جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۸

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۸

احمدی نژاد، لاریجانی، خامنه ای

احمدی نژاد: دولت فعلی در حالی داوطلبانه مصمم به اجرای این كار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است كه ... لاریجانی: اشكال عدم اجرای قانون در پیشنهاد همه پرسی است كه به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست... خامنه ای: دولت ... در وسط میدان کارهای اجرایی است و همه باید ... با کمک به دولت، تسهیلات اجرا را فراهم کنند... 

از احمدی نژاد به لاریجانی

محمود احمدینژاد در نامهای به علی لاریجانی در ارتباط با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تاکید کرد: “مصوبه مجلس محترم بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد مینماید و صدمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند.”

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

مجددا نوروز و آغاز سال جدید را به شما و نمایندگان محترم تبریک و تهنیت میگویم.

میدانید که طرح هدفمند کردن یارانهها گستردهترین و البته سنگینترین اقدام اقتصادی است که اجرای موفق آن مستلزم هماهنگی، همراهی و همکاری کلیه قوا، نهادها و دستگاهها و مردم عزیز و بخشهای گوناگون اقتصادی کشور است.

دولت فعلی در حالی داوطلبانه مصمم به اجرای این کار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است که دولتهای قبل از نهم با اختیارات کامل و نزدیک به مطلق از آنجام آن خودداری نمودند. اجرای این طرح نیازمند ثبات در تصمیمگیری و اعمال مدیریت و تدابیر مدیریتی است و این همکاری و همراهی نمایندگان محترم مجلس را میطلبد.

مصوبه مجلس محترم بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد مینماید و صدمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند.

باید این اطمینان ایجاد شود که در صورت ایجاد احتمالی هرگونه نوسانی که بروز آن در اجرای اینگونه طرحها طبیعی است، تصمیمات موضعی و موردی مجلس محترم منجر به ظهور مشکلات جدیدی در روند اجرای آن نگردد و کشور با چالش مواجه نشود.

انتظار دارد مجلس محترم به گونهای اقدام فرماید که شرایط حداقلی برای اجرای این طرح خطیر و بزرگ فراهم گردد. اطمینان دارم در صورت همراهی مجلس محترم انجام این اصلاحات بزرگ موجب افتخار جمهوری اسلامی و مجلس و دولت و زمینهساز شکوفایی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.

قبلا از همکاری نمایندگان محترم سپاسگزارم.

محمود احمدینژاد

از لاریجانی به احمدی نژاد

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه رییسجمهور خواستار پیشبینی نرخ تورم و رشد اقتصادی در هر دو سناریوی ۲۰ و ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها از سوی دولت شد و در عین حال تاکید کرد: “بنای تصمیمگیری مجلس مصالح ملت است”

متن نامه لاریجانی در پاسخ به نامه احمدینژاد بدین شرح است:

با سلام

ضمن تشکر از ارسال نامه شماره ۴۷۶۴ مورخ ۱۵/۱/۸۹ و تبریک سال جدید به جناب عالی و اعضای محترم هیات دولت، به استحضار میرساند:

۱- همانگونه که متذکر شدید طرح هدفمندکردن یارانهها از اقدامات سنگین و حساس در کشور میباشد که هماهنگی همه قوا را نیازمند است و چنانچه با دقت و واقعبینی و تدبیر محقق شود اصلاحات زیادی را در کشور باعث میگردد و بیدقتی در اجرا، مشکلات بیشتری بر سر راه مردم قرار میدهد و دقت و وقتگذاری وسیع کمیسیون و نمایندگان مجلس در این باب، به دلیل اهمیت موضوع بوده است که در راه خدمات رسانی به ملت مشکلی پدید نیاید و از ایجاد تورم افسارگسیخته و هجوم واردات جلوگیری شود.

۲- کمیسیون ویژه این طرح حدود یک سال با حضور کارشناسان دولتی و متخصصان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی، بررسی جامعی نمود و در این مسیر تلاش نمود با واقعبینی زمینههای تحقق آن را توسط دولت فراهم نماید و انعطاف کافی برای نوسانات احتمالی برای کارگزاران دولت در نظر گرفت. به همین جهت با پیشنهاد دولت به قیمتگذاری حاملهای انرژی ورود پیدا نکرد در حالیکه مطلعید مطابق برنامه چهارم این کار یعنی قیمتگذاری حاملهای انرژی صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ممکن است، اما اختیار آن را به دولت سپرد و با پیشنهاد دولت در تاسیس سازمانی که این امور را سامان دهد در عین مخالفت برنامه با ایجاد تشکیلات جدید، موافقت گردید و برای انعطاف کافی دولت فراگیری طرح را اختصاص به دهکهای خاصی ننموده بلکه به همه مردم تسری داد تا با توجه به درآمدهای آنان، دولت خود تدبیر نماید.

