چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۴

آوای وحش ادبی کارگران

روزولت مي گفت او نه تنها درباره گرگها حرفي براي گفتن ندارد بلكه از سگهاي آمريكا هم بي خبر است .با اين وجود،دهها سال بعد، يعني درسال 1975 در آمريكا 17 شكل گوناگون ازكتاب “ آواي وحش “ دربازار وجودداشت كه بعضي از آنها براي كودكان ونوجوانان تهيه شده بودند. به نظر جامعه شناسان ادبي، سفيدپوستان قشر مرفه آمريكا كوشش نمودند او را نويسنده جوانان معرفي نمايند كه مبارزه داروينيستي تنازع بقا يعني هركس ضد هركس را درآثارش تبليغ ميكند. آرزوي آنها اين بود كه بچه هايشان

عنوان زیبای رمانهای؛ گرگ دریا، خوشه های خشم، آوای خشم ، سپید دندان و غیره را خواننده نه تنها مرهون نویسندگان آنها است،بلکه زبان شیرین ترجمه فارسی. یکی ازاین نویسندگان فراموش نشدنی، با نام مستعار، جک لندن ،نویسنده آمریکایی است. نام واقعی او؛ جان گریفی چینی می باشد. جک لندن باکمک حدود ۵۰ اثر ادبی خود، مستقیم یا غیر مستقیم،به تجزیه وتحلیل جامعه آمریکا در دوره خاصی پرداخت.آثار مهم او پیرامون موضوعاتی مانند؛ بیکاری، مبارزات کارگری و یا ناآرامیهای اجتمایی آغاز نظام سرمایه داری در آمریکا هستند. او خود مدتی به دلیل آوارگی،ماجراجویی و بی خانمانی درزندان بود.جک لندن تنها نویسنده ای است که بعضی از آثارش در دوره حکومت شوروی استالینیستی، آلمان هیتلری، و آمریکای روزولتی با تیراژ بالا منتشر شدند.به اشاره گروهی دیگر از منتقدین ادبی،آثار او نه تنها درنظام سلطنتی پروس و جمهوری وایمار،بلکه دردوره فاشیسم هیتلری و سالهای بعداز جنگ جهانی دوم،ی عنی اشغال متفقین، درآلمان اجازه نشرداشتند.او سالها دربعضی از کشورهای اروپا در کنار همینگوی و توماس وولف، از محبوب ترین نویسندگان آمریکایی بود.در کشورهای بلوک شرق سا بق به او عنوانهایی مانند فرزند خلق یا نویسنده طبقه کارگر دادند. درشوروی، او از پرخواننده ترین نویسندگان خارجی بود. در سال ۱۹۷۵ حدود ۱۳ میلیون جلد از آثارش به زبانهای جمهوری های مختلف ترجمه شد و وارد بازارگردید. جک لندن حتا بعد از انقلاب اکتبر مورد تحسین لنین در بستر مرگ قرار گرفت. ن.کروپسکایا، همسر لنین در کتاب “آنطور که لنین بود“ مینویسد، دو روز قبل از مرگ لنین، او از من خواست تا رمان “ عشق به زندگی  “ جک لندن را شبها برایش بخوانم، لنین بارها به خنده افتاد و کتاب را برای ادامه در روز بعد، روی میزاطاق خوابش میگذاشت.

 

جک لندن درسال ۱۸۷۶ در آمریکا بدنیا آمد و در سال 1916در آنجا درگذشت. چون پدرش فالگیر بود، در دایره المعارف های سوسیالیستی او را نویسنده ای خرده بورژوا میدانند که به خدمت زحمتکشان درآمده بود.جک لندن، خود زندگی سخت وپرماجرایی داشت.او به شغلهای گوناگون، ازجمله : روزنامه نگاری،کارگری کارخانه، راهزنی، پلیس دریایی، ناخدای کشتی،دانشجویی، خبرنگاری،کارگری معدن طلا، و غیره پرداخت.

جک لندن در سال ۱۸۷۹ در سن ۲۰ سالگی به یک محفل و جمعیت “اشتراکیون-عامیون“! پیوست که به بحث پیرامون مانیفست کمونیست و آثار مارکس،کانت،ن یچه و اسپنسر می پرداختند.او چندین بار کاندیدای احزاب و سازمانهای سوسیالیست برای شغل شهرداری شد و هربار به سخنرانیهای انقلابی در اجتماعات سوسیالیستی آمریکایی می پرداخت.او سرانجام بر اثر کار و تلاش زیاد، بیماری، اعتیاد به الکل و افسردگی روحی درسن ۴۰ سالگی درگذشت یابه روایتی خودکشی نمود.

جک لندن دربعضی از آثارش اشاره میکند که مبارزه طبقاتی کارگران وسرمایه داران اجتناب ناپذیراست.او در تمام عمر مبلغ سوسیالیسم و انقلاب کارگری و منتقد نظام سرمایه داری بود و به تجزیه و تحلیل قانون جنگل و گرگ صفتی آن پرداخت و از نوگرایی سوسیالیسم و نیروی فرح بخش طبیعت حمایت نمود.با وجود تنوع آثار او، در آنها همیشه دو انگیزه مهم، یعنی رابطه انسان باطبیعت و رابطه فردبا اجتماع مطرح میشوند. او دارای داستانهایی ماجراجویانه درباره حیوانات نیز هست.

