پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۷

انتخابات ۱۴۰۰ در جهت تحکیم استبداد

یکی از فاکتورهای تعیین کننده در چگونگی تصمیمات بعدی فرماندهان سپاه مشخص شدن تکلیف پست ریاست جمهوری خواهد بود. شواهد تاکنونی نیز نشان میدهد که رئیس جمهور بعدی نه از ته مانده اصلاح طلبان خواهد بود و نه از جنس آقای روحانی.

تشکیل سپاه پاسداران به دستور خمینی برای پاسداری از نظام نوپای جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ شکل گرفت. بعدها ایت الله خمینی از نظامیان (سپاه پاسداران) خواسته بود که از ورود به سیاست خوداری کنند. خواست و یا دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران  تا زمان زنده بودنش از طرف نظامیان مورد اجابت قرار می گرفت. اما پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و بازگشت فوجی از فرماندهان سپاه به پادگانها و نیز فوت خمینی آنان را تبدیل به نیروی ساخته بود که دیگر تنها حاضر به سکون و ماندن در پوسته و نقشی که در دوران جنگ به آنان داده شده بود، نبودند.  

در حقیقت خمیرمایه فکری تشکیل سپاه پاسداران را می توان برگرفته از ارتش سرخ شوروی که توسط بلشویک ها به وجود آمده بود، دانست.  نکته قابل تامل نقش لئو تروتسکی به عنوان یک سیاستمدار و نه یک نظامی در سازماندهی و تشکیل آن و نیز تشابه نسبی با سازمان دهندگان سپاه بلحاظ سیاسی در این به خصوص قابل تعمق است. سپاه پاسداران همانند ارتش سرخ شوروی خود را صاحب انقلاب و طبعا خود را محق میدانست تا با تمام توان از انقلاب و دست اوردهای آن محافظت کند.

اما آیت الله خمینی ظاهرا فراموش کرده بود که بسیاری از عناصر تشکیل دهنده سپاه خود از فعالین سیاسی زمان شاه بودند و نگاهشان به این ارگان نوبنیاد تنها نظامی نمی باشد بلکه سیاست نیمی از آن است. بنابراین به جرات می توان گفت که انگیزه سیاسی موئسسان تشکیل سپاه پاسداران و به خدمت گرفتن ابزار نظامی در جهت تقویت انگیزه فوق از ارجحیت بالایی – برخلاف نگاه رهبرشان-  برخوردار بود. در دهه اول انقلاب هیچ یک ازعناصر اصلی سپاه نقش مستقیمی در سیاست نداشتند. ولی حضور گام به گام سپاه با کمک هاشمی رفسنجانی در اجرای پروژه های عمرانی بعد از جنگ، زمینه ساز ورود سپاه در عرصه اقتصاد و سیاست گردید.

امروزسپاه پاسداران به عنوان یک قدرت نظامی- امنیتی که هسته اصلی آنرا اصولگران و جبهه پایداری شکل داده است، در تمامی عرصه های اچتماعی حضور فعالی دارد و بسادگی از دست آوردهای خود که طی چهار دهه کسب کرده است، دست نخواهد کشید. آنان آمده اند که بمانند و برای ماندن نیز قابلیت استفاده از هر نوع ابزاری و راهکاری که بتواند حضور و موچودیت آنان را تضمین کند، دارند، از اعدامهای خیابانی آبان سال ۹۸ گرفته تا ترور نیروهای اپوزسیون ونیز گروگانگیری شخصیت های حقیقی. اختلافات دیدگاهی در میان فرماندهان سپاه که به جناحهای مختلف درون حکومت تعلق دارند، بیشتر ناشی از رقابت در دستیابی به اهرم های قدرت می باشد تا نگرشی بنیادی در چگونگی دفاع از منافع ملی. اما در مقابل نیروهای اپوزسیون و اصلاح طلبان داخلی سیاست همسویی را در سرکوب آنان پیش می برند.

تعدد مراکز قدرت و جنگ میان آنها در راس حاکمیت جمهوری اسلامی نیاز به مرجعی دارد که بتواند جنگ درونی آنان را مدیریت کند و نگذارد اختلافات تا جایی پیش برود که ارکان حکومت را متزلزل سازد. ایت نقشی بود که خمینی تا لحظه زنده بودنش از آن برای رفع اختلافات درون حکومت بهره می برد. به همین خاطر عنصر ولایت فقیه تحت هر شرایطی ثقل حکومت خواهد بود تا به عنوان هماهنگ کننده و مدیریت کننده ایفای نقش کند. وجود عنصر ولایت فقیه به عنوان عامل بازدارنده برای کسانی که قوائد بازی درون حکومت را رعایت نمیکنند یا آنرا زیر پا می گذارند لازم است. ولی فقیه بعد از آقای خامنه ای هرکس که باشد باید بتواند وظایف فوق را بخوبی پیش ببرد و تنها زمانی می تواند از عهده این کار براید که مورد تایید همه جناح های حکومتی باشد و بر سر آن به توافق برسند. و از آنطرف فرد جانشین ولایت فقیه بایستی بر روی بیطرفی خود پایبند باشد. بنابراین تنها تفاوت ولی فقیه بعدی با دو ولی فقیه قبلی در تنظیم مناسبات جدید با محوریت قدرت یعنی سپاه پاسداران خواهد بود.