کار اصلی مجلس مربوط به دوره اجرای طرح بود که آن را با شیب مناسب پنج ساله در نظر گرفت که از تورم شدید و زمینه واردات گسترده جلوگیری کند، یعنی در سال اول حداکثر بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد، از بالا بردن قیمت حاملهای انرژی حاصل گردد و در سالهای بعد، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس بر حسب شرایط تصمیم گیری شود و در این جهت بین نمایندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشکل پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها و هنگام ارایه بودجه سال ۸۹ ظهور یافت که درلایحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور یکباره به جای رقم حداکثر بیست هزار میلیارد تومان، رقم چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. کار دیگر مجلس تخصیص منابع کافی جهت تامین اجتماعی و گروههای آسیب پذیر کشور و هم چنین اختصاص منابع لازم جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعت بود که باز نحوه اجرای آن را در حیطه تصمیمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه میفرمایید که در این زمینه همکاری مجلس صمیمانه و آگاهانه صورت پذیرفت.

۳- در عین حال پس از نگرانی حضرت عالی در هنگام تصویب بودجه، مجددا فرصت کافی در مجلس فراهم گردید که جناب عالی و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمایند و چنانچه استدلالهای جدیدی وجود دارد شنیده شود، اما همانگونه که مستحضرید دلایل قوی دیگری وجود داشت که باز مجلس مصلحت ندانست که شوک یکباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود. استدلال محوری حضرت عالی این بود که تغییرات در قیمتها باید به نحوی باشد که تغییر در رفتار مصرفی را باعث شود و با تعبیری مثلا ۲۰ درصد تغییر در قیمتها چنین نتیجهای را شاهد نخواهیم بود. این منطق درستی است اما مستحضرید که رقم بیست هزار میلیارد تومانی که مجلس برای تغییر قیمتهای حاملهای انرژی در نظر گرفت به هیچ وجه تغییرات ۲۰ درصدی قیمتها نیست. بحث چند برابر شدن قیمتهاست که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت، لکن مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمتها در سناریو چهل هزار میلیارد تومان که میتواند فشار زیادی به مردم وارد کند، موافق نبود.

۴- اشکال دیگر عدم اجرای قانون در پیشنهاد همه پرسی با تکیه بر این سخن که وقتی ما نتوانستیم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانیم ایجاد شد که در آستانه سال جدید مطرح گردید که طبعا به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست که پس از تصویب قانون با چنین بیانی، مجریان عدم اجرای آن را مطرح کنند، تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانههای سرگردان در کشور است و مهمتر بحث همهپرسی است که مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه میباشد و باز ورود به این مقوله به مصلحت کشور نبود.

البته با سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای دامت برکاته مبنی بر اجرای قانون و همکاری قوای مختلف با دولت در جهت تحقق این طرح، صراط مستقیم روشن گردید.

لازم به ذکر است همانگونه که جنابعالی هم در نامه خویش متذکر شدید هماهنگی، همراهی و همکاری کلیه قوا در این موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنایی این واژهها “هماهنگی، همراهی و همکاری” مستلزم درک یکدیگر و تفاهم در یک کار جمعی است که با استدلال و رعایت منطق دو طرف ممکن میگردد.

۵- علیایحال بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب درجهت همکاری قوا با یکدیگر، مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند و به خاطر اینکه این مسیر مجددا در بحثهای غیرمستند غوطهور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمایند پیشبینی تورم که شامل تورم انتظاری هم هست از دو سناریوی چهل هزار میلیارد تومان و بیست هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ با هر کدام از این سناریوها چقدر میشود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حاملهای انرژی در هر کدام از این سناریوها چیست؟ تا آسانتر مسیر تفاهم فراهم گردد.

مطمئن باشید، مجلس شورای اسلامی صمیمانه و خالصانه در این جهت حرکت نموده و مینماید و مبنای تصمیمگیری مجلس مصالح ملت است و چیزی که مجلس مطالبه میکند اجرای قانون در هر بعدی میباشد، اما راه برای بررسی کارشناسی مشترک دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رویت نامه حضرتعالی توسط آقای میرتاجالدینی معاون محترم حقوقی به آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس ماموریت داده شد تا با نمایندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسی نظرات دولت را تشکیل دهند تا چنانچه راه حل منطقی دیگری قابل حصول است، مدنظر قرار گیرد.

از خداوند متعال توفیق حضرتعالی و همکاران عزیز در دولت را خواستارم.»