ازجمله آثار او: رمان پاشنه آهنین، آوای وحش،گرگ دریا،در جنگلهای شمال، دره ماه، آلاسکا، الکل شاه، انسانهای اعماق اجتماع، ماجرای ریل و وی،چگونه سوسیالیست شدم، جنگ بین طبقات، مجموعه مقالات سوسیالیستی، انقلاب و مقالات،خون گرگ،مارتین عدن و غیره هستند. اورمان “انسانهای اعماق اجتماع“ راب هترین اثر خود میدانست.این کتاب داستانی است ناتورالیستی که در سال ۱۹۰۳ نوشته شده و درباره فقر حلبی آبادهای شرق لندن است.کتاب دیگر او “ پاشنه آهنین “ رمانی است آینده نگر و آرمانگرا درباره شورش مردم تحت فشار و مبارزه خونین کارگران در آمریکا که پیشگویانه نزدیک شدن فاشیسم درغرب را اخطارمیدهد. تروتسکی این رمان را درسال ۱۹۳۶ بهترین سند شناخت پروسه تشکیل فاشیسم دانست. جرج ارول گویا رمان “ ۱۹۸۴ “ خودراتحت تاثیر آن نوشت. رمان “ مارتین عدن “ کتابی است آموزشی و اتوبیوگرافیک که شامل غالب دانسته ها و نظرات جک لندن میباشد. دررمان “ گرگ دریا “ ناخدا لارس جهت مبارزه با جامعه وطبیعت،انسان برتر نیچه را بیاد خواننده می اندازد.ازجمله دلایل محبوبیت جهانی جک لندن این بود که مثلا بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۸ حدود ۴۲ اثر ازکتابهایش بصورت فیلم درآمدند.غیراز لنین،متفکرینی مانند تروتسکی،بوخارین و رادک به تحسین و تمجید ودوراندیشی کتاب “ پاشنه آهنین “ او اشاره نمودند.جک لندن نه تنها نویسنده ای عدالتخواه و سوسیالیست است،بلکه خالق آثاری ماجراجویانه درباره انسان،طبیعت و جانوران نیز میباشد.با وجود عقاید متناقض، او با ایده های انقلابی و استعداد داستانسرایی درخشان خود،تاثیر مهمی روی ادبیات و انقلاب بین المللی کارگری گذاشت.

بورژوازی حاکم در دولت، سالها او را مخرب دمکراسی آمریکایی نامید و کتابهایش را از کتابخانه های عمومی شهرها پاکسازی کرد.

روزولت می گفت او نه تنها درباره گرگها حرفی برای گفتن ندارد بلکه از سگهای آمریکا هم بی خبر است .با این وجود،دهها سال بعد، یعنی درسال ۱۹۷۵ در آمریکا ۱۷ شکل گوناگون ازکتاب “ آوای وحش “ دربازار وجودداشت که بعضی از آنها برای کودکان ونوجوانان تهیه شده بودند. به نظر جامعه شناسان ادبی، سفیدپوستان قشر مرفه آمریکا کوشش نمودند او را نویسنده جوانان معرفی نمایند که مبارزه داروینیستی تنازع بقا یعنی هرکس ضد هرکس را درآثارش تبلیغ میکند. آرزوی آنها این بود که  بچه هایشان

بامطالعه کتابهای جک لندن همچون گرگهایی بشوند که درجامعه درنده آنزمان طعمه خود را بیابند.این سوء تفاهم پیرامون آثار او، بحران روشنفکران بی خط بخشی از خوانندگان آثار جک لندن را نشان میدهد.خوانندگانی که در آثار او با بعضی نظرات هضم نشده و جویده نگردیده ؛ سوسیال داروینیستی،گاهی راسیستی شوینیستی و نیچه ای او آشنا میشوند.

آثار جک لندن مانند زندگی او پر از تضاد و تناقض بود.آنها گاهی حاوی داروینیسم، هومانیسم مذهبی مسیحی، نیهیلیسم ناتورالیستی، جبرگرایی اجتمایی، فردگرایی و سوسیالیسم در کنار هم بودند. اوبرای سوسیالیستها پیشگام مبارزه اجتمایی و برای مورخین ادبی، استاد داستان کوتاه نویسی است. فرانس یونگ میگوید، ازجمله تراژدیهای جک لندن این است که مانند تراژدی تمام نویسندگان آمریکا نمی تواند تصمیم بگیرد که برای ناشر و فروش بنویسد یا برای نجات بشریت. آپتون سینکلر می نویسد، جک لندن همدرد رنجبران بود، اشکهای او به خاطر فقیران شرق لندن مانند گریه های مسیح درباره ساکنین شهر اورشلیم بود. تروتسکی کتاب “پاشنه آهنین“ او را چهارچوبی برای تحلیل اجتمایی بی عدالتیهای سرمایه داری لخت و عریان میدانست. به نظر او زندگی شخصی قهرمان رمان، سرنوشت عمومی بشریت در دوره سودپرستی و استثمار است. با وجود تنوع آثار و کیفیت گوناگون و خوب و بد کتابهای او، جک لندن را باید یکی از چهره های مهم ادبی آمریکا دانست. 

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند, ۱۳۸۲ ۱۱:۴۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!