایط دشواری در روابط خود با ایالات متحدە بشوند.  

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر, ۱۳۹۶ ۸:۳۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…