 ولایت فقیه با صدارت آقای خامنه ای  نقش محوری در شکل دادن به جایگاه و تثبیت موقعیت  سپاه پاسداران بازی کرده است و هنوز نقش خود را در چیدمان پایانی ساختار سیاسی بعد از مرگ خود با محوریت سپاه پاسداران را به پایان نرسانده است. نقش سایه ی مجتبی خامنه ای و نشستن در جای پدر همواره بخشی از دغدغه آقای خامنه ای بوده است. انتظار وی از سپاه پاسداران  برای حمایت از خامنه ای (پسر) در ازای سه دهه حمایت وی از سپاه چندان دور از انتظار نیست. باید دید که که سپاه پاسداران تا چه اندازه در تجلی بخشیدن آرزوی آقای خامنه ای از خود تمایل نشان خواهد داد.

 یکی از فاکتورهای تعیین کننده در چگونگی تصمیمات بعدی فرماندهان سپاه مشخص شدن تکلیف پست ریاست جمهوری خواهد بود. شواهد تاکنونی نیز نشان میدهد که رئیس جمهور بعدی نه از ته مانده اصلاح طلبان خواهد بود و نه از جنس آقای روحانی. اصلاح طلبان و طیف آقای روحانی بعد از خرداد ۱۳۷۶با ریاست جمهوری آقای خاتمی نشان دادند که قادر به پیشبرد هیچ سیاست مستقلی جدا از رضایت هسته سخت قدرت نیستند و حضور در انتخابات تقریبا برای این دوطیف نقض غرض است. از این منظر نه سپاه پاسداران و نه بیت رهبری دغدغه این دو طیف را دیگر نخواهد داشت. رقابت با کاندیدای جبهه پایداری- سعید جلیلی- چالش اصلی  سپاه پاسداران خواهد بود. چالش بعدی سپاه توافق بر سر کاندیدای خود، آقای قالیباف یا رئیسی می باشد.

فاکتور دوم همراهی کاندیدای ریاست جمهوری با جانشینی خامنه ای(پسر) به جای پدر است. نکته ای که باید در اینحا به آن اشاره کرد، شخصیت و موقعیت اجتماعی و سیاسی جانشین آقای خامنه ای است. هر کس که قرار است بعد از خامنه ای در جایگاه ولایت فقیه قرار بگیرد از کمترین درجه اعتبار و موقعیت دو ولی فقیه قبلی برخوردار خواهد بود و هیچ مرجع معتبر شیعه او را در مقام ولی فقیه با میل خود تائید نخواهند کرد. به همین خاطر جانشین وی نیاز مبرم به پشتیبانی سپاه پاسداران دارد تا بتواند موقعیت خود را به عنوان ولی فقیه تحکیم ببخشد. انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یکی از مهندسی ترین انتخابات است. به این معنا که قبل از انتخابات مشخص خواهد بود که چه کسی از صندوق رای بیرون خواهد آمد. تجربه چهار دهه اثبات نموده است که صندوق رای در جمهوری اسلامی برای مردم همانند آب در هاون کوبیدن است.

اما شق دیگری را نیز باید در چیدمان قدرت بعد از آقای خامنه ای در نظر داشت. با توجه به قدرت نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران در کشور و نیز ولایت فقیه با در اختیار داشتن بنیاد مستضعفان که بالغ بر میلیاردها تومان می باشد، دلیل قانع کننده ای است برای حذف جایگاه ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی ایران و حاکم شدن سپاه بر این بنگاه مالی. حذف ولایت فقیه از ساختار جمهوری اسلامی گامی خواهد بود برای جلب حمایت بخش بزرگی از روحانیت که خواهان عدم دخالت دین در سیاست هستند. پیام این خواهد بود که دین را از خطر نابودی نجات دادیم.

شق دوم نتایج انتخابات هرچه که باشد، فضای باز سیاسی به دنبال نخواهد داشت و تا زمان زنده بودن خامنه ای نیز هیچ تغییری در سیاست خارجی و نه داخلی رخ نخواهد داد. اما یک احتمال را می توان بعد از مرگ خامنه ای باز مد نظر داشت و آن از در همکاری درآمدن سپاه پاسداران با آمریکا در مقابل پذیرش ایران به عنوان قدرت منطقه و گرفتن تضمین ازآمریکا و اروپا در عدم حمایت ازنیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران است.   

انتخابات ۱۴۰۰ تنها استبداد را تحکیم خواهد بخشید اما اینبار در چیدمانی نو. چیدمانی با روبنایی متفاوت با آنچه تاکنون شاهد بودیم. باید منتظر بود و دید.

محمود میرمالک ثانی

  

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن, ۱۳۹۹ ۶:۰۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!