یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۲

اسناد سخن می گویند

سرانجام پرونده ها گشوده شد و اسناد نشان می دهند که هانس مودرو آخرین نخست وزیر جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی)، دهه ها توسط سرویس های امنیتی آلمان غربی رد گیری شده و روی او جاسوسی انجام گرفته است. تا زمانی که بایگانی ها بسته هستند، کسی نمی داند که چه اتفاقاتی افتاده است. وی طی مصاحبه ای* اعلام داشت: اسناد به دست آمده نشان می دهند که سرویس های امنیتی آلمان غربی، در میان رهبری حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان" شرقی"، در دهه ۱۹۸۰ دارای خبرچین بودند.

هانس مودرو آخرین نخست وزیر آلمان شرقی*۱-, همه  اخبار و مطالبی را که سازمان اطلاعات آلمان  فدرال*۲- در باره او, از سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۹۰ و دفتر حفاظت از قانون اساسی*۳- از ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۳ جمع آوری نموده بود دریافت کرد. وی طی مصاحبه ای*۴- اعلام داشت: اسناد به دست آمده نشان می دهند که سرویس های امنیتی آلمان غربی, در میان رهبری حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان” شرقی”*۵-، در دهه ۱۹۸۰ دارای خبرچین بودند، حال باید تاکید نمود، عمدتا به دلیل شکست سرویس های مخفی غربی، که حتی سقوط کمونیسم را در اروپای شرقی پیش بینی نکرده بودند، اصولا معنای خدمات مخفی به چه مفهوم است؟ 

رابطه بین هزینه ها و مزایای خدمات مخفی به سادگی قابل اندازه گیری نیست، به ویژه بدون اطلاع از پرونده ها. هانس مودرو همچنین نمی گوید که این دو سرویس در مورد او به جز گزارش روزنامه ها،چه چیزی را گرد هم آورده اند. اشتازی*۶-روی چنین چیزهای بی اهمیتی تمرکز نکرده است، فعالیت اشتازی را نمیتوان تا این حد کوچک و ساده جلوه داد. این نه تنها یک سرویس مخفی، بلکه بیش از همه یک پلیس مخفی بود که باید به حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان شرقی خدمت می کرد. اشتازی یک ابزار اصلی برای محافظت از دیکتاتوری حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان شرقی در برابر “دشمنان داخلی و خارجی” بود. ترس را گسترش داد، چسبی که هرگونه دیکتاتوری را در کنار هم نگه می دارد. مانند یک هشت پا روی جامعه قرار داشت. به استثنای مقاماتی مانند هانس مودرو، که توسط اشتازی اجازه “پردازش” نداشتند. او به عنوان رئیس منطقه حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان شرقی در شهر درسدن – ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۹، مستقیماً مدیر بخش اشتازی منطقه بود

مشخص است که سازمان اطلاعات آلمان غربی، بیش از۷۰ هزار نفر از مردم آلمان شرقی را زیر نظر داشت. نتیجه گیری از این نکته که پس از ساخت دیوار، بسیاری از مخبران سازمان اطلاعات آلمان غربی در آلمان شرقی باقی ماندند غیرقابل قبول است. اکثر کسانی که تحت نظر بودند کادرهای سفری آلمان شرقی بودند که به دلیل سفر به جمهوری فدرال آلمان*۷- مورد توجه قرار گرفتند. علاوه بر این، سازمان اطلاعات آلمان، اداره مخابرات در آلمان شرقی را تحت کنترل داشت. در یک سند سازمان اطلاعات آلمان از ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۹ گزارش شده است که اریش هونکر در اواخر بعدازظهر روز گذشته درگذشت. پیش از این تصویر این گزارش توسط سازمان اطلاعات آلمان اطلاع داده شده بود و عنوان آن “شایعات در مورد مرگ هونکر” بود. اگر سازمان اطلاعات آلمان یک منبع نزدیک به دفتر سیاسی داشت، چنین شایعاتی را به صدر اعظم دولت فدرال آلمان گزارش نمی کرد. این پیام از تماس های تلفنی شنیده شده در آلمان شرقی گرفته شده بود.

هنگامی که در سال ۲۰۱۸ می خواستم اسناد سازمان اطلاعات آلمان را که قبلاً در بایگانی فدرال وجود داشت و مربوط به دهه ۱۹۸۰ بود بازرسی کنم ، دو سال طول کشید تا ۴۲ پرونده ای که مدتها قبل از طبقه بندی خارج شده بودند منتشر شود. در فوریه ۲۰۱۱، مورخان و روزنامه نگاران بار دیگر توانستند امیدوار باشند که اسناد مربوطه سازمان اطلاعات آلمان برای تحقیقات در دسترس قرار گیرد. مانند بسیاری از موسسات دیگر، سازمان اطلاعات آلمان همچنین “کمیسیون مستقل تاریخی” (منطقه تورینگن شمالی) را برای بررسی تاریخچه سازمان اطلاعات آلمان از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۸ تعیین کرد. سپس سازمان اطلاعات آلمان اطمینان داد که مطالب طبقه بندی شده برای تحقیقات رایگان در دسترس عموم قرارخواهد گرفت.