از خامنه ای

رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز در دیدار اعضای هیأت دولت، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیونهای مجلس، مسئولان عالی قضایی، دبیر شورای نگهبان و اعضای حقوقدان آن شورا با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی مسئولان در حرکت رو به جلوی کشور، خاطرنشان کردند: مسئولان باید با شناخت و بکارگیری صحیح ظرفیتهای مادی و معنوی بسیار فراوان و بینظیر کشور در بخشهای مختلف و همت و کار مضاعف، برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و حتی فراتر از آن، تمام توان خود را به کار گیرند.

به گزارش ایلنا، حضرت آیتالله خامنهای با تبریک مجدد سال نو و اظهار امیدواری برای در پیش بودن سالی مبارک تأکید کردند: مبارک بودن سال جدید منوط به این است که مسئولان با تلاش هدفمند و پرانگیزه و قانع نشدن به هیچ حدی از کار و تلاش، زمینه ساز نزول برکات الهی بر مردم خوب و مؤمن ایران باشند.

رهبر انقلاب اسلامی ظرفیتها و استعدادهای موجود در کشور را همچون معادن استخراج نشده و یا نیمه استخراج شده دانستند و افزودند: ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصادی بسیار بالا و در زمینههای علمی نیز ظرفیتها، حیرتآور است.

حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به ظرفیتهای بخشهای فرهنگی و استعدادهای جوشان و فراوان در کشور خاطرنشان کردند: در عرصههای فنآوری هم ظرفیتهای کشور بسیار عظیم و غیرقابل تصور و زمینه کارهای بزرگ فراهم است.

ایشان با تأکید بر این که در شناخت ظرفیتها و بکارگیری آنها باید به سمت قله حرکت کرد و به هیچ حد متوسطی قانع نبود، افزودند: اگر همت خود را برای استفاده از این ظرفیتها بهکار نگیریم، کوتاهی کردهایم و این کوتاهی، ظلم به همه است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که خدمت به مردم، و حضور در زمان نیاز به حضور، کارهای خدایی هستند، افزودند: ممدوح شدن برخی افراد و یاران پیامبر (ص) در صدر اسلام فقط به دلیل نماز و دعا و عبادت زیاد نیست بلکه به دلیل موضعگیریهای صحیح سیاسی و تلاش و جهاد آنها است، همان گونه که مذمت مذمومان صدر اسلام هم فقط بهدلیل انجام گناه و محرمات نیست بلکه به دلیل عدم حضور در زمان نیاز به حضور است.

حضرت آیت الله خامنهای حفظ یکپارچگی مسئولان در حرکت رو به جلو کشور را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: منظور از یکپارچگی مسئولان، چشم پوشی از اختلاف سلیقهها و نظرها نیست زیرا اختلاف سلیقهها و بحثهای علمی و کارشناسی موجب پیشرفت کارها خواهد شد، ولی این اختلاف دیدگاهها نباید باعث توقف حرکت کشور و یا جدا شدن مسیر حرکت افراد شود.

ایشان همه مسئولان بهویژه مسئولان سه قوه را به حفظ یکپارچگی و هماهنگی در اتخاذ تصمیمهای بزرگ توصیه کردند و افزودند: در شرایط کنونی برنامه پنجم توسعه پیش روی کشور است و این برنامه الزامات زیادی را بر دوش مسئولان گذاشته است که اجرای آنها نیازمند هماهنگی و یکپارچگی است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: البته دولت به عنوان دستگاه اجرایی در وسط میدان کارهای اجرایی است و همه باید ضمن این که مصالح را در نظر می گیرند، با کمک به دولت، تسهیلات اجرا را فراهم کنند تا کارها پیش برود.

حضرت آیتالله خامنهای تأمین اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور را یکی از وظایف مهم و خطیر قوای سه گانه برشمردند و خاطرنشان کردند: اکنون در برخی بخشها از زمان بندی انجام شده در سند چشم انداز جلوتر هستیم و در برخی بخشها هم حرکت، شتاب لازم را ندارد پس بنابراین باید با همت مضاعف تلاش کرد تا از اهداف چشمانداز نیز جلوتر برویم.

ایشان با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ کار و تلاش در جامعه، به موضوع هدفمند کردن یارانهها نیز اشاره کردند و افزودند: امیدوارم میان دولت و مجلس، توافق مطلوب انجام شود تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مردم بتوانند طعم تدابیر و تلاشهای مسئولان را بچشند.

تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین, ۱۳۸۹ ۱۰:۲۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

مقیاس و گستره نیروهای متحد ایران نیز برای اولین بار مشاهده می‌شد. متحدان غیردولتی ایران ‌توانستند حملات را به طور همزمان هماهنگ کنند، از موشک‌های بالستیک دوربرد و متوسط و موشک‌های کروز شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن تا موشک‌های ۱۲۲ میلی‌متری گراد که توسط حزب‌الله در جنوب لبنان پرتاب شد، تا موشکهای پرتاب شده توسط شبه‌نظامیان عراقی.

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!