من هم به این قول و قرار های سرویس های امنیتی آلمان اطمینان کردم، و در ژوئن ۲۰۱۶ برای مشاهده اسناد ارنست وول وبر، ویلهلم زایسر، کارل شیردوان، رودولف هرنشتات و والتر اولبریخت، از سازمان اطلاعات آلمان درخواست مجوز کردم. در آگوست ۲۰۱۶ برخی مدارک را دریافت کردم. اما آن ها مطالب عملیاتی نبودند، بلکه گزارشاتی بودند که رسانه ها را ارزیابی کرده بودند.. حتی اگر برای تمایل تا به این سطح به سازمان اطلاعات آلمان اعتماد کنید، بعید به نظر می رسد که ماده و مصوبه دیگری برای توجیح در جلوگیری ازارسال اسناد وجود نداشته باشد! اولین انتشار کتاب های منطقه تورینگن شمالی این را برای من روشن کرد. یک جلد از کتاب های منطقه تورینگن شمالی، به این پرسش می پردازد که آیا نماینده ای در کنار یا مجاورت وزیر اشتازی ارنست وولوبر قرار گرفته است یا خیر. من درخواست خود را برای مشاهده مطالب مرتبط تمدید کردم. در سپتامبر ۲۰۱۷ این پیام را دریافت کردم که آنها دو (۲) برگه دیگر برای من در مورد وزیر سابق اشتازی ویلهلم زایسر ارسال کردند: این عکس رسمی از یک مهمانی زایسر بود و توضیح پشت آن هم اینکه که او چه کسی بود! 

در واقع سازمان اطلاعات آلمان BND، خودش را به حماقت زده است تا بگوید: اسنادی را که برخی از مورخان در دست دارند و یا قبلاً دیده اند،اگر از طرف آن ها منتشر نشده باشد،معنی اش این است که  کتابهای منطقه تورینگن شمالی بی ارزش هستند!. قاعده کلی این است: سرانجام بایگانی های سرویس های امنیتی آلمان در تمام استان های کشور باز خواهند شد، همان طور که سال های سال است که در آمریکا این کار انجام گرفته است، آن وقت، هانس مودرو نیز می تواند به همه اسناد دسترسی داشته باشد.زمانی که دیگر اسناد مربوطه، در تملک سرویس های امنیتی نیستند!

ایلکو- ساشا کوالچوک یک مورخ است، آخرین ویراستار دو جلد با ۸۰ مطالعه در مورد “راه آلمان (شرقی)” از ۱۹۸۹، که توسط آژانس فدرال آموزش مدنی منتشر شده است.

*۱- GDR جمهوری دموکراتیل آلمان (آلمان شرقی)

*۲ – سازمان اطلاعات آلمان( BND )

*۳- دفتر حفاظت از قانون اساسی (VS) 

*۴ – مصاحبه با” Berliner Zeitung”

*۵- SED حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان یک حزب مارکسیست-لنینیست بود که  در۲۱ آوریل سال ۱۹۴۶ در آلمان شرقی و از جمله در برلین شرقی آغاز به فعالیت نمود. این حزب در ۴ فوریه ۱۹۹۰در پی اتحاد دو آلمان منحل گردید.

*۶- MfS وزارت امنیت دولتیی، که به” اشتازی” معروف و شناخته می شود، یک سرویس اطلاعاتی و پلیس مخفی در آلمان شرقی بود و به عنوان ابزاردولتی حزب وحدت سوسیالیستی آلمان عمل می کرد. “اشتازی” در ۸ فوریه ۱۹۵۰ بنیان گذاشته شد و در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۰ منحل گردید.

*۷- جمهوری فدرال آلمان (غربی)

*۸- UHK یا منطقه Unstrut-Hainich-Kreis، ناحیه ای در شمال غربی تورینگن است. این منطقه به نام  رودخانه Unstrut و خط الراس Hainich نامگذاری شده است. از نظر برنامه ریزی فضایی، متعلق به  منطقه تورینگن شمالی است.

 

سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰ – ۲۴ آگوست ۲۰۲۱

 

تاریخ انتشار : ۲ شهریور, ۱۴۰۰ ۹:